מאת:

ליווי משפטי לטובת העברת כספים מחשבון בנק בחו"ל לישראל עקב מגפת הקורונה

מגפת הקורונה הגיעה למדינתנו, במקביל להגעתה למרבית מדינות העולם, ללא כל התראה מוקדמת וללא כל מתן אפשרות למי מתושבי המדינה להיערך לבאות, לצבור הון או להפחית התחייבויות מראש. הגעת המגפה הביאה עמה, בנוסף על הנגיף עצמו, עוצר כלכלי, חרדות, פחדים מלא הנודע, סגרים ועוד אין ספור מגבלות אשר המשמעות שלהן היא בלימה של המשק ושל ההכנסות המופקות על ידי מרבית העסקים המהווים את המשק, כאמור.
 
כך יצא, שתוך שבועות מספר הפנימו ממשלות העולם כי אין עסקינן באפיזודה זמנית, אלא במגפה עולמית מסכנת חיים הגובה עמה אלפים רבים של מתים וכי הדרך היחידה לבלימתה, ולו באופן חלקי, עוברת דרך נקיטה בפעולות שהעולם לא ידע כדוגמתן בעבר, בטח שלא במדינת ישראל, כמו סגירת גבולות ומרכזי קניות, דילול עסקים עד לרמות בלתי אפשריות לפעולה, ריתוק לבתים ועוד ועוד פעולות אשר לצד היתרונות הבריאותיים הגלומים בהם, העמיקו והחמירו את המשבר הכלכלי הנגזר מהמגפה. ההשלכות הכלכליות והבלימה בהכנסות של אין ספור עסקים נגרמו אם כתוצאה מהמגבלות שהוטלו על כלל תושבי המדינה ואם מטעמים פסיכולוגים הנעוצים בתגובה אינסטינקטיבית של הנתונים בחרדה כלכלית, הבאה לידי ביטוי בהסתגרות פרטנית, עצירת רכישות, בלימת עסקאות ובהימנעות מכל פעולה עסקית או כלכלית אותה ניתן לדחות עד חלוף זעם. כתוצאה מכל אלה, אין ספור אזרחי המדינה מצאו עצמם בקושי תזרימי מהותי, חלקם שכירים וחלקם עצמאיים, חלקם צעירים וחלקם האחר בגירים. המחנק הכלכלי לא פסח אלא על אלה אשר השכילו לבנות לעצמם "כרית בטחון" מספקת לשעת צרה ו/או על אלה שיש להם תמיכה משפחתית ו/או אחרת העוזרת להם מהארץ או מחו"ל לגבור על המצב. כך יוצא שחלק ניכר מאוכלוסיית המדינה מצא את עצמו ללא תזרים מזומנים המאפשר להתקיים ו/או לקיים את פעילותם העסקית ובטח שלא לאפשר להם לעמוד בהתחייבויות אשר נטלו על עצמם טרם מגפת הקורונה ובכלל זאת רכישות שביצעו בתשלומים, משכנתאות בגין רכישת נדל"ן ועוד אין ספור התחייבויות כספיות, אם במישור הפרטי ואם במישור העסקי. עייננו הרואות כי מצב דברים זה מביא שורה ארוכה של אזרחים לכדי קושי תזרימי ו/או בפני סכנת קריסה כלכלית של ממש ו/או לקריסה בפועל. בניסיון להימנע מכל אלה, אם במישור הפרטי ואם במישור העסקי, ישנם ישראלים רבים אשר מחפשים את הפתרון בדרך של הבאת כספים ממקורות בחו"ל, אם מחשבונות בנק שלהם הרשומים על שמם בבנקים זרים ואם בדרך של קבלת הלוואות ו/או מתנות מבני משפחה ו/או מחברים החיים בחו"ל. ישראלים אלה פועלים אל מול הבנקים בישראל ובחו"ל ו/או אל מול קרובי המשפחה בחו"ל, כל אחד ומצבו הוא, וזאת מתוך מטרה לגרום להעברת כספים במהירות, באמצעות המערכת הבנקאית, הישר לחשבון הבנק שלהם בישראל, מה שיאפשר להם לשרוד ו/או לעמוד בהתחייבויות הכלכליות. מה שעל המבקש לבצע העברה בנקאית בין מדינות לקחת בחשבון זו העובדה לפיה הבנקים בישראל כפופים לרגולציה מורכבת למדי המעמידה אותם במעמד של "שומר סף", אשר אמור להבטיח כי הכספים הנכנסים לישראל הינם כספים לבנים ו/או כספים שאין מקורם בעבירות על פי חוק איסור הלבנת הון ו/או בכספים אשר מתעוררת לגביהם בעיה כזו או אחרת.
 
 
למעשה בימינו אנו, המערכת הבנקאית מצווה לפקוח עיניים ולהבטיח כי אין בנמצא פגם בהעברת הכספים מחו"ל לחשבון הבנק בישראל וזאת מתוך הבנה לפיה אי עריכת הבדיקות הנדרשות ו/או אי קבלת האישורים הנדרשים עלולים להתפרש כסיוע של הבנק לבעל החשבון לבצע עבירות. יתרה מזאת, לכל בנק בישראל מחלקה ייעודית המורכבת מקציני ציות ועוד, אשר כל תפקידים הוא לבדוק את מקור הכספים המגיעים לחשבונות, לבחון האם לא מבוצעות פעולות מחשידות והאם יש בנמצא חשיפה כזו או אחרת של הבנק ו/או האם יש בנמצא צורך בעריכת בדיקות מסוימות ו/או בדרישה של אישורים כאלה או אחרים, לשם הבטחת תקינות המהלך ותקינות נכונות הבנק לקבל לשעריו את הכסף. למעשה הבנק הישראלי מודע לכך כי קבלת כספים, בניגוד לאמור לחשבונות הבנק בישראל מחשבונות בנק בחו"ל, שקולה ל-"הלבנת הון" שהינה פעולה אסורה המהווה עבירה פלילית ואשר בגינה חלה הן על הבנק, הן על הנהלת הבנק והן עליהם באופן אישי אחריות אישית אשר לצידה עלולות להתגבש עבירות פליליות שדינן מאסר וקנסות כבדים. כל אלה מעמידים את המערכת הבנקאית בפני חשיפה אותה פועלים הם לצמצם ומשכך כל העברת כסף מחו"ל מתקבלת בחשדנות רבה, נבחנת לעומק ובחלק גדול של המקרים אף לא מאושרת. אם בעבר הבנק היה מעודד תושבים להביא כספים לישראל, הרי שנכון להיום הבנקים מעדיפים להימנע מקבלת כל תקבול אשר אין בנמצא וודאות באשר לכשרותו וזאת גם אם המשמעות היא לפגוע ברווחיות הבנק ואפילו להגיע לידי אובדן לקוח. לאור פני הדברים האמורים ברור כי בטרם תבוצע העברת כספים מחו"ל לישראל עקב מגפת הקורונה או מכל סיבה אחרת, יש ונכון להיות מלווה משפטי על ידי עו"ד מומחה בדיני בנקאות, דיני חוק איסור הלבנת הון ודיני מס.
 
כיצד אנחנו נוכל לסייע לך בנושא?
משרדנו מורכב מעו"ד ורו"ח, יוצאי רשויות מס ומשרד המשפטים להם התמחות בדיני בנקאות, דיני חוק איסור הלבנת הון ודני מס. משרדנו מייצג הן בנקים ישראלים, הן בנקים בינלאומיים והן ישראלים רבים המבקשים להעביר בחוקיות כספים מחשבונות בנק בחו"ל לחשבונות בנק בישראל, אם מחשבונות הרשומים על שמם ואם חשבונות בנק הרשומים על שמם של אחרים, פרטיים ו/או חברות. לטובת האמור משרדנו יידע להתנהל בשמך מול המערכת הבנקאית ו/או כל גוף נדרש אחר, לשכות משפטיות של בנקים, קציני ציות ועוד, הכל לטובת הבטחת העברת כספים מחו"ל לישראל באופן המתיישב עם הוראות בנק ישראל, באופן העונה על הוראות חוק איסור הלבנת הון ו/או רשויות המס ו/או כל הוראה אחרת. משרדנו יודע מה עלול להטריד את הבנק, מה הבנק וקציני הציות ירצו להבטיח ומשכך נדע בהתנהלותנו מול הבנק להציג את ההסברים למקור הכסף, להבטיח התנהלות שקופה ולנטרל כל חשיפה של מי מהמעורבים בהעברת הכספים. יתרה מזאת, משרדנו ידע, היה ויידרש לנקוט בפעולות נדרשות נוספות לטובת הבאת הכסף לארץ באופן חוקי ושקוף ובכלל זה, היה ויידרש והיה והלקוח יאשר זאת, לפעול לטובת הכשרה חוקית של הכסף היה והכסף אינו כשר וזאת ככל שיש בנמצא צורך בכך. משכך, היה ואתה מבקש להעביר כסף לישראל, מוצע לפנות אלינו בטרם תבצע את המהלך. נכון לפעול מול המערכת הבנקאית ולקבל את אישורה בטרם העברת הכספים. התנהלות מקצועית, שקופה ומכובדת צפויה להניב את התוצאה בצורה חוקית, חכמה ומהירה.
 
הנך מוזמן לפנות אלינו לטובת טיפול בנדרש ללא דיחוי, ניסיוננו בתחום רב עד מאוד. התקשר עתה לעו"ד אלי דורון: 054-4251054

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.75 ע"י 4 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הפטר על חוב מזונות - פסק דין תקדימי

מאת: אלי דורון, עו"ד

פס"ד תקדימי וחשוב זה קבע כי בתנאים מסוימים ניתן ליתן הפטר לחוב מזונות בהליך פש"ר או חדל"פ

השיטה היעילה לגביית חובות מלקוחות

מאת: אלי דורון, עו"ד

בעולם העסקי, כמעט כל עסק או גוף מסחרי, נתקל מפעם לפעם בתופעה של לקוחות, החייבים בתשלום על התמורה בגין השירות או המוצר שסופקו להם. תהליך גביית חוב על פי דין נעשית בהדרגה, 'מהקל אל הכבד', תוך הפעלת סנקציות בחומרה מתגברת על החייב על מנת לכפות את פירעון החוב.

הדרכים לטיפול בגביית חובות לעסק שלך

מאת: אלי דורון, עו"ד

חובות כספיים הינם תופעה אשר כמעט כל עסק בישראל נתקל בה במהלך פעילותו העסקית השוטפת. חובות כספיים אשר אינם מטופלים ונאכפים, עלולים לגרום לעסק לאובדן הכנסות של ממש ופגיעה בתזרים המזומנים וניהול העסק באופן תקין.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.