מאת:

ביחס לדמי שכירות שהפיק יחיד מהשכרת דירה המשמשת למגורים בישראל, קיימים 3 מסלולי מיסוי שונים כדלקמן:

מסלול ראשון – פטור ממס עד לתקרה:

יחיד הבוחר במסלול זה, זכאי לפטור ממס על הכנסה שהתה לו מדמי שכירות עד לסכום חודשי כולל של 5,070 ₪ נכון לשנת 2015 (להלן: "התקרה"). יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מהשכרת דירות מגורים בישראל, העולה על התקרה, יהיה פטור ממס על הכנסה של דמי שכירות עד גובה התקרה לאחר שהופחת ממנה הסכום שבו עולה ההכנסה מהשכרת דירות מגורים על התקרה.

מסלול שני – מס בשיעור של 10%:

לפי מסלול זה, יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה המשמשת למגורים בישראל, יהא רשאי לשלם עליה מס בשיעור של 10% מהשקל הראשון במקום המס שהוא חייב עליה לפי מדרגות המס אם ההכנסה מדמי שכירות אינה הכנסה מעסק. יודגש, כי הבחירה במסלול מיסוי זה מחייבת תשלום המס בגין הכנסות מדמי שכירות שהיו ליחיד בשנת 2015 עד ליום 30.1.16.

מסלול שלישי – מס בהתאם לשיעור המס השולי:

אפשרות שלישית שבה רשאי היחיד לבחור הינה תשלום מס על הכנסתו מהשכרת דירת מגורים בישראל בהתאם לשיעור המס השולי הרלבנטי לגביו באותה שנת מס.

במסגרת מסלול זה, זכאי היחיד לדרוש בניכוי את כל ההוצאות שהיו לו בייצור הכנסתו מדמי שכירות. נציין כי בחירת המסלול הכדאי ביותר מבין שלושת המסלולים הנ"ל, ביחס להכנסות מדמי שכירות מהשכרת דירת מגורים בישראל, תלויה בנתונים האישיים של המשכיר, שיעור המס השולי הרלבנטי לגביו וגובה דמי השכירות החודשיים.

השכרת דירת מגורים נוספת בישראל:

ככלל, רשות המסים מאפשרת למי שמשכיר יותר מדירת מגורים אחת בארץ להחליט כי מיסוי דמי השכירות מכל דירה יהיה במסלול שונה. כך למשל, יכול אותו משכיר לבקש כי דמי השכירות המתקבלים מהשכרת דירת המגורים הראשונה יהיו פטורים ממס בעוד שדמי השכירות שיתקבלו מהשכרת דירת המגורים השנייה יחויבו במס בשיעור של 10% (או שיעורי מס שוליים).

אולם, יש לשים לב לכך, שכאשר מתקבלים דמי שכירות מדירת מגורים נוספת, נלקחים אותם דמי שכירות בחשבון גם לצורך בחינת הזכאות לפטור ממס בגין דמי השכירות המתקבלים מהשכרת דירת המגורים הראשונה, זאת ללא קשר למסלול המיסוי שנבחר ביחס לדמי השכירות המתקבלים מהשכרת דירת המגורים השנייה.

כך למשל, יחיד שמשכיר בשנת 2015 דירת מגורים בישראל תמורת דמי שכירות חודשיים בסך של 5,070 ₪, זכאי לפטור בגין מלוא דמי שכירות אלה. נניח עתה כי אותו יחיד מחליט להשכיר דירת מגורים נוספת בישראל בתמורה לדמי שכירות חודשיים נוספים בסך של 5,070 ₪ ומבקש כי אלה יחויבו במס בשיעור של 10%.

במקרה כזה, ישלם אותו יחיד אמנם מס בשיעור של 10% בגין דמי השכירות המתקבלים על ידו מהשכרת דירת המגורים השנייה, אולם לצורך בחינת זכאותו לפטור בגין דמי השכירות המתקבלים מדירת המגורים הראשונה, יילקחו בחשבון כלל דמי השכירות אותם הוא מקבל משתי הדירות כלומר סך של 10,140 ₪.

כתוצאה מן האמור, יאבד אותו משכיר את הפטור ממנו נהנה בגין דמי השכירות אותם קיבל עבור דירת המגורים הראשונה שלו כי סך כל דמי השכירות שמתקבלים על ידו כעת הוא כפול מתקרת הפטור. במקרה כזה יחוב הוא במס בשיעורים השוליים בגין דמי השכירות שאותן הוא מקבל בשל השכרת דירתו הראשונה אלא אם יבקש כי אלה ימוסו בשיעור של 10%.

* למידע אודות דיני המקרקעין בישראל, לחץ כאן.
* כיצד עורך דין נדל"ן יכול לסייע לכם? לחצו כאן.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

ייצוג דיירים בהתחדשות עירונית

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)

במאמר זה נסקור את החשיבות בבחירת עו"ד בעל ידע וניסיון בתהליך התחדשות עירונית, נבחן את אבני הדרך ואת מקומו של עו"ד בכל אחת מנקודות זמן אלו.

הוצאות פיתוח מגרש אינן מהוות חלק ממחיר המקרקעין לצורך חישוב מס רכישה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט העליון דן בשני ערעורים שבמרכזם השאלה האם בעת רכישת מקרקעין שלא עברו פיתוח, תוך התחייבות לשאת בהוצאת הפיתוח של המגרש, יש לראות בסכום שאותו מתחייב לשלם הרוכש עבור פיתוח המגרש כחלק ממחיר המקרקעין המחויב במס רכישה או שמא יש לראות את ההתחייבות לשאת בהוצאות הפיתוח כהתחייבות נפרדת מההתחייבות לרכישת המקרקעין שאין לשלם עליה מס רכישה.

חברה קבלנית או איגוד מקרקעין ?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

ביהמ"ש קבע, כי חברה שחתמה על הסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38, אך בפועל לא פעלה באופן שוטף ורציף לביצוע הפרויקט, כך שבפועל כל מה שהיה בידי החברה הוא בגדר זכות במקרקעין, תסווג כאיגוד מקרקעין. כפועל יוצא מכך נקבע כי מכירת מניותיה של חברה כזאת - תהיה בגדר פעולה באיגוד מקרקעין ותחויב במס רכישה כדין.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.