מאת:


בית המשפט קבע: שיעור היטל שווה על העסקת עובדים זרים ברישיון והעסקת מסתננים

ביום 14.7.19 ניתן פסק דין בתיק ע"מ 29283-08-16 טומי ווש בע"מ נ' פקיד שומה רחובות על ידי בית המשפט המחוזי מרכז (כב' השופט בורנשטיין) ("פסק הדין"). פסק הדין ניתן על ערעור שהגישה חברה לצביעת טקסטיל ועיבוד בדים ("החברה"), אשר העסיקה מבקשי מקלט מאריתריאה ושילמה בגינם היטל בהתאם לחוק התכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 ("חוק ההיטל").

 

המערערת טענה כי היא זכאית לשלם היטל מופחת נוכח שיעור ההיטל הקבוע עבור עובדים זרים בענף התעשייה – 15%. מנגד, פקיד השומה טען שאין מדובר בעובדים זרים ברישיון כך שאינם זכאים לשיעור היטל מופחת, אלא כפופים לשיעור ההיטל בגובה 20%. החברה טענה, כי לגבי העובדים האריתראים והסודנים (להלן: "העובדים") נקבע בפסיקות עבר, כי הם בבחינת "עובדים זרים", וכי לצורך חוק ההיטל, שעה שאלה מועסקים בענף התעשייה – שיעור שיוטל על שכרם יהא 15%. מדובר בעובדים אריתראים וסודנים המחזיקים ברישיון זמני, ולא בעובדים בעלי רישיון עבודה. מנגד, פקיד השומה טוען כי בהתאם להוראות סעיף 45 לחוק ההיטל, שיעור היטל מופחת יחול רק על עובד זר המועסק לפי היתר, מצב שאינו מתקיים בעניינם של העובדים. כלומר, הואיל ולחברה אין היתר להעסיק עובדים זרים כלל, הרי שאינה זכאית לשיעור המופחת הקבוע בחוק ההיטל. עוד טען פקיד השומה, כי קבלת עמדת החברה תביא לגידול בהיקף העסקת עובדים ללא היתר ותעמוד בניגוד למדיניות הרחקתם של עובדים זרים ללא היתר.

 

בית המשפט קבע, כי העובדים לא הגיעו לישראל לצורך עבודה, אלא קיבלו רישיון זמני לישיבת ביקור עד להרחקתם מישראל, והם אינם מחזיקים באשרה לצרכי עבודה. בית המשפט ציין כי המדינה נוקטת במדיניות אי אכיפה כלפי מעסיקי מסתננים מסודן ואריתריאה, ואינה אוכפת את האיסור הפלילי בהעסקתם מכוח החלטת ממשלה, וזאת לצורך הגנה על זכותם של אלה להתפרנס. מכאן, לאור כך שהעסקת מסתננים כמוה כהעסקת עובדים זרים לפי חוק ההיטל (לפי פסיקת בית המשפט העליון) – ותהא כפופה לעצם הטלת ההיטל, הרי שיחולו גם הוראות חוק ההיטל לעניין שיעורי ההיטל שיוטל בהתאם להוראות חוק ההיטל. קביעה זו נשענת על כך שהמחוקק שם דגש על סוג הענף בו מועסקים העובדים הזרים לצורך קביעת שיעור היטל משתנה, ולא שם דגש על עצם קיומו של היתר. בית המשפט העיר כי שיעור ההיטל אינו אחד הכלים לצורך המאבק בתופעת ההסתננות הבלתי חוקית לישראל, על אף שהיה ער לצורך להימנע ממתן תמריצים להעסקת מסתננים בהתאם למדיניות. עוד ציין בית המשפט, כי המחוקק רשאי לשנות את ההסדר החוקי לעניין שיעור ההיטל בעתיד, ולקבוע שיעור אחיד או שונה עבור העסקת מסתננים (וציין כי הדבר אף נשקל על ידי הממשלה בעבר אך הצעת חוק ברוח דומה לא התקבלה).

 

בהתאם לפסיקת בית המשפט בעבר, קבע בית המשפט גם במקרה זה – כי במקרים בהם עובדים זרים בעלי רישיון בענף התעשייה כפופים להיטל בשיעור 15%, כך גם מסתננים בענף התעשייה יהיו כפופים להיטל בשיעור 15%. יוער, כי בית המשפט הבחין בין הלכה זו ובין הקביעה הסותרת לכאורה לעניין עובדים זרים בענף הסיעוד המוסדי, שם נאסר באופן גורף על העסקת עובדים זרים (בין אם בהיתר, ובין אם ללא). בית המשפט קיבל את הערעור והטיל על פקיד השומה לשלם לחברה הוצאות בגובה 30,000 ₪. פסק דין זה עלול להתהפך בבית המשפט העליון ככל ויוגש ערעור.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.8 ע"י 5 גולשים

עשוי לעניין אתכם

חילוט שנעשה במסגרת תיק פלילי לא יותר בניכוי מההכנסה החייבת במס

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

משמעות פסק דינו החדש של בית המשפט העליון הינה כי נישום המפיק הכנסה בדרך של ביצוע עבירה עשוי למצוא עצמו מחויב במס בגין הכנסה שכלל לא נשארה בידיו אלא חולטה לטובת אוצר המדינה וזאת בנוסף לעונש הפלילי שבו הוא עלול לשאת כתוצאה מביצוע העבירה.

מיסוי עסקאות בעלי עניין בחברות הזנק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט קבע בניגוד לעמדת רשות המסים כי עסקת רשיון שימוש בקניין רוחני בין צדדים קשורים אינה עסקה פיקטיבית ואינה מהווה מכירה בפועל של קניין רוחני.

גביית חוב מס של חברה מבעל שליטה לאחר הפסקת פעילות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בירושלים נדונה השאלה מיהו בעל השליטה בחברה החייב בחוב המס של החברה, כאשר מדובר בחברה הרשומה בבעלות תאגיד זר שאין לו נכסים בישראל ואשר ייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו בישראל...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.