מאת:

צוואה היא הצהרה בכתב המהווה מסמך משפטי ומסדירה את חלוקת הרכוש של אדם לאחר מותו. החוק הישראלי מכיר בארבעה סוגי צוואות: צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה, אך אינו מגדיר הוראות ספציפיות לאופן עריכת הצוואה.

הצוואה יכולה להתייחס לכל רכוש שהיה לאדם בעת מותו, ולכלול הוראות מדויקות ותנאים לביצועה ולחלוקת הרכוש, ומנגד יכולה הצוואה להיות כללית ולפרט רק קווים מנחים כלליים לביצועה. ככלל, אין הגבלה גם על מספר הצוואות שיכול אדם להשאיר אחריו, אך הצוואה המאוחרת התקפה היא זו שתקוים ומבטלת צוואות שקודמות לה.

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים (עמ"ש 35500-05-16 מ' מ' נ' ג' ש', פורסם בנבו 6.11.16) נקבע כי צוואה מאוחרת מיום 18.6.10 אשר נכתבה בארה"ב (להלן: "צוואת ארה"ב") המצווה את רכושה ונכסיה של המנוחה למערערת, אינה מבטלת כי אם משלימה צוואה מוקדמת שנכתבה ביום 25.05.09 בישראל (להלן: "צוואת ישראל") המצווה את רכושה של המנוחה למשיבה.

צוואת ארה"ב מול צוואת ישראל

השאלה העיקרית אשר עמדה להכרעה בפסק הדין נסובה סביב רצונה של המנוחה: האם ביקשה לבטל את צוואת ישראל או שמא שהתכוונה כי צוואת ארה"ב תחול על הנכסים המצויים בארה"ב בלבד ואילו צוואת ישראל תחול כמצויין בה על נכסי המנוחה המצויים בישראל?

בשים לב לסמיכות הזמנים בין הצוואות, לעובדה כי צויין מפורשות בצוואת ישראל כי היא חלה רק על רכוש המנוחה בישראל וכי לא הוכח כי בהכנת הצוואה בארה"ב ביקשה המנוחה לבטל את צוואת ישראל, שוכנע בית המשפט קמא כי רצון המנוחה היה לערוך צוואות משלימות, האחת מתייחסת לרכוש המנוחה בארה"ב והשנייה לרכושה בישראל. על פסק דינו של בית המשפט קמא הוגש הערעור דנא.

המערערת טענה כי שגגה יצאה תחת ידיו של בית המשפט קמא, זאת מן הטעמים הבאים:

  • בית המשפט קמא התעלם מן השינוי בנסיבות שאירעו בין עריכת הצוואות: המנוחה החלה בהליך עלייה ארצה ובמימוש רכושה בארה"ב וחל מפנה לרעה ביחסיה עם המשיבה.
  • אין כל פגם בצוואת ארה"ב המאוחרת, לא הוגשה התנגדות בגינה ואין בה כל פגם צורני.
  • כמו כן טענה המערערת טענות פרוצדורליות לפיהן שגה בית המשפט קמא עת הטיל על המערערת את נטל ההוכחה וכי ההליך שהתנהל בבית המשפט קמא היה שגוי בשים לב לכך שביהמ"ש קמא לא זקף לחובת המשיבה חוסר אמינות ומהימנות לאור ראיות שהוצגו בפני ביהמ"ש קמא ולאור התנהלות המשיבה. 
  • עוד נטען כי שגה ביהמ"ש קמא עת התעלם מלשונה של צוואת ארה"ב הקובעת מפורשות בפתיח הצוואה כי היא מבטלת את כל הצוואות שנערכו בעבר על ידי המנוחה והוראת סעיף 4 לצוואת ארה"ב הקובעת כי היא תחול על כל נכסי המנוחה בכל מקום שהוא

מנגד המשיבה סמכה ידיה על פסק דינו של ביהמ"ש קמא וטענה כי אין מקום להיפוך נטלי הראיה מקום בו המערערת היא זו שהתנגדה לקיום צוואת ישראל, וממילא הרימה היא את נטל הראיה שעה שהוכיחה אף באמצעות עדי המערערת שכוונת המנוחה הייתה להפריד בין רכושה בישראל ורכושה בארה"ב.

החלטת בית המשפט

בית המשפט המחוזי דחה את טענות המערערת אחת לאחת וקבע: טענת ה"הליך השגוי" אין מקומה במסגרת הליך הערעור והייתה צריכה להיטען כבר בתחילת השלב הדיוני בערכאה הדיונית.

באשר לנטלי הראייה, המערערת היא זו שהגישה התנגדות לצוואת ישראל ומאחר שהמתנגד הוא המבקש לפסול צוואה הרי שנטל הראייה מוטל עליו. בשים לב שלא נטען כי הצוואה לוקה בפגם צורני כל שהוא אשר היה מעביר את נטל הראייה למשיבה, הרי שעל המערערת הייתה מוטלת חובת ההוכחה.

טענת המערערת לפיה כוונת המנוחה הייתה לעלות ארצה ולפיכך לא היה כל טעם בעריכת צוואת ארה"ב אף היא נדחתה היות והיא מתעלמת מנסיבות אחרות אשר לא נסתרו ולימדו על היגיון עריכת צוואה ארה"ב למרות רצונה של המנוחה לבצע עלייה.

אף טענת המערערת לפיה בית המשפט קמא סטה מלשונה הברורה של צוואת ארה"ב נדחתה. ביהמ"ש פנה אל הוראת סעיף 36 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה") הקובעת את התנאים לביטולה של צוואה, כדלקמן:

  1. ביטולה המפורש בצוואה חדשה.
  2. השמדת הצוואה המקורית במטרה ובכוונה לבטלה.
  3. ביטולה מכללא של הצוואה המקורית על ידי עריכתה  של צוואה חדשה מאוחרת בזמן, אשר אף אם אינה מתייחסת במפורש לצוואה המוקדמת, הוראותיה סותרות את הוראת הצוואה המוקדמת יותר.

ביהמ"ש בחן האם יש לראות את הוראות צוואת ארה"ב כסותרות את הוראות צוואת ישראל - לשם כך פנה לבחון את אומד דעתה של המנוחה. בין השאר, פנה בית המשפט לבחון את נסיבות חייה של המנוחה, נסיבות עריכתן של הצוואות ולשונה של צוואת ארה"ב. נקבע כי לשונה של הצוואה מתייחס רק לרכושה של המנוחה המצוי בארה"ב ופתיח הצוואה המבטל צוואות קודמות, מתייחס רק לנכסים בארה"ב. לאור האמור, נידחה הערעור ונפסק כי דין הצוואות הוא תחולה מקבילה, האחת על נכסי המנוחה בארה"ב ושנייה על נכסי המנוחה בישראל.

>> עוד מידע בנושא צוואות, תמצאו כאן.
>> זקוקים לייעוץ משפטי של עו"ד משפחה? לחצו כאן. 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מכירת בית / נכס אחר בארה"ב

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

פירמת משרדנו המורכבת מעו"ד ורו"ח יוצאי משרד המשפטים, רשויות מס ורשויות נוספות לצד המחלקה הכלכלית המיוחדת של משרדנו יידעו ללוות אותך הישראלי לטובת מימוש המתבקש בצורה חוקית ושקופה.

הסתבכות פלילית בארה"ב

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

הסתבכת בפליליים בארצות הברית? משרדנו יוכל לסייע בהקדם לך עם ייצוג וליווי משפטי של עו"ד ישראלי ואמריקאי המתמחים בדין הפלילי - לחץ כאן לכל הפרטים.

חוות דעת מומחה לדין האמריקאי

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו יידע לבחון את שנפסק בארה"ב, להתייחס לאמנות בין ישראל לארה"ב ולערוך עבור הלקוח/בית המשפט חוות דעת על לאפשרות לאכוף אותה פסיקה אמריקאית בישראל.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.