מאת:


רומניה אשר מונה כ-22 מיליון תושבים, הצטרפה לאיחוד האירופי בתחילת שנת 2007. המיקום של רומניה, המספר הלא קטן של תושביה והצטרפותה לאיחוד האירופי על כל היתרונות שיש במהלך שכזה מבחינת רומניה, הובילו עסקים ישראלים רבים להקים חברות מקומיות ברומניה ובאמצעותן לבצע בה פעילות עסקית במגוון רב של תחומים.
 
ברור כי למהלך של הקמת חברות ברומניה, השלכות מס מבחינת אותם עסקים ישראלים. ראשית כל, ביחס לחבותן במס בישראל של אותן חברות שהוקמו ברומניה על ידי ישראלים, הרי שסעיף 2 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") קובע, כי מס הכנסה יהא משתלם, לכל שנת מס, על הכנסתו של אדם (כולל חברה) תושב ישראל שהופקה או שנצמחה בישראל או מחוץ לישראל ועל הכנסתו של אדם (כולל חברה) תושב חוץ שהופקה או שנצמחה בישראל.
 
אם כן, על מנת שחברה אותה מקים ישראלי ברומניה תחוב במס בישראל, עליה להיות הכנסה שהופקה או נצמחה בישראל או שמדובר בחברה ששלטונות המס בארץ רואים בה כתושבת ישראל, והרי בהתאם להוראות הפקודה, רואים בחברה כתושבת ישראל אם מתקיים אחד מאלה:

(1) היא התאגדה בישראל;
(2) השליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל, למעט חברה שהשליטה על עסקיה וניהולם כאמור מופעלים בישראל בידי יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או שהיה לתושב חוזר ותיק, כאמור בסעיף 14(א) לפקודה, וטרם חלפו 10 שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל כאמור, או בידי מי מטעמו, ובלבד שאותה חברה לא היתה תושבת ישראל גם אם השליטה על עסקיה וניהולם לא היו מופעלים בידי יחיד כאמור או בידי מי מטעמו, אלא אם כן החברה ביקשה אחרת.

נוכח האמור, חברה שהתאגדה ברומניה ואשר השליטה על עסקיה וניהולם אינם מופעלים בישראל, לא תחוב במס בישראל אלא על הכנסה שהופקה או נצמחה לה בישראל. אם כן, להשלמת התמונה, נתייחס לחבות המס העיקרית במקרה של הקמת חברה ברומניה, הלא היא מס החברות שיוטל ברומניה על הכנסותיה של חברה כאמור. חברה נחשבת לתושבת רומניה מבחינת דיני המס שם אם היא התאגדה ברומניה או שהניהול האפקטיבי שלה מבוצע ברומניה.

שיעורי מס החברות ברומניה, אשר יוטל על הכנסות החברה מכל העולם, הינם כלהלן:

  • שיעור מס החברות עומד על 16%.
  • חבות המס של מועדוני לילה ופעילויות הימורים היא או 5% מההכנסות או 16% מהרווחים החייבים במס, לפי הגבוה.
  • החל מיום 1.2.2013 הוחל משטר מס חדש ברומניה המתייחס למיקרו-חברות הכפופות לשיעור מס מיוחד של 3% בלבד על רווחיהן. חברות חדשות נדרשות להחיל את משטר המס שמתייחס למיקרו-חברות כבר בשנה הפיסקלית הראשונה. על מנת שחברה תיחשב למיקרו-חברה, עליה לעמוד בסוף השנה הקודמת בכל התנאים הבאים:
  1. הפיקה הכנסות מפעילויות שאינן: בנקאות, שווקי הון, ביטוח, הימורים ייעוץ וניהול; 
  2. מחזור הכנסותיה השנתי נמוך מסך של 65,000 אירו;
  3. הון מניותיה מוחזק על ידי מי שאינם המדינה או רשויות מקומיות.

ככלל, ברומניה ניתן לקזז הפסדים מועברים כנגד רווחים לתקופה של 7 שנים קדימה.

שיעורי מס נוספים ברומניה:

  • המס על יחדים - 16%;
  • המס על רווחי הון - 16%;
  • מס על דיבידנד - 16% (בהתאם לאמנה למניעת כפל מס בין ישראל לרומניה, הופחת שיעור המס על דיבידנד שחברה רומנית מעבירה לבעלי מניותיה הישראלים ל- 15%).

שיעורי המס הנמוכים כאמור ביחס למיקרו-חברות עשויים להיות אטרקטיביים ביותר עבור ישראלים שיבקשו להקים חברות ו/או מיקרו-חברות ברומניה ובכך ליהנות משיעורי מס נמוכים ביותר על רווחי חברות אלו. תכנון מס מתאים, יכול גם להפחית ו/או למנוע לחלוטין חבות מס בישראל בגין רווחי חברות כאלו.

* עוד מידע בענייני מיסוי בינלאומי, תמצאו כאן.
* מעוניינים להקים חברה בחו"ל? קראו כאן.
* זקוקים לשירותיו של עורך דין ברומניה? לחצו כאן.

השלכות המס בהקמת חברות ברומניה על ידי ישראלים

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מסלולי המס בגין הכנסה משכירות ברומניה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961, קיימים שני מסלולים למיסוי תושב ישראלי בגין הכנסות המופקות משכר דירה מחו"ל.

רומניה - מקלט מס לחברות זעירות (Micro Company)

מאת: אלי דורון, עו"ד; דורון פסו, עו"ד

בשנת 2018 נערכו מספר שינויים בדיני מס החברות ברומניה - שינויים אלה הופכים את רומניה למדינה אטרקטיבית לקיום פעילות מסחרית, וזאת לאור שיעורי המס הנמוכים החלים על חברות בעלות היקף פעילות נמוך - הן מבחינת מחזור כספי והן מבחינת מספר עובדים, כפי שיפורט להלן.

עסקאות נדל"ן ברומניה - ליווי משפטי

מאת: אלי דורון, עו"ד

לדסק משרדנו שברומניה ניסיון רב בכל הקשור בביצוע עסקאות נדל"ן ברומניה, אם קניה ואם מכירה והלכה למעשה למשרדנו מאגר גדול של גורמים אשר מסייעים לנו לקדם עסקאות מסוג זה במהירות וביעילות.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם