מאת:


קצין ציות כהגנה למנהלים של תאגידים בין-לאומיים מפני עבירות של שוחד והלבנת הון

רישום תאגיד מקים לו זכויות וחובות, לצד אלו, דירקטוריון התאגיד, האספה הכללית והנהלת התאגיד (להלן: "אורגני התאגיד") האחראים לפעילותו השוטפת אינם נהנים מאותן חובות וזכויות באופן פרסונלי - רציונל זה משקף את הבסיס העיקרי לפעילות האנושית המודרנית.
 
אכן, רעיון הפרדת הישויות, המוכר כ-"מסך" החוצץ בין אורגני התאגיד לבין התאגיד, מאפשר לחברות לפעול, להשיא את רווחיהן וכן להעשיר את הציבור בתמורות רבות. לא זו אף זו, הפרדת ישות התאגיד מאורגניה מייתרת חבות נזיקית לאורגני התאגיד, כאשר התאגיד יוצר נזק. אולם, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, השמור למקרים בהם אורגני התאגיד לא נקטו אמצעי זהירות סבירים על מנת למנוע את הנזק או לכל הפחות להקטינו. על מנת לצמצם את יישומו של החריג בהטלת חבות נזיקית, פרסונאלית על אורגני התאגיד, החקיקה מקימה חובת לנקוט אמצעי זהירות, שיקטינו את תוחלת הנזק שעלולה לגרום הישות התאגידית, זאת תוך פיקוח מוגבר על פעילות התאגיד ומנגנוני בקרה על פעילות האורגנים בה. קצין ציות הוא דוגמא למנגנון פיקוח ובקרה לתאגידים בישראל והן לתאגידים בין-לאומיים. תפקידו של קצין הציות הוא לפקח על תפקודם השוטף של עובדי הארגון, על ציות הארגון להוראות החוק ולהוראות הרשויות המפקחות, לא זו אף זו אמון קצין הציות על גיבוש מדיניות הציות, הטמעת נהלים וקוד אתי של הארגון ועובדיו. ייחודו של קצין הציות הוא תפקידו למניעת הנזקים מראש, בשונה ממבקר פנימי שעיקר עבודתו היא ביקורת לאחר מעשה. בפרט, קצין הציות מסייע לאורגני התאגיד ליישם את דרישת חוק איסור הלבנת הון, חוק איסור מימון טרור, מסייע בדיווח לרשויות המס הרלוונטיות וכדומה.
 

 
ארגון ה-Financial Action Task Force (להלן: "FATF"), הוא גוף מתווה מדיניות שמטרתו לפתח ולקדם מדיניות למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, הן ברגולציה והן באכיפה. כחלק ממדיניות הציות הבין-לאומית, תאגידים רבים הכפופים לדרישות רגולטוריות רבות ובניהן חוק איסור הלבנת הון מחויבים למנות קצין ציות. מינוי קצין ציות מקנה מעיין ביטוח נזיקי לתאגיד, כיוון שמעיד הוא על נקיטת אמצעי זהירות הולמים וסבירים של אורגני התאגיד במטרה להקטין את ההסתברות להפרת הוראות חוק, מראש כאמור. יצוין שתאגידים רבים בארצות הברית ממנים קצין ציות מכוח חוק סרבנס-אוקסלי המחייב בעלי תפקידים בחברות עסקיות להצהיר על קיומם של מנגנוני בקרה ונאותות בארגון, במטרה למנוע מעילות, דיווח כספים לקוי ואי סדרים בדו"חותיה הכספיים של החברה. הפסיקה בארה"ב הכירה בקצין ציות המטמיע קוד אתי, כמנגנון אובייקטיבי להקטנת תוחלת הנזק, המנתקת את הקשר בין התרשלות אורגני התאגיד לבין הנזק שגרם התאגיד. הפסיקה בישראל הכירה גם היא בפרשת בוכבינדר בקוד אתי המוטמע באופן אפקטיבי, על ידי קצין ציות, כמנגנון סביר ואובייקטיבי להקטנת הסתברות לקרות הנזק. בפרשה זו קבע השופט אהרון ברק (בדימוס) שאורגני התאגיד לא צריכים להראות שמנעו נזק בצורה אבסולוטית אלא שנקטו באמצעים סבירים. 
 
הדין החל בהפרת חוק איסור הלבנת הון על תאגידים, מקנה אם כך לאורגני התאגיד, אמצעים להקטנת הנזק ולהקטנת ההסתברות להרמת ה-"מסך" כלפיהם בחבות נזיקית. יצוין שבנק ישראל הנחה גם הוא, בחקיקה, למנות קצין ציות בכל גוף פיננסי או בנק רשום בישראל, זאת מתוך הבנה שניסיון האורגנים למנוע את הפרת הוראות החוק, מראש, אכן מקטינה את תוחלת הנזק. כך שאם התרחש חלילה נזק, מאפשרת היא הגנה ראויה לאורגני התאגיד. מנגנון זה חשוב לעין שעור, היעדרו היה עלול להביא להתרעת יתר בחבות נזיקית ולחשש להקמת חברות חדשות שתפקידן במשק הבין-לאומי וכן המקומי, הוא כאמור, הבסיס העיקרי לפעילות האנושית המודרנית.
 

עו"ד שרון פישמן, שותפה, מומחית במיסוי פלילי ואיסור הלבנת הון, דוקטורנטית למשפטים ומנהלת מחלקת מיסוי פלילי ובעלת הכשרת קצין ציות​ מלווה חברות בינ"ל מזה שנים אל מול רשויות המס וגורמי האכיפה הכלכלית, הן מול הגורמים המקצועיים והן בבתי המשפט מול הפרקליטויות השונות. למשרדנו עו"ד המתמחים בתיקי מיסוי, הלבנת הון ועבירות צווארון לבן לרבות, בתחום כללי הציות, מינוי קצין ציות והטמעתו בארגון לצרכי הגנה והכל על מנת לאיין סיכון פלילי לבעלי החברה וכן הטלת קנס כספי פלילי גבוה על החברה.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

עורך דין עבירות מכס

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); פרבר גולן, רו"ח ומשפטן

נתפסם במכס נתב"ג? - כך תפעלו: מידי שנה ישראלים ורבים נתפסים על ידי רשויות המכס בגין זאת שלא הצהירו על טובין שרכשו בחו"ל החייבים בדיווח ובתשלום מכס בכניסה לישראל...

קנס בגין אי ניהול ספרים כחוק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט העליון קבע: על מנהל מע"מ הנכבד להפעיל שיקול דעת בקביעת סכום הקנס בגין אי ניהול ספרים כחוק

ניכוי מס תשומות בגין חשבוניות פיקטיביות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל בחלקו ערעור מס שהוגש על שומת תשומות שהוצאה לחברה קבלנית בגין שימוש בחשבוניות פיקטיביות. פסק הדין מדגיש, כי לא ניתן לנכות מס תשומות בגין חשבונית שהוצאה שלא כדין, בין אם משום שהיא הוצאה בגין עסקה פיקטיבית ובין אם משום שהיא הוצאה בגין עסקה אמיתית אך באמצעות גורם שלא סיפק את השירות ו/או המוצר.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.