מאת:

פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם-1980: מטרות ההליך, יתרונותיו וחסרונותיו

יש להבין תחילה, את משמעות ההליך בו מוכרז חייב "פושט רגל". להבדיל מאיחוד תיקים בהוצאה לפועל, הליך בו ניתנת לחייב אפשרות לסלק חובותיו בתשלומים בשיעורים קבועים, בהליך פשיטת הרגל, משניתן צו כינוס ונוסף על התשלומים העיתיים הנקבעים לחייב, גם נכסיו ורכושו של החייב מנוהלים על ידי כונס הנכסים הרשמי, הממונה על הליך פשיטת הרגל. החייב נעדר שליטה עצמאית על נכסיו, והללו מנוהלים על ידי הכונס הרשמי לצורך מכירתם וחלוקת הפדיון בין הנושים. משניתן צו כינוס מנועים נושי החייב, למעט נושיו המובטחים, לפתוח בהליכים משפטיים כנגד החייב אלא ברשות בית המשפט ובתנאים שיקבע, כן "מוגן" החייב מהליכי גביה הננקטים בהוצאה לפועל, היה ונתן בית המשפט צו לעיכוב ההליכים במסגרת צו הכינוס.

חייב שהחובות אותם הוא חב לנושיו האמירו וטפחו לסכומים שלא יהא ביכולתו לסלקם, לרבות במסגרת איחוד תיקיו בהוצאה לפועל, וככל שצבר חובותיו בתום לב, יעדיף להגיש בקשה למתן צו כינוס נכסים, שכן במסגרת ההליך, לאחר כינוס נכסיו ולאחר מתן צו פשיטת רגל, יוכל החייב להגיש בקשה להפטר מחובותיו לנושיו. מנגד, למתן צו הכינוס עשויה להיות השלכה הרסנית לעתידם המקצועי של עורכי דין ורואי חשבון, למשל, שכן האפשרות להוסיף ולעסוק במקצועותיהם תישלל מהם.

 

להליך פשיטת הרגל יתרונות וחסרונות הן עבור החייב והן עבור הנושים:

1. הליכים משפטים והליכי הוצאה לפועל מעוכבים כנגד החייב ואין הוא צריך לנהל מספר חזיתות במקביל למול כל נושה בנפרד.

2. הליך קבלת ובדיקת תביעות החוב המוגשות על ידי הנושים, מרוכז בידי הכונס הרשמי ולחילופין המנהל המיוחד ו/או הנאמן שמונו על ידי בית המשפט, ככל ומונו, המתנהלים מול הנושים לעניין זה.

3. ניהול קופת הכינוס, בה נצברים התשלומים העיתיים המשולמים על ידי החייב וכן מופקדים הכספים הנגבים ממימוש נכסי החייב ורכושו, הינו ריכוזי ומבטיח סילוק, גם אם חלקי בלבד, של החוב בצורה יעילה באמצעות בעל תפקיד.

4. משמאושר הסדר נושים שהציע החייב, ולאחר שתנאיו יקויימו במלואם, נחשבים חובותיו של חייב כמסולקים, גם אם בפועל לא סולקו החובות במלואם.

5. עם מתן צו הכינוס אמנם מוגן החייב מפני הליכי הוצאה לפועל, אך מנגד הינו חשוף לחקירה כלכלית פולשנית, לוויתור על סודיות באשר להתנהלות הכלכלית והתנהלות בני משפחתו, כדי ירידה דקדקנית לכנסות והוצאות התא המשפטי.

6. חייב שהוכרז פושט רגל יהיה לקוח מוגבל מיוחד כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981, יהיה מנוע מלעשות שימוש בכרטיס חיוב ויהיה מנוע מלייסד תאגיד או מלהיות בעל עניין בתאגיד, כן תימנע בעדו כהונה בתפקידים ו/או משרות מסוימים.

7. היתרון האמיתי הטמון בהליך פשיטת הרגל עבור החייב, בהנחה שיקבע כי יצר חובותיו בתום לב, הוא פתיחת דף חדש וקבלת צו הפטר מחובותיו, תוך מתן הזדמנות נוספת לקיים חיים נורמטיביים ללא חובות העבר ורדיפות נושים.

8. לעיתים מתברר במסגרת הליך פשיטת הרגל, כחלק מחקירת המנהל המיוחד ו/או הנאמן, כי החייב הבריח נכס מנכסיו מפני נושיו, אלא שאז רשאי הנאמן לנקוט בהליך של "ביטול הענקה", המאפשר קביעה של בית המשפט בדבר זכויות החייב בנכס שהוברח, לצורך כינוסו ומימושו לטובת הנושים.

כיום גם רשמי ההוצאה לפועל ממליצים לחייב לנקוט בהליך של פשיטת רגל, ככל ומצאו בחקירתם כי יכולתו של החייב להחזר החוב במסגרת הקיימת בהוצאה לפועל איננה מספקת ולא תוביל לסילוק החוב, ועל מנת למנוע את הנצחתו. במצב מעין זה יכול רשם ההוצאה לפועל להורות על השהיית ההליכים כנגד החייב, על מנת לאפשר לו להגיש בקשה למתן צו כינוס נכסים לבית המשפט המחוזי. 

* כיצד אנחנו יכולים לסייע לכם בהליך פשיטת רגל? לחצו כאן.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.5 ע"י 4 גולשים

עשוי לעניין אתכם

גביית דמי מזונות בהליך חדלות פירעון

מאת: אלי דורון, עו"ד

במסגרת החקיקה הקיימת, ישנם מספר מנגנונים, המאפשרים לקבל דמי מזונות גם כאשר החייב מצוי בהליך חדלות פירעון. הן החייב והן הנושה/ זכאי למזונות יכולים לממש את זכותם, הן ביחס לסדר נשייתם והן ביחס לזכאות לקבל בסופו של יום את מלוא הסכום שנפסק, לאור העובדה כי צו ההפטר לא חל על חוב מזונות.

מימוש דירת מגורים במסגרת הליך חדלות פירעון

מאת: אלי דורון, עו"ד

חוק חדלות פירעון ביטל את ההגנה, שניתנה בעבר לדירת המגורים של פושט הרגל, ובמקביל העניק הגנה הדורשת הפעלת שיקול דעת משפטי קפדני בעת הבחירה לממש דירת מגורים. מה אומרות על כך פסיקות בית המשפט?

צו הפטר לחייב - מחיקת חובות בהוצאה לפועל

מאת: אלי דורון, עו"ד

בהליך של חדלות פירעון ניתן להגיש בקשה לבית המשפט לקבלת צו הפטר, המעניק פטור לחייב מתשלום חובותיו הקיימים. הצו מגן על החייב מפני הנושים שלו ומונע מהם את האפשרות לנקוט בהליכים משפטיים כלפיו על מנת לקבל בחזרה את החוב שלהם.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.