מאת:


הזדמנות לקבלת מענק נוסף לעסקים בשל פגיעה ממושכת מנגיף הקורונה

בשבוע האחרון פתחה רשות המיסים אפשרות להגיש בקשות לקבלת מענק בשל פגיעה ממושכת מנגיף הקורונה. המענק הנו ספציפי ומוגדר לפי מדרגות שונות וחשוב לפעול נכונה בהגשת בקשה. הרשות ייעדה את המענקים לעצמאים, חברות או שותפויות עם הוכחת מחזור פעילות בטווח שבין 18 אלף שקלים עד 400 מיליון שקלים במהלך שנת 2019, או לעצמאים / חברות אשר רק נפתחו בחודשים ינואר-פברואר 2020 וניתן להוכיח שמחזור פעילותם נפגע עקב התפרצות הקורונה. סכום המענק ייקבע באופן יחסי וינוע בין סכום של 3,000 שקלים ל-50 אלף שקלים.
 
הניסיון מהשנה האחרונה מוכיח כי תוצאות הליך הגשת בקשות למענקים והלוואות תלוי מאוד באופן ההגשה, אופן איסוף הנתונים ואופן הצגתם. אנו מנהלים בשבועות האחרונים מגעים שוטפים עם הגורמים הרלוונטים במשרד האוצר ובמערכת הבנקאית כדי לייעל את תהליך הגשת הבקשות למענקים והלוואות ולקצר את משך הזמן הכרוך בבדיקת הנתונים ובאישור ההלוואות. לפניכם הסבר בהיר על המענק על פי חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"א 2021:
עצמאים עם מחזור של 18 אלף שקלים ועד 300 אלף שקלים זכאים להגיש בקשה למענק אם מחזור הפעילות העסקית שלהם ירד לפחות ב-25 אחוזים וסכום המחזור המוצהר למע"מ בתוספת סכומי מענק הוצאות ששולמו לעוסק נמוך מ-90 אחוזים מסכום המחזור העסקי המוצהר בתוקפת ההשוואה. סכום המענק לעסקים אלה הוא בגובה של עד 9,000 ₪ כמפורט:
* אם המחזור העסקי לשנת 2020, ללא המענקים, ירד ב-25% לפחות בהשוואה למחזור לשנת 2019 – גובה המענק הוא 3,000 ₪.
* אם המחזור העסקי לשנת 2020, ללא המענקים, ירד ב-40% לפחות בהשוואה למחזור לשנת 2019 – גובה המענק הוא 5,000 ₪.
* אם המחזור העסקי לשנת 2020, ללא המענקים, ירד ב-60% לפחות בהשוואה למחזור לשנת 2019 – גובה המענק הוא 9,000 ₪.
 
עצמאים עם מחזור של 300 אלף שקלים וכן חברות ושותפויות עם מחזור של 18 אלף שקלים ועד 400 מיליון שקלים יכולים להגיש בקשה למענק אם היו זכאים לשלוש מענקי הוצאות לפחות עבור שנת 2020 וסכום מחזור העסקאות שלהם בחודשים מרץ-דצמבר 2020, בתוספת כל סכומי מענקי הוצאות קבועות ששולמו לעוסק עבור שנת 2020, אינו עולה על סכום מחזור העסקאות בחודשים מרץ-דצמבר 2019. סכום המענק יהיה בשיעור של 60% מהמענק הממוצע בשנת 2020 וינוע בין 9,000 ₪ ל-50,000 ש"ח. יצוין כי עסקים שמחזור עסקאותיהם בתקופת הזכאות בתוספת מענקי הוצאות קבועות עבור 2020 הם בין 90%-100% (כלומר שהמענקים העניקו להם השלמת ההכנסה ראויה) מהמחזור שלהם בתקופה המקבילה בשנת 2019, זכאים למענק חלקי של 65% מגובה המענק.
 
עסקים חדשים
עסקים חדשים שנפתחו בחודשים ינואר-פברואר 2020 יכולים להגיש בקשה למענק אם מחזורם החודשי בחודשים הללו עלה על 1,500 ₪ והיו זכאים לפחות לשני מענקי הוצאות עבור שנת 2020. אצל חברות ושותפויות חדשות נדרש גם שמחזור העסקאות לשנת 2020 הוא מ-18 אלף ₪ ועד 100 מיליון ₪. סכום המענק לעוסק מורשה חדש עומד על 4,000 ש"ח ולעוסק פטור חדש על 3,000 ש"ח. על פי רשות המיסים, המודל לעסקים חדשים שנפתחו בינואר פברואר 2020 הנו - מי שהיה זכאי לפחות לשני מענקי הוצאות קבועות בגין שנת 2020, יהיה זכאי למענק נוסף של:
עוסק פטור = 3,000 ₪.
עוסק מורשה = 4,000 ₪.
 
שלילת מענק ומענק חלקי - למי שהמענקים שיפרו את מצבו בשנת 2020
* עוסק שמחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות בשנת 2020 בתוספת מענקי הוצאות קבועות שקיבל בגין 2020 גדול מהמחזור השנתי שלו בתקופה המקבילה בשנת 2019 – אינו זכאי למענק.
* עוסק שמחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות בשנת 2020 בתוספת מענקי הוצאות קבועות שקיבל בגין 2020 בין 90% ל-100% מהמחזור השנתי שלו בתקופה המקבילה בשנת 2019 – זכאי למענק חלקי של 65% מגובה המענק.
 
תודות לקשרים ההדוקים ויחסי האמון שפיתחנו עם הנהלות חלק מהבנקים המובילים בישראל מחד וההבנה העמוקה שלנו את מסלולי ההלוואות השונים ביחד עם המיומנות שפתחנו בעריכת סימולציות לחישוב המענק, טרום הגשתו, אנו מתחייבים לתמוך ולסייע לממש את ההטבות שהמדינה העמידה לרשותכם. להתייעצות וליווי מקצועי לטובת מיקסום התוצאות אנא פנו אלינו בהקדם!
קבלת מענק קורונה נוסף לעסק בשל פגיעה ממושכת

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.66 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מענק סיוע לעסק להשתתפות בהוצאות קבועות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

ניתן יהיה להגיש תביעה החל מה-15 בחודש העוקב לתום תקופת הזכאות הרלבנטית (שלגביה מוגשת התביעה), ועד תום 90 ימים מאותו מועד, אך מנהל רשות המיסים הוסמך להאריך את התקופה להגשת תביעה, בתנאי שלא תעלה על 30 ימים.

תכנית הסיוע לעסקים קטנים של בנק ישראל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); רמי זועבי, משפטן

נעדכן כי בימים האחרונים פרסם בנק ישראל מתווה למתן סיוע לעסקים קטנים וזעירים בפירעון הלוואות, שאומץ כאמור ע"י כלל המערכת הבנקאית - קראו כאן.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים