מאת:

ייצוג משפטי בהליכי פשיטת רגל / פש"ר עקב משבר הקורונה

הקורונה נחתה על המשק העולמי והישראלי כאחד ללא כל התראה וללא הערכות מוקדמת - בין לילה רבים מצאו עצמם עם עסק אשר הכנסותיו ירדו לאפס או דוללו מהותית, בעוד ההוצאות, ברובן, נשארות אם אלה העסקיות ואם אלה הפרטיות. חלק מבעלי העסקים נכנסו למשבר הקורונה כאשר מצבם הכלכלי טוב ומאפשר ספיגה וירידה בהכנסות גם חודשים ארוכים, אולם חלק גדול יותר של בעלי עסקים מצאו עצמם ערב כניסת המגיפה עם כיסים ריקים, מה שאומר השפעה מיידית על יכולתם לעמוד בהתחייבויות כספיות.

וכך גם שכירים, חלקם מצאו את עצמם בין לילה ללא מקום עבודה, מפוטרים ובמקרה הטוב בחל"ת, כך שגם הכנסתם השוטפת נפגעה, בעוד ההתחייבויות הכספיות העתידיות ממשיכות ונדרשות. כל אלה מלמדים כי מגפת הקורונה "תפסה" ישראלים רבים, עצמאים או שכירים, בתוך שיגרה של התחייבויות כספיות, פרטיות או עסקיות, אשר נלקחו על ידם על סמך הנחת עבודה לפיה תזרים ההכנסות ימשיך, מה שעתה התברר להם כהנחה שגוייה אשר התנפצה לנגד עיניהם. כל אלה, בנוסף על פרמטרים רבים נוספים הביאו ומביאים מדי יום ביומו ישראלים אלו לידי מצב בו הם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות הכספיות, אם במישור הפרטי שמקורו ברכישות פרטיות שביצעו (לדוגמה רכישת בית או מכונית, שכר לימוד וכו') ואם כאלה שמקורן במישור העסקי, משמע התחייבויות עסקיות כלפי שותפים, קבלנים המבצעים עבורם עבודות, יזמים אחרים, עובדים ועוד ועוד גורמים עסקיים אשר אמורים לקבל מבעל העסק כספים, אם בגין מכר או שירות ואם כזה שאמור להינתן בגין מרכיבים אחרים. כתוצאה מהאמור ובמיוחד כתוצאה מאי יכולתו של פלוני או אלמוני לעמוד בהתחייבויות חוזיות, מתגבשות להן הפרות של התקשרויות חוזיות ו/או עילות הנוגעות בדיני שטרות, מה שמעמיד את החייבים בפני מצב משפטי בו הנושה יכול לפעול כנגדם לטובת תביעת כספם, אם באופן מהיר וקצר בדרך של פניה לרשות להוצאה לפועל (אם לדוגמא המחאות חזרו), אם בדרך של הגשת תביעות כספיות, אם בדרך של הליך מקוצר ואם בדרך של הליך מהיר יותר, כשכל אלה בסופו של יום עלולים להסתכם בנקיטת הליכי גבייה אגרסיביים כנגד החייב ובני ביתו וזאת על ידי שורה של נושים, בנקים, בעלי עסקים, פרטיים ועוד הפועלים במקביל ללא כל התחשבות, לטובת קבלת כספם. בנסיבות שכאלה יוצא כי אדם אשר עד לאחרונה התנהל על מי מנוחות, עלול למצא את עצמו "מותקף" משפטית על ידי שורה ארוכה של גורמים אשר יפעלו כנגדו בדרך של עיקולים, כינוסים ועוד פעולות דומות, הכל מתוך כוונה לגבות את הכספים המגיעים להם, ללא רחם וללא מעצורים, תוך הסתמכות על הוראות החוק המאפשרות גביה במגוון רחב של אופנים כנגד החייב.
 

מטבע הדברים, במצב בו בעל העסק או העצמאי מוצא את עצמו מותקף על ידי שורה של נושים המנסים לגבות את כספם ולו אין את היכולת לעמוד בהתחייבויות אל מול כולם, הרי שהמשמעות היא כי אין באפשרותו לנהל אורך חיים נורמלי וככל הנראה, ככל שהוא בעל עסק, אין באפשרותו להתנהל עסקית. עיקולים מכל עבר יוטלו על חשבונות הבנק ו/או על נכסיו העסקיים/הפרטיים ו/או על חובות של לקוחותיו כלפיו ועוד. כל אלה מעמידים את החייב בפני מצב בו הוא מאבד שליטה על המצב ובפועל מנוטרל. יתרה מזאת, מצבת החובות עלולה להגיע לסכומים גבוהים, כאלה בהם הוא לא יוכל לעמוד, מה שאומר שלא תהא לו גם את האפשרות להגיע עם כלל הנושים לאיזה הסדר תשלומים הגיוני בו הוא יוכל, בסופו של יום, לעמוד. בנסיבות שכאלה, הניסיון מלמד, כי בעל העסק חייב לקבל ייעוץ משפטי דחוף מגורם הבקיא בשיקום כלכלי ו/או בדיני חדלות פירעון וזאת על מנת למנוע ו/או לנטרל ביצוע עבירות ו/או עוולות אזרחיות מצד החייב ובכדי לעזור לו לחזור במהירות לאורך חיים נורמאלי ולאיפוס כלל חובותיו. הניסיון מלמד כי בחלק גדול של המקרים אותו בעל עסק הנמצא במצוקה תזרימית עלול לקבל החלטות שגויות, להעדיף נושים ספציפיים ו/או להזרים כספים פרטיים לעסק ו/או לבצע אין ספור פעולות אשר ראיה אובייקטיבית תעיד על כך שאין בהן כדי לעזור לו אלא ההפך, פרט לקניית זמן נוסף ופרט להעמקת גרעונו והתחייבויותיו. כך למשל עקב מצוקה, בעלי עסקים רבים פועלים לא אחת מתוך אמונה כי יצילו את עסקם בדרך של נטילת הלוואות מיותרות מבני משפחה ו/או מהשוק האפור, מממשים נכסים במחירים נמוכים מהותית משווי השוק שלהם ועוד ועוד טעויות המבוצעות על ידם. משכך, יודגש שוב כי במקרים שכאלה נכון וראוי להסתמך על עו"ד המומחה בדיני חדלות פירעון ובדיני פשיטת רגל.
 

כיצד אנחנו יכולים לסייע במקרים מורכבים שכאלו?
משרדנו, בנסיבות שכאלה, יידע לנתח במהירות את מצב הלקוח ומצב עסקו ולקבל עבורו את ההחלטות הנכונות ביותר, באופן אובייקטיבי ומקצועי. משרדנו יידע להחליט ולייעץ כיצד נכון לפעול, האם יש לפעול בדרך של איחוד תיקים ו/או בדרך של הסדר נושים ו/או בדרך של פשיטת רגל. משרדנו יידע לייעץ ללקוח כיצד לפעול לטובת התמודדות נכונה עם המצב בו הוא נתון. משרדנו לדוגמא יידע להחליט האם זהו המקרה המתאים להגיש בשם הלקוח בקשה לפשיטת רגל והיה וכך, משרדנו יידע לעשות כן, במקצועיות, במהירות ותוך מקסום ההטבות הניתנות לחייב על ידי בית המשפט בהליך שכזה. נדגיש כי היתרון הגדול בהליך של פשיטת רגל טמון בכך שיש בו כדי לעצור במיידי את כל פעולות הגביה הננקטות כנגד החייב על ידי כלל הנושים, לעצור את כלל העיקולים ופעולות הגביה ולהגיע למצב בו בית משפט קובע סכום סביר חודשי אחד אותו על החייב לשלם לקופת הנשייה בגין כלל חובותיו לכלל הנושים, כשהסכום החודשי יקבע על ידי בית המשפט על סמך היכולת האמיתית של החייב וכלל הוצאותיו, לרבות הוצאות מחייה, הוצאות רפואיות, שכירות ועוד. משנקבע ע"י בית המשפט סכום לתשלום חודשי אחד ריאלי וכל עוד החייב עומד בו, כל הליכי הגביה נגדו על ידי כלל הנושים ייעצרו וזה החייב יוכל במיידי לחזור ולנהל אורך חיים נורמלי ביחד עם בני ביתו מבלי לחשוש מהפתעות, עיקולים, הפרעות ומפגיעה בו או במשפחתו. יתרה מזאת, באמצעות הליך של פשיטת רגל יוכל הלקוח להגיע למצב, תוך פרק זמן קצר יחסית, בו בית המשפט יורה על מחילת עיקר חובותיו כך שמרבית החובות ימחקו לצמיתות, מה שיאפשר לו לפתוח דף חדש ולהתחיל חיים כלכליים נטולי חובות. לטובת הגשמת המטרה האמורה על החייב להתנהל באופן חכם על סמך ייעוץ משפטי מקצועי, להימנע מטעויות העלולות לפגוע בתום ליבו ו/או מפעולות העלולות לשלול ממנו את הזכות לקבל את מעמד פושט הרגל מאת בית המשפט.
 

משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי משרד המשפטים, מתמחה בהליכי פשיטת רגל, בהפטרים ובסיוע משפטי לחייב לנקות במהירות את "השולחן" ולחזור להתנהלות כלכלית נקייה, חדשה ונטולת חובות. הניסיון מלמד כי ככל שהחייב יכניס אותנו לתמונה בשלבים מוקדמים יותר, כך הסיכוי לנטרל טעויות ולסיים את הפרשה במהירות תגבר. צוות משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח מומחים בדיני פשיטת רגל, יידע לבצע את הנדרש במהירות וביעילות. למשרדנו ניסיון רב של מאות תיקי פשיטת רגל, אנו יודעים לבחון את המצב ממגוון רחב של כיוונים ולכן נדע לתת ללקוח את המענה האמיתי והטוב ביותר ללא דיחוי. אנו נדע להוציא את הלקוח החייב מהמצב בו הוא נמצא במינימום זמן ונזק. אנו מזמינים אותך להתקשר אלינו עתה כדי לקדם הנדרש עבורך במהירות, אם בדרך של הליכי פשיטת רגל ואם בכל דרך חכמה ומתאימה אחרת. לנו ניסיון של עשרות שנים ועיקר מטרתנו היא להפוך אותך ללקוח מרוצה של משרדנו.
 
התקשר אליי עתה, ניפגש באופן דיסקרטי ונקדם את המתחייב באופן חכם, חוקי ויעיל, אל תחכה ולו יום אחד מיותר - צור קשר ישירות עם עו"ד אלי דורון בנייד 054-4251054    

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.85 ע"י 7 גולשים

עשוי לעניין אתכם

גביית דמי מזונות בהליך חדלות פירעון

מאת: אלי דורון, עו"ד

במסגרת החקיקה הקיימת, ישנם מספר מנגנונים, המאפשרים לקבל דמי מזונות גם כאשר החייב מצוי בהליך חדלות פירעון. הן החייב והן הנושה/ זכאי למזונות יכולים לממש את זכותם, הן ביחס לסדר נשייתם והן ביחס לזכאות לקבל בסופו של יום את מלוא הסכום שנפסק, לאור העובדה כי צו ההפטר לא חל על חוב מזונות.

מימוש דירת מגורים במסגרת הליך חדלות פירעון

מאת: אלי דורון, עו"ד

חוק חדלות פירעון ביטל את ההגנה, שניתנה בעבר לדירת המגורים של פושט הרגל, ובמקביל העניק הגנה הדורשת הפעלת שיקול דעת משפטי קפדני בעת הבחירה לממש דירת מגורים. מה אומרות על כך פסיקות בית המשפט?

צו הפטר לחייב - מחיקת חובות בהוצאה לפועל

מאת: אלי דורון, עו"ד

בהליך של חדלות פירעון ניתן להגיש בקשה לבית המשפט לקבלת צו הפטר, המעניק פטור לחייב מתשלום חובותיו הקיימים. הצו מגן על החייב מפני הנושים שלו ומונע מהם את האפשרות לנקוט בהליכים משפטיים כלפיו על מנת לקבל בחזרה את החוב שלהם.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.