מאת:

קבלת ערעור חברה שהפעילה פאב על שומות לפי מיטב השפיטה שהוצאו לה על ידי מנהל מע"מ

סעיף 77 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "החוק"), משמש עיגון לקביעת שומת מע"מ לפי מיטב השפיטה, כאשר סעיף קטן (א) שלו קובע כדלקמן: "הגיש חייב במס דו"ח תקופתי ולדעת המנהל הדו"ח איננו מלא או איננו נכון או שאיננו נתמך במסמכים או בפנקסי חשבונות כפי שנקבע, רשאי המנהל לשום לפי מיטב שפיטתו את המס המגיע או את מס התשומות של החייב במס (להלן - שומה)".

במסגרת פסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה (ע"מ 22007-06-13, ע"מ 35091-06-13 אופל לשם אחזקות בע"מ נ' מנהל מע"מ חיפה), נדון ערעורה של חברה (להלן: "המערערת") על החלטת המשיב לערוך לה שומות לפי מיטב השפיטה לשנים 2007-2011. המערערת הינה חברה שהחלה בסוף שנת 2006 להפעיל פאב בחיפה ודיווחה במסגרת דוחותיה הכספיים לשנים 2007-2011 על הפסדים שהסתכמו לסך כולל של כשני מיליון ₪. בעלי המערערת היו חסרי ניסיון בתחום הפאבים ואת הפסדיה מימנו באמצעות הלוואות שנטלו באופן אישי.

בשנת 2012, ערך המשיב ביקורת בעסקה של המערערת שבמהלכה נדרשה המערערת למסור מסמכים שונים לשנים 2007-2011, אולם המציאה רק חלק מהמסמכים, כאשר סרטי קופה למשל הוצגו רק משנת 2011 ואילך. המערערת אף נדרשה להציג ראיות על מקורותיה הכספיים ואת המסמכים המעידים על הלוואות הבעלים שניתנו לה, אולם לא המציאה מסמכים שיספקו את המשיב. לאור האמור, הוציא המשיב למערערת, שהפסיקה את פעילות הפאב בשנת 2012, שומות לפי מיטב השפיטה לשנים 2007-2011 וקבע כי יש להוסיף למערערת מס עסקאות בסך כולל של כ-297 אלף ₪, זאת משני נימוקים עיקריים: (א) כי תוצאותיה העסקיות של המערערת אינן סבירות; (ב) במסגרת ההליך המשפטי הוסיף מנהל מע"מ נימוק נוסף אודות אי המצאת מסמכים חשבונאיים על ידי המערערת. 

המערערת שיוצגה על ידי עורכת הדין יאנה שפירו ממשרדנו טענה כי הואיל וספריה של החברה לא נפסלו, מוטל על מע"מ הנטל לשכנע בנכונות השומות שהוציא. עוד טענה המערערת כי השומות שהוציא מנהל מע"מ לא הביאו בחשבון את מלוא הנתונים הרלוונטיים לעסק, כגון פחת במשקאות, מבצעי שיווק, שתייה על ידי מלצרים והוצאות פרסום ושיווק. עוד הוסיפה המערערת כי מנהל מע"מ לא סמך את שומתו על נתונים מוכחים, ולא הסתמך על תדריכים מקצועיים, אלא על נתונים שאסף מכתבה באינטרנט. לעניין אי המצאת סרטי קופה לתקופה שלפני שנת 2011 הסבירה המערערת שמקור הדבר הוא בהחלפת מערכת המחשוב בעסקה. במסגרת הכרעתו, קבע בית המשפט כי ביקורת שיפוטית על שומות מס שהוצאו לעוסק על פי מיטב השפיטה כוללת שני שלבים: (א) בשלב הראשון, בוחן בית המשפט האם הייתה הצדקה להוצאת שומה על פי מיטב השפיטה; (ב) אם נמצאה הצדקה עובר בית המשפט לשלב השני בו הוא בוחן האם יש מקום להתערב בשומה שהוצאה. בית המשפט ציין כי בעוד שבשלב הראשון נטל ההוכחה הינו על המשיב לשכנע כי התקיימו התנאים המצדיקים את הוצאת השומה לפי מיטב השפיטה (ליקויים בדיווח ובניהול ספרים ו/או תוצאה עסקית בלתי סבירה ו/או שינויים בלתי מוסברים ברווחיות העסק, בהוצאותיו וכדומה), הרי שבשלב השני עובר נטל ההוכחה אל העוסק לשכנע כי השומה שהוצאה לו אינה סבירה, אם כי נטל הבאת הראיות עשוי לעתים להשתנות.

במסגרת פסק דינו, קיבל בית המשפט את טענות המערערת אחת לאחת וקבע כי המשיב לא עמד בנטל המוטל עליו - לשכנע כי התקיימו התנאים המצדיקים את הוצאת השומה לפי מיטב השפיטה. בהקשר זה בחן בית המשפט את שני הנימוקים שהעלה המשיב לעניין זה, כאשר ביחס לנימוק הראשון שהתייחס לאי סבירות הרווח, הסיק בית המשפט כי לאור העובדה שהמשיב לא הסתמך על תדריך כלכלי כלשהו אלא על מאמר שפורסם באינטרנט וכי למשיב אין ניסיון וידע אישי בפאבים, הרי שמסקנת המשיב אודות אי סבירות הרווח של המערערת מקורה בכל שעסקה של המערערת צבר הפסדים במשך מספר שנים רצופות. לפי בית המשפט, זו אינה עילה מספקת להוצאת שומה לפי מיטב השפיטה. ביחס לנימוק השני, שהינו מחדלים בניהול הספרים, קיבל בית המשפט את הסבר המערערת לפיו אי יכולתה להמציא סרטי קופה מקורה בהחלפת מערכת המחשוב וכי האסמכתאות להלוואות הבעלים אמנם לא הוצגו, אך המערערת הבהירה כי היא נכונה לאפשר עיון במסמכי הבנק. מעבר לאמור, ציין בית המשפט כי גם אם היה המשיב עומד בנטל השכנוע בשלב הראשון, הרי שלאור האמור לעיל ולאור טעויות חישוב שנעשו על ידי המשיב במהלך עריכת השומות שבהן אף הודה, המערערת עמדה בנטל להטיל ספק בנכונות השומה. לאור האמור, קיבל בית המשפט את הערעור וחייב את המשיב בהוצאות משפט.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הצהרת פרודים והמשמעות המיסוייות

מאת: אלי דורון, עו"ד

סיטואציות של גירושין הן נושא שכיח להן נדרשת רשות המיסים. במקרים של הליכי גירושין והנתק המתחולל בין בני הזוג, עליהם לפעול. כל הפרטים המאמר>>

מועד הגשת התביעות במסלול האדום

מאת: אלי דורון, עו"ד

בהתאם לסעיף 36 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים התשכ"ח 1961, תביעה לפיצוי בגין נזק עקיף במסלול האדום תוגש תוך שלושה חודשים מקרות הנזק. אך מאחר ומלחמת חרבות ברזל נמשכת כבר חודשים ארוכים הובהרו פרטים נוספים.

תיקון תקנות מס רכוש - אפריל 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

ב-9.4.24 פורסמו תיקונים לתקנות מס רכוש תקנות מס רכוש וקרן פיצויים. כל הפרטים במאמר>>

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.