עורך דין נדל"ן לטובת העברת ורישום זכויות בעלות בנדל"ן בטאבו

עסקת מקרקעין מסתיימת ברישום בטאבו וכל עוד הרישום בטאבו לא הושלם, העסקה לא הושלמה. יתרה מזאת, הרישום בטאבו על פי דיני המדינה הינו קונסטיטוציוני, כלומר מה שכתוב בטאבו זה מה שיקבע ומה שגובר - לעניין הבעלות בנכס, אם אל מול נושים, אם אל מול צדדים שלישיים ואם לכל עניין אחר.
 
יוצא כי לרישום בטאבו חשיבות מכרעת לעניין קביעת קניין בנדל"ן, היכולת למכור את הנדל"ן, היכולת לשעבד את הנדל"ן ועוד - רק אם הנכס נרשם בטאבו על שם הרוכש, אז ורק אז הבעלות בטוחה. המשמעות היא כי בכל מקרה בו הנכס לא נרשם על שם הקונה בטאבו ובכל מקרה בו נרשמה הערת אזהרה בלבד ו/או משכון ו/או שעבוד ו/או הערה אחרת ו/או כל רישום חלקי חילופי אחר שאינו רישום טאבו מלא אזי - הבעלות פגומה (!). כל עוד בעל הדירה לדוגמא, לא יכול להציג לרוכש פוטנציאלי נסח טאבו נקי המראה כי הדירה או הנכס רשומים על שמו בצורה מלאה ונקייה, הבעלות אינה לחלוטין שלו ומשכך אינה בהכרח בטוחה. כל עוד הבעלות לא עברה בטאבו על שמו של המבקש למכור נדל"ן - שווי הממכר נפגם, מה שעלול, בנוסף לפגיעה בשווי, לפגוע ביכולת המוכר לקבל את שוויו האמיתי של הנכס וזאת בנוסף על חשיפות אחרות הקיימות שבה הנדל"ן לא נרשם בטאבו על שם הרוכש – כמו בעיות וחשיפות הקשורות לנושים, זכויות צדדים שלישיים, עסקאות נוגדות ועוד.
 
טאבו באופן מלא
שווי הנדל"ן נגזר במידה רבה מטיב הזכויות וסחירות הנכס - ניתן יהיה לייחס לנדל"ן את שוויו המרבי רק אם יש בנמצא אפשרות להראות כי הנדל"ן עבר על שמו של הקונה בטאבו באופן מלא. כל חלופה אחרת אינה מספקת, כל חלופה אחרת מורידה משווי הנדל"ן וחושפת את "הבעלים" לבעיות משפטיות ו/או בעיות מסחריות למקרה בו יבקש הוא בעתיד לממש את הנדל"ן. מצב דברים זה מצדיק ההתערבות משפטית ממשית על ידי עו"ד המתמחה בדיני נדל"ן, עו"ד המתמחה בדיני קניין, עו"ד המתמחה ברישום בטאבו, עו"ד המתמחה בהעברת זכויות בטאבו ובהשלמת עסקאות ברישום נקי ומוסדר. עו"ד המתמחה בנדל"ן, עו"ד המתמחה בהעברת זכויות בטאבו, ידע לזהות את הסיבה בגינה הזכויות לא עברו על שם הבעלים ועל סמך זאת ידע הוא מה הם הצעדים הנדרשים לטובת השלמת החסר והסדרת המתחייב.
 
כיצד משרדנו יכול לסייע?
למשרדנו המורכב מעו"ד בעלי התמחות בתחום הנדל"ן, חלקם יוצאי משרד המשפטים ומשרדי ממשלה נוספים, בקיאות ייחודית בכל הקשור בעסקאות נדל"ן והשלמתן ובמיוחד בטיפול במקרים סבוכים הנוגעים בבעיות רישומיות בטאבו. למשרדנו, המייצג מגוון רחב של בעלי קרקעות, נכסים, אינטרסים וכו', הידע והניסיון הנדרשים לטובת נקיטה במגוון הליכים משפטיים אשר יש בהם כדי להכשיר את הרישום בטאבו ולהביא לידי כך שהנכס, אכן ירשם על שם בעליו החוקי. לטובת העניין מחלקת הנדל"ן של משרדנו מנוסה בהתנהלות מוצלחת מול רשויות המדינה, רשויות המס ועוד, ובהתאם לצורך יודעת היא ליזום הליכים משפטיים בפני בתי המשפט, לרבות הליכים הצהרתיים או אחרים אשר יש בהם כדי לפתור בעיות רישומיות בנכס. משרדנו מודע לחשיבות "זיקוק" זכויות הנדל"ן ורישומן הנקי ומשכך עורכי הדין של משרדנו יפעלו בנמרצות וביצירתיות לטובת איתור פתרון חוקי משפטי, לטובת הסדרת המתחייב. עו"ד משרדנו המתמחים בדיני נדל"ן בקיאים הן בדיני קניין, הן בדיני נשיה והן בדיני מיסוי מקרקעין ומשכך לאלו ראייה אזרחית רחבה. בשילוב כל אלה, תדע מחלקת הנדל"ן של משרדנו לפעול בשמך בצורה נקיה ומסודרת לטובת קידום המתחייב.
 
היה ויש לך בעיה עם רישום זכויות בטאבו, פנה אלינו עתה - אנו נפעל ללא דיחוי לטובת טיפול ממשי ונקודתי בבעיה.
טיפול מקצועי מצריך עו"ד המתמחה בתחום הנדל"ן ולמשרדנו נבחרת של עו"ד המתמחים בנדל"ן והמתמחים בהעברת זכויות בטאבו.

התקשר אלינו עתה, עו"ד אלי דורון: 054-4251054

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

מידע מקצועי

ייצוג בסכסוך שעניינו דמי שכירות בימי קורונה

הקורונה והשלכותיה נחתו על העולם כרעם ביום בהיר. ללא כל התראה , ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל אפשרות להיערך קודם לכן. למעשה חלפו להן שנים רבות מאז המגיפה האחרונה שפקדה את העולם ומשכך הלכה למעשה גם עורכי הסכמיי השכירות לא העלו על דעתם מצב שכזה ולכן גם לא הזכירו אותו בהסכמים.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים