מאת:


בשנים האחרונות, עדים אנו למחאה חברתית הולכת וגדלה, אשר הגיעה בשיאה למחאת האוהלים ואף להפגנות של אזרחים רבים ברחובות. המחאה קמה בעקבות יוקר המחיה בארץ, שהפך להיות בלתי נסבל עבור אזרחים רבים במדינה. מחירי הדירות לדוגמא, הרקיעו שחקים בשנים האחרונות. זוגות צעירים רבים אינם יכולים להרשות לעצמם לקנות דירה, להתחיל את חייהם ולממש את חלומותיהם. אין עסקינן בדירות בלבד. יוקר המחיה מתבטא גם במוצרי המזון, אף בבסיסיים שבהם. כמו כן מחירי הדלק, הסיגריות, האלכוהול והביגוד עלו בצורה חדה בשנים האחרונות.

ישראלים רבים, אשר ראו את חלום הקמת בית בישראל הולך ומתרחק, החליטו לבנות את עתידם מעבר לים.
אם בעבר היעדים ה"קלאסיים" של ישראלים אשר רצו לחסוך כסף מעבר לים ולחזור לארץ, היו ארה"ב ואירופה, הרי שבשנים האחרונות ישנה מגמה לפיה מדינות חדשות מהוות יעד אטרקטיבי ליורדים מישראל.

הסיבות לכך הן בין היתר המשבר הכלכלי שפקד את אירופה וארה"ב, שבעקבותיו פחת הביקוש לעבודה. בנוסף לכך, יוקר המחיה במדינות אלו, גבוה יותר ביחס למדינות עולם שני ושלישי.

בשנים האחרונות ישנו שינוי במגמה של ישראלים המחפשים עבודה בחו"ל. יעדים חדשים, כגון מדינות ביבשת אפריקה, הודו וסין, הפכו להיות אטרקטיביים עבור ישראלים רבים. מדינות אלו המתפתחות בקצב מהיר, מחפשות עובדים זרים בתחומים כגון בניית תשתיות תקשורת והייטק, בשל העובדה שאין להן כוח עבודה מספיק שעונה על הביקוש. חברות ישראליות רבות אשר זוכות במכרזים במדינות אלו, מעדיפות להעסיק ישראלים. מדינות אלו, אשר מעוניינות להתקדם ולהתפתח, מעודדות השקעות של חברות זרות, ועובדים זרים איכותיים על ידי תמריצים שונים כגון מיסוי נמוך ומשכורות גבוהות.

סין, הנחשבת למעצמה כלכלית שהולכת וגדלה, הפכה להיות יעד אטרקטיבי עבור ישראלים רבים. אפשרויות העבודה בה הן עצומות, וההזדמנויות העסקיות הינן רבות. מדובר בגן עדן עבור ישראלים שעוסקים ביבוא ויצוא. בסין ישנם אין ספור מפעלים אשר מייצרים הכל ובזול.

חברות ישראליות רבות מקימות מפעלים בסין בשל העלויות הנמוכות, כמו כן ישנם ישראלים רבים אשר מהגרים עצמאית לסין למטרת עבודה.
חשוב מאוד לזכור, כי אזרח ישראל המעוניין לעבור לסין למטרת עבודה, חייב להתנהל בשקיפות אל מול רשויות המס בישראל, על מנת למנוע חשיפה במישור הפלילי. ישראלי אשר עובר לעבוד בסין, אינו בהכרח פטור ללוטין מתשלום מס בישראל. בחינת חבות המס, תהיה בהתאם לקביעת "תושבותו" של הנישום.
כלומר, ישראלי העובד בסין, ימשיך לחוב במס על הכנסתו, גם בישראל, כל עוד מבחינת הדין הישראלי, הוא יוגדר כ"תושב ישראל".

כיצד אם כך בוחנים את תושבותו של נישום?


ישנם שני מבחנים אשר באמצעותם ניתן לקבוע האם נישום הינו תושב ישראל או תושב מדינה זרה.
המבחן הראשון הינו המבחן המהותי. זהו מבחן פרי הפסיקה, אשר "נטמע" גם בפקודת מס ההכנסה. והמבחן השני הינו המבחן הטכני.
המבחן המהותי -  סעיף 1 לפקודת מס הכנסה, מגדיר את תושבותו של נישום כדלקמן:

(א)      לגבי יחיד – מי שמרכז חייו בישראל; ולענין זה יחולו הוראות אלה:
(1)       לשם קביעת מקום מרכז חייו של יחיד, יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, ובהם בין השאר:
(א)      מקום ביתו הקבוע;
(ב)       מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו;
(ג)       מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע;
(ד)       מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו;
(ה)      מקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים;

רשימה זו של מבחני משנה אינה רשימה סגורה. בהחלטת יתכנו נסיבות ואלמנטים נוספים שיילקחו בחשבון לצורך קביעת תושבותו של נישום.

בין הזיקות המשפחתיות ניתן לכלול גם השתתפות באירועים משפחתיים, ביקורים משפחתיים ומיקום עסקיהם של בני המשפחה.
בין הזיקות הכלכליות ניתן לכלול את מיקום חשבונות הבנק, השקעות, מיקום נכסים, בעלות בנכסים מניבים כגון מניות וכו'.
בין הזיקות החברתיות ניתן לכלול מפגשים חברתיים שונים וכן קשרים בלתי פורמאליים.
כאמור לעיל, המבחן המהותי הינו יציר הפסיקה. פס"ד חשוב בנושא זה הינו פס"ד גונן, אשר בו התייחס ביהמ"ש למבחני המשנה לשם יישום בחינת תושבותו של נישום. בנוסף, בפס"ד זה קבע ביהמ"ש כי למבחן המהותי שני פנים:
האחד, אובייקטיבי – זהו המבחן הפיזי, כלומר היכן נמצאות מירב הזיקות של הנישום.
האחר, סובייקטיבי – היכן רואה הנישום את מרכז חייו.
המבחן הטכני- למבחן הטכני ישנן 2 חלופות:

1. לפי סעיף 1 לפקודת מס הכנסה:
חזקה היא שמרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל -
(א) אם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר.
לפי חלופה זו, די לו לנישום כי ישהה לפחות 183 ימים בשנה קלנדרית בישראל, בכדי שייחשב לתושב ישראל. ההנחה היא, כי אדם השוהה במרבית ימי השנה בישראל, הינו תושב ישראל.

(ב) אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר.
בחלופה זו, היה ושהה נישום בשנת המס הנבחנת 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס הנבחנת וכן בשנתיים שקדמו לה, הוא 425 ימים או יותר- אזי הוא ייחשב לתושב ישראל בשנה הנבחנת.

ההנחה היא, כי שהייה מינימלית של 30 ימים בשנת המס הנבחנת, המתווספת לשהייה ארוכה בשנתיים שקדמו לה (395 ימים לפחות) מגבשת מעין "מסה קריטית" של ימי שהייה בישראל, המעידה כי מרכז חייו של הנישום בשנת המס הנבחנת הוא בישראל.

בתי המשפט בארץ מעניקים למבחן המהותי  משקל גדול יותר מהמשקל אותו מעניקים הם למבחן הטכני.
אזרח ישראל אשר עובד בסין, ייחשב כתושב חוץ, ולא יהיה מחויב בתשלום מיסים בישראל, ככל שיעמוד בתנאים של המבחן המהותי והמבחן הטכני, לקביעת תושבותו. כלומר אם יצליח נישום זה להוכיח כי מרכז חייו הוא בסין, ייחשב הוא לתושב חוץ.

לסיכום: על ישראלים העובדים במדינות זרות, מוטלת החובה להתנהל בשקיפות אל מול רשויות המס בישראל. ישראלי שירד מהמדינה, אינו הופך אוטומטית לתושב חוץ, ואין הוא פטור מתשלום מס בישראל. כמו שראינו לעיל, ישנם מספר מבחנים אשר משמשים לקביעת מקום מושבו של הנישום, לצרכי מס, והם מורכבים ומשתנים ממקרה למקרה. בהתאם לאמור, רצוי כי נישום שבכוונתו להפסיק לשלם מס בישראל, יקבל ייעוץ משפטי ממי שמתמחה בתחום המיסוי הבינלאומי, בכדי להימנע מסנקציות פליליות ו/או אזרחיות שעלולות להיות מטלות עליו ע"י רשויות המס בישראל.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הטבות מס לתושב חוזר ותיק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

על מנת לעודד את אזרחי ישראל לחזור ולמדינתם בשנת 2008 אושרה רפורמת מס מקיפה, שעיקרה מתן הטבות מס לתושבים חוזרים ולתושבים חוזרים ותיקים...

תכנון השלכות מס לפני רילוקיישן

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

שוקלים לעשות רילוקיישן לחו"ל? - כך תתכננו את השלכות המס הנובעות מהמעבר

החשיבות בהכנת הצהרת הון יזומה לתושבים חוזרים ועולים חדשים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שחר נח, עו"ד ויועץ מס

מומלץ לכל תושב חוזר ותיק או עולה חדש, להכין "הצהרת הון יזומה" בצירוף כלל המסמכים המאמתים, כדי לקבע את ההון אשר נצבר בחו"ל, כאשר על הון זה לא חלו דיני המס בישראל בעת צבירתו בשל היותם "תושבי חוץ"...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.