מאת:


ליווי משפטי-עסקי לתושבים חוזרים ועולים חדשים

מאורעות שנת 2020 אשר היכו את העולם בתדהמה וגררו הדים רבים שאותותיהם ברורים וגלויים לעין, הביאו לשינוי מבני כלל-עולמי במרקם החברתי במדינות העולם - שכן, מטבע הדברים, הידלדלות הפעילות בענפי המשק בעולם גררה אחריה השלכות רחבות היקף על תנאי המחייה ויחסי המסחר בין מדינות שונות ואף על יחסי המסחר בין אזרחים שונים בתוך כל מדינה; לצד זאת ניתן לזהות גדילה באנטישמיות בזמן שיש המייחסים ליהודים בעולם את התפרצות מגפת הקורונה וכו'. בהתאם לכך עדים אנו לשיבתם של אזרחים ישראליים רבים מרחבי העולם, שבחרו "לשוב הבייתה" בתקופה דחוקה זו, בה שוררת במשק עולמי אי וודאות שלא נראתה כמותה שנים רבות, לצד אנטישמיות ועוד.
 
הליך השיבה למדינת ישראל עבור אזרחיה שהתגוררו בחו"ל, טומן בחובו הזדמנויות לבניית פעילויות עסקיות חדשות, רכישת נדל"ן לצורכי השקעה או לצרכים פרטיים המתחייבים במסגרת המעבר, ואף טומן בחובו הטבות מס רבות הניתנות לתושב חוזר הפועל כנדרש אל מול רשויות המס. בנוסף, קיימות גם הטבות רבות ממשרד העלייה והקליטה והמוסד לביטוח לאומי המצריכות אף הן נקיטת הליכים אקטיביים אל מול גופים אלו וזאת לצורך מיצוי הזכויות וההטבות במלואן. למשרדנו, המורכב מעו"ד, רו"ח וכלכלנים, חלקם יוצאי רשויות מס, ניסיון ספציפי בייצוג ישראלים המבקשים לפרוץ עסקית בתחום פועלם בישראל, אם בתחומים אחרים חדשים, אם בתחומים הקשורים בעולם האינטרנט ואם בתחומים עסקיים אחרים לרבות ייצור, מסחר, שיווק, מתן שירות ועוד. לטובת הפעילות הנדרשת, יידע משרדנו להסדיר, אל מול רשויות המס וכלל הרשויות המתחייבות, את הליכי השיבה לישראל ובד בבד לגבש עם הלקוח מבנה עסקי נכון כזה שמתאים לצרכים הספציפיים שלו ומתיישב עם מקום הפעילות, הניהול והשליטה ובנוסף לסייע ללקוח באיתור חיבורים עסקיים, ככל שיש בנמצא צורך כזה, ובהמשך להקים עבור את המבנה המשפטי הנדרש, לערוך עבורו את ההסכמים הרלוונטיים, תוך מקסום הזכויות, שימוש באמנות למניעת כפל מס ועוד. 
 
הטבות המס לאזרח השב למדינת ישראל
ראוי להבהיר כי במסגרת הליך השיבה לישראל חלות הטבות מס רבות, כך למשל במסגרת תיקון 168 לפקודת מס הכנסה אושרה רפורמת מס מקיפה במסגרתה הוחלט להשוות את מעמדו של תושב חוזר ותיק למעמדו של עולה חדש. הגדרתו של אזרח השב לישראל כתושב חוזר ותיק או כתושב חוזר תלויה במשך תקופת השהייה בחו"ל, מועד העזיבה, מועד השיבה, תקופות השהייה בביקורים בישראל בתקופת ההגירה ועוד; על כן, נדרשת התנהלות מקצועית אל מול רשויות המס וזאת על מנת להרים את נטל ההוכחה כי האזרח ששב ארצה אכן מוגדר כתושב חוזר ותיק או תושב חוזר. הגדרתו של האזרח כאמור לעיל תקבע הלכה למעשה את הקלות המס להן הוא זכאי, כך למשל נישום המוגדר כתושב חוזר זכאי להקלות לגבי הכנסות הנובעות מנכסים שרכש בתקופת שהותו מחוץ לישראל. קרי, חלים פטורים ממס על ההכנסות הפסיביות ורווחי ההון הנובעים מהנכסים האמורים; פטור נוסף ממנו נהנה התושב החוזר הינו פטור על ההכנסות מריבית ודיבידנד שמקורן מניירות ערך הנסחרים בבורסה מחוץ לישראל ושנרכשו בתקופת השהייה בחו"ל. תקופת הפטור נעה בין 10-5 שנים בהתאם לפטור. כאמור, הפטורים תלויים באופן בה יוגדר הנישום על ידי מס הכנסה, על כן אלו הם מקיפים יותר וכוללים בין היתר פטור ממס למשך 10 שנים על כל הכנסה שמקורה מחוץ לישראל בין אם מקורה מרווחי הון ומימוש נכסים והשקעות מחוץ לישראל ובין אם מקורה מהכנסות שוטפות שהופקו מחוץ לישראל. בנוסף, אנשי עסקים רבים ששבים לישראל לאחר שהייה של מספר שנים בחו"ל, במהלכן צברו הון לא מבוטל והמבקשים להניע פעילות עסקית בישראל או לצאת לפנסיה "שקטה" מבקשים לייצר לעצמם וודאות פיסקאלית באמצעות הליך פרה-רולינג במסגרתו ניתן לקבל הכרה מרשויות המס בישראל כי מקור ההון שהועבר לישראל הינו חוקי וזאת על מנת להבטיח כי בגין ההון המיובא ארצה לא יידרש הנישום בעתיד להסברים לגבי מקורו ולא יידרש לשלם מס בגינו.
 
משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס, מטפל, מלווה ומייצג ישראלים החוזרים מחו"ל לאחר שהייה ממושכת של מספר שנים מחוץ לישראל; במסגרת זו משרדנו פועל אל מול רשויות המס על סמך הנתונים של אותו יחיד, על מנת שרשויות אלו יכירו בו כ-"תושב חוץ" לתקופה בה צבר את הונו ובכך יהיה הוא פטור מתשלום המס בגין ההון שצבר; בד בבד משרדנו מביא את הלקוח לידי אותה וודאות מתבקשת במסגרת הליך של החלטת מיסוי מקדמית (פרה רולינג) המונעת סנקציה פלילית על אי דיווח וידע להעניק את מלוא השירות והליווי הכרוך בהתנהלות מול רשות האוכלוסין וההגירה והמוסד לביטוח לאומי.
ליווי משפטי-עסקי לתושב חוזר ועולה חדש

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.66 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

תקנת שוק - ערכאת הערעור התערבה הממצאים העובדתיים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

ברצוננו לעדכנכם אודות פסק דין של בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים , אשר עסק בתנאי תקנת שוק במטלטלין, עסקת מכר של מכונית יוקרה דרך מגרש מכוניות.

גירושים בעקבות מגפת הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

המתח הנגזר מהמגפה, מהמחלה, מהחובה לשמור ולהקפיד, הלחץ הכלכלי, הרצון לשמר את מקור הפרנסה וכו', כל אלה רק הוסיפו לחצים והביאו זוגות רבים למצבים חדשים, שונים מאלה אשר היו מכירים בעבר.

הקורונה בבחינת נסיבות לא צפויות לעניין סיכול חוזה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); צביה שיף, עו"ד

התפרצות הקורונה הינה בבחינת נסיבות שלא ניתן היה לצפותן לעניין סיכול חוזה: אמירה חשובה של בית המשפט המחוזי בסוגיה אקטואלית שעולה במלוא העוצמה סביב הסגר השלישי - הפרות הסכמים בשל משבר הקורונה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים