מאת:


הטלת היטל על העסקת עובדים מסתננים

נזכיר כי בתאריך 22.10.19 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי פסק דין בעניין ע"מ 8420-09-16 אר.טו.אם קורפוראשיין בע"מ נ' פקיד שומה ת"א אשר עסק בין היתר בסוגיית חיובה של חברת אר.טו.אם קורפוראשיין בע"מ (להלן: "החברה") בהיטל עובדים זרים בגין העסקת עובדים זרים המחזיקים באשרות שהייה זמניות (להלן: "העובדים המסתננים").
 
המערערת ביקשה לאבחן את עניינה מההלכה שנפסקה בבית המשפט העליון בעניין סעד (ע"א 24/1514 סעד נ' מדינת ישראל - להלן: "עניין סעד"), וזאת נוכח "השוני בנסיבות המשפטיות והחברתיות הנוגעות לעמדם של מי שהגיעו לישראל לא כמבקשי עבודה, אלא כפליטים הנסים מארצות מוכות אלימות מלחמות ורעב". נזכיר כי במסגרת פסק הדין בעניין סעד, קבע בית המשפט העליון כי אין מקום להבחין לעניין תשלום היטל עובדים זרים, בין מעסיק של עובדים זרים המועסקים בארץ על פי היתר לבין מעסיק של עובדים יוצאי אריתריאה או סודאן המחזיקים ברישיון שהייה זמני בישראל ואין הם מועסקים על פי היתר, זה גם זה, ללא אבחנה ביניהם, העסקתם תהא חייבת בהיטל. שכן, כשם שמעסיק הפועל באורח חוקי נדרש לשלם היטל, כך ראוי ונכון, ואף מקל וחומר, לחייב בהיטל את מי שמעסיק עובדים בלא היתר - כל תוצאה אחרת תחטא לעיקרון לפיו אל ייצא חוטא נשכר.
 
בית המשפט המחוזי התייחס לטענתה של המערערת לעניין אבחנת עניינה מעניין סעד וקבע תוך שהוא דוחה את ערעורה כי הטענות שהועלו על ידה זהות ביסודן לטענות שהעלתה קבוצת המערערים בעניין סעד ונדחו שם מפורשות על ידי בית המשפט העליון, לרבות במסגרת הדיון הנוסף. עוד קבע בית המשפט המחוזי כי המערערת לא הצליחה להוכיח כי העובדים המסתננים הינם "פליטים" הראויים להגנה על פי הדין הבינלאומי. לאור האמור, נקבע כי בית המשפט המחוזי אינו רשאי לקבל את טענותיה של המערערת לאור כלל התקדים המחייב. על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, הגישה המערערת ערעור לבית המשפט העליון, אשר נדון במאוחד עם הערעורים שהוגשו על ידי בית אבות שלמה המלך בע"מ, פקיד שומה רחובות, דב שמירה, נקניון וכח אדם בע"מ ועמי תעשיות אלומיניום בע"מ. בפסק דינו מיום 4.8.2020, דחה בית המשפט העליון את ערעורה של המערערת (ואת ערעורה של חברת בית אבות שלמה המלך), תוך שהוא קובע כי הגם שיש טעם והגיון בטענות המערערת באשר לסטייה מהלכת סעד, אין מקום לסטייה כאמור, בהינתן שמדובר בהלכה "טריה" מלפני מספר שנים, ובהינתן שהבקשה לדיון נוסף נדחתה בעניין ישרוטל אך לפני כשנתיים. עוד קבע בית המשפט העליון, כי לא חל שינוי נסיבות שמצדיק סטייה מהלכת סעד, שאינה מתבססת כלל על האפשרות של הרחקת מסתננים למדינה שלישית. מן הראוי לציין, כי בית המשפט העליון קיבל את הערעורים האחרים וקבע כי יחול היטל מופחת לגבי העסקת עובדים מסתננים בענפים מועדפים (תעשייה, בניין וחקלאות) בדומה לשיעורים המופחתים החלים על עובדים זרים בעלי היתר / רישיון ולכן הערעור בעניין דב שמירה, ניקיון וכח אדם בע"מ התקבל באופן חלקי לגבע ענפים מועדפים (להבדיל מענף הסיעוד). על פסק דינו של בית המשפט העליון, הגישה המערערת בקשה לדיון נוסף.
 
נבקש לעדכנם כי לאחרונה התקבלה החלטתו של בית המשפט העליון, לפיה דוחה הוא בתוקף את בקשתה של המערערת לקיום דיון נוסף, וזאת מבלי לקבל את עמדת המשיב בעניין. בהחלטתו, קבע בית המשפט העליון, כי בקשת הדיון הנוסף שמורה להליכים חריגים אשר עומדים בסתירה להלכת בית המשפט העליון וכי הטעמים העולים על ידי המבקשת (המערערת) אינה מבססים עילה לדיון נוסף. 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי עסקאות בעלי עניין בחברות הזנק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט קבע בניגוד לעמדת רשות המסים כי עסקת רשיון שימוש בקניין רוחני בין צדדים קשורים אינה עסקה פיקטיבית ואינה מהווה מכירה בפועל של קניין רוחני.

גביית חוב מס של חברה מבעל שליטה לאחר הפסקת פעילות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בירושלים נדונה השאלה מיהו בעל השליטה בחברה החייב בחוב המס של החברה, כאשר מדובר בחברה הרשומה בבעלות תאגיד זר שאין לו נכסים בישראל ואשר ייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו בישראל...

פטור ממס רכישה לנכה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) מעניקה פטור חלקי ממס רכישה ברכישת דירת מגורים לנכה, לעיוור ולמשפחות שכולות כאשר הדירה נרכשת...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.