עורך דין נדל"ן לטובת העברת ורישום זכויות בעלות בנדל"ן בטאבו

עסקת מקרקעין מסתיימת ברישום בטאבו וכל עוד הרישום בטאבו לא הושלם, העסקה לא הושלמה. יתרה מזאת, הרישום בטאבו על פי דיני המדינה הינו קונסטיטוציוני, כלומר מה שכתוב בטאבו זה מה שיקבע ומה שגובר - לעניין הבעלות בנכס, אם אל מול נושים, אם אל מול צדדים שלישיים ואם לכל עניין אחר.
 
יוצא כי לרישום בטאבו חשיבות מכרעת לעניין קביעת קניין בנדל"ן, היכולת למכור את הנדל"ן, היכולת לשעבד את הנדל"ן ועוד - רק אם הנכס נרשם בטאבו על שם הרוכש, אז ורק אז הבעלות בטוחה. המשמעות היא כי בכל מקרה בו הנכס לא נרשם על שם הקונה בטאבו ובכל מקרה בו נרשמה הערת אזהרה בלבד ו/או משכון ו/או שעבוד ו/או הערה אחרת ו/או כל רישום חלקי חילופי אחר שאינו רישום טאבו מלא אזי - הבעלות פגומה (!). כל עוד בעל הדירה לדוגמא, לא יכול להציג לרוכש פוטנציאלי נסח טאבו נקי המראה כי הדירה או הנכס רשומים על שמו בצורה מלאה ונקייה, הבעלות אינה לחלוטין שלו ומשכך אינה בהכרח בטוחה. כל עוד הבעלות לא עברה בטאבו על שמו של המבקש למכור נדל"ן - שווי הממכר נפגם, מה שעלול, בנוסף לפגיעה בשווי, לפגוע ביכולת המוכר לקבל את שוויו האמיתי של הנכס וזאת בנוסף על חשיפות אחרות הקיימות שבה הנדל"ן לא נרשם בטאבו על שם הרוכש – כמו בעיות וחשיפות הקשורות לנושים, זכויות צדדים שלישיים, עסקאות נוגדות ועוד.
 
טאבו באופן מלא
שווי הנדל"ן נגזר במידה רבה מטיב הזכויות וסחירות הנכס - ניתן יהיה לייחס לנדל"ן את שוויו המרבי רק אם יש בנמצא אפשרות להראות כי הנדל"ן עבר על שמו של הקונה בטאבו באופן מלא. כל חלופה אחרת אינה מספקת, כל חלופה אחרת מורידה משווי הנדל"ן וחושפת את "הבעלים" לבעיות משפטיות ו/או בעיות מסחריות למקרה בו יבקש הוא בעתיד לממש את הנדל"ן. מצב דברים זה מצדיק ההתערבות משפטית ממשית על ידי עו"ד המתמחה בדיני נדל"ן, עו"ד המתמחה בדיני קניין, עו"ד המתמחה ברישום בטאבו, עו"ד המתמחה בהעברת זכויות בטאבו ובהשלמת עסקאות ברישום נקי ומוסדר. עו"ד המתמחה בנדל"ן, עו"ד המתמחה בהעברת זכויות בטאבו, ידע לזהות את הסיבה בגינה הזכויות לא עברו על שם הבעלים ועל סמך זאת ידע הוא מה הם הצעדים הנדרשים לטובת השלמת החסר והסדרת המתחייב.
 
כיצד משרדנו יכול לסייע?
למשרדנו המורכב מעו"ד בעלי התמחות בתחום הנדל"ן, חלקם יוצאי משרד המשפטים ומשרדי ממשלה נוספים, בקיאות ייחודית בכל הקשור בעסקאות נדל"ן והשלמתן ובמיוחד בטיפול במקרים סבוכים הנוגעים בבעיות רישומיות בטאבו. למשרדנו, המייצג מגוון רחב של בעלי קרקעות, נכסים, אינטרסים וכו', הידע והניסיון הנדרשים לטובת נקיטה במגוון הליכים משפטיים אשר יש בהם כדי להכשיר את הרישום בטאבו ולהביא לידי כך שהנכס, אכן ירשם על שם בעליו החוקי. לטובת העניין מחלקת הנדל"ן של משרדנו מנוסה בהתנהלות מוצלחת מול רשויות המדינה, רשויות המס ועוד, ובהתאם לצורך יודעת היא ליזום הליכים משפטיים בפני בתי המשפט, לרבות הליכים הצהרתיים או אחרים אשר יש בהם כדי לפתור בעיות רישומיות בנכס. משרדנו מודע לחשיבות "זיקוק" זכויות הנדל"ן ורישומן הנקי ומשכך עורכי הדין של משרדנו יפעלו בנמרצות וביצירתיות לטובת איתור פתרון חוקי משפטי, לטובת הסדרת המתחייב. עו"ד משרדנו המתמחים בדיני נדל"ן בקיאים הן בדיני קניין, הן בדיני נשיה והן בדיני מיסוי מקרקעין ומשכך לאלו ראייה אזרחית רחבה. בשילוב כל אלה, תדע מחלקת הנדל"ן של משרדנו לפעול בשמך בצורה נקיה ומסודרת לטובת קידום המתחייב.
 
היה ויש לך בעיה עם רישום זכויות בטאבו, פנה אלינו עתה - אנו נפעל ללא דיחוי לטובת טיפול ממשי ונקודתי בבעיה.
טיפול מקצועי מצריך עו"ד המתמחה בתחום הנדל"ן ולמשרדנו נבחרת של עו"ד המתמחים בנדל"ן והמתמחים בהעברת זכויות בטאבו.

התקשר אלינו עתה, עו"ד אלי דורון: 054-4251054

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

מידע מקצועי

הסדרת רישום שטח דירת המגורים בבית משותף

סעיף 125 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: 'החוק') קובע כי "רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתוכנו". הוראת חוק זו, אשר נחזית להיות טריוויאלית למדי, מקבלת את עיקר משקלהּ כאשר נׅגלה כי שטח המקרקעין הרשום אינו משקף נכונה את שטח המקרקעין בפועל - ובמה דברים אמורים:

קבלן רשום לעבודות הנדסה בנאיות

עיסוק כקבלן בניין, בדומה לעיסוקים רבים אחרים כפוף לרגולציה חוקית מורכבת המוסדרת בין היתר בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ובתקנות אשר הותקנו מכוחו.

חלופת שקד לתמ"א 38

שרת הפנים איילת שקד הכריזה בחודש יולי 2021 על "חלופת שקד לתמ"א 38", במסגרת התיקון של "חלופת שקד" נוצר כלי תכנוני שנועד לקדם התחדשות עירונית בבניין בודד, בשונה מפינוי בינוי שהוא התחדשות עירונית מתחמית.

תיקון בחוק המכר: ההצמדה למדד תשומות הבניה תוגבל, ופיצוי על איחור במסירת הדירה יוגדל

ביום 29/06/2022 אישרה ועדת הכספים את הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022. התיקון האמור לחוק המכר (דירות) בעל השלכות לא מבוטלות על שוק הנדל"ן בישראל – הן ביחס להצמדת מחיר הדירה למדד תשומות הבנייה, הן ביחס לנסיבות האיחור במסירה והן בנוגע לפיצוי שיינתן בגין איחור במסירה הדירה. במסגרת מאמר זה נסקור את התיקון לחוק והשלכותיו.

מכירת זכות במקרקעין לקבוצת רכישה מחויבת במע"מ

מוכרים מקרקעין המיועדים לבניה עתידית? שימו לב! זהות הרוכשים של המקרקעין עשויה להשפיע על השאלה האם תצטרכו לשלם מע"מ על העסקה. פסק דין חדש מבהיר מתי קבוצת רוכשים נחשבת ל"קבוצת רכישה" באופן שיחייב את המוכר בתשלום מע"מ.​

תוספת בניה בבית משותף - האם אפשר להתחרט?

האם שכנים שנתנו את הסכמתם לתוספת בניה יכולים לחזור בהם והאם הסכמת השכנים ניתנת להעברה...

תוספת בניה בבית משותף - האם אפשר להתחרט?

האם שכנים שנתנו את הסכמתם לתוספת בניה יכולים לחזור בהם והאם הסכמת השכנים ניתנת להעברה...

תקנת שוק במקרקעין

נוכל זייף צו ירושה, רשם נכס מקרקעין על שמו ומכר אותו לאדם אחר. האם הנכס שייך לרוכש שרכש אותו מהנוכל בהסתמך על המרשם החוקי (נסח טאבו) או שמא ליורשים החוקיים של בעל הנכס מכוח צוואתו האמיתית של המנוח? - זוהי השאלה אשר נדונה בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז ת.א

היטל השבחה על פי חוק ההסדרים החדש

חוק ההסדרים אשר אושר במסגרת תקציב המדינה הביא עימו שינוי משמעותי בעניין היטלי ההשבחה בפרויקטים של התחדשות עירונית...

ייצוג בסכסוך שעניינו דמי שכירות בימי קורונה

הקורונה והשלכותיה נחתו על העולם כרעם ביום בהיר. ללא כל התראה , ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל אפשרות להיערך קודם לכן. למעשה חלפו להן שנים רבות מאז המגיפה האחרונה שפקדה את העולם ומשכך הלכה למעשה גם עורכי הסכמיי השכירות לא העלו על דעתם מצב שכזה ולכן גם לא הזכירו אותו בהסכמים.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.