מאת:

תגמול עובדים על ידי מעבידיהם באמצעות הענקת אופציות למניות לאותם עובדים הפך לעניין יותר ויותר שכיח בשנים האחרונות. נציין, כי סוגיה זו כרוכה גם בהיבטי מס אליהם נדרשו בתי המשפט במהלך השנים לאור מחלוקות שנתגלעו בין נישומים לרשות המסים ביחס למועד ואופן מיסוי אותן אופציות.

בפסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי מרכז (ע"מ 30776-06-12 הנרי שטרקמן נ' מס הכנסה פקיד השומה נתניה), נדון ערעורו של נישום שהועסק כשכיר בחברת בת של חברה זרה (להלן: "המערער") לאחר שנתגלעה מחלוקת בינו לבין פקיד השומה ביחס למועד אירוע המס וסיווג ההכנסה שנוצרה למערער ממימוש האופציות הבלתי סחירות לרכישת המניות אותן הקצתה לו החברה הזרה במהלך השנים 2001, 2002 ו- 2003 (להלן: "האופציות"), כאשר לכל אחת מהאופציות נקבעו מועדי הבשלה ופקיעה.

בדוחות המס של המערער לשנות המס 2001 עד 2003 (השנים שבהן הוקצו למערער האופציות) לא דווח על הכנסה בגין הקצאת האופציות. בדו"ח לשנת המס 2007, הצהיר המערער על רווח הון ממימוש אופציות ומכירת המניות. פקיד השומה לא קיבל את סיווג ההכנסה כפי שנעשה על ידי המערער, ושם את הרווח הנ"ל כהכנסת עבודה החייבת במס בשיעורים המפורטים בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").

בית המשפט עשה אבחנה בין האופציות שהוקצו למערער במהלך השנים 2001-2002 טרם תיקון 132 לפקודה, ובין האופציות שהוקצו בשנת 2003. ביחס לאופציות הבלתי סחירות שהוקצו למערער בשנים 2001-2002, ועל סמך פסיקות בית המשפט העליון, קבע בית המשפט כי על אופציות אלו שהוקצו למערער במסגרת יחסי עובד מעביד בתוכנית ללא נאמן ואשר לא נתקיימו לגביה הוראות סעיף 102 לפקודה, חלה הוראת סעיף 3(ט) לפקודה, המסווגת את ההכנסה כהכנסת עבודה פירותית לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, והמבהירה את מועד אירוע המס כחל במועד המימוש של האופציות למניות.

ביחס לאופציות הבלתי סחירות שהוקצו למערער בשנת 2003 (לאחר תיקון 132 לפקודה), קבע בית המשפט כי לפי הפרשנות המילולית של סעיף 102(ג)(2) לפקודה כנוסחו לאחר תיקונו, הכנסתו של עובד מהקצאה של זכות (ואופציה בכלל זה) שאינה רשומה למסחר בבורסה, לא תחויב במס במועד ההקצאה אלא במועד המימוש שבו יחול מס פירותי לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה, לפי העניין.

לאור האמור, דחה בית המשפט את הערעור וחייב את המערער בהוצאות משפט.

 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מסלול אדום לבוקרים, בעלי עדרי בקר בקו העימות

מאת: אלי דורון, עו"ד

את התביעות במסלול האדום יש לקדם ללא דיחוי, מועד הגשת התביעות נגזר משורה של פרמטרים, אם כי אין בנמצא צורך ב"הפסקת פעילות" שכן התקנות אינן דורשות הפסקת פעילות בענף החקלאות.

הכשרת קריפטו "שחור" - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

התנהלות משפטית מקצועית – תביא את התוצאה לטובת כל המעורבים בהצלחה רבה.

פיצוי למפונים בגין הזנחת הבית

מאת: אלי דורון, עו"ד

נזקי רכוש שנגרמו מפעולות אויב הינם נזקים ישירים ברי פיצוי, אך האם אותם נזקי הזנחה ונטישה הינם נזקים ישירים אשר יזכו את הניזוק בפיצוי?

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.