מאת:


לאחרונה עדים אנו לפניות רבות מצד לקוחות בנוגע להחלטת רשות החשמל בעניין הסדרת ייצור חשמל מבוזר (סולארי) לצריכה עצמית, והעברת עודפי חשמל לרשת תמורת תשלום אטרקטיבי. בכדי להעמיד דברים על דיוקם, ראשית, נבקש להציג על קצה המזלג מספר עובדות הנוגעות לאנרגיה סולארית, המהוות נדבך מרכזי בהבנת תכלית הסדרת הנושא דנן.

האנרגיה הסולארית, שמקורה בקרינת השמש, הנה מקור בלתי נדלה של אנרגיה חלופית ומתחדשת. מתקני אנרגיה סולארית ממירים את הקרינה האלקטרומגנטית שמגיעה מהשמש לאנרגיה תרמית או לחשמל. שיטה זו מגלמת פוטנציאל עצום שיכול ויהפוך למרכיב מהותי בשוק האנרגיה העולמי המשווע למקורות אנרגיה חלופיים. ייצור אנרגיה סולארית לצרכים תעשייתיים מגוונים או ליצירת חשמל גרידא יתאפשר ע"י אחת משתי דרכים:

1. אנרגיה תרמו סולארית - חימום נוזל לצורך הפעלת מנוע חום שמייצר חשמל או עבודה מכאנית;
2. אנרגיה פוטו-ואלטאית (פוטו חשמלית) - שימוש בתאים חשמליים לצורך המרת אור לאנרגיה חשמלית.

ישראל, מקיימת משטר של מחקר ופיתוח מתקדם בתחום האנרגיה הסולארית אך, עד לימים אלו, לוקה בכל הקשור ליישום השימוש באנרגיה זו.

במצב דברים זה, רשות החשמל החליטה לעשות מעשה, ובחודש יוני 2008 הסדירה את תחום ייצור החשמל על-ידי תאים פוטו ולטאים קטנים, קרי על-ידי מערכות סולאריות ביתיות. הסדר זה עולה בקנה אחד עם מדיניות בלתי מתפשרת של קידום נושא איכות הסביבה, בין היתר, דרך יצירת תמריץ חיובי עבור יצרני החשמל הסולארי (מקימי המתקנים) בדמות קבלת התחייבות אפריורית לרכישת חשמל למשך 20 שנה במחירים אטרקטיביים למדי. ההסדרה נשוא ההחלטה מיועדת לצרכני חשמל בעלי מערכות לייצור חשמל בהספק מרבי של עד 50 קילו-וואט המשמשים לצריכה עצמית גרידא. ההסדרה נכנסה לתוקף החל מ-27.07.09 והמחיר לקוט"ש (קילו אט שעה) לבעל מתקן שיצטרף להסדרה במהלך שנת 2009 יעמוד על 197 אג' (לעומת 201 אג' בשנת 2008). יש לציין כי בהתאם להחלטת הרשות מיוני 2008, המחיר המוכר לבעלי מתקני פוטו וולטאי לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת, ישתנה בתחילתה של כל שנה קלנדרית.

בתאריך 21.1.09 נקבעו אף עקרונות להסדרה למתקנים פוטו-ולטאים של בין 51 קילו-וואט ל-5 מגה-וואט. על פי עקרונות אלו, יתווספו למשק החשמל מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאי בהיקף של 300 מגה-וואט באופן מדורג לאורך תקופה של 5 שנים. התעריף שיקבע למתקנים אלו יעמוד על כ-160 אג' לקוט"ש ויופחת משנת 2011 או עם מיצוי הכמות המיועדת לאותה שנה בשיעור של 5%. עלות הרכישה של מתקן מסוג פוטו-וולטאי ליצור חשמל הנה גבוהה, כך שגורמים המעונינים ברכישת מתקן כאמור נדרשים למימון חיצוני. אלא, שגופים מממנים שונים (בנקים או כל גוף אחר) מתנים את מימון רכישת המתקן בשעבוד התמורה העתידה להתקבל אצל מתקין המתקן (בשל העברת עודפי החשמל לרשת) לטובתם.

עד לא מכבר התנגדה רשות החשמל באופן עקרוני להמחאת זכויות כאמור, הואיל וחברת החשמל חששה כי הדבר יפגע ביכולה לקזז סכומים המגיעים לה מהתמורה המגיעה לבעל המתקן. אף על פי כן, פרסמה רשות החשמל ביום 1.9.09 הודעה במסגרתה הבהירה, כי "צרכן יוכל להגיש כתב התחייבות בלתי חוזרת להעברת התמורה המגיעה לו בגין יצור חשמל מהמתקן שברשותו לחשבון יעודי. כתב ההתחייבות יכלול תנאים בדבר שיעבוד התמורה לטובת הגורם המממן". בכך העניקה רשות החשמל הלכה ולמעשה תוכן אופרטיבי לתכלית ההסדר. בנוסף, רשות החשמל הקטינה למינימום את הסיכונים העלולים להיגזר ממצב כוח עליון (כגון פגיעה במתקן בשל מלחמה או אירוע טרור) וקבעה כי במקרים אלו, בין אם בתקופת ההקמה ובין אם בתקופת התפעול, יפוצה הגורם הממן בהיקף מלא של ההון הזר.

יש לציין כי הסדר המימון לא יחול, כאמור, על צרכנים בהספק קטן מ- 4 קילו-וואט מאחר וזה אינו כדאי במשקפיים של עלות מול תועלת. יתר על כן, במסגרת רפורמת המיסוי הירוק, נרתם אף משרד האוצר לפרוייקט האנרגיה הסולרית בהודיעו, כי יפטור ממס הכנסה מכירת חשמל המיוצר במתקנים פוטוואלטיים בהיקף של עד 18 אלף ₪ לשנה, בתנאי שההספק של המתקן יהיה עד 4 קילו-וואט. ההכנסות דלעיל יהיו פטורות ממס כל עוד ההכנסה צומחת למשק בית ולא לבית עסק. במקביל למדיניות שהנהיגה רשות החשמל, נקטה ועדת המשנה לבנייה ותקנות של המועצה הארצית לתכנון ובנייה בצעדים משלימים במסגרתם נקבעו הקלות משמעותיות בתהליך קבלת ההיתרים להקמת מתקנים סולאריים. אף מנהל מקרקעי ישראל ממשיך בקו זה, ולראיה קבע הוא לאחרונה דמי שימוש גרוטסקיים בסך 120 ₪ לדונם לשנה במיזמים סולאריים בנגב.

לאור האמור לעיל, ניתן לזהות מגמה מערכתית ברורה (מעיין סינרגיה מערכתית), של עידוד צרכנים פרטיים ועסקיים לייצר חשמל דרך אנרגיה סולארית כחלק מאג'נדה "ירוקה" מובהקת.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

ייעוץ משפטי לנפגעים מקרינה

מאת: אלי דורון, עו"ד

ייעוץ משפטי לנפגעים מקו מתח גבוה ו/או מכל גורם המפיץ קרינה בערכים גבוהים, ע"י עו"ד יוצאי מומחים בדיני איכות סביבה

זהירות - קרינה משדה מגנטי

מאת: אלי דורון, עו"ד

ארגון הבריאות העולמי קבע כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לקרינה משדה מגנטי בדרגה העולה על 4 מיליגאוס בממוצע מהווה גורם אפשרי לתחלואה בסרטן.

רשות המסים דואגת לאיכות הסביבה ומעודדת "מס ירוק"

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, טל חשוב, משפטן

כידוע, לאיכות הסביבה חשיבות רבה בחיינו, ולשמחתנו המודעות לתחום חשוב זה הולכת וגדלה עם השנים, במיוחד נוכח שינויי האקלים השליליים להם אנו עדים שהינם תוצאה ישירה של הפגיעה בסביבה. אנו רואים במו עינינו מגמות ירוקות ברחבי המדינה, כגון ריקון מיכל האמוניה הצפוי בחיפה, פיזור מתקני מחזור ברחבי הערים, "פחים כתומים" לפסולת אנרגטית, חינוך סביבתי במוסדות חינוך ועוד.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.