מאת: ;

"חובת יידוע" במסגרת איסוף ושימוש במידע אישי

בישראל, הדין אשר מעגן את אפשרות איסוף המידע האישי אודות אדם והשימוש באותו המידע, מצוי במסגרת חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").
ככלל, זכותו של אדם לשמור על פרטיו האישיים ולא לחלוק אותם עם הציבור, אדם אחר, גוף מסוים וכדומה, למעט כמובן אם קיימת חובה למסירת מידע לפי דין.
כאשר נאסף מידע אישי על אדם, קובע סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות כי על מבקש המידע מוטלת חובת ליידע את האדם עליו נאסף המידע בדברים הבאים :
  1. אם חלה על אותו אדם חובה חוקית למסור את המידע, או שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו
  2. המטרה אשר לשמה מבוקש המידע.
  3. למי יימסר המידע ומטרות המסירה.

חשיבות הידיעה
 

הזכות לפרטיות הינה זכות חוקתית נגזרת מתוך חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. הזכות לפרטיות הינה זכות מטושטשת יחסית בהגדרתה וגבולותיה. כלומר, ניתן לכמת ולזהות פגיעה בפרטיות רק לאחר שהנזקים באים לידי ביטוי אצל אותו אדם אשר פרטיותו נפגעה.

לכן, החשיבות בחובת היידוע של אותו אדם אשר המידע עליו עלול להיחשף עקב הסכמתו או מכוח הדין כפי שציינו לפני כן, הינה הראשונה במעלה בכל הקשור לשקיפות ותהליכי איסוף ושימוש במידע אשר נוגע לאותו אדם.

יודגש כי, היקף חובת היידוע של מבקש המידע תהייה תלויה בד בבד עם דרישותיו של המבקש לשם קבלת ההסכמה מאת הגורם אליו הוא פונה. כלומר, ככל שיהיו קיימות דרישות רבות יותר להסכמתו של נותן המידע, על המבקש יהא להרחיב את היקף יריעת הידיעה, כך שנותן המידע יהא חשוף ככל הניתן להליך, וליתן שקיפות לאופן איסוף ושימוש המידע שאותו נותן מידע מסכים לתת.
 

היקף חובת היידוע

בנייר עמדה שפרסמה הרשות להגנת הפרטיות, חידדה הרשות ופירטה על חובת הגילוי והדגישה את חשיבותם של עניינים שונים בכל הנוגע לחוק וחובת היידוע -
  • חובת היידוע הקבועה בהוראות סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות חלה בכל מקרה בו איסוף מידע אישי על אודות אדם נעשה על יסוד פנייה אליו בין אם המידע נאסף מכוח הסכמת נותן המידע ובין אם על ידי הסמכה שבדין;
  • גורם אשר מבקש לאסוף מידע אישי מאדם צריך לפרט לאותו אדם איזה מן מידע ייאסף, למי המידע עשוי לעבור ולשם איזו מטרה;
  • שימוש במידע אודות אדם מסוים ללא יידוע מספק יכול להשליך על תוקף הסכמתו של אותו אדם לגבי המידע שמסר;
  • חובת היידוע צריכה להתבצע בשפה ברורה, פשוטה ונגישה בדבר זכויותיו של מוסר המידע לרבות פירוט על אופן השימוש במידע אודותיו;
  • ככל שהמידע המבוקש הינו רגיש יותר (לדוגמא מידע רפואי), על חובת היידוע להיות מפורטת ככל שניתן;
  • כאשר מדובר במערכות אוטומטיות (AI), יש לוודא כי במסגרת בקשת המידע שיש למסור, יוצגו לנותן המידע כלל הפרטים הנדרשים וזאת בהתאם לחוק;
  • עקרון ההסכמה מדעת - בכדי לאסוף מידע, על מבקש המידע לעשות תוך קבלת הסכמה מודעת ומושכלת של נושא המידע, תוך שהוא מבין נכוחה מהי מטרת איסוף המידע לרבות השימוש בו.
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.