מאת:


בית המשפט מחדד את עמדתו בנוגע לפטור מדיווח "לתושב ישראל לראשונה"

בימים האחרונים דן בית המשפט העליון בשאלת מעמדו של "תושב ישראל לראשונה" הקבוע בסעיף 14(א) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: "הפקודה") ודחה עתירה שהוגשה בנידון. המחלוקת בבג"צ 4540/20 ג'אורג'יאנה מורחן נ' מס הכנסה מתעוררת עקב ניהולה של חקירה פלילית כנגד גברת מורחן (להלן: "העותרת") ובן זוגה מר זלצמן (להלן: "מר זלצמן") באשר לחובת הדיווח לרשויות המס בישראל - העתירה הוגשה כנגד ההחלטה לפתוח נגדה בחקירה.
 
העותרת, ילידת רומניה ובעלת אזרחות רומנית, קיבלה אזרחות ישראלית בשנת 2011 לאחר שנישאה לבן זוגה מר זלצמן בשנת 2005. בשנת 2019 נפתחה חקירה גלויה על ידי משטרת ישראל ורשות המיסים נגד העותרת ומר זלצמן בגין חשדות להעתקה והפצת עותקים של סרטים ותוכניות טלוויזיה דרך האינטרנט בניגוד להוראות חוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007 וכן חשדות הקשורים להכנסות שהופקו מפעילות זו בקשר לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 ואי דיווח לפי סעיף 220 לפקודה. העותרת טענה כי הייתה פטורה מדיווח על הכנסותיה שמקורן מחוץ לישראל בהיותה "תושב ישראל לראשונה" בתקופה המדוברת וכן כי הייתה זכאית לפטור מתשלום מס על הכנסותיה בעת ההיא. טענותיה מתבססות על סעיף 14(א) לפקודה לפיו אדם הזכאי למעמד "תושב ישראל לראשונה" פטור מתשלום מס בישראל למשך 10 שנים בגין הכנסות שהפיק מחוץ לישראל, וכן על סעיף 134ב לפקודה המקנה ל-"תושב ישראל לראשונה" פטור מדיווח על הכנסותיו שהופקו מחוץ לישראל. המשיבים טענו כי על העותרת להעלות טענותיה במסגרת ההליכים המיועדים לכך ולא לביהמ"ש העליון. עוד טוענים המשיבים כי העבירות המיוחסות לעותרת אשר בגינן נפתחה החקירה, הן עבירות שבוצעו לכאורה בישראל, על כן ההכנסות שהופקו מהן הינן הכנסות שהופקו בישראל. המשיבים הוסיפו וציינו כי החל משנת 2005 שהתה העותרת למעלה מ-183 ימים בכל שנה קלנדרית בישראל ומשכך חזקה עליה כי היא תושבת ישראל. לבסוף, מציינים המשיבים כי מטרת העתירה לייתר את החקירה הפלילית המתקיימת כנגד העותרת ובן זוגה, וככל וישנן טענות בעניין זה תוכל היא להעלותן במסגרת הליכים אלו.
 
בית המשפט העליון פסק כי לא בכדי העניק המחוקק סמכויות רחבות בידי רשות המיסים ומשטרת ישראל ביחס לחקירה פלילית והעמדה לדין, והתערבותו של ביהמ"ש במקרים אלו מצומצמת למקרים חריגים בהם מתגלים עיוותי דין וחוסר סבירות קיצונית. פתיחה וניהול חקירה פלילית הם בליבת שיקול הדעת המקצועי של המשיבים ואין במקרה זה עילה להתערבות מצד בית המשפט בחקירה המתנהלת נגד העותרת. בפסק הדין קבע בית המשפט כי הדרך פתוחה בפני העותרת להעלות טענותיה במסגרת ההליך הפלילי ככל וזה יתקיים. בכל הנוגע לטענות העותרת כתושבת ישראל לראשונה באשר לדיווח לרשויות המס על הכנסות מחוץ לישראל, קובע ביהמ"ש כי אין לראות בהוראות הפקודה לגבי "תושב ישראל לראשונה" כפירצה לפעילות בלתי חוקית של הנישום וכחסינות מפני העמדה לדין בגינן. בימה"ש דחה את העתירה על הסף. ביהמ"ש העליון מחדד את עמדתו בכל הנוגע לפטור מדיווח ותשלום מס עבור הכנסות שהופקו מחוץ לישראל, אשר ניתן ל-"תושב ישראל לראשונה" בהתאם לפקודה.
 
לסיכום, מעתירה זו עולה כי בית המשפט העליון, ביושבו כבית דין לצדק, לא ימהר להתערב בהחלטות באשר לפתיחה של חקירה כזו או אחרת ואל יפעל בנקל לעצור גוף ממלכתי חוקר, דוגמת חקירות מס הכנסה וזאת אף אם הנחקר סבור, בצדק או שלא בצדק, כי לא היה מקום לפתוח בחקירה כנגדו. עוד נוסיף, כי הוראות הפטור הקבועות בחוק באשר לתושב ישראל לראשונה, מאפשרות אי דיווח על הכנסות המופקות מחוץ לישראל בלבד, כך שהיה והעולה הפיק הכנסה בישראל, חובקת הדיווח בישראל ותשלום המס בישראל יחולו עליו.
פטור מדיווח

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

טיפול בשומת מס מבוססת הפרש הון בלתי מוסבר

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה בכל הקשור בייצוג אזרחים ישראליים הנתונים במחלוקת עם רשויות מס הכנסה המבוססת על הצהרות הון, הפרשי הון בלתי מוסברים, השוואות הון וכו' - קראו כאן.

דמי ביטוח לאומי בגין השכרת מקרקעין בחו"ל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); רמי זועבי, משפטן

נבקש לעדכנם כי לאחרונה, ניתן פסק דין בעניין 25768-08-19 אולך נ' המוסד לביטוח לאומי (להלן: "עניין אולך"), שעסק בהטלת דמי ביטוח על הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל.

הטלת היטל על העסקת עובד מסתנן

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); רמי זועבי, משפטן

לאחרונה ניתן על ידי בית המשפט המחוזי פסק דין בעניין אשר עסק בין היתר בסוגיית חיובה של חברת אר.טו.אם קורפוראשיין בע"מ בהיטל עובדים זרים בגין העסקת עובדים זרים המחזיקים באשרות שהייה זמניות.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם