מאת:


הטלת היטל על העסקת עובדים מסתננים

נזכיר כי בתאריך 22.10.19 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי פסק דין בעניין ע"מ 8420-09-16 אר.טו.אם קורפוראשיין בע"מ נ' פקיד שומה ת"א אשר עסק בין היתר בסוגיית חיובה של חברת אר.טו.אם קורפוראשיין בע"מ (להלן: "החברה") בהיטל עובדים זרים בגין העסקת עובדים זרים המחזיקים באשרות שהייה זמניות (להלן: "העובדים המסתננים").
 
המערערת ביקשה לאבחן את עניינה מההלכה שנפסקה בבית המשפט העליון בעניין סעד (ע"א 24/1514 סעד נ' מדינת ישראל - להלן: "עניין סעד"), וזאת נוכח "השוני בנסיבות המשפטיות והחברתיות הנוגעות לעמדם של מי שהגיעו לישראל לא כמבקשי עבודה, אלא כפליטים הנסים מארצות מוכות אלימות מלחמות ורעב". נזכיר כי במסגרת פסק הדין בעניין סעד, קבע בית המשפט העליון כי אין מקום להבחין לעניין תשלום היטל עובדים זרים, בין מעסיק של עובדים זרים המועסקים בארץ על פי היתר לבין מעסיק של עובדים יוצאי אריתריאה או סודאן המחזיקים ברישיון שהייה זמני בישראל ואין הם מועסקים על פי היתר, זה גם זה, ללא אבחנה ביניהם, העסקתם תהא חייבת בהיטל. שכן, כשם שמעסיק הפועל באורח חוקי נדרש לשלם היטל, כך ראוי ונכון, ואף מקל וחומר, לחייב בהיטל את מי שמעסיק עובדים בלא היתר - כל תוצאה אחרת תחטא לעיקרון לפיו אל ייצא חוטא נשכר.
 
בית המשפט המחוזי התייחס לטענתה של המערערת לעניין אבחנת עניינה מעניין סעד וקבע תוך שהוא דוחה את ערעורה כי הטענות שהועלו על ידה זהות ביסודן לטענות שהעלתה קבוצת המערערים בעניין סעד ונדחו שם מפורשות על ידי בית המשפט העליון, לרבות במסגרת הדיון הנוסף. עוד קבע בית המשפט המחוזי כי המערערת לא הצליחה להוכיח כי העובדים המסתננים הינם "פליטים" הראויים להגנה על פי הדין הבינלאומי. לאור האמור, נקבע כי בית המשפט המחוזי אינו רשאי לקבל את טענותיה של המערערת לאור כלל התקדים המחייב. על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, הגישה המערערת ערעור לבית המשפט העליון, אשר נדון במאוחד עם הערעורים שהוגשו על ידי בית אבות שלמה המלך בע"מ, פקיד שומה רחובות, דב שמירה, נקניון וכח אדם בע"מ ועמי תעשיות אלומיניום בע"מ. בפסק דינו מיום 4.8.2020, דחה בית המשפט העליון את ערעורה של המערערת (ואת ערעורה של חברת בית אבות שלמה המלך), תוך שהוא קובע כי הגם שיש טעם והגיון בטענות המערערת באשר לסטייה מהלכת סעד, אין מקום לסטייה כאמור, בהינתן שמדובר בהלכה "טריה" מלפני מספר שנים, ובהינתן שהבקשה לדיון נוסף נדחתה בעניין ישרוטל אך לפני כשנתיים. עוד קבע בית המשפט העליון, כי לא חל שינוי נסיבות שמצדיק סטייה מהלכת סעד, שאינה מתבססת כלל על האפשרות של הרחקת מסתננים למדינה שלישית. מן הראוי לציין, כי בית המשפט העליון קיבל את הערעורים האחרים וקבע כי יחול היטל מופחת לגבי העסקת עובדים מסתננים בענפים מועדפים (תעשייה, בניין וחקלאות) בדומה לשיעורים המופחתים החלים על עובדים זרים בעלי היתר / רישיון ולכן הערעור בעניין דב שמירה, ניקיון וכח אדם בע"מ התקבל באופן חלקי לגבע ענפים מועדפים (להבדיל מענף הסיעוד). על פסק דינו של בית המשפט העליון, הגישה המערערת בקשה לדיון נוסף.
 
נבקש לעדכנם כי לאחרונה התקבלה החלטתו של בית המשפט העליון, לפיה דוחה הוא בתוקף את בקשתה של המערערת לקיום דיון נוסף, וזאת מבלי לקבל את עמדת המשיב בעניין. בהחלטתו, קבע בית המשפט העליון, כי בקשת הדיון הנוסף שמורה להליכים חריגים אשר עומדים בסתירה להלכת בית המשפט העליון וכי הטעמים העולים על ידי המבקשת (המערערת) אינה מבססים עילה לדיון נוסף. 
הטלת היטל על העסקת עובד מסתנן

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מענק סיוע לעסק להשתתפות בהוצאות קבועות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

ניתן יהיה להגיש תביעה החל מה-15 בחודש העוקב לתום תקופת הזכאות הרלבנטית (שלגביה מוגשת התביעה), ועד תום 90 ימים מאותו מועד, אך מנהל רשות המיסים הוסמך להאריך את התקופה להגשת תביעה, בתנאי שלא תעלה על 30 ימים.

נכסי בת הזוג עוקלו שלא כדין ושלא בסמכות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

לאחרונה, ניתן פסק דין בעניין ת"א 56498-03-18 אולגה מלוייב נ' ממונה מע"מ באר שבע מאת בית המשפט המחוזי בבאר שבע, אשר דן בבקשה למתן פסק דין הצהרתי שלפיו, מקרקעין, כספים בחשבון בנק ורכב הרשומים כולם על שם התובעת ואשר עוקלו ונתפסו על ידי ממונה מע"מ בבאר שבע.

השגה וערר על החלטת רשות המס להשבת מענק קורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, עו"ד; שלומי פרץ, מתמחה

משרדנו מטפל בימים אלו בשורה ארוכה של עסקים שנדרשו באופן מפתיע להשיב את מענקי הפעימה השלישית ששולמו להם על ידי המדינה כמענק השתתפות בעד הוצאות קבועות, אם באופן מלא ואם באופן חלקי.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם