מאת: ;

התקשרות עסקית בהסכם סכיינות

התקשרות עסקית בהסכם זכיינות מגלמת פערי כוחות מובנים וחוסר סימטריות, שהרי המזכה הוא שמכתיב, לעתים - באופן מוחלט, את תנאי ההתקשרות ומציבם בפני הזכיין המיועד בבחינת עובדה מוגמרת. עם זאת, אין משמעות הדבר שהזכיין צריך לקבל כ'כזה ראה וקדש' כל נוסח הסכם אשר מוצע לו על-ידי המזכה, ועליו להתמקח ולהתעקש על קביעת מנגנונים ותנאים בהסכם אשר יבטיחו הגינות בתנאי ההתקשרות בין הצדדים.
היעדרו של הסדר חקיקתי מלא לגבי מודל הזכיינות מותיר בידי המזכה את היכולת להכתיב ולקבוע תנאים בהסכם הזכיינות אשר ספק רב אם היו מתאפשרים בהינתן הסדר מעין זה, ולמגינת הלב- יודעים מזכים רבים לנצל לאקונה חקיקתית זו לטובתם.
אמנם במצב דברים בו נוסח הסכם הזכיינות - רובו ככולו - על-ידי המזכה, יבחן בית המשפט את הסכם הזכיינות גם מבעד לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג - 1982, ובכלל זאת - יבחן בית המשפט קיומם של תנאים מקפחים ויבטלם על-פי שיקול דעתו. עם זאת, בתי המשפט אינם מכירים- אוטומטית - בהסכם זכיינות כחוזה אחיד, ועל כן נדרש הזכיין לחלוף על משוכה משפטית זו תחילה.
כבכל התקשרות עסקית, לא כל שכן - התקשרות עסקית ארוכת טווח, שלב המשא ומתן לקראת חתימה על הסכם זכיינות הוא שלב מהותי ביותר אשר במסגרתו מגבשים הצדדים את תנאי ההתקשרות אשר עשויה להיפרס על-פני שנים רבות. לפיכך, על הזכיין ליתן את הדעת גם לאירועים ספקולטיביים אשר עשויים, או עלולים, להתרחש במהלך תקופת ההתקשרות עם המזכה, ובכלל זאת - אם וכאשר יחסי הצדדים עולים על שרטון. הקדמת תרופה למכה על-ידי הזכיין בעניין זה עשויה להעניק לו הגנה משפטית ראויה אם וכאשר יתגלע - חלילה - סכסוך משפטי בינו לבין המזכה, ואף לייתר את הצורך בנקיטת הליך משפטי ארוך וסבוך נגד המזכה.
אחד הדגשים המהותיים אשר על הזכיין ליתן בבואו לחתום על הסכם זכיינות האופן בו תבוא הזכיינות לסיומהּ, אם וככל שיחפוץ בכך מי מהצדדים. לא מן הנמנע כי לאחר שהמזכה ייווכח כי העסק משגשג ומניב רווחים נאים, ירצה ליטול לכיסו את מלוא פירות השקעתו של הזכיין ולהפעיל את הסניף בעצמו.
לפיכך, על הזכיין ליתן תשומת לב מיוחדת למצב דברים בו מקנה הסכם הזכיינות שיקול דעת בלעדי למזכה בדבר מועד הפסקת הזכיינות, אז עלול למצוא עצמו הזכיין - לאחר שהשקיע את מיטב כספו ועיקר זמנו להצלחת העסק - בידיים ריקות מבלי שקיבל פיצוי ראוי בגין השקעתו.
בין אם מדובר בתקופת זכיינות מתחדשת מדי שנה אשר מותירה למזכה את הזכות להודיע על הפסקת הזכיינות עם סיומהּ, ובין אם מדובר בתנאי בהסכם אשר קושר בין הפסקת השכירות של המושכר בו פועל העסק לבין סיום הזכיינות, על הזכיין לעמוד על קביעת מנגנון יציאה בהסכם הזכיינות אשר יבטיח לו פיצוי ראוי היה ויחליט המזכה להפסיק את ההתקשרות.
כבכל הסכם גם בהסכם הזכיינות ייקבע איזו הפרה של ההסכם מצד הזכיין תיחשב להפרה יסודית אשר תקנה למזכה את הזכות להודיע על ביטול ההסכם והפסקת הזכיינות. למגינת הלב, בניסיון להרחיב את מעגל האפשרויות אשר מקנות לו את הזכות להודיע על ביטול הסכם הזכיינות, עלול המזכה לקבוע בהסכם הזכיינות כי גם הפרה זניחה או קלת-ערך מצד הזכיין עלולה להתפרש כהפרה יסודית אשר תקנה לו את הזכות להודיע על ביטול הסכם הזכיינות. 
לפיכך, על הזכיין ליתן משקל מיוחד לנסיבות בהן יהיה בידי המזכה להודיע - כדין - על ביטול ההסכם לפני תום תקופת הזכיינות, ולוודא כי אין בהן להקנות למזכה את היכולת להודיע על סיום הזכיינות באמתלות שווא.
עניין נוסף אשר מן הראוי ליתן לו דגש מיוחד טרם החתימה על הסכם זכיינות הוא קביעת מנגנון מוסכם לפתרון סכסוכים בין המזכה לבין הזכיין - ככל שיהיו. קביעת מנגנון מוסכם לבירור סכסוכים דוגמת בוררות או גישור עשוי לעתים לחסוך לצדדים התדיינות ממושכת בבית המשפט והוצאות רבות.
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.