עו"ד מומחה בדיני ירושה

המוות הוא חלק בלתי נפרד מהחיים - המיתולוגיה היוונית קובעת כי נולדנו בכדי למות. מה שברור הוא, כי המוות על השלכותיו מלווה כל אחד ואחד מאתנו, בשלב כזה או אחר בחיינו ולזה השלכות במגוון רחב של מישורים, חלקם אישיים טהורים וחלקם קניינים וחומריים גרידא.
 
במישור הקנייני, בו מתמקדת מחלקת המשפחה והעיזבונות של משרדנו, ברור וגלוי הוא כי בנקודת הזמן בה אדם נפטר, קניינו בכל רכושו עובר בו ברגע לבעלות יורשיו. אלה יכולים להיות יורשים על-פי הנכתב בצוואתו ויכול ויהיו יורשים על פי דין. ברם, המציאות מלמדת כי באותו רגע ממש קמים להם לתחייה מרכיבים נוספים מעבר למרכיבים הקניינים הצפויים והכוונה היא למרכיבים פסיכולוגיים ואמוציונליים, כאלה המציפים מתיחויות משפחתיות, חילוקי דעות בין-משפחתיים, משקעי עבר, תחרותיות, תחושות קיפוח, התחשבנויות עבר, תחושות אפליה ועוד.
 
סכסוך ממוני בין יורשים
תגובות אמוציונאליות אלו, המתעוררות עם פטירת האדם והמשברים שצצים, מייצרות את הגרוע מכל, סכסוך ממוני בין יורשים - סכסוך  קנייני, סכסוך מכוער על כסף, סכסוך  בין יורשים, בין הטוענים לירושה, בין אחים, בין הורים ואחים, בין הקרובים ביותר, בין נותני שירות לבני המשפחה, בין האלמנה או ידועתו בציבור של המנוח ועוד - כאשר כל העומד לנגד עיניי המעורבים, לא אחת ולמרות אי הנעימות הכרוכה בכך, הוא הרצון לחלק בעיזבון. כשהטעמים העומדים בבסיס המחלוקת יכול ויהיו חומריים ממש ו/או אמוציונליים ו/או רגש הנקם ו/או טעמים אחרים המושתתים על הצורך להוציא את הצדק לאור ו/או את רצונו האמיתי של המנוח אל הפועל. כל זאת, למרות שברור לכל כי סכסוך בין יורשים זהו הדבר האחרון שהמנוח ייחל לקרובים לו. מחלוקות אלה בין יורשים, יוצרות שורה של בעיות, אם במישור המיידי המתגבש עם הפטירה ויכול ויתעוררו בשלבים מאוחרים יותר. כך לדוגמא, יתכנו מצבים בהם הטוענים לירושה יעשו דין לעצמם ועוד בטרם יבש הדיו על תעודת הפטירה - ינכסו לעצמם חלק מהנכסים להם הם טוענים, דוגמת מזומנים ו/או חפצי אומנות ויכול והמחלוקות תבשיל לכדי התנהלות משפטית אשר תכלול הגשת בקשות לקיום צוואה או ירושה, הגשת התנגדויות, תקיפת צוואות, מינוי מנהל עיזבון, שימוש בלתי מורשה בזכויות חתימה, ביצוע מהלכים חד צדדיים בעסקים ובחברות ועוד ועוד.

ליווי משפטי מקצועי
כאן בדיוק מתעורר הצורך בליווי משפטי מקצועי, כזה שיכריע, כזה שיביא לידי שמירה על האינטרסים שלך, כזה שינטרל ואף ימנע נזקים בלתי הפיכים. בשלב זה ממש, ממש עם תחילת הסכסוך, נדרשת הבקיאות והמקצועיות של משרדנו, בקיאות אשר יש בה כדי לשמור על זכויותיך, כזו שיש בה כדי להפוך את הקערה על פיה. מחלקת העיזבונות והמשפחה של משרדנו היא זו שתדע לתת לך את המענה הנדרש, היא זו שתדע לשמור עליך ועל האינטרסים שלך. מה שמאפיין את מחלקת העיזבונות ודיני המשפחה של משרדנו, זו העובדה לפיה משרדנו מורכב מעו"ד ורו"ח, חלקם יוצאי משרד המשפטים, חקירות מס הכנסה ורשויות המס. מצב דברים זה, מאפשר למחלקה ולעו"ד המתמחים בדיני משפחה מטעם המחלקה, לבחון במיידי את מערך הכוחות הפנים משפחתי, לאתר את גורמי הסיכון, ללמוד על הנפשות הפועלות ובמקביל לנתח את הפעילות העסקית של המנוח, ללמוד על חשבונות הבנק שלו בארץ ובחו"ל, לאתר את ההשקעות של המנוח, לבחון את נזילותם, להבין היכן הבטן הרכה, מה שמצריך טיפול מיידי ומה יכול להמתין ועוד.
 
אסטרטגיה משפטית מנצחת
מחלקת העיזבונות ודיני המשפחה של משרדנו תדע לבחון לעומק את כל אלו במינימום זמן ובמינימום נזק ומיד אחר כך, ללא עיכוב מיותר וללא כל פשרות, לקבוע את האסטרטגיה המשפטית המנצחת עבורך. נוסיף כי למשרדנו, מעבר למחלקת דיני עיזבונות וירושה, מחלקות משפטיות נוספות דוגמת מחלקת בנקים, מחלקת חברות, מחלקת נדל"ן, מחלקת מיסים ועוד ואלו מתורגלות בעבודה בסנכרון עם מחלקת העיזבונות והמשפחה. מחלקות אלו יכנסו לפעולה, בהתאם לצורך, על מנת להביא לך את הפתרון הנדרש!

אנו נדע להקים במיידי צוות עו"ד מקצועי, לוחם ונמרץ מתוך שורות המשרד ומחלקת דיני המשפחה והעיזבונות של משרדנו. צוות זה, יכנס לפעולה בכל הכוח ובכל המרץ לטובת שמירה על האינטרסים שלך ושל משפחתך. אנו מודעים לדחיפות שבטיפול, אנו מבינים את משמעות המשבר, אנו מודעים לנזק הרב שעלול להיווצר כתוצאה מעיכוב בפעילות, אנו יודעים עד כמה זמן התגובה קריטי ומשכך נדע גם בעניינך, לפעול כיחידה לוחמת, הכל לטובת מיפוי מהיר של המצב, בניית אסטרטגיה משפטית מנצחת והוצאתה אל הפועל.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

מידע מקצועי

קיומן והעדרן של הוראות ירושתיות בהסכמי ממון

בפסק דין שניתן לפני כחודש ימים, בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את טענת המערערים לפיה, יש לראות בהסכם הממון שכרת אביהם המנוח עם אשתו, צוואה שבכוחה לגבור על סדרי הירושה הקבועים בדין. זהו פסק דין שמבטא היטב את הצורך ואף החובה של כל אדם להסדיר את ענייניו הרכושיים עוד בעודו בחיים.

התנגדות לצו קיום צוואה

צו קיום צוואה הוא צו אשר נדרש לצורך חלוקת עזבון בין יורשים על-פי צוואה אשר הותיר אחריו המצווה לאחר פטירתו. כל המבקש לערוך צוואה אשר - לאחר אריכות ימים - תקוים כלשונה, הרי שעליו ליתן את הדעת לכל הסייגים אשר נקבעו בדין מכוחם ניתן יהיה לפסול את הצוואה.

פסילת צוואה שנכתבה בהשפעת אדם אחר

השפעה בלתי הוגנת היא אחת הטענות השכיחות המועלות על ידי המתנגדים לצוואה לצורך הוכחת העדר תוקפה של הצוואה. על המתנגד לקיום הצוואה הטוען להשפעה בלתי הוגנת, מוטל הנטל להוכיח כי הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה ושהצוואה נעשתה מתוך אותה השפעה אסורה שהופעלה על המצווה.

צוואה הדדית משותפת

צוואה הדדית הינה צוואה המשותפת לשני בני הזוג, שמנוסחת במשותף. מהן יתרונותיה ומדוע קיימת חשיבות לערוך צוואה זו ע"י עורך דין המומחה בתחום?

ביטול צוואה ישנה

אדם העורך צוואה בגיל צעיר עלול עם הזמן לשכוח על קיומה, מה יהיה דינה של אותה צוואה ישנה אם בחלוף השנים השתנו נסיבות חייו של המנוח והצוואה אינה משקפת עוד את רצונו? זוהי השאלה אשר נדונה על ידי בית המשפט המחוזי.

ידוע בציבור זכאי לרשת אישה לא נשואה שנפטרה, במקום אימה

פסק דין זה ממחישה פעם נוספת את החשיבות שבעריכת צוואה בכל גיל, בייחוד כאשר עסקינן באדם נטול ילדים ואשר אינו מקיים תא משפחתי מסורתי או באדם המעוניין לחלק את עזבונו בדרך שונה מזו הקבועה בחוק הירושה...

ניהול מאבקי ירושה - מחלוקת בנוגע לצוואה

בעת עריכת צוואה עבור אדם מבוגר המעוניין לערוך צוואה בערוב ימיו, קיימת חשיבות לכך שעורך הדין המטפל בעריכת הצוואה יתרשם מיכולותיו הקוגניטיביות והמנטליות של המצווה ויוודא כי המצווה מבין את תוכן הצוואה שעליה הוא..

ניהול מאבקי ירושה - התנגדות העברת נכסים שביצע המוריש בחייו

סכסוכי ירושה הם תופעה מצערת הפוקדת משפחות לא מעטות. ראוי לערוך הבחנה בין שני מצבים מרכזיים של סכסוכים הנוגעים לנכסים שמותיר אחריו אדם שהלך לעולמו:

סכסוכי ירושה - ביטול צוואה מאוחרת

צוואה מאוחרת יכולה להיות תוצאה של שינוי אמיתי ולגיטימי במערך היחסים או במאזן הערכים של המוריש בשנותיו המאוחרות אך לעיתים היא גם יכולה להיות תוצאה של לחץ נפשי ו/או פגיעה נפשית או מנטלית קשה שמהם סובל המוריש בערוב ימיו...

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.