סכסוך עסקי בין בעלי מניות או שותפים בעסק - ייעוץ וסיוע משפטי

ישראלים רבים בוחרים להקים מיזמים עסקיים ביחד עם גורמים נוספים בדרך של התאגדות כחברה בע"מ - יש הזוכים למעמד של בעל מניות בחברה כבר בשלב ייסודה, לאמור בתחילת המיזם, ויש הזוכים למעמד זה בשלבים מאוחרים יותר, לאחר שהמיזם "קורם עור וגידים", באמצעות רכישת מניות מבעלי מניות קיימים ו/או בדרך של הקצאת מניות; יש המקבלים בחברה אחוז מהותי של מניות ויש כאלה המקבלים אחוז זניח של מניות; יש בעלי מניות הנהנים ממעמד ומסמכויות בחברה ויש בעלי מניות שאין להם כל מעמד בחברה, פרט לזכות הצבעה באסיפות כלליות של החברה ופרט לזכאות תאורטית לקבל דיבידנדים; יש בעלי מניות העובדים גם כשכירים בחברה ויש בעלי מניות המנותקים מהפעילות השוטפת; יש בעלי מניות אשר מכהנים כדירקטורים בחברה ויש כאלה שבמכוון נמנעים מלעשות כן.

לכל חברה תקנון ו/או הסכם מייסדים משלה לצורך הסדרת מערכת היחסים המשפטית בין בעלי מניותיה ונושאי המשרה בה. תקנון החברה נתון למו"מ ובעלי המניות אמורים להסכים על תוכנו בשלב בו מיוסדת החברה או בשלב בו מתווסף בעל מניות חדש לחברה. התקנון מהווה את ספר החוקים של החברה ובו ניתן למצוא את ההוראות המתייחסות לזכויות בעלי מניות, מנגנון קבלת החלטות בחברה, מנגנון טיפול במחלוקות ומשברים, מדיניות חלוקת רווחים, יעדי ומטרות החברה, חלוקת התפקידים בין בעלי המניות, זכות סירוב ראשונה ועוד מרכיבים ופרמטרים קריטיים להתנהלות השוטפת של החברה. התקנון ו/או הסכם המייסדים נערך על ידי עורכי הדין של הצדדים בשלב ההתאגדות. לפעמים הצדדים לא מייחסים לו בשלב זה חשיבות מכרעת, אולם בשעת משבר ו/או בעיה, עת נדרשת הצמדות להסכמות והוראות החוק, מתגלה מסמך זה כבעל חשיבות מכרעת באשר לעתיד החברה ובאשר לכל הנוגע לאופן ההתנהלות, מאזן הכוחות, דרכי העבודה וההתמודדות עם אירועים כאלה או אחרים. כך יוצא שבשעת משבר הצדדים פונים להסכמים ולחומרים הכתובים, מתוך מטרה למצוא שם מענה לסוגיה ו/או למחלוקת העומדות על הפרק. המציאות מלמדת כי בחלק גדול מהמקרים מתעוררות מחלוקות בין בעלי מניות אשר מגיעות לכדי עימות משפטי ואף לכדי השבתת פעילות העסק. המחלוקות עלולות להיגרם כתוצאה מהיעדר יושרה של אחד מבעלי המניות, בשל השקעה של אחד יותר מהאחר, בשל אי הסכמה לעניין אופן ניהול העסק, באשר לאי חלוקת רווחים, באשר לאופן בו מתפתח העסק ועוד סיבות ועניינים המובילים את הצדדים לכדי מבוי סתום. חלק מאותן מחלוקות מסתיימות בהסכמה, ללא צורך בנקיטת הליכים משפטיים וחלק אחר מגיע להתדיינות בפני בוררים ו/או בתי משפט. חלק מהמחלוקות עניינן בעסקים קטנים אשר אינם מצריכים ניהול מאבק משפטי מורכב ויש מחלוקות הנוגעות בכספים ובהון רב, המצריכות מאבק משפטי מסועף. חלק מהמאבקים נסוב על שליטה בחברה וחלק אחר בטענות של בעל מניות כדמות פסיבית בחברה המחכה לקבל רווח ונפגעת מהאופן בו העסק מתנהל. בעל המניות יכול להיות שכיר בחברה ויכול להיות פסיבי לחלוטין. בכל אותם מקרים, פסיבי או אקטיבי, עלולות להתעורר מחלוקות אשר בירורן הכרחי ומתחייב.


כיצד משרדנו יכול לסייע במקרים אלו?
למשרדנו, המורכב מעו"ד, רו"ח וכלכלנים, הידע, הכלים והניסיון בייצוג לקוחות במקרה בו מתעורר סכסוך עסקי בינם לבין שותפם לעסק ו/או לחברה. משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי משרד המשפטים ורשויות מס, מתמחה בתחום זה ולפיכך אנו יודעים לבחון ביסודיות את מסמכי ההתאגדות של החברה, דו"חותיה הכספיים, הנהלת החשבונות ועוד ובהתאם לאמור לקבוע ביחד עם הלקוח את האסטרטגיה אשר תקדם ותמקסם את האינטרסים שלו.

למשרדנו ניסיון רב בהתמודדות עם סכסוכים עסקיים מסוג זה ומשכך נדע להגדיר ביחד עם הלקוח את היעדים ולתכנן אסטרטגיה משפטית וחשבונאית כזו שתביא את הלקוח אל היעד, במהירות וביעילות. משרדנו מודע לסיכונים הגלומים בניהול מאבקים משפטיים מסוג זה, לסכנה הקיומית לחברה ולרגישות הקיימת לפעמים מול הבנקים וצדדים שלישיים אחרים ומשכך נדע לנהל את המאבק בדרך שתצמצם את הסיכונים עד למינימום המתחייב. בקיאות המשרד, הן בנושאים משפטיים, חשבונאות וכלכלה, מסייעת לנו לבחון ולנתח בראייה אינטרדיסציפלינרית סיטואציות מורכבות, להציג את התמונה המשפטית והחשבונאית בשלמותה בפני הגורמים הרלוונטיים, לרבות בפני בית המשפט והכל לטובת קידום האינטרסים של הלקוח, במינימום זמן ובמקסימום יעילות ויצירתיות. משרדנו פועל במהירות ובנחרצות להפעיל הוראות חוק אשר יש בהן לאפשר קבלת שליטה על החברה, לנטרל פעילות לא תקינה, לשנות זכויות חתימה ו/או לבצע פעולות אחרות אשר יש בהן לעצור את המחדל ולהתחיל לדאוג ללקוחות המשרד. למשרדנו ניסיון של מאות מקרים ומשפחות שעברו במשרדנו וקבלו את המענה המוצלח לטובת פתרון המחלוקת והבעיה. משרדנו יודע כי ההתנהלות לא אחת חייבת להיות מאוד זהירה ומחושבת - ברור כי התנהלות לא זהירה עלולה לפעמים להפיל את העסק ו/או לגרום לקרע במשפחה ו/או לבעיות אחרות אותן יש למנוע, מה שמחייב משנה זהירות. משרדנו מודע לכל אלה ויודע לתת לך הלקוח מענה אינטימי, דיסקרטי ומקצועי ביותר!
 

אנו מודעים לכך שלזמן יש חשיבות מכרעת בחלק גדול מהסכסוכים. יש מצבים בהם האינטרס של לקוח המשרד הוא לפעול מהר ויש מצבים בהם נכון יהיה "להרדים" את המצב ולגרום לעובדות בשטח לקבוע את עתיד הפעילות בחברה. מערך המומחים של משרדנו המתמחים בדיני חברות, דיני מס, דיני עבודה, דיני חוזים ועוד, ידע להתוות עבורך את האסטרטגיה המתאימה לך בהתאם למצבך המשפטי ובהתאם ליעדים והמטרות אשר נגדיר יחדיו בתחילת הייצוג. אנו יודעים לשמור על האינטרס של הלקוח שלנו במקצועיות ובתבונה, תוך בחינת כל בעיה אם במישור המשפטי ואם במישור החשבונאי. בקיאות המשרד בתחום דיני חברות, הן במישור המשפטי והן במישור החשבונאי, עוזרים לנו לקדם את עניינך ולהשיג עבורך פתרון אשר ייטיב עמך. אנו עושים ונעשה הכל בכדי להפוך כל לקוח של מהמשרד לשגריר, אשר יזכור גם בעתיד לבוא את השירות ואת התוצר שמשרדנו השיג עבורו.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

מידע מקצועי

סכסוך בין מזכה לזכיין - סוף מעשה במחשבה תחילה

היעדרו של הסדר חקיקתי מלא לגבי מודל הזכיינות מותיר בידי המזכה את היכולת להכתיב ולקבוע תנאים בהסכם הזכיינות אשר ספק רב אם היו מתאפשרים בהינתן הסדר מעין זה, ולמגינת הלב- יודעים מזכים רבים לנצל לאקונה חקיקתית זו לטובתם.

"הפרדת כוחות" בחברה פרטית לעומת פירוק שותפות

מהי הדרך להיפרדות בין בעלי מניות שהסתכסכו ושהיחסים ביניהם הגיעו לכדי אובדן אמון?.. זוהי השאלה אשר נדונה בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בתל אביב

האם שותף חדש המצטרף לעסק קיים חייב בחובות הקודמים של העסק?

שותף חדש מצטרף לעסק קיים כאשר לעסק חובות עבר כלפי נושים שונים, האם הוא חב בחובות העבר של אותו עסק קיים אשר הצטברו בתקופה שלפני הצטרפותו? זוהי השאלה אשר נדונה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר ניתן לאחרונה במסגרת ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום

המדריך לניהול מחלוקת בין שותפים

ניהול הסכסוך בין שותפים הינו תהליך מורכב הנעשה במספר מישורים הן באמצעות הליכים משפטיים והן מחוץ לבית המשפט ומחייב ידע מקצועי וראיה אסטרטגית רחבה. במידה ונקלעתם לסכסוך עם שותף או שאתם צופים אפשרות כזאת, קיימת חשיבות רבה בקבלת ייעוץ וליווי מתאימים והיערכות מתאימה בשלב מוקדם ככל הניתן. התנהלות נכונה ומושכלת בשלבים המוקדמים של הסכסוך עשויה לחסוך התדיינות ארוכת שנים ולכל הפחות עשויה להביא לכם יתרונות משמעותיים בהמשך ניהול ההליך.

היערכות נכונה לניהול סכסוכים עסקיים

לא כל סכסוך עסקי נובע מהתנהלות זדונית או בלתי הוגנת של אחד הצדדים ובהחלט יתכן מצב שבו שני צדדים, שכל אחד מהם נוהג בתום לב ובאופן ענייני נקלעים לסכסוך עסקי. מנגד לא כל התנהלות שנראית כ"לא הוגנת" או "לא הגונה" מבחינה מסחרית היא בהכרח התנהלות פסולה מבחינה משפטית.

יציאה משותפות עסקית

ליווי וסיוע משפטי מלא למבקש לצאת משותפות עסקית או המוצא עצמו מול שותפים הפועלים להוצאתו מהשותפות שלא כדין - תן לנו לקבל פיקוד על המשבר ואנו נעשה הנדרש למענך.

בעלי המניות נכנסו למאבק קשה והחברה כמעט נכנסה להליכים

משבר הקורונה הביא עימו מתיחות רבה ומחלוקות לגבי התנהלות נכונה של חברות בעת משבר, דוגמה לכך המקרה של שני בעלי מניות הקשורים בחברת שיווק גדולה בדרום, שהגיעו למצב משברי והחברה נכנסה כמעט לקיפאון מוחלט.

בעלי המניות במאבק קשה והחברה כמעט נכנסה להליכים

משבר הקורונה הביא עימו מתיחות רבה ומחלוקות לגבי התנהלות נכונה של חברות בעת משבר, דוגמא לכך המקרה של שני בעלי מניות הקשורים בחברת שיווק גדולה בדרום, שהגיעו למצב משברי - החברה נכנסה כמעט לקיפאון מוחלט, לאור הסכסוך שהתגלה בין שני בעלי המניות. הסכסוך נסוב על אופן ניהול מלאי החברה וצמיחתה בתקופת משבר שכזו, חילק את הנהלת החברה לשני מחנות ומנע אפשרות לפעילות שוטפת של החברה. רגע לפני שנכנסו להליכים, הגיעו לייעוץ שהפך את כל המצב.

הפרת חוזה כתוצאה ממשבר הקורונה

משרדנו מעניק ייעוץ וליווי משפטי מיוחד במקרים של הפרות חוזה כתוצאה ישירה או עקיפה של משבר הקורונה - בכל אותם מקרים בהם מבקשים לפגוע בך כספית, אנחנו נדע לסייע.

פירוק שותפות עסקית

עקב משבר הקורונה, מוצאים עצמם שותפים רבים לשותפויות בחרב פפיות. מחד, קוצר ידם וירידת ההכנסות אשר מונעים הלכה למעשה את המשכה של פעילות השותפות ומאידך, החשש כי פירוק השותפות ימוטט סופית את סיכויי ההבראה של העסק ויביא לנזקים כלכלים הרסניים.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.