מאת:

אישור ניהול תקין של עמותה - מהרו ובקשו!

כל גורם שעובד עם עמותות בישראל מכיר ויודע אודות קיומו של אישור הניהול התקין, אך הבעיה שלא כולם מבינים את חשיבותו ואת הסכנה הטמונה בהיעדרו מבחינת העמותה. העניין אקטואלי מתמיד בימים אלו שכן, בסוף חודש יוני מגיע מועד הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין של עמותה ומוטב לקרוא ולפעול בהתאם ובהקדם.
 
ראשית, מהו אותו "אישור ניהול תקין" של עמותה? אישור ניהול תקין הוא אישור שניתן על ידי רשם העמותות עבור מוסד ללא כוונת רווח ובפרט עמותות. האישור ניתן לאחר בדיקה כי העמותה מתנהלת בצורה תקינה, קרי מקיימת את כללי הניהול התקין של רשם העמותות וכן את כל הוראות החוק, זאת הן בפן המשפטי והן בפן הכלכלי-חשבונאי. אין משמעות הדברים כי כל התנהלות העמותה מושלמת וכי כל הפעילות נבדקה על ידי הרשם, אלא כי העמותה נבחנה על ידי הרשם במידה מסוימת וכי נמצא שאין ליקויים משמעותיים בהיבטים אלו, כלומר העמותה עומדת לכל הפחות בסף מינימלי של התנהלות. אישור זה המהווה מעין "תו תקן" עבור עמותות, ניתן על קיום הוראות החוק לרבות מילוי ההוראות לניהול תקין של עמותה שהוצאו ע"י רשם העמותות, הוראות העוסקות הן בפן המשפטי והן בפן הכלכלי - לרבות בניהול חשבונות בנק על ידי העמותה וניהול הכספים בה, הגדרת מורשי החתימה של העמותה, אופן ביצוע התשלומים של העמותה (אשראי, מזומן, העברות בנקאיות), ענייני כוח אדם ושכר (שכר בכירים, שכר קרובים) ועוד.
 
מי נדרש לאישור ניהול תקין? הממשלה החליטה ביום 15/10/1998 בהחלטה מספר 4418 (בק/128) כי "החל משנת התקציב 1999 יידרשו גופים הפונים בבקשה לתמיכה ממשרד ממשלתי להציג אישור של רשם העמותות". עוד נקבע בהחלטה כי רשם העמותות ייבחן בהתאם לנהלים ולקריטריונים שיגובשו על ידו אם העמותה עומדת בכל דרישות החוק ואם נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק את מטרות העמותה. בהחלטת ממשלה מיום 18/7/2001 הורחבה חובת הצגת אישור ניהול תקין גם על עמותות הנותנות שירותים למשרדי ממשלה, כגון עמותה המבקשת להתקשר עם משרד ממשלתי לטובת מתן שירותים, קידום חברתי, נושאי חינוך, תרבות, ספורט סיעוד ועוד. בנוסף להחלטת הממשלה, ישנם גופים נוספים (ממלכתיים ופרטיים) המתנים העברת כספים לעמותות בהמצאת אישור ניהול תקין. הדבר נובע משיקולים רבים ביניהם שיקולי פרסום ושיווק, מתן מענה לדרישת גופים תורמים או תורמים בודדים המבקשים לוודא כי תרומתם מגיעה לייעודה. בנוסף וכפי שכבר צוין על מנת לקבל ניכוי במס בגין תרומה לעמותה, דורש התורם אישור ניהול תקין מהעמותה והכרה במעמדה המיוחד ברשויות המס. מקרה נוסף בו נדרשות עמותות לאישור ניהול תקין הוא במצב בו עמותה מעבירה לעמותה אחרת כספים או שעמותות מעוניינות להתמזג בניהן ונקודת הפתיחה למהלך זה הוא קודם כל הצגת אישור ניהול תקין וקרבה במטרות ובייעוד העמותות. לעיתים אף תורמים פרטיים וקרנות מחליטים להגביל תרומתם ולהעבירה רק לעמותות שיש ברשותן אישור ניהול תקין.
 
 
לכמה זמן ומתי ניתן אישור ניהול תקין? אישור ניהול תקין לעמותה ניתן בדרך כלל כאישור שנתי לשנה הלועזית הבאה אולם במקרים מסוימים, בהתאם לקריטריונים שמפרסם הרשם כגון עמידת העמותה בניהול תקין ובדיווח במועד בשנים קודמות, האישור ניתן לשנתיים. אין הדבר פוטר את העמותה מהמשך דיווח מידי שנה לרשם העמותות על אופן התנהלותה. על פי הוראות החוק, יש להגיש הבקשה לאישור ניהול תקין עד ליום 30/6/2020 אלא אם קבע הרשם מועד מאוחר יותר. באופן כללי ועל מנת להקל על רואי החשבון שעוסקים באישור ניהול תקין ועלולים להתקשות בהגשת בקשות מרובות עד מועד זה, מאפשר הרשם דחיית מועד ההגשה של בקשות, אשר מוגשות ע"י רואי חשבון ומאפשר פריסת חלקן למועדים מאוחרים יותר, כפי שנקבע מידי שנה על ידי הרשם.
 
נציין כי כיום המידע אודות העמותות, על אופן ניהולן, תקציבן ואישור ניהול תקין שקוף ונגיש לציבור הרחב זאת באמצעות אתר "גיידסטאר" (אתר העמותות של ישראל), הכולל פרסום מקיף על עמותות בישראל ומספק מידע עדכני וחשוב לכל גורם המבקש לקבל "תעודת זהות" של עמותה בישראל, לרבות חיווי על קבלת או העדר אישור ניהול תקין. בעקבות החלטות הממשלה לעיל, ובהתאם לסמכויות הנתונות לרשם העמותות בחוק העמותות, יחידת רשם העמותות מבצעת בדיקות תקופתיות של העמותות. הרשם מנפיק אישורי ניהול תקין לעמותות העומדות בדרישות החוק בכל הנוגע להמצאת המסמכים שעליהן להמציא מידי שנה על-פי החוק ומבטל במקרים חריגים אישורים כאשר מתברר כי קיימים ליקויים בהתנהלות העמותה. במקרה של ליקויים, מלבד סירוב לתת אישור או ביטול אישור קיים, ננקטים צעדים נוספים כלפי העמותות ובמסגרתם בדיקה מעמיקה יותר, מינוי גורם מלווה במסגרת תוכנית לתיקון ליקויים ובמקרים חריגים גם הגשת בקשה לבית המשפט המחוזי לפירוק העמותה.
 
לסיכום הדברים - אישור ניהול תקין נחשב עניין מהותי ביותר כיום בחייה של עמותה. מגבלות רגולטוריות בנושאי כספים, ריבוי עמותות בתחומים דומים ומיעוט המשאבים מחייבת את ניהולה התקין של עמותה וקבלת אסמכתא לכך. במקרה של אי קבלת אישור ניהול תקין וביתר שאת כוונה של הרשם לבקש את פירוקה של העמותה, העמותה עלולה למצוא עצמה במצב קשה ביותר עד כדי קושי רב בפעילותה ואף הפסקתה. בסוגיות בתחום זה ובפרט במקרים מורכבים או בעייתיים, מומלץ לפנות לשירות ייעוץ משפטי מקצועי המתמחה בתחום התאגידים בכלל והעמותות בפרט.
 
משרדנו מורכב מעורכי דין ורואי חשבון בעלי ניסיון עשיר בתחום העמותות, ההקדשים והמגזר השלישי לרבות הח"מ ששימש כראש רשות התאגידים ואף בין היתר כרשם העמותות - משרדנו ישמח להעניק ייעוץ משפטי גם בתחום מורכב זה!

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

התמודדות עם רגולציה בהקדשות בישראל

מאת: אייל גלובוס, עו"ד, אש מחלקת מגזר שלישי - עמותות הקדשות וחל"צ; שלומי פרץ, מתמחה

תחום ההקדשים (אגב - ניתן לומר גם הקדשות) הינו תחום מורכב אשר מעטים הם עורכי הדין שעוסקים בו ומכירים אותו לעומק. בישראל רשומים למעלה מ 3,300 הקדשים (על פי אתר גיידסטאר), מדובר כאמור בתחום מורכב ביותר מאחר והוא כולל מעורבים שונים יוצר ההקדש, הנהנים ממנו והנאמן ואף נמשך לאורך שנים רבות. להקדשות בישראל נכסים רבים: נכסי מקרקעין (כ 1,200 נכסים מרביתם על קרקעות ותיקות במרכזי הערים ולכן גם יקרות) וכן נכסים אחרים בשווי כולל של כ 6 מיליארד(!!) ₪.

אגודות עת'מניות - כדאי להיערך לשינויים שבדרך

מאת: אייל גלובוס, עו"ד, ראש מחלקת מגזר שלישי - עמותות הקדשות וחל"צ; שלומי פרץ, מתמחה

התקנות המוצעות נועדו להחיל על אגודות עות'מניות את חובת הדיווח והשקיפות בדומה למה שנדרש מתאגידים אחרים בישראל ובכך להסדיר את פעולתן ככל שניתן. מובן כי לאור השינוי הצפוי יש להיערך לכך בהקדם.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.