מאת:


השגה וערר על החלטות רשות המיסים השוללות מתן מענקים בתקופת הקורונה

משרדנו מטפל בימים אלו בשורה ארוכה של עסקים שנדרשו באופן מפתיע להשיב את מענקי הפעימה השלישית ששולמו להם על ידי המדינה כמענק השתתפות בעד הוצאות קבועות, אם באופן מלא ואם באופן חלקי. במקרים מסוימים, המדובר בדרישה להשבת מלוא המענק ומקרים אחרים הדרישה היא להשבה חלקית בלבד, כאשר המשותף למרבית הדרישות נוגע לאופן נימוק החלטת הרשות שעם כל הכבוד הראוי, לא אחת, אינו מניח את הדעת ומותיר את בעלי העסקים כשהם אובדי עצות.
 
משמע, בחלק לא מבוטל של המקרים בהם רשות המס מבקשת השבת כספי מענקים באופן מלא או חלקי יש בנמצא אפשרות לחלוקת על עמדתה המלומדת של הרשות. עמדת רשות המס להשבת המס, לא אחת, מושתתת על פרשנות משפטית עליה ניתן לחלוק. ההוראות אשר מכוחן הוענקו המענקים פתוחים לפרשנות ומשכך יוצא כי עמדת רשות המס באשר לפרשות אותה יש ליתן להן שונה מהפרשנות אותה האזרח מייחסים להוראות. מטבע הדברים, עובדי רשות המס, העושים מלאכתם נאמנה, מפרשים את ההוראות המקנות זכאות למענקים באופן מסוים, אשר לא בהכרח מתיישב עם האופן הרחב יותר עליו מבקש בעל העסק להשתית את דרישתו. יודגש כי נכון להיום אין בנמצא פסיקה מוצקה בנושא, כך שבהחלט יש בנמצא שורה אורכה של פרמטרים הכלולים בהנחיות לעניין מענקים הנתונים למחלוקת, כאשר בסופו של יום – כוונת המחוקק היא זו שאמורה לעמוד לנגד המפרש את ההוראות.
 
נזכיר כי בחודש יולי 2020 אישרה ממשלת ישראל את תוכנית 'רשת בטחון כלכלית' כאשר במסגרת זו, בעלי עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי של עד 400 מיליון ש״ח, אשר מחזור מכירותיהם ירד בלפחות 40% לעומת התקופה המקבילה דאשתקד ואשר עומדים בשורה של קריטריונים נוספים, זכאים לקבלת מענק השתתפות בעד הוצאות קבועות, המשולם אחת לחודשיים, זאת עד לחודש יוני 2021. כך, בעלי עסקים ועצמאיים רבים שפעילותם נפגעה בתקופת הקורונה פעלו להגשת תביעות ומענקים ביחס להוצאותיהם הקבועות כבר שולמו לחשבונם, אלא שחרף האמור, חלק מאותם עסקים, נדרשים בימים אלו להשבה מיידית, מלאה או חלקית, של המענקים שכבר שולמו. בעניין זה יובהר, כי רשות המס, בהגינותה, אישרה תשלום מענקים רבים עוד בטרם התעמקה בפרטי הבקשה ובעמידת בעל העסק המבקש במלא התנאים הנדרשים. בשל המצב והלחץ הציבורי, כנהוג בשעת משבר, רשות המס אישרה תשלומים רבים תוך שמירה על זכותה לבחון בהמשך את הבקשות ואת התאמת הנדרש להוראות החוק ולפרשנות המדינה. עתה משחלף זעם, רשאית רשות המס לבחון בקפידה את הבקשות למענקים ובנסיבות בהן סבורה היא כי עסק או אדם פלוני קבלו מענק בסך העולה על המגיע לו – רשאית היא לפנות לאותו גורם ולדרוש השבה של כספים. עצם העבודה לפיה בכספיי המענק כבר נעשה שימוש, אין בה כדי למנוע, בצדק, מרשות המס, לדרוש השבה שעה בה אושר מענק ביתר. מצב דברים זה, מטבע הדברים, יכול להכניס עסקים רבים, הנדרשים עתה להשיב חלק או את כל המענק, לידי קושי של ממש.
   
ככלל, המדובר בעסקים שהגישו את תביעותיהם למענק בהתאם לפרשנותם לנוסחה שנקבעה בחוק וכעת מתקשים לפרש את החלטת רשות המיסים, שלא אחת אינה מנומקת דיה הצורך ולבטח שאינה עומדת בחובת ההנמקה המצופה מרשות מנהלית ו/או שזו מושתת על פרשנות משפטית עליה האזרח רשאי לחלוק. בשורה ארוכה של מקרים, פרוש החלטת הרשות המיסים ע"י גורם מקצועי מגלה כי החלטת הרשות ו/או הפרשנות שהרשות נתנה להוראות בדבר המענקים שגויה משפטית באופן כזה שבהחלט מצדיק הגשת השגה לגורם הרלוונטי ובמידת הצורך אף הגשת ערר למשרד המשפטים / לוועדת ערר שנוסה במיוחד לטובת טיפול בעררים בגין מענקים - גורם שמטבעו מחזיק בסל כלים משפטיים רחב, לצורך בחינת התביעות לאשורן וקביעת הזכאות באופן המתיישב עם כוונת המחוקק והוראות החוק.    
 
כיצד ניתן להגיש את ההשגה? את ההשגה ניתן להגיש עד 45 יום מהחלטת הדחייה המלאה או החלקית על ידי רשות המיסים, בנוסף, להשגה אין טופס ייעודי אך חשוב שיתקיימו שני תנאים: יש לרשום את הטיעונים להשגה וכן יש לצרף מסמכים ואסמכתאות התומכים את הטיעונים להשגה. הגורם שמוסמך לדון בהשגה יכול לבחון ולהכריע הן על פי הטיעונים והן על פי הראיות שיוצגו בפניו. ההחלטה בהשגה תינתן עד 120 יום מיום הגשתה.
 
כיצד ניתן לערער על ההחלטה בבקשת ההשגה? נדחתה בקשת ההשגה ניתן להגיש ערר עד 45 מיום מקבלת ההחלטה. עם כניסת החוק לתוקף הוקמה במשרד המשפטים ועדת ערר המשמשת כערכאת ערעור על החלטת רשות המיסים. החלטה סופית של ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים מנהליים.
 
חשוב לציין בתקופה קשה זו של חוסר ודאות כלכלית כי אם קבלתם דרישה להשבת מענק ההשתתפות בעד הוצאות קבועות,  אין בהכרח צורך להרים ידיים. ייאוש אינו תוכנית עבודה וויתור בחלק גדול של המקרים - אינה הדרך! פנייה לגורם משפטי מוסמך המומחה בתחום דיני המס בכלל ובכללים הרלוונטיים לזכאות לקבלת מענקי הפעימה השלישית בפרט, עשויה לפתור את התסבוכת ולהשאיר את כספי המענק בידי העסקים והעצמאים, כמו גם לאפשר קבלת מענקים עתידים בהתאם להוראות החוק.
השגה וערר על החלטת רשות המס להשבת מענק קורונה

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.8 ע"י 5 גולשים

עשוי לעניין אתכם

תיקון לתקנות סדר הדין במיסים - ערעורים בענייני מס הכנסה ומע"מ

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

ברצוננו לעדכנכם אודות כניסתן לתוקף של תקנות חדשות בערעורי מס. תקנות הערעורים בענייני מס הכנסה ומע"מ מפנות התייחסות לתקנות סדר הדין האזרחי הישנות. במטרה להתאים את תקנות הערעור בענייני מס לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות הוחלט על עריכת תיקון זה.

דמי בט"ל לאור הסכם שומת ניכויים במס הכנסה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

ברצוננו לעדכנכם אודות פס"ד של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב אשר דן בתביעה בעקבות החלטת המוסד לביטוח לאומי לפיה נדחתה השגתו של התובע על בקורת ניכויים.

סתירה בין קביעת המוסד לביטוח לאומי לבין שומת מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

נבקש לעדכנכם, כי לאחרונה ניתן פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה אשר דן בסתירה בין קביעת המוסד לביטוח לאומי לבין קביעת פקיד השומה בשומות ניכויים.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים