מאת:

תיקון מס' 215 לפקודת מס הכנסה, נחקק לאחרונה במסגרת פרסום חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015.

התיקון האמור מחיל חובת דיווח על שימוש בחוות דעת מן הסוג של: חוות דעת הניתנות כנגד שכר טרחה אשר תלוי בחסכון המס של מקבל חוות הדעת, חוות דעת מדף, וחוות דעת המבטאות עמדה הסותרת את עמדת רשות המיסים. כמו כן, תוקנו גם חוקי המיסים העקיפים – מע"מ, בלו על הדלק, מכס ומס קנייה.

חובות הדיווח הללו לא יחולו על מוסד ציבורי המוגדר בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה ועל יחיד או חבר בני אדם בעלי הכנסה של עד 3 מיליון ₪ בשנת המס או עד 1.5 מיליון ₪ מתמורה על מכירה הונית. יצוין כי אדם – בין שהנו מקבל חוות דעת ובין שהנו נותן חוות הדעת – אשר לא פעל בהתאם להוראות הקבועות בחוק, יהיה חשוף לקנסות ועיצומים כספיים וכן גם לאישום פלילי אשר עלול לגרור קנס ואף מאסר בפועל.

התיקון מגדיר חוות דעת ככזו שנערכה בכתב, נחתמה ע"י נותן חוות דעת ונועדה לאפשר יתרון מס לרבות אלה: הנחה או הקלה במס, דחיית אירוע מס, הפחתה בגובה המס או הימנעות ממס; המנעות מחובה או מהתחייבות לנכות מס במקור או הוצאות או להתחשב בהפסד; דחייה של מועד תשלום המס.

בחוק נקבעו גם תנאים לעניין חוות דעת אשר לגביה חלות ההוראות. כך נקבע לעניין חוות דעת ששכר הטרחה בגינה תלוי בהפחתת מס, כי המדובר בחוות דעת ששכר הטרחה בגינה עומד על סך של 100,000 ₪ לפחות, במקרה של החיסכון המס המירבי שייווצר למקבל חוות הדעת. בעניין חוות דעת מדף הובהר כי המדובר באחת מאלה: חוות דעת שתוכנה הנו תוכן אחיד, אשר כמותה ניתנו לשלושה גורמים לפחות, בתקופה בת שנתיים; או – בחוות דעת שהוצעה למקבלה ביזמת נותן חוות הדעת; וחוות דעת שמקבלה התחייב לגביה בחובת סודיות.

לעניין חוות דעת בה ננקטת עמדה הסותרת את עמדת רשות המיסים נקבע כי יידרש בגינה דיווח עד תום שנת המס שלגביה מוגש דוח שנתי למס הכנסה, כאשר יתרון המס נובע ממנה עולה על 5 מיליון ₪ באותה שנת מס או שהוא עולה על 10 מיליון ₪ במהלך 4 שנות מס. תחולת ההוראות הן לגבי חוות דעת הניתנות החל מיום 1.1.2016 ועל עמדה חייבת בדיווח שהובאה בדוח לשנת 2016 ואילך.

חובת דיווח דומה הוטלה גם ביחס לחוות דעת שניתנה בעניין מיסים עקיפים (מע"מ, בלו, מכס ומס קנייה). החובה תחול על חוות דעת ששכר הטרחה בגינה תלוי בחסכון המס של מקבל חוות הדעת ועל חוות דעת "מדף". נדרש כי דיווח על קבלת חוות הדעת יוגש בתוך 60 יום מתום שנת המס בה התקבל יתרון המס. דיווח על נקיטת עמדה סותרת במיסים עקיפים יחול כאשר יתרון המס (העקיף) הנובע מהעמדה עולה על 2 מיליון ₪ בשנה או 5 מיליון ₪ בארבע שנים. תחולת ההוראות לעניין מיסים עקיפים יהיו לגבי דיווחים שיוגשו מיום 1 בפברואר 2016 ואילך.

* זקוקים לייעוץ מס מקצועי ויסודי? לחצו כאן.
* עוד מידע על חוקי ודיני המסים בישראל תמצאו כאן.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מסלול אדום לבוקרים, בעלי עדרי בקר בקו העימות

מאת: אלי דורון, עו"ד

את התביעות במסלול האדום יש לקדם ללא דיחוי, מועד הגשת התביעות נגזר משורה של פרמטרים, אם כי אין בנמצא צורך ב"הפסקת פעילות" שכן התקנות אינן דורשות הפסקת פעילות בענף החקלאות.

הכשרת קריפטו "שחור" - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

התנהלות משפטית מקצועית – תביא את התוצאה לטובת כל המעורבים בהצלחה רבה.

פיצוי למפונים בגין הזנחת הבית

מאת: אלי דורון, עו"ד

נזקי רכוש שנגרמו מפעולות אויב הינם נזקים ישירים ברי פיצוי, אך האם אותם נזקי הזנחה ונטישה הינם נזקים ישירים אשר יזכו את הניזוק בפיצוי?

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.