מאת:

ייעוץ וטיפול משפטי בסכסוך בין יורשים, בעקבות מגפת הקורונה

מגפת הקורונה נחתה על עמנו ועל העולם כולו כרעם ביום בהיר וזאת, הלכה למעשה, על כלל האוכלוסייה, צעירים ומבוגרים כאחד, אם כי ברור שהאוכלוסייה הבוגרת יותר, אשר לה מערכת חיסון חלשה יותר, פגיעה יותר מהצעירים. מגפה זו פגעה בשכבות השונות באוכלוסייה, במבוגרים יותר ובמבוגרים פחות, בעשירים יותר ובעשירים פחות ובכלל זה הביאה למותם הטראגי של חולים רבים, אשר אלמלא המגפה יכולים היו לחיות עמנו עוד שנים רבות.
 
כמו כן, בניסיון להביא לידי בלימת המגפה, המדינה, כמו מרבית המדינות בעולם, נקטה בשורה ארוכה של צעדים דוגמת סגר, הגבלה בתנועה, ניתוק מהמבוגרים, מניעת תנועה בין בתים, איסור על מעבר ו/או מפגש בין נכדים וילדים מבית אחד לבין המבוגרים המתגוררים בית אחר עם או בלי מי מילדיהם ועוד - הכול מתוך אמונה כי צעדים אלה יביאו לידי צמצום המגפה והיקף נזקיה הבריאותיים על האוכלוסייה. במסגרת המגבלות אף הוטלו מגבלות לעניין הלוויות ותפילות ו/או התכנסויות לטובת עריכת ארוחות חג וכדומה. כך יוצא שבמהלך המגיפה, לצערנו, נפטרו שורה ארוכה של אנשים, חלקם אכן ישירות מנגיף הקורונה, אך מרבית הנפטרים נפטרו מסיבות אחרות, בחלקן נגזרים של המגפה ובכלל זה כתוצאה מהתקפי לב, דיכאונות, מחלות לב, סוכר, מחלות כלי דם ועוד אין ספור בעיות רפואיות אשר בחלק מהמקרים רק התעצמו עקב הלחץ הנפשי בו אותם נפטרים היו סגורים בביתם. על כך ניתן כמובן להוסיף עוד מספר לא ידוע של מנוחים אשר נפטרו ממחלות הקורונה וזאת מבלי שהובחנו ככאלה מעודם. בחלק מהמקרים הנפטרים נפטרו לבדם בביתם, בחלק מהמקרים הנפטרים נפטרו בעודם מתגוררים עם אחד מילדיהם ו/או רעיה ו/או ידועה בציבור ו/או גורם משפיע אחר. בחלק מהמקרים הותירו אחריהם המנוחים צוואות ישנות ובחלק אחר הותירו היורשים צוואות אשר נערכו על ידם בסמוך לתקופת הסגר ו/או במהלכה ממש, אם מיוזמתם ואם במקרים היותר בעייתיים – ביוזמת גורמים קרובים אחרים.
 
בחלק לא מבוטל של המקרים, הנפטרים במהלך מגפת הקורונה כלל לא הותירו צוואה ו/או כזו לא נמצאה, מה שאומר כי הדין הכללי הוא הדין החל על עיזבונם ועל בני ביתם. נוסיף כי כתוצאה מהמגפה ישנם יורשים אשר הרשו לעצמם, שלא בדין, לעשות "דין עצמי" ובסמוך לפטירת המנוח דאגו להחתימו על "צוואה מעודכנת" שם דרך פלא גדל חלקם בעיזבון ו/או נמחקו יורשים אחרים. כמו גם יש בנמצא יורשים אשר מיד לאחר פטירת המנוח, אם עקב הקורונה ואם עקב מחלות אחרות, הגיעו אל רכושו, כספתו, חסכונותיו ו/או לנכסים אחרים שהיו בבעלותו וניכסו את אלה לעצמם, תוך התעלמות מזכויותיהם של יורשים נוספים הזכאים אף הם לחלקים מאותם נכסים ו/או כספים. לפעמים פעולות שכאלה נעשות בעוד המנוח בחיים ולפעמים נעשות הן מיד לאחר פטירתו ובכל מקרה עסקינן בפעולות אסורות ופושעות בעליל. כך יוצא שבחסות המגפה יורשים רבים ו/או כאלה שהיו סמוכים למנוח עד לפטירתו ו/או חיו עמו במעמד פטירתו, נקטו בצעדים ובפעולות אשר אינן מתיישבות עם הוראות החוק ובדרך זו פגעו בזכויות של יורשים אחרים, שלא לדבר על רצונו של המנוח. באותה מידה סביר להניח כי בנסיבות כמתואר, של סגר/עוצר וכדומה, יש כאלה אשר העדיפו לגרום לשינוי הצוואה עובר לפטירה ו/או "להעלים" את צוואת המנוח ו/או להעלים מסמכים קשורים אחרים וזאת מן הטעם כי הצוואה המקורית ו/או המצב המשפטי כפי שהיה קיים לפני הפטירה, לא התיישב עם האינטרסים הכלכליים שלהם כיורשים בפוטנציה. כמו כן יתכנו מצבים בהם כאלה שהתגוררו עם המנוח בסמוך לפטירה, דוגמת רעיה ו/או ידועים בציבור, "דאגו" בדרך לא דרך, להעלים את הסכם יחסי הממון אשר היה להם עם המנוח/ה ו/או מסמכים חיוניים אחרים וזאת על מנת להימצא בפוזיציה משפטית בה הם יוכלו לדרוש פלח מהותי מהעיזבון וזאת בניגוד להסכמים, לצוואות, להסכמי יחסי ממון ו/או בניגוד למרכיבים אחרים. באותה נשימה ניתן להניח כי יש בנמצא מצבים בהם נפטרים, אשר בסמוך לפטירתם הוחתמו על צוואות חדשות ומעודכנות, אשר את תוכנן הם כלל לא הבינו וזאת על ידי בני משפחה עימם גרו ו/או על ידי אחרים הסמוכים לשולחנם ו/או כאלה אשר טיפלו בהם ו/או כאלה שידעו להשפיע על המנוח ולהפעיל עליו השפעה בלתי הוגנת בשעתו הקשה והלחוצה. אלה, בחלק מהמקרים, כך הניסיון מלמד, מחתימים את המנוח על גבי מסמכים, צוואות, שטרי מתנה ועוד מסמכים, שלא בידיעת שאר היורשים, וזאת לטובת קבלת חלקים גדולים יותר בעיזבון המנוח ותהא סיבת המוות אשר תהא.
 
כל אלה, מטבע הדברים, עם חשיפת העובדות ולו באופן חלקי, על ידי שאר היורשים הפוטנציאלים, שאר האחים או בני המשפחה, מייצרים סכסוכים בין יורשים. אשר מחייבים טיפול משפטי בהול. סכסוכים בין יורשים מתאפיינים במרכיבים אמוציונליים רבים ולא אחת יש בהם כדי לחשוף את פרצופו האמיתי של מי שעד לאחרונה נחשב כבן משפחה אהוב ו/או כאדם הגון ואהוב - אלא שבשעת כושר פרצה ממנו, שלא כדין, התנהלות בלתי חוקית, כזו הגובלת בפליליים ו/או התנהלות פלילית ממש, תוך ניצול מרושע את המצב, הסגר והלחץ הנפשי בו נתון היה המנוח עקב מגפת הקורונה ו/או פרמטרים אחרים והכל על חשבון היורשים האחרים, תוך דריסת רצונו של המנוח.
 
כיצד משרדנו יכול לסייע במקרים שכאלו?
משרדנו מורכב מעו"ד ורו"ח, חלקם יוצאי משרד המשפטים ולו ניסיון עשיר בניהול אין ספור מאבקים משפטיים עיקשים ומתוחכמים ביותר בין יורשים ו/או כנגד הטוענים לירושה ו/או הטוענים לקיומה של צוואה "חדשה" ו/או כאלה הטוענים לחלק כזה או אחר בירושה. משרדנו מתמחה בבניית אסטרטגיה חכמה, משפטית וכלכלית, לטובת מתן מענה במקרים של סכסוך בין יורשים ובקבלה מהירה של החלטות ונקיטה מהירה של פעולות אשר יש בהן כדי להציל את המצב ולהביא לידי הוצאת הצדק אל האור. לטובת הצלחה יש לפעול מהר וחכם - יש לפעול במהירות לטובת ליקוט ראיות, ביצוע הקלטות, גביית תצהירים ונקיטה בכל פעולה מתוחכמת אחרת אשר יש בה כדי לתמוך באסטרטגיה המתגבשת. נבהיר כי ישנם יורשים רבים אשר דווקא בשלב קריטי זה, עת מתגלה סכסוך בין אחים ו/או עם יורשים אחרים - עושים טעויות המייצרות נזקים בלתי הפיכים, אם משום שהינם פועלים אמוציונלית ואם מטעמים אחרים ואת אלה חשוב למנוע. רק התנהלות חכמה, מאופקת ומתוחכמת תדע להביא לידי הוצאת הצדק אל האור ולנטרול התנהלות שגויה ומזיקה. נדגיש כי משרדנו מתמחה בקבלת פיקוד על האמור, משרדנו ידע לבנות עבורך במיידי את האסטרטגיה המשפטית החכמה ולנקוט ללא דיחוי בכל פעולה אשר תשפר את מצבך. אנו נדע לפעול במקצועיות נטולת פשרות, אם במישורים של איסוף ראיות ואם במישורים משפטיים אחרים, הכל לטובת שמירה על חלקך בעיזבון. אנו נדע להנחות אותך בשעת אמת, להבטיח כי התנהלותך תהא חכמה ומאופקת, לבלום את האחרים מלנקוט בפעולות חד-צדדיות והכל לטובת צמצום הנזק ושמירה על זכויותיך.
 
אנו מציעים לך, היורש הנפגע או היורש החש מאוים מצד אחרים - לא לחכות. אנו מציעים לך לא לנסות ולפתור את הבעיה עצמאית, אלא לתת לעו"ד מומחה בדיני עיזבון ומומחה בניהול סכסוכים בין יורשים לטפל בנושא עבורך. פנה אלינו כעת ואנו במיידי נקדם את עניינך, חייג לעו"ד אלי דורון, נייד: 0544251054

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הוצאת צו מניעה או צו עשה - סעד זמני

מאת: אלי דורון, עו"ד

באמצעות סעד זמני ניתן להגיע למצב שיחסוך כסף, זמן ואנרגיה ובנוסף, יקנה וודאות, כאן ועכשיו, תחת התנהלות ממושכת המותירה את כל המחלוקת באוויר, ומקשה על התנהלות בעלי הדין. כמובן שכל מקרה חייב להיבחן לגופו ולא תמיד ניתן לסיים את המחלוקת כבר בשלבים מוקדמים, אולם התנהלות נכונה יכולה למקסם את הסיכוי.

נפסק נגדך פסק דין כספי בסכום מהותי?​ - כך תפעל

מאת: אלי דורון, עו"ד

חלק נכבד מההליכים המשפטים מבוססים רצונו של תובע לקבל סעד כספי: ככל שישנה מחלוקת משפטית כספית מהותית נכון וראוי שלא להתנהל עצמאית, אלא להסתייע בעורך דין אזרחי על מנת שינתח את המצב ויגבש ביחד עם הנתבע אסטרטגיה משפטית.

הפרת הסכם שבעל פה - תביעה משפטית מתוחכמת

מאת: אלי דורון, עו"ד

עולם המשפט הינו עולם מורכב, יחד עם זאת הוא עולם מאוד הגיוני, כזה המתיישב עם הנהוג והמקובל ועם השכל היישר. כך, שכל בעיה משפטית בסופו של יום יושבת על היגיון ועל פעולות חיוניות מקובלות יותר או מקובלות פחות.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.