מאת:


חישוב גובה המענק לעסקים בישראל בזמן משבר הקורונה

משבר נגיף הקורונה מביא עסקים רבים בחודשים האחרונים לבקש סיוע כלכלי מהרשויות - דובר רבות על מגפת הקורונה ועל המשבר המשתולל במדינת ישראל וברחבי העולם בעקבות הנגיף, משבר שנתן וממשיך לתת את אותותיו על רבים במדינה וככל שעובר הזמן אנו מגלים יותר על ממדי האסון.
 
לאחרונה, נשמע קולם של יותר ויותר בעלי עסקים קטנים ובינוניים שהמשבר הכלכלי לא פסח גם עליהם. המצב העגום במשק הישראלי בעקבות המשבר, מביא את אותם בעלי העסקים לפנות לרשויות המדינה ולבקש סיוע כלכלי לאחר שנפגעו מהנגיף. משבר הקורונה תפס את רשויות המדינה לא מוכנות להיקף חסר תקדים של בקשות סיוע ורבים מהעסקים שנפגעו לא מוצאים מענה לאותם בקשות למענקים ופיצויים. לאחר גל המגיפה השני שפקד את המדינה, פורסמו השלבים לחזרה הדרגתית במשק הישראלי, ולאור הפניות הרבות למשרדנו, מצאנו לנכון להנגיש ולהבהיר את התנאים לקבלת הסיוע ולתת את הליווי המשפטי והמקצועי המתאים לקבלת הזכאות המיוחלת. בחודש יולי האחרון אישרה הממשלה תכנית סיוע חדשה שתספק רשת ביטחון כלכלית לעסקים שנפגעו ומבקשים כעת מענקי סיוע, פיצויים על בתי העסק שנותרו סגורים, דחיית מועד החזרי ההלוואות ותשלומי המשכנתא. תכנית הסיוע שפורסמה כוללת בתוכה את גובה המענקים לעצמאים ואופן חישובם ומחלקת את מנגנון הפיצוי והסיוע לשלוש קבוצות שפעילותם העסקית נפגעה עקב התפרצות הנגיף.  
 
קבוצה ראשונה:
בקבוצה הזו נמנים בתי עסק אשר בשנת 2019 סכום מחזור עסקאותיהם הוא עד 300,000 ₪.
  • עסק אשר גובה מחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה עד 100,000 ₪  זכאי למענק בגובה 3,000 ₪.
  • עסק אשר גובה מחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה עד 200,000 ₪ זכאי למענק בגובה 4,000 ₪.
  • עסק אשר גובה מחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה עד 300,000 ₪ זכאי למענק בגובה 6,000 ₪.
 
קבוצה שנייה:
בקבוצה הזו נמנים בתי עסק אשר בשנת 2019 סכום מחזור עסקאותיהם הוא בגובה 300,000 ₪ ועד 1,500,00 ₪. בתי העסק בקבוצה השנייה זכאים לסיוע בהוצאות הקבועות שלהם בכפוף להוכחת ירידה במחזורי עסקאותיהם בשנת 2020 לעומת אותה התקופה בשנת 2019. אופן קביעת גובה המענק נעשית על ידי חישוב אחוז הירידה במחזור עסקאות בית העסק כפול המחזור הבסיסי הדו-חודשי בשנת המס הקודמת. סכום המענק לקבוצה הזו מוגבל ל-15% מסך מחזור בית העסק בשנת 2019.
 
חישוב אחוז הירידה במחזור העסקאות נקבע כדלקמן :
אחוז הירידה במחזור עסקאות בית העסק:
אחוז הפיצוי שנקבע:
40%-60%
6%
60%-80%
10.5%
מעל 80% ירידה במחזורי עסקאות העסק
15%
 
קבוצה שלישית:
הקבוצה השלישית כוללת בתוכה עסקים אשר בשנת 2019 סכום מחזור עסקאותיהם הוא מעל 1,500,000 ₪ ועד 400,000,000 ₪. חישוב גובה הפיצוי הניתן לבתי עסק הנמנים עם קבוצה זו, נעשה בעזרת נוסחה המחשבת את שיעור הירידה במחזור העסקאות ואת מקדם ההוצאות הקבועות של העסק[RE1] . ההוצאות הקבועות של העסק הם ההוצאות השוטפות אשר אינן מושפעות מהירידה במחזורי העסקאות כגון: תשלומי ארנונה, שכירות, החזרי הלוואות וביטוחים עליהם מתבסס הרציונל למתן המענקים לאותם עסקים וסיוע בהם. 
 
נוסחת החישוב לקבלת מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות:
1 – (0.9 X   הוצאות שכר נחסכות + הוצאות  שוטפות ) = מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות
                                                        מחזור לשנת 2019
 
ראשית, יש מקום להבהיר כי "הוצאות שכר נחסכות" הן הוצאות השכר אשר נחסכו למעסיק בגין פיטורי עובדים או הוצאתם לחל"ת עקב משבר הקורונה. בנוסף, "הוצאות (תשומות) שוטפות" הן אותן הוצאות שנתיות קבועות לאותו העסק המוזכרות לעיל אך חשוב לציין כי ציוד הנקנה לעסק אינו נמנה כחלק מאותן הוצאות. בדומה לקבוצה השנייה, גם בקבוצה השלישית ישנה טבלה הקובעת את אחוז הפיצויים לפי שיעור הירידה במחזור עסקאות העסק:
 
שיעור הירידה במחזורים
         אחוז הפיצוי
           עד  40%
       אין זכאות למענק
       60% - 40%
                  20%
       80% - 60%
                  35%
     100% - 80%
                  50%
 
כעת, כאשר חושב מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות (מקסימום 30%) יש להכפיל את תוצאת המקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות באחוז הפיצוי המגיע לעסק בהתאם לשיעור הירידה במחזור עסקאותיו. את התוצאה אליה נגיע יש להכפיל במחזור העסק בשנת 2019 באותה התקופה האמורה. דוגמא: נניח וישנו עסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 הסתכם ב-100 מיליון ₪ ומחזור עסקאותיו בחודשים אפריל-מאי באותה השנה היה 20 מיליון ₪. סכום המקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות יצא 35% שכן שיעור הירידה במחזור העסקאות של אותו העסק היה 80% (ע"פ הטבלה מגיע 50% פיצוי).
להלן החישוב:
0.35 X 0.50 X 20,000,000 = 3,500,000 ₪ זה הוא הסכום המגיע כמענק פיצוי.
על כל אלו, חשוב להדגיש כי במסגרת מתן המענקים על ידי המדינה נקבע כי תקרת המענק הינה 500,000 ₪ כך שעל פי עובדות המקרה שלפנינו זכאי העסק לפיצוי של 500,000 ₪ בלבד.
 
משרדנו נותן את הליווי המשפטי המקצועי ואת הסיוע המלא בחישוב הנוסחאות והגשת הבקשות והמסמכים לרשויות המדינה. כל אלו נעשים ע"י מיטב הכלכלנים ועורכי דין יוצאי רשויות המס אשר מהווים חלק בלתי נפרד ממחלקות המשרד. הפירמה כוללת עורכי דין ורואי חשבון המובילים את מחלקות הפירמה גם בזירה הפיננסית ונותנים שירותי ייצוג בבקשות לדחיית תשלומי הלוואות, השהיית ההגבלה בחשבונות בנק וסיוע לעסקים שנקלעו לחדלות פירעון. משבר הקורונה הערים קשיים כלכליים רבים על המשק הישראלי המחייבים אותנו לעמוד בחזית אל מול הנגיף ולאחל בריאות איתנה לכל בית ישראל.

 [RE1]להוסיף את הרציונל שעומד מאחורי קביעה זו

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.66 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מגמות ותהליכים בדיני חדלות פירעון, לרבות בעקבות משבר הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עינבל רחמים-אביטל עו"ד

איזון אינטרסים הוא שם המשחק בעולם המשפט. כך גם בדיני חדלות פירעון נדרש לאזן בין האינטרסים השונים של הגורמים המעורבים בהליך חדלות הפירעון, תוך שמירה על יציבות כלכלית של שוק החברות והעסקים ומטרות ערכיות שחשובות לחברה בכללותה.

הרמת מסך נגד בעל מניות המתקשר בשם חברה חדלת פירעון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט המחוזי בתל אביב דן בתביעה כספית בערעור על פסק דינו של בית משפט השלום במסגרתו נקבע כי יש לחייב את בעל המניות בחברה בחוב של החברה, מאחר וזה התקשר בהסכם בשם החברה לאחר שהחברה הייתה חדלת פירעון וכאשר היה ברור לו כי החברה לא תוכל לעמוד בהסכם.

תביעות נגד נושאי משרה ורואי חשבון במסגרת הליכי חדלות פירעון של תאגידים

מאת: ד"ר שלמה נס, עו"ד ורו"ח; שי גליקמן, עו"ד; עינבל רחמים-אביטל, עו"ד; עומר לוי, עו"ד

בית המשפט העליון קבע לאחרונה כי קיימת אפשרות על פי הדין להכיר בזכויות תביעה נגד רואי חשבון מבקרים של חברה ככאלו שעומדות לבעלי תפקיד מטעם בית המשפט בעת הליכי חדלות פירעון ולא רק לנושי החברה. בכך קבע כי קיימת אפשרות בדין לחייב רואי חשבון מבקרים באחריות ישירה כלפי החברה המבוקרת ובעלי מניותיה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.