מאת:


הטלת היטל על העסקת עובדים מסתננים

נזכיר כי בתאריך 22.10.19 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי פסק דין בעניין ע"מ 8420-09-16 אר.טו.אם קורפוראשיין בע"מ נ' פקיד שומה ת"א אשר עסק בין היתר בסוגיית חיובה של חברת אר.טו.אם קורפוראשיין בע"מ (להלן: "החברה") בהיטל עובדים זרים בגין העסקת עובדים זרים המחזיקים באשרות שהייה זמניות (להלן: "העובדים המסתננים").
 
המערערת ביקשה לאבחן את עניינה מההלכה שנפסקה בבית המשפט העליון בעניין סעד (ע"א 24/1514 סעד נ' מדינת ישראל - להלן: "עניין סעד"), וזאת נוכח "השוני בנסיבות המשפטיות והחברתיות הנוגעות לעמדם של מי שהגיעו לישראל לא כמבקשי עבודה, אלא כפליטים הנסים מארצות מוכות אלימות מלחמות ורעב". נזכיר כי במסגרת פסק הדין בעניין סעד, קבע בית המשפט העליון כי אין מקום להבחין לעניין תשלום היטל עובדים זרים, בין מעסיק של עובדים זרים המועסקים בארץ על פי היתר לבין מעסיק של עובדים יוצאי אריתריאה או סודאן המחזיקים ברישיון שהייה זמני בישראל ואין הם מועסקים על פי היתר, זה גם זה, ללא אבחנה ביניהם, העסקתם תהא חייבת בהיטל. שכן, כשם שמעסיק הפועל באורח חוקי נדרש לשלם היטל, כך ראוי ונכון, ואף מקל וחומר, לחייב בהיטל את מי שמעסיק עובדים בלא היתר - כל תוצאה אחרת תחטא לעיקרון לפיו אל ייצא חוטא נשכר.
 
בית המשפט המחוזי התייחס לטענתה של המערערת לעניין אבחנת עניינה מעניין סעד וקבע תוך שהוא דוחה את ערעורה כי הטענות שהועלו על ידה זהות ביסודן לטענות שהעלתה קבוצת המערערים בעניין סעד ונדחו שם מפורשות על ידי בית המשפט העליון, לרבות במסגרת הדיון הנוסף. עוד קבע בית המשפט המחוזי כי המערערת לא הצליחה להוכיח כי העובדים המסתננים הינם "פליטים" הראויים להגנה על פי הדין הבינלאומי. לאור האמור, נקבע כי בית המשפט המחוזי אינו רשאי לקבל את טענותיה של המערערת לאור כלל התקדים המחייב. על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, הגישה המערערת ערעור לבית המשפט העליון, אשר נדון במאוחד עם הערעורים שהוגשו על ידי בית אבות שלמה המלך בע"מ, פקיד שומה רחובות, דב שמירה, נקניון וכח אדם בע"מ ועמי תעשיות אלומיניום בע"מ. בפסק דינו מיום 4.8.2020, דחה בית המשפט העליון את ערעורה של המערערת (ואת ערעורה של חברת בית אבות שלמה המלך), תוך שהוא קובע כי הגם שיש טעם והגיון בטענות המערערת באשר לסטייה מהלכת סעד, אין מקום לסטייה כאמור, בהינתן שמדובר בהלכה "טריה" מלפני מספר שנים, ובהינתן שהבקשה לדיון נוסף נדחתה בעניין ישרוטל אך לפני כשנתיים. עוד קבע בית המשפט העליון, כי לא חל שינוי נסיבות שמצדיק סטייה מהלכת סעד, שאינה מתבססת כלל על האפשרות של הרחקת מסתננים למדינה שלישית. מן הראוי לציין, כי בית המשפט העליון קיבל את הערעורים האחרים וקבע כי יחול היטל מופחת לגבי העסקת עובדים מסתננים בענפים מועדפים (תעשייה, בניין וחקלאות) בדומה לשיעורים המופחתים החלים על עובדים זרים בעלי היתר / רישיון ולכן הערעור בעניין דב שמירה, ניקיון וכח אדם בע"מ התקבל באופן חלקי לגבע ענפים מועדפים (להבדיל מענף הסיעוד). על פסק דינו של בית המשפט העליון, הגישה המערערת בקשה לדיון נוסף.
 
נבקש לעדכנם כי לאחרונה התקבלה החלטתו של בית המשפט העליון, לפיה דוחה הוא בתוקף את בקשתה של המערערת לקיום דיון נוסף, וזאת מבלי לקבל את עמדת המשיב בעניין. בהחלטתו, קבע בית המשפט העליון, כי בקשת הדיון הנוסף שמורה להליכים חריגים אשר עומדים בסתירה להלכת בית המשפט העליון וכי הטעמים העולים על ידי המבקשת (המערערת) אינה מבססים עילה לדיון נוסף. 
הטלת היטל על העסקת עובד מסתנן

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

טיפול בשומת מס מבוססת הפרש הון בלתי מוסבר

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה בכל הקשור בייצוג אזרחים ישראליים הנתונים במחלוקת עם רשויות מס הכנסה המבוססת על הצהרות הון, הפרשי הון בלתי מוסברים, השוואות הון וכו' - קראו כאן.

דמי ביטוח לאומי בגין השכרת מקרקעין בחו"ל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); רמי זועבי, משפטן

נבקש לעדכנם כי לאחרונה, ניתן פסק דין בעניין 25768-08-19 אולך נ' המוסד לביטוח לאומי (להלן: "עניין אולך"), שעסק בהטלת דמי ביטוח על הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם