מאת:


השגה וערר על החלטות רשות המיסים השוללות מתן מענקים בתקופת הקורונה

משרדנו מטפל בימים אלו בשורה ארוכה של עסקים שנדרשו באופן מפתיע להשיב את מענקי הפעימה השלישית ששולמו להם על ידי המדינה כמענק השתתפות בעד הוצאות קבועות, אם באופן מלא ואם באופן חלקי. במקרים מסוימים, המדובר בדרישה להשבת מלוא המענק ומקרים אחרים הדרישה היא להשבה חלקית בלבד, כאשר המשותף למרבית הדרישות נוגע לאופן נימוק החלטת הרשות שעם כל הכבוד הראוי, לא אחת, אינו מניח את הדעת ומותיר את בעלי העסקים כשהם אובדי עצות.
 
משמע, בחלק לא מבוטל של המקרים בהם רשות המס מבקשת השבת כספי מענקים באופן מלא או חלקי יש בנמצא אפשרות לחלוקת על עמדתה המלומדת של הרשות. עמדת רשות המס להשבת המס, לא אחת, מושתתת על פרשנות משפטית עליה ניתן לחלוק. ההוראות אשר מכוחן הוענקו המענקים פתוחים לפרשנות ומשכך יוצא כי עמדת רשות המס באשר לפרשות אותה יש ליתן להן שונה מהפרשנות אותה האזרח מייחסים להוראות. מטבע הדברים, עובדי רשות המס, העושים מלאכתם נאמנה, מפרשים את ההוראות המקנות זכאות למענקים באופן מסוים, אשר לא בהכרח מתיישב עם האופן הרחב יותר עליו מבקש בעל העסק להשתית את דרישתו. יודגש כי נכון להיום אין בנמצא פסיקה מוצקה בנושא, כך שבהחלט יש בנמצא שורה אורכה של פרמטרים הכלולים בהנחיות לעניין מענקים הנתונים למחלוקת, כאשר בסופו של יום – כוונת המחוקק היא זו שאמורה לעמוד לנגד המפרש את ההוראות.
 
 
נזכיר כי בחודש יולי 2020 אישרה ממשלת ישראל את תוכנית 'רשת בטחון כלכלית' כאשר במסגרת זו, בעלי עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי של עד 400 מיליון ש״ח, אשר מחזור מכירותיהם ירד בלפחות 40% לעומת התקופה המקבילה דאשתקד ואשר עומדים בשורה של קריטריונים נוספים, זכאים לקבלת מענק השתתפות בעד הוצאות קבועות, המשולם אחת לחודשיים, זאת עד לחודש יוני 2021. כך, בעלי עסקים ועצמאיים רבים שפעילותם נפגעה בתקופת הקורונה פעלו להגשת תביעות ומענקים ביחס להוצאותיהם הקבועות כבר שולמו לחשבונם, אלא שחרף האמור, חלק מאותם עסקים, נדרשים בימים אלו להשבה מיידית, מלאה או חלקית, של המענקים שכבר שולמו. בעניין זה יובהר, כי רשות המס, בהגינותה, אישרה תשלום מענקים רבים עוד בטרם התעמקה בפרטי הבקשה ובעמידת בעל העסק המבקש במלא התנאים הנדרשים. בשל המצב והלחץ הציבורי, כנהוג בשעת משבר, רשות המס אישרה תשלומים רבים תוך שמירה על זכותה לבחון בהמשך את הבקשות ואת התאמת הנדרש להוראות החוק ולפרשנות המדינה. עתה משחלף זעם, רשאית רשות המס לבחון בקפידה את הבקשות למענקים ובנסיבות בהן סבורה היא כי עסק או אדם פלוני קבלו מענק בסך העולה על המגיע לו – רשאית היא לפנות לאותו גורם ולדרוש השבה של כספים. עצם העבודה לפיה בכספיי המענק כבר נעשה שימוש, אין בה כדי למנוע, בצדק, מרשות המס, לדרוש השבה שעה בה אושר מענק ביתר. מצב דברים זה, מטבע הדברים, יכול להכניס עסקים רבים, הנדרשים עתה להשיב חלק או את כל המענק, לידי קושי של ממש.
 
ככלל, המדובר בעסקים שהגישו את תביעותיהם למענק בהתאם לפרשנותם לנוסחה שנקבעה בחוק וכעת מתקשים לפרש את החלטת רשות המיסים, שלא אחת אינה מנומקת דיה הצורך ולבטח שאינה עומדת בחובת ההנמקה המצופה מרשות מנהלית ו/או שזו מושתת על פרשנות משפטית עליה האזרח רשאי לחלוק. בשורה ארוכה של מקרים, פרוש החלטת הרשות המיסים ע"י גורם מקצועי מגלה כי החלטת הרשות ו/או הפרשנות שהרשות נתנה להוראות בדבר המענקים שגויה משפטית באופן כזה שבהחלט מצדיק הגשת השגה לגורם הרלוונטי ובמידת הצורך אף הגשת ערר למשרד המשפטים / לוועדת ערר שנוסה במיוחד לטובת טיפול בעררים בגין מענקים - גורם שמטבעו מחזיק בסל כלים משפטיים רחב, לצורך בחינת התביעות לאשורן וקביעת הזכאות באופן המתיישב עם כוונת המחוקק והוראות החוק.    
 

כיצד ניתן להגיש את ההשגה?

 את ההשגה ניתן להגיש עד 45 יום מהחלטת הדחייה המלאה או החלקית על ידי רשות המיסים, בנוסף, להשגה אין טופס ייעודי אך חשוב שיתקיימו שני תנאים: יש לרשום את הטיעונים להשגה וכן יש לצרף מסמכים ואסמכתאות התומכים את הטיעונים להשגה. הגורם שמוסמך לדון בהשגה יכול לבחון ולהכריע הן על פי הטיעונים והן על פי הראיות שיוצגו בפניו. ההחלטה בהשגה תינתן עד 120 יום מיום הגשתה.
 

כיצד ניתן לערער על ההחלטה בבקשת ההשגה?

נדחתה בקשת ההשגה ניתן להגיש ערר עד 45 מיום מקבלת ההחלטה. עם כניסת החוק לתוקף הוקמה במשרד המשפטים ועדת ערר המשמשת כערכאת ערעור על החלטת רשות המיסים. החלטה סופית של ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים מנהליים.

 

חשוב לציין בתקופה קשה זו של חוסר ודאות כלכלית כי אם קבלתם דרישה להשבת מענק ההשתתפות בעד הוצאות קבועות,  אין בהכרח צורך להרים ידיים. ייאוש אינו תוכנית עבודה וויתור בחלק גדול של המקרים - אינה הדרך! פנייה לגורם משפטי מוסמך המומחה בתחום דיני המס בכלל ובכללים הרלוונטיים לזכאות לקבלת מענקי הפעימה השלישית בפרט, עשויה לפתור את התסבוכת ולהשאיר את כספי המענק בידי העסקים והעצמאים, כמו גם לאפשר קבלת מענקים עתידים בהתאם להוראות החוק.

---------------------------------------------------------------------------------------------


השגה למשרדנו בוועדת ערר נגד רשות המס שביקשה החזר מענק קורונה

רשות המסים תצטרך להתאמץ יותר כדי לדרוש מעסקים להחזיר מענקי קורונה! החלטה חשובה של ועדת הערר בכל הנוגע ליכולתה האופרטיבית של רשות המיסים לקבוע מקדם הוצאות קבועות שונה ביחס לכל עוסק ועוסק באופן ספיציפי. הסמכות לסטות מהנוסחה אמנם עומדת לרשות המיסים על-פי הוראות החוק, אלא שזו נמנעה עד כה מלקבוע קריטריונים ברורים ושקופים בעניין ונמנעה מלקבוע מקדמי הוצאות קבועות ספיצייפים לענפים השונים. לפיכך, ומאחר והוראות החוק אינן מגדירות מהן הוצאות קבועות, שינוי מקדם הוצאות לעוסק ספיצפי תהיה שרירותית וניתן להניח שלא תוכל לעמוד במבחני הסבירות ובכללי המשפט המנהלי.
עורך דין עמית משה כהן, שותף ומומחה למסים ממשרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' אשר ייצג את מרפז, אומר כי מדובר בהחלטה בעלת משמעות בכל הנוגע ליכולת האופרטיבית של רשות המסים לקבוע מקדם הוצאות קבועות שונה ביחס לכל עוסק ועוסק באופן נקודתי. "הרשות נמנעה עד כה מלקבוע קריטריונים ברורים ושקופים בעניין ונמנעה מלקבוע מקדמי הוצאות קבועות לענפים השונים. לפיכך, ומאחר שהוראות החוק אינן מגדירות מהן הוצאות קבועות, שינוי מקדם הוצאות לעוסק מסוים יהיה שרירותי וניתן להניח שלא יוכל לעמוד במבחני הסבירות ובכללי המשפט המנהלי".

 
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.8 ע"י 5 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי עסקאות בעלי עניין בחברות הזנק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט קבע בניגוד לעמדת רשות המסים כי עסקת רשיון שימוש בקניין רוחני בין צדדים קשורים אינה עסקה פיקטיבית ואינה מהווה מכירה בפועל של קניין רוחני.

גביית חוב מס של חברה מבעל שליטה לאחר הפסקת פעילות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בירושלים נדונה השאלה מיהו בעל השליטה בחברה החייב בחוב המס של החברה, כאשר מדובר בחברה הרשומה בבעלות תאגיד זר שאין לו נכסים בישראל ואשר ייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו בישראל...

פטור ממס רכישה לנכה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) מעניקה פטור חלקי ממס רכישה ברכישת דירת מגורים לנכה, לעיוור ולמשפחות שכולות כאשר הדירה נרכשת...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.