מאת:


ליווי משפטי לבעלי עסקים המבקשים לבנות "רשת בטחון" לעסק אשר תאפשר מכירות מרחוק, גם בחלוף הקורונה

למגפת הקורונה חסרונות רבים, זו הביאה עמה אסון בריאותי ואסון כלכלי לכלל תושבי העולם - אלפים רבים של בני אדם חלו במחלה ואף נפטרו ממנה ומיליוני עסקים נכנסו לקושי תזרימי המסכן את המשך קיומו של העסק ואת היכולת של בעליו לשרוד לאחר שאוכלוסיית העולם תחזור לתפקוד מלא ו/או חלקי. כך יוצא שיצרני מוצרים ו/או נותני שירותים רבים המורגלים לתן מענה ללקוחות המגיעים לבית עסקם, מצאו עצמם, עקב המגפה, ללא לקוחות ועקב זאת ללא הכנסות  עבור השירות או הממכר שברשותם, מה שבסופו של יום הותיר את קופתם ריקה, על כל המשתמע מכך.

 

לצד האסון הנגזר מהמגפה, ניתן לראות גם רבבות של עסקים אשר הפנימו את המצב במהירות ולמעשה ערכו את ההתאמות המתחייבות במטרה להיות מסוגלים לתת מענה ללקוחותיהם גם מרחוק. האמור חל על מגוון רחב של ענפים ושירותים בתחום הרפואה, המשפט, הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה, הקמעונאות ועוד אין-ספור עסקים המוכרים מוצרים ושירותים אחרים. באותה נשימה, ניתן לציין כי עסקים רבים למדו כי יש בנמצא אפשרות יעילה להפעיל את העסק גם מבלי שכלל העובדים יגיעו לבית העסק, תוך מתן גישה מרחוק לחלק נכבד של העובדים. כך שבסופו של יום עסקים אלו גילו, אולי בזכות הקורונה, כי ניתן לצמצם בהוצאות הקבועות של העסק, להקטין את השטח המושכר, להפחית בעלות נסיעת העובדים למקום העבודה וכן באובדן שעות הנסיעה של העובד בדרכים ועוד, ובכך אף להגן טוב יותר על בריאותו ושלומו של העובד וכל זאת מבלי פגוע בהכנסות העסק, תוך הגדלת שיעור רווחיותו. בהקשר זה ניתן להבחין בין עסקים בהם המגע הישיר עם הלקוח חשוב והכרחי לטובת אקט המכירה ויצירת ההכנסה, לבין עסקים אחרים שם לחלק מהעובדים כלל אין קשר עם לקוחות או עובדים חיצוניים ומשכך להיעדרותם הפיזית אין כל השפעה על ההכנסות. מטבע הדברים הקבוצה השנייה יותר מתאימה לעבודה מהבית מבלי לפגוע בהכנסות העסק, בעוד שהקבוצה הראשונה, לטובת מתן מענה מרחוק ואי פגיעה בתוצאות העסק, חייבת לגרום לשינוי בהרגלי הצריכה ולשם כך עליה, בין השאר, להעביר את לקוחותיה ועובדיה הליך פסיכולוגי, של שינוי דרך, חשיבה ואופן מתן השירות ו/או הממכר וכן הגבייה בגין אלה.

 

כמובן שכל מקרה וכל עסק חייב יהיה להיבחן לגופו ולהיערך בהתאם לאופיו, סגנונו ומגבלותיו - ישנם עסקים אשר בשעת המגפה גילו כי העבודה מרחוק יעילה, חוסכת ולא פוגעת בהכנסה כמו למשל חברות העוסקות בפיתוח ונשענות על מפתחים אשר כלל לא נתונים במגע עם לקוחות ובכך אף להגדיל את רווחיותם, בעוד שיש עסקים אשר נאלצו לעבור לעבודה מרחוק וזאת על מנת להקטין נזק, לתת ולו מענה לחלק מהלקוחות ובכך להקטין את ההפסד הנגרם להם מהמצב. מה שברור עתה, יותר מאי פעם, הוא שכל בעל עסק אחראי, חייב יהיה לבנות לעצמו "תוכנית מגירה" ו/או "רשת בטחון וירטואלית" אשר תאפשר לעסק, במקביל לעבודתו ויצירת ההכנסה הפרונטאלית, לתת מענה גם מרחוק. כל בעל עסק נבון חייב יהיה, לעניות דעתנו, לבנות לעצמו מאגר נכבד של לקוחות אשר יורגלו, גם בחלוף המגפה, לקבל מענה מרחוק, כך שבשעת צרה, שכבת לקוחות זו, שרק תורחב ותורחב, תעזור לעסק לשמור על "הראש מעל למים" ואולי אף מעבר לכך. האמור נכון הן לעסקים בהם ממילא אין מקובל לערוך מפגשים פרונטאליים ובמיוחד נכון הוא לאותם עסקים שעד כה מרבית הכנסתם נבעה ממפגשים פרונטאליים ועתה מפנימים הם כי לטובת חלוקת הסיכון והבטחת פועלם, חייבים הם לבנות לעסקם כוורת, רצוי הולכת וגדלה, של לקוחות אשר יקבלו את המענה או השירות מרחוק. כך יוצא שחנות או מפעל המוכר כדבר שבשגרה את תוצרתו פרונטאלית, חייב יהיה, עם חלוף המגפה ו/או עם החזרה לשגרה, לבנות לעסקו, במקביל למנגנון המכירה והשירות הפרונטאלי הרגיל, מנגנון מקביל, כזה שיאפשר לעסקו למכור ללקוחות את תוצרתו מרחוק ובאותה מידה, גם נותני שירותים, יצטרכו לבנות עבור עסקם ולטובת ביטחונם הכלכלי מערך מקביל, קומה וירטואלית נוספת, אשר תאפשר לעסק לתת את השירות מרחוק וזאת גם עם עד כה לא היה מקובל לתת את אותו שירות בצורה וירטואלית, כאמור.

 

נראה כי המתוחכמים שבבעלי העסקים ינקטו בדחיפות בשתי פעולות: האחת בניית המנגנון האמור, מנגנון למתן שירות או ממכר מרחוק; והשנייה יתחילו הם להרגיל סוג לקוחות קיימים ו/או חדשים, לפחות חלקית, לתת את המענה ללקוח באמצעות רשת האינטרנט ולא רק באמצעות מפגשים פרונטאליים, המחייבים שטח פיזי,  נסיעות, חניה, סכנה שבנסיעה ועוד. בעלי עסקים אשר יצפו את פני העתיד לבוא, לא יחכו למגפה הבאה בכדי לנסות ולהרגיל את לקוחותיהם "תחת אש" לקבל מענה מרחוק, אלא כבר עתה יבנו את אותה שכבת לקוחות אשר תורגל לקבל מענה, במקביל לעבודה הפרונטאלית, מה שיהווה מהלך נכון, לטובת ביסוס העסק ולטובת נטרול חשיפות מיותרות. מבלי לפגוע באמור, נראה כי חברות ועסקים המעסיקים עובדים להם אין כל מגע פרונטאלי עם לקוחות, ישקלו לעבור לשיטה זו ללא דיחוי ובכך להקטין את עלויותיהם השוטפות וזאת בלי כל קשר למגפה. לטובת יישום האמור, ידרשו הם לבנות מערך בקרה חכם ו/או לשנות את אופי התקשרותם עם עובדיהם וזאת על מנת להבטיח כי ההספק של העובד מהבית לא יפחת בהשוואה להספק שעה בה אותו עובד עבד מכותלי המשרד, תחת עינו הפקוחה של בעל העסק, ואם ניתן אולי אף להגדילו. כמובן שלטובת יישום האמור יקומו להם בתי תוכנה אשר ייזמו פניות לעסקים לטובת הצעת חבילת שירותים אשר תכלול בניה של "רשת בטחון וירטואלית" כאמור. במקביל יהיו בעלי עסקים אחרים אשר ירימו בעצמם וללא דיחוי את "הכפפה" ויחליטו לקדם, באמצעות אנשי מקצוע, "רשת בטחון וירטואלית" כאמור והכל מתוך הבנה כי הגיעה העת לבסס את העסק על שתי שכבות, האחת פרונטאלית והשנייה, חשובה יותר, של לקוחות המקבלים מענה וירטואלי. אלה שיבחרו לעשות כן, יגדילו לעשות באם ימנפו את המהלך שיווקית, כך שבזכות הקמת מערך ווירטואלי יוכלו להגדיל את קהל היעד שלהם ולנסות להגיע לכלל תושבי המדינה ובמקרים המתאימים, אף לכלל תושבי העולם.

 

כיצד אנחנו נוכל לסייע לך בעל העסק בנידון?

משרדנו מורכב מעו"ד ורו"ח הפועלים באמצעות עשר מחלקות כאשר לכל מחלקה ייעוד וההתמחות משלה - ביחד יודעות הן לתת ללקוח הפירמה מענה משפטי מושלם עבור קידום מיזמו ביעילות ובמקצועיות נטולת פשרות. לטובת האמור, צוות עורכי הדין וצוות החברה הכלכלית של משרדנו, המורכבת מרו"ח, כלכלנים ובוגרי מנהל עסקים, יידעו לתת לך את השירות האופטימלי ובכלל זה:

 

 1. ניתוח היתכנות הכלכלית של המהלך, תוך ניתוח הקהל הפוטנציאלי והתפלגותו, אפיון הלקוחות אשר נכון יהיה לפנות אליהם לטובת מכירת השירות או המוצר באמצעות הרשת.
   

 2. תכנון ובניית המבנה המשפטי המתאים לטובת ביצוע האמור ובכלל זה קבלת החלטות בנוגע לאופן ההתאגדות - חברה, שותפות ו/או כל דרך אחרת ותוך התייחסות לאפשרות לתן את השירות או הממכר גם ללקוחות במדינות אחרות, מה שבנסיבות המתאימות יחייב הקמת חברות בחו"ל, פתיחת חשבונות בנק בחו"ל, מערך סליקה מתאים והנחיות לרו"ח הישראלי לטובת הבטחת התנהלות חוקית ושקופה.
   

 3. ייסוד חברות ו/או שותפויות בארץ ו/או בחו"ל, תוך השתתתם על הסכמים נכונים בין השותפים, המגדירים את התפקידים, אופן ההתנהלות וההתפתחות ובכלל את כלל מערכת היחסים בין הבעלים ובכלל זה את מנגנון קבלת ההחלטות, מנגנון טיפול בסכסוכים, מנגנון מימוש והכנסת שותפים ועוד.
   

 4. עריכת הסכמים בין כל המעורבים במיזם ובכלל זה הסכמים בין השותפים בינם לבין עצמם וחוזים בין העסק לבין עובדיו ובמיוחד הסכמים אשר יבטיחו כי העובד ייתן לעסק את ההספק המצופה ממנו וזאת גם אם הוא עצמו יעבוד מהבית.
   

 5. תקנון מתאים ו/או התקשרות חוזית אחרת בין לקוחות העסק לבין העסק, הלוקחים בחשבון את אופן מתן השירות מרחוק, תוך התייחסות למורכבויות העלולות להתעורר עקב מתן אותו מענה כאמור, כמו למשל התייחסות למדיניות החזרת פריטים ו/או ביטול עסקאות, שילוח, מארז, זכויות יוצרים ועוד.
   

 6. בניית מערך הסכמים עם ספקים אשר יתנו ל-"רשת הבטחון הווירטואלית" מענה משפטי ממשי ובכלל זה שירותי סליקה, שירותי שילוח, שירותי גביה ועוד.
   

 7. חוות דעת משפטיות מטעם משרדנו לטובת הבטחת התנהלות חוקית ושקופה כך שהדו"חות הכספיים שיוגשו לרשויות ישקפו נכונה את אופן ההתנהלות ובכלל זה התייחסות לחבות מע"מ אפס במקרים המתאימים ועוד.
   

 8. עריכת הסכמים עם נותני שירותים לעסק אשר יתוגמלו על סך הביצועים וכן עם גורמים אחרים אשר ינתבו עבודה למערכת ו/או ישווקו אותה.
   

 9. התייחסות למאגרי המידע הנצברים במערכת, תוך התייחסות למרכיבים רגולטורים המחייבים התייחסות ומענה מקצועי.
   

 10. נקיטה בפעולות אשר ישמרו על זכויות הקניין הרוחני של העסק, מיתוגו ועוד.
   

 11. בניית הסכמי זיכיון ו/או הפצה במקרים המתאימים .

 

את כל אלה ישמח משרדנו להעניק לעסק שלך בנאמנות, במסירות ובמקצועיות נטולת פשרות. אנו מזמינים אותך עכשיו להתקשר לעו"ד אלי דורון לטובת קידום האמור, חייג כעת 054-4251054

בניית מערך מכירות מרחוק

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

גירושים בעקבות מגפת הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

המתח הנגזר מהמגפה, מהמחלה, מהחובה לשמור ולהקפיד, הלחץ הכלכלי, הרצון לשמר את מקור הפרנסה וכו', כל אלה רק הוסיפו לחצים והביאו זוגות רבים למצבים חדשים, שונים מאלה אשר היו מכירים בעבר.

הקורונה בבחינת נסיבות לא צפויות לעניין סיכול חוזה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); צביה שיף, עו"ד

התפרצות הקורונה הינה בבחינת נסיבות שלא ניתן היה לצפותן לעניין סיכול חוזה: אמירה חשובה של בית המשפט המחוזי בסוגיה אקטואלית שעולה במלוא העוצמה סביב הסגר השלישי - הפרות הסכמים בשל משבר הקורונה.

להתכונן משפטית וכלכלית ליום של אחרי הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); צביה שיף, עו"ד

"חגיגת החיסונים" בארץ מפיחה בכולנו תקווה שהנה יש אור בקצה המנהרה אליה נכנסנו עם פרוץ מגפת הקורונה - אך יש לזכור כי ישנן השלכות רבות להכרזה על סיום תקופת המשבר הרשמי בישראל, השלכות שעלולות להיות פליליות או טומנות בחובן עלות גבוהה וחשוב לפעול מבעוד מועד ולהיערך בהתאם.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם