מאת:


מי מאיתנו לא רכש מוצר או שירות וכעבור זמן קצר התחרט וביקש להשיב את המוצר או השירות ולבטל את העסקה מול בית העסק או נותן השירות? תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 קובעות כי רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
 

בפסק הדין בעניין ת"צ 53101-06-16 דרור שלי ואח' נ' רשות המסים שניתן בתאריך 22.9.19, נידונה בבית המשפט המחוזי השאלה האם דמי ביטול עסקה חייבים במע"מ מכח הוראות חוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975 (להלן: חוק המע"מ), על רקע תובענה שהגישו המבקשים כנגד רשות המסים לצד בקשה לאשרה כתביעה ייצוגיתדרור שלי (להלן: "המבקש 1") הינו צרכן אשר חויב במע"מ בגין עסקה רכישת טלוויזיה שבה התקשר וביטל אותה לאחר מכן. העסקה בוטלה והמבקש 1 קיבל שובר זיכוי חלקי, כך שהמבקש 1 שילם את ההפרש שמתוכו נוכה במקור גם תשלום למע"מ. All for Hair, שגיר שוויקה (להלן: "המבקש 2"), הינו בית עסק ששילם למע"מ 18% מדמי הביטול שגבה מצרכן כתשלום מע"מ.
 
לשיטת המבקשים, אין בסיס חוקי לגביית מע"מ על דמי ביטול עסקה - לטענתם, דמי הביטול הוגדרו כחלק מ"מחיר העסקה", בעוד רכיב המע"מ אינו חלק מ"מחיר העסקה" בהיותו חיוב חיצוני המוטל על העוסק. בנוסף, בלשון החוק לא נאמר כי על סכום דמי הביטול יוטל חיוב מע"מ. עוד טענו המבקשים כי דמי הביטול אינם "תמורה במסגרת עסקה" או "חלק ממחיר העסקה או הטובין" כהגדרתם בחוק וכי אין מדובר ב"מכירת נכס" או "במתן שירות בידי עוסק" "במהלך עסקו" כנדרש במסגרת סעיף 2 לחוק המע"מ. המבקשים מפנים גם להוראת סעיף 7 לחוק הקובעת כי תשלום "שהוטל כדין על הקונה" אינו נכלל בגדר מחיר העסקה. לגישת המבקשים, אין עוררין על כך שדמי הביטול הם בגדר תשלום שהוטל כדין על הקונה. המבקשים טוענים עוד כי חיוב דמי ביטול במע"מ משמעו השתת כפל מס. מנגד טוענת רשות המיסים (להלן: המשיבה) כי חיוב דמי ביטול עסקה במע"מ עולה בקנה אחד עם הוראות חוק המע"מ ותכליתו וכי מדובר בתמורה בגין "עסקה" על פי הוראות החוק. עוד טענה המשיבה, כי לא עומדת למבקשים עילת תביעה אישית. בית המשפט דחה את הבקשה תוך שהוא קובע כי מלשון החוק ניתן לראות כי אכן מדובר בתשלום לעוסק עבור ביצועה של עשייה לטובת הצרכן. עשייה זו יכולה לכלול משלוח, אריזה מחדש, הנפקת זיכוי או ביטול חשבונית, עדכון מסמכי הנהלת החשבונות ועוד פעולות הנגזרות באופיין ומטבען מפעולת ביטול העסקה. לפיכך קבע בית המשפט כי מדובר ב-"עשייה בתמורה למען הזולת" באופן העולה כדי שירות כמשמעו בחוק המע"מ. אחרית דבר, בית המשפט העמיד את סוגיית חיוב מע"מ בגין תשלום דמי ביטול לעסקה במבחן הגדרת עסקה ומצא כי ביטול עסקה עומדת בהגדרת שירות בתמורה עבור הזולת בידי עוסק במהלך עסקו.
 
בהמשך לאמור, נבקש לעדכנם כי המבקשים הגישו ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי לעליון, אך לאחר שמיעת עמדת בית המשפט והתייעצות בחרו לבטל את הערעור.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי עסקאות בעלי עניין בחברות הזנק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט קבע בניגוד לעמדת רשות המסים כי עסקת רשיון שימוש בקניין רוחני בין צדדים קשורים אינה עסקה פיקטיבית ואינה מהווה מכירה בפועל של קניין רוחני.

גביית חוב מס של חברה מבעל שליטה לאחר הפסקת פעילות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בירושלים נדונה השאלה מיהו בעל השליטה בחברה החייב בחוב המס של החברה, כאשר מדובר בחברה הרשומה בבעלות תאגיד זר שאין לו נכסים בישראל ואשר ייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו בישראל...

פטור ממס רכישה לנכה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) מעניקה פטור חלקי ממס רכישה ברכישת דירת מגורים לנכה, לעיוור ולמשפחות שכולות כאשר הדירה נרכשת...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.