מאת:

מלחמת ירושה בזמן מלחמת חרבות ברזל

גם מלחמה אינה עוצרת התנהלות משפטית הנגזרת מכל מאבק משפטי, שכן הימנעות מפעולה בכל הקשור לדיני עיזבונות והמתנה עד לאחר המלחמה עלולה להסב נזק בלתי הפיך ולמנוע מבני משפחה לדרוש בעתיד את שמגיע להם על פי דין.
מלחמות ירושה תמיד היו וכנראה גם תמיד יהיו. סוגיות משפטיות הקשורות לתחום הירושה, צוואה, עיזבונות, יורשים וכדומה תמיד יצופו ויעלו, לרבות בשעת מלחמה ואולי במיוחד, לצערנו, בשעת מלחמה. לרוב, מלחמה מונעת מאנשים לנקוט בפעולות משפטיות רבות כמו רכישת נכסים, יזום עסקאות, מימושים ומכירות, ניהול הליכים משפטים מאחר ובעתות כאלו הנטייה היא לנסות ולחסוך כספים, ובפרט לאור אי הוודאות הנגזרת מהמלחה והרצון לשמור על ההון, ככול שיש בנמצא כזה, ועל האנרגיה לימים פשוטים יותר.
אי הוודאות מונעת פתיחה בהליכים משפטים באשר לסכסוכים רבים, מעכבת הקמת מיזמים ולמעשה רבים אלו שמסתגרים ומעדיפים שלא לנקוט עתה באי אילו פעולות משפטיות העולות כספים  ו/או פעולות העלולות לחשוף את הגורם לחבות כלכלית כזו או אחרת.
יחד עם זאת ולצד האמור, המוות, כך כולנו יודעים, מגיע בשעתו וללא התראה מוקדמת, ומשכך גם מלחמה אינה עוצרת התנהלות משפטית הנגזרת מכל מאבק משפטי, שכן הימנעות מפעולה בכל הקשור לדיני עיזבונות והמתנה עד לאחר המלחמה עלולה להסב נזק בלתי הפיך ולמנוע מבני משפחה לדרוש בעתיד את שמגיע להם על פי דין.
הלכה למעשה, אדם יכול ללכת לעולמו שעה בה יש לו צוואה ושעה בה אין לו צוואה. יכול הוא ללכת לעולמו כשבבעלותו נכסים ו/או בהעדר נכסים ו/או כשבבעלותו חובות. באותה מידה, יכול הוא ללכת לעולמו בעוד רעייתו, אם ילדיו בחיים ו/או במצב בו רעייתו או זוגתו ב"פרק ב" אינה אם ילדיו ו/או במצב בו הוא עצמו אלמן.

לפעמים המנוח הלך לעולמו בהותירו צאצאים, ויכול הוא ללכת לעולמו ללא צאצאים. יכול הוא ללכת לעולמו כאשר מאחוריו נותר הסכם יחסי ממון עם רעייתו ו/או זוגתו מ-"פרק ב" ויכול הוא ללכת לעולמו כשאין בנמצא הסכם שכזה. כמו כן, יכול הוא ללכת לעולמו בעוד יש בנמצא צוואה המצויה אצל רשם הצוואות, ויכול הוא ללכת לעולמו בעוד הצוואה צפונה אצל עורך דינו ו/או במיקום אחר, ו/או במצב בו כלל לא ברור מה צוואתו האחרונה מפאת שינוים אשר נערכו על ידו, חילופי עורכי דין ועוד. כל אלו ועוד פרמטרים אחרים עלולים לצערנו לייצר הרבה מאוד מחלוקות הנוגעות לדיני עיזבונות ודיני ירושה, בפרט כאשר יש למנוח נכסים רבים.
באותה מידה, יכול להיווצר מצב בו בני הזוג אשר חיו ב"פרק ב" עקב גירושין של הצדדים ו/או עקב פטירת בן זוג של מי מהצדדים, ואין להם ילדים משותפים ו/או יש להם ילדים שחלקם משותפים וחלקם מנישואים קודמים. במקרים שכאלו, לצערנו, מתברר לא אחת כי לאור העובדה שחיו השניים יחדיו והקשר התנהל על מי מנוחות, ואף הקשר של בן/ בת הזוג עם הצאצאים של האחר היו תקינים ושלווים, הותיר המנוח חלק מהעיזבון לזוגתו.
אלא שעתה, משנפטר אחד מהצדדים, הצאצאים של הנפטר הופכים את עורם ובניגוד מוחלט למצופה מהם ובניגוד מוחלט מהמשוער על ידי המנוח הם מחליטים לתקוף את רצון המנוח ולהילחם על נכסיו וזאת למרות שאותו מנוח, אב, אם או בן משפחה אחר  השאיר צוואה ברורה, ולמרות שברור לכול כי המנוח ביקש עד מאוד לדאוג לזוגתו וכי הדבר האחרון אותו הוא ייחל זו מלחמה על עיזבונו.
 
המחלוקות על עיזבון ככלל ומחלוקות בין יורשים בפרט, כפי שאנו מבינים, מבוססות למרבה הצער על "דם רע", שלרוב נגרם כתוצאה ממשקעי עבר בין אחים, בין צאצאים ובין בת זוג שנייה לבין ילדי המנוח, וזאת מנסיבות רבות, כמו לדוגמא מצב שכיח בו אחד הילדים שהיה בקשר הדוק עם הנפטר יותר מאחיו האחרים, ומרגיש כי מגיע לו יותר מהאחרים, ולפעמים אותו צאצא מקורב אף מחתים את המנוח בסמוך לפטירתו על צוואה המותירה לו את כל או את רוב העיזבון, מה שבא לידיעת היורשים האחרים ו/או בני המשפחה האחרים רק לאחר הפטירה.
לא אחת קורה כי האופי האמיתי של המעורבים צף לו עם הפטירה ו/או בסמוך לאחריה, ולמרות שכל השנים המעורבים הסתדרו, הרי שעתה עומד על השולחן ממון, וכל בני המשפחה לוטשים לעברו עיינים וגורמים נוספים נכנסים לתמונה, כמו בן או בת הזוג של אחד הצאצאים ועוד. לעיתים מסתבר כי העיזבון והרצון להון מסנוור, מה שמביא בני משפחה בקרבה כזו או אחרת להקריב את הקשר המשפחתי לטובת קבלת פלח מהותי יותר בעיזבון. כאמור, מחלוקות כאלה צפות ללא כל התראה מוקדמת ולפעמים המנוח נפטר באופן מפתיע, מה שמציף את המחלוקת ואת המורכבות.
חלק מהיורשים, במקרה שכזה, עשויים להגיש בקשה לקיום צוואה ו/או לצו ירושה היה ואין צוואה, ואז למעשה הצאצאים האחרים החולקים על החלוקה נאלצים, גם בשעת מלחמה, וגם אם הנדרש כרוך בעליות משפטיות, להגיש התנגדות ולטעון את טענותיהם, כשאלו חייבות להיות חכמות, מבוססות, מושתתות על דיני ירושה, מושתתות על אסטרטגיה מנצחת וראיות מתאימות.
חובה לגבש את הטיעון, יש לבחון את המסגרת המשפטית ובהישען עליה להחליט כיצד להתקדם. עו"ד מנוסה בתחום ידע כיצד לבנות ללקוח את האסטרטגיה מטיעונים מגוונים, ביניהם:
  1. העדר תוקף משפטי לצוואה עקב השפעה לא הוגנת, העדר קוגניטיביות , זיוף ועוד.
  2. יש בנמצא צוואה מאוחרת יותר הגוברת על זו שהוגשה לבית משפט.
  3. חוק יחסי ממון גובר על הצוואה ומשכך יש תחילה להעניק לבן הזוג של המנוח את חלקו, אם על פי הסכם יחסי ממון ואם על פי חוק יחסי ממון.
  4. מחלוקת לעניין הפרשנות אותה יש ליתן לצוואה.
  5. הבטחות שבעל פה אשר ניתנו על ידי המנוח סמוך לפטירתו.
  6. הישענות על צוואות שבעל פה בסמוך לפטירה ו/או צוואות אחרות וייחודיות אשר גוברות על זו הכתובה.
  7. טיעונים בדבר תוקף הצוואה, לדוגמא מעורבות של אחד היורשים בעריכה.
מה שברור הוא כי מערכה משפטית מסוג זה הינה קריטית ויש בה כדי להשפיע על משפחות רבות ואף להפוך את הקערה על פיה, אם ברמה הכלכלית ואם במגוון רחב של עניינים אחרים.
משכך, ברור וגלוי הוא כי את המלחמה על הירושה יש לנהל בתבונה, ללא התנהלות אמוציונלית וללא ריבים עם האחרים. לא אחת דווקא ההפך הוא הנכון, כלומר, לא אחת נכון להכניס את היריב לתרדמת, וזאת על מנת שניתן יהיה לנקוט נגדו בפעולות חקירה כאלה או אחרות, לרבות הקלטות ועוד מגוון רחב של פעולות לטובת בניה של תשתית עובדתית, אשר באמצעותה ובהישען עליה ניתן יהיה לבנות אסטרטגיה משפטית מנצחת.

הרעיון הוא להביא לידי בניית טיעון משפטי, אותו ניתן יהיה להוכיח ואשר בהישען עליו ניתן יהיה להביא לנפגע את המגיע לו משפטית, במינימום זמן ובמינימום עלויות. התנהלות חכמה ומתוחכמת עשויה להביא לידי פתרון מהיר של המאבק, ללא הליכים בפני ערכאות.
אסטרטגיה מקצועית, מבוססת ראיות, הקלטות, עדויות, מסמכים מקוריים ועוד עשויה להביא את הצדדים להבנה לפיה יהיה זה מיותר לנהל הליך משפטי, וכי נכון יהיה לפתור את הבעיה בדרך של הבנה.   
 
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

קיומן והעדרן של הוראות ירושתיות בהסכמי ממון

מאת: אלי דורון, עו"ד

בפסק דין שניתן לפני כחודש ימים, בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את טענת המערערים לפיה, יש לראות בהסכם הממון שכרת אביהם המנוח עם אשתו, צוואה שבכוחה לגבור על סדרי הירושה הקבועים בדין. זהו פסק דין שמבטא היטב את הצורך ואף החובה של כל אדם להסדיר את ענייניו הרכושיים עוד בעודו בחיים.

התנגדות לצו קיום צוואה

מאת: אלי דורון, עו"ד

צו קיום צוואה הוא צו אשר נדרש לצורך חלוקת עזבון בין יורשים על-פי צוואה אשר הותיר אחריו המצווה לאחר פטירתו. כל המבקש לערוך צוואה אשר - לאחר אריכות ימים - תקוים כלשונה, הרי שעליו ליתן את הדעת לכל הסייגים אשר נקבעו בדין מכוחם ניתן יהיה לפסול את הצוואה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.