מאת:

על אמנת המס שבין ישראל להונגריה והיתרונות למשקיע הישראלי

במסגרת מחויבותה של ממשלת הונגריה לייעול הליכים עסקיים והגברת התחרותיות במשק, חברות אשר מקימות עסקיהם/מתרחבות בהונגריה נהנות מתמריצים, סובסידיות והטבות מסוגים שונים כגון: תמריצי מס, ריביות נמוכות, קרקע במחירים מוזלים או ללא תשלום כלל.

 

בשנת 1993 נחתמה אמנה למניעת כפל מס בין ישראל להונגריה (להלן: "האמנה") ולאחרונה אישר הפרלמנט ההונגרי שינויים מרחיקי לכת במסגרת רפורמת מס שמטרתה הגברת האטרקטיביות של הונגריה כמדינה בעלת משטר מס מועדף. במסגרת הרפורמה נכללה הפחתה משמעותית ביותר בשיעור מס החברות בהונגריה ל-10% בלבד והוא חל על רווחי חברות הונגריות עד לתקרה של 2.3 מליון ₪ - שיעור מס זה נחשב לנמוך ביותר מבין מדינות החברות באיחוד האירופי. הדין ההונגרי קובע שחברות המאוגדות על פי הדין המקומי ו/או חברות המנוהלות מהונגריה נחשבות כחברות הונגריות. חברה תושבת הונגריה חייבת במס מקומי בגין הכנסתה, ללא קשר למקום הפקת ההכנסה, בתוך גבולות המדינה או מחוצה להן. כמו כן שיעור המס המופחת יחול על כלל הכנסותיה של חברה מקומית המחזיקה נדל"ן בהונגריה עד התקרה הקבועה זאת לרבות הכנסות שוטפות הנובעות מהשכרת הנכס.

 

סעיפי האמנה הבולטים

* סעיף 6 לאמנה קובע, כי הכנסה משימוש ישיר שהפיק תושב ישראל ממקרקעין בהונגריה, ניתן לחייב במס בהונגריה. 

* סעיף 13 לאמנה קובע כי רווחי הון שהופקו על ידי תושב ישראל ממכירת מקרקעין או מניות או זכויות בחברה שנכסיה מורכבים ממקרקעין, ניתן לחייבם במס ההונגרי. מאידך רווחי הון שהפיק תושב ישראל ושמקורם אינו במקרקעין, ציוד ששימש מוסד של קבע של הנישום בניהול עסקו או כלי טיס או רכב המשמשים לתובלה לא ניתן לחייבם במס.

* סעיף 7 לאמנה קובע כי רווחי עסקים של מפעל ישראלי יהיו חייבים במס רק בישראל זולת אם מנהל המפעל את עסקיו באמצעות מוסד של קבע בהונגריה שאז ניתן לחייב בהונגריה את אותו חלק בהכנסות המפעל אותו ניתן לייחס לאותו מוסד של קבע.

לפי סעיף 10 לאמנה, דיבידנדים ששולמו על ידי חברה שהיא תושבת הונגריה לתושב ישראל ניתן לחייבם במס בישראל. בנוסף ניתן לחייבם במס בהונגריה אך ממקרקעין הנמצאים בהונגריה שיעור החיוב לא יעלה על 5% מהסכום המשולם אם מקבל הדיבידנד מחזיק, במישרין או בעקיפין, לפחות ב-10% מהון המניות של החברה המשלמת ועל 15% בכל מקרה אחר.

* סעיף 11 לאמנה קובע כי ריבית ותמלוגים שמקורה בהונגריה וששולמה לתושב ישראל שלא מנהל עסקים בהונגריה באמצעות מוסד של קבע ניתן לחייב במס רק בישראל, למעט אם מנהל מקבל הריבית או התמלוגים מוסד של קבע או נותן כעצמאי שירותים אישיים מבסיס של קבע בהונגריה וקיימת זיקה בין הריבית המשתלמת למוסד או הבסיס הקבוע.

* סעיף 16 לאמנה קובע כי שכר חברי ההנהלה ותשלומים דומים שהפיק תושב מדינת ישראל בתוקף תפקידו כחבר מועצת המנהלים או כל ארגון דומה של חברה שהיא תושבת הונגריה, ניתן לחייבם במס בהונגריה.

* סעיף 23 לאמנה וכן סעיף 200 לפקודה קובעים כי סכום המס שמשלם ישראלי בהונגריה על הכנסה כשהוא מתורגם לשקלים חדשים יותר בזיכוי כנגד מיסי ישראל.

 

תכנון מס נכון וחשיבותו

בעזרת תכנון מס מושכל הלוקח בחשבון את הוראות האמנה במשולב עם דיני מס נוספים בהונגריה המעניקים הקלות נרחבות לחברות המנהלות את פעילות המימון וההחזקה עבור תאגידים בינלאומיים, ניתן להוריד את שיעור המס האפקטיבי לשיעור נמוך במיוחד או להימנע ממיסוי ישראלי. כך למשל חברה הונגרית המצויה בשליטת תושב ישראל תוכרז כחברה נשלטת זרה מכוח הוראת סעיף 75ב לפקודת מס הכנסה ולפיכך תחייב את בעל השליטה הישראלי בתשלום מס בגין דיבידנד רעיוני. בכדי להימנע מתשלום מס זה יוכל בעל שליטה ישראלי בחברה הונגרית להזרים פעילות עסקית ממשית לחברה באופן בו מרבית הכנסות החברה לא תהינה פאסיביות, כמו כן ניתן להכניס שותף זר לחברה ששיעור אחזקותיו לא יפחת מ-50%. כמו כן, על פי חוק המס ההונגרי, 75% מהכנסות המימון של חברה מקומית תהינה פטורות ממס באם נתנו באמצעות הלוואות בין-חברתיות. הטבת מס זו בשילוב הורדת גובה מס החברות מובילה לכך שהכנסות המימון של חברה הונגרית תחויבנה במס אפקטיבי בשיעור של 2.5% בלבד.

 

לסיכום הדברים - יש להבין ולהכיר היטב את החוק ההונגרי על כל רבדיו, בנוסף את הוראות האמנה. רצוי מאוד להיוועץ עם מומחה בדין ההונגרי, על מנת שיתווה את דרך המלך להגדלת רווחיך חשוב מאוד להבהיר, כי שינוי המדיניות של דיני המס בישראל או במדינות אחרות, עשוי לשנות באופן מהותי את השלכות המס וייתכן שיעלה הצורך לבחון מחדש את היבטי המס, לאור השינויים בדין או בפסיקה המפרשת אותו.

 

>> זקוקים לייעוץ וסיוע מקצועי של עו"ד לענייני הונגריה? לחצו כאן.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.8 ע"י 5 גולשים

עשוי לעניין אתכם

רכישה / מכירת נדל"ן בהונגריה

מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר אורלי פארן, עו"ד

רוכש או מוכר שאינו מעוניין או אינו מסוגל להגיע להונגריה לשם חתימה על מסמכי העסקה, יכול לחתום על המסמכים בשגרירות הונגריה בישראל או לחתום בפני ..

עסקאות נדל"ן בהונגריה

מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר אורלי פארן, עו"ד

שיטת המס בהונגריה

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; הדר וייצנר, משפטנית

הונגריה הינה כר פורה להשקעות ולהקמת חברות, זאת במיוחד עקב שיטת המס הנוחה, אשר טומנת בחובה פוטנציאל לרווחים ולחיסכון בהוצאות.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.