מאת:

מגמה: ישראלים החיים באפריקה מסדירים מעמדם מול רשות המס בישראל

כפועל יוצא מהתרחשותם של גורמים מאקרו-כלכליים, אודותם קצרה יריעה זו מלהכיל, אנשי עסקים, יזמים ובעלי מקצוע רבים, לרבות כאלה שרכשו את השכלתם במוסדות לימוד נחשבים בישראל, עוזבים את מדינת ישראל לטובת עבודה במדינות אפריקה השונות, השואפות להביא עצמן לצמיחה כלכלית וקידמה.

ישראלים אלו העובדים באפריקה - הרפתקנים, עובדי כפיים, מפעילי צמ"ה, מהנדסים אזרחיים, אנשי עסקים, יזמים, מהנדסי תשתיות, סמנכ"לים, אגרונומים וכו' - בוחרים להגר מהארץ, לפעמים עצמאית לחלוטין ולפעמים כחלק משלבי ההתקדמות בחברה בה הם מועסקים כשכירים וזאת לטובת שדרוג חוסנם הכלכלי. יש כאלה שהחלו במסע זה לפני עשרות בשנים ויש שיצאו אליו זה מכבר. מטבע הדברים, מהלכים מסוג זה מחייבים חשיבה מעמיקה והכנת שיעורי בית - ביצוע פזיז ובלתי מושכל של התהליך ו/או סיומו עשוי לטמון בחובו מלכודת מס שיהא בה כדי לנגוס בחלק ניכר מהרווחים ו/או מההכנסות המופקים מהעבודה בחו"ל ואף גרוע מכך, לחשוף את הישראלי היורד לביצוע עבירות מס ע"פ הדין הישראלי. לעיתים קרובות, נוכח תנאי השכר הגבוהים, קסמה של אפריקה או מפאת הזדמנויות עסקיות נוספות שנקלעות לדרכם של העוברים לעבוד ביבשת אפריקה, מחליטים ישראלים אלו, לפעמים בניגוד לתוכנית המקורית, להישאר ביבשת תקופה ממושכת ותוך כדי כך נהנים הם מתנאי מחייה נוחים להם ולבנות זוגם, ילידיהם וכו', תנאים שבמקרים רבים עולים לאין שיעור על אלה המקובלים במדינת ישראל או במקומות אחרים בעולם. אלא שלא אחת, כעבור אי אילו שנות עבודה קשה ומשפחתיות באפריקה, הנסיבות משתנות, בנות הזוג מחליטות כי עייפו ומשכך מבקשות לשוב עם הילדים לישראל. אלה, מותירות את הבעל, המחובר לפועלו המוצלח ביבשת, להמשיך ולנהל את עסקיו על אדמת היבשת, תוך אמונה כי זה יגיע לביקורים בישראל - אלא שמהלך כגון זה מעורר באחת השלכות מס שלא ניתן להקל בהן ראש.
 

חוסר המודעות לנושא והשלכותיו

חוסר מודעותם של ישראלים רבים למעמדם ולמידת מחויבותם כלפי רשויות המס בישראל, במיוחד בנסיבות דוגמת אלה המתוארות מעלה, טמון בנטייתם להאמין כי מעברם לאפריקה מאפשר הימנעות מחובת דיווח ותשלום מס בישראל, אם במהלך השנים בהם שהו עם כל בני משפחתם באפריקה ואם בגין התקופה שבאה לאחריה, עת חזרתם של בת הזוג והילדים לישראל. חוסר מודעות הבעל לא אחת נמשכת למרות שבאופן טבעי ביקוריו בישראל הופכים תכופים יותר ויותר. מדעת או שלא מדעת, מוצא עצמו אותו "ישראלי-אפריקאי" מבקר בישראל בתדירות הולכת וגוברת, תוך הותרת מרכז פועלו העסקי באפריקה. לפעמים הוא עושה כן, תוך העתקה הדרגתית של מרכז חייו מאפריקה חזרה לישראל, בה נמצאים כאמור היקרים לו מכל, בני משפחתו. אותו ישראלי מוצא עצמו כעת כמי ששינה את סדרי עדיפותו, ככזה המתקשה עם חלוף השנים, בניגוד לעברו, להימצא בגפו באפריקה, בעוד ילדיו מתבגרים בישראל ונולדים לו בישראל נכדים. הלה מרגיש כי הזמן עושה את שלו, חש בטוח דיו מבחינה כלכלית ואגב כך מרשה לעצמו להגיע לארץ יותר ויותר, להגדיל את מספר הימים בהם הנו שוהה בישראל. לשם כך, משדרג הוא את מערך ניהול עסקו שבאפריקה, עובדה המאפשרת לו להאריך את שהותו בארץ עוד יותר, עד לנקודת זמן בה הוא עצמו כבר לא יכול לומר בוודאות היכן נמצא מרכז חייו - מטבע הדברים, התשובה לשאלה מורכבת זו טומנת בחובה השלכות מס קרדינליות.
 

חשיפת מס אזרחית ופלילית

משרדנו נתקל ביותר ויותר ישראלים/אפריקאים דוגמת אלה ובפרט נפגש הוא באלה המפנימים כי אין "לטמון את הראש בחול" וכי הגיע העת לבחון כיצד עליהם להתנהל אל מול הרשויות בישראל מתוך כוונה מוצהרת להגדיר את מעמדם הפיסקאלי אל מול הרשויות. מהלך זה יהא בו כדי לנטרל מצב בו מי מהרשויות ימצא לנכון חלילה וחס להקדימם ולייחס למי מהם מחדלים בדבר אי דיווח ו/או אי תשלום מס בישראל בגין מלא או חלק מהתקופה בה היו הם פעילים באפריקה, מה שעלול לייצר חשיפות מס אזרחיות ופליליות כאחד. עבור ישראלים הפועלים באופן עצמאי באפריקה, בין אם באמצעות חברה בבעלותם, אשכול חברות או בכל פלטפורמה משפטית אחרת, ואשר צוברים הון במשך תקופת פעילותם דנן ובפרט בשעה בה מרכז חייהם נתון בפני שינויי ו/או בשעה בה חיים הם חיים מפוצלים על קו ישראל–אפריקה, השלכות המס בישראל עלולות להיות מרחיקות לכת. אלו המפנימים מצב דברים זה, מעדיפים לנטרל אי ודאות ולהימנע מחרדות ומתחים מיותרים ומשכך פונים לקבלת ייעוץ מס משפטי אשר ככל ויינתן על ידי גורם מקצועי בר סמכא, יבטיח פיזור הערפל בדבר מעמדם המיסויי, נטרול חשיפות מיותרות והגדרת הנדרש הכול באנונימיות, בדיסקרטיות ובבטחה רבה.
 
נזכיר כי בשנת 2003 בעקבות רפורמה מקיפה בתחום המיסוי הבינלאומי, עברה שיטת המס הנוהגת בישראל משיטת מיסוי "טריטוריאלית" לשיטת מיסוי "פרסונלית" וכפועל יוצא החל ממועד זה מחויבים ישראלים במס על הכנסותיהם בכל העולם. רשות המיסים משתמשת בקריטריונים שונים לקביעת תושבות אדם על מנת לסווגו כ-"תושב ישראל" או "תושב חוץ" לצורך דיווחי וחבות המס כאשר המבחן העיקרי הוא מבחן "מרכז החיים" על פיו נבדק היכן מנהל האדם את חייו המשפחתיים, החברתיים והכלכליים. בתוך כך, על אדם שלכאורה עזב את הארץ לטובת קידום פעילות עסקית באפריקה, לקבל ייעוץ משפטי-פיסקאלי אשר ככל ויינתן ע"י גורם מקצועי מוסמך, יוכל למנוע בקלות יחסית אי-נוחות. כמו כן, מאחר ועניינינו בישראלים אשר מפיקים הכנסות במדינות אפריקה – מדינות שרובן אינן מפותחות וחסרות קשרים כלכליים ישירים מול ישראל לרבות אמנות למניעת כפל מס, הרי שהוכחת העובדה כי מרכז חייו של אדם הינה אכן באותה מדינה אפריקאית, עלולה להיות קשה יותר משנדמה, בפרט בשעה בה הרעיה בישראל ועל כן מן הראוי להיערך למהלך האמור מבעוד מועד. נוסיף ונציין כי הסדרת מעמדם המיסוי של גורמים ישראליים (או ישראלים לשעבר) המפיקים הכנסות מחוץ לישראל ואשר נמנעו עד כה מלדווח אודות הכנסות אלו לרשויות המס בישראל, הופכת בימים אלה לנוחה יותר מאי פעם ואנשי עסקים רבים הפעילים באפריקה מנצלים מצב דברים זה לטובת הסדרת מעמדם. ביום ה-7.9.14, פרסמה רשות המיסים נוהל חדש בעניין בקשות לגילוי מרצוןמתוך כוונה מוצהרת לעודד נישומים, עוסקים, יזמים, יחידים ועוד שעברו עבירות על פי חוקי המס, לתקן דיווחיהם כדין ולהביא לידי יישור קו אל מול הרשויות ונטרול כל חשיפת מס.
 
במסגרת הנוהל הנוכחי אשר נקבע, יש לומר, לתקופה מוגבלת של שנה, מאפשרת רשות המיסים לנישומים לחשוף מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל שלא דווחו במועד המתבקש, לרבות נכסים ו/או כספים שנמצאים מחוץ לישראל, וכל זאת בתמורה לקבלת חסינות מפני העמדה לדין פלילי. לא מן הנמנע כי עיתויו של המבצע הנוכחי הנו פועל יוצא משיתוף הפעולה המתהדק והולך בין רשות המיסים בישראל לבין רשויות מס זרות במאבקן המשותף במעלימי המס, לרבות כאלה הבוחרים להחזיק את הונם בבנקים אירופאים, דוגמת בשוויץ ובמדינות נוספות. הוראת שעה זו נושאת בחובה בשורה בלתי מבוטלת, בדמות האפשרות לנהל ההליך במתכונת אנונימית, קרי מבלי לחשוף את זהות המדווח וזאת עד למועד חתימת הסכם שומה וסיכום על "העלות הכספית" בעניינו. זאת ועוד, במקרים בהם סוגיית חבות המס הנה שנויה במחלוקת, כמו למשל במקרה בו ישנו פיצול של התא המשפחתי במסגרתו אב המשפחה ממשיך לחיות באפריקה בעוד אשתו וילידיו חזרו לישראל, תעמוד האפשרות  לנקוט בהליך פרה-רולינג אנונימי וזאת מבלי לחשוף את היחיד לחבויות מס.
 

כיצד משרדנו יכול לסייע בנושא?

בנסיבות מתאימות, אם לפני חזרה מלאה לישראל ואם במקרים אחרים, פועל משרדנו אנונימית אל מול רשויות המס, בשמו של אותו איש עסקים הפעיל באפריקה, בבקשה להכיר בו כמי שמרכז חייו מחוץ לישראל, מה שפוטר אותו מכל מס ו/או כל דיווח בישראל וזאת גם אם מי מבני משפחתו חזרו לחיות בארץ. פעולות מסוג זה, משתלבות, לא אחת, עם כוונת הישראלי/אפריקאי לחזור לישראל ועם מהלכים המתבצעים אל מול הרשות לטובת הכרה בו כמי שעד למועד מוגדר לא היה תושב ישראל וכמי שהחל ממועד מוגדר יהיה זכאי למעמד ייחודי בישראל - של "תושב חוזר" ו/או "תושב חוזר ותיק" – מה שיאפשר לו ליהנות מפטור ממס ישראלי על מלא הכנסותיו באפריקה, על פני תקופה של 10 שנים.

משרדנו המתמחה בדיני המס, ומורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס, ישמח לענות על כל שאלה נדרשת ולתן מענה משפטי, כמצוין במאמר זה, והכל לטובת נטרול חשיפה פלילית או אזרחית והבטחת התנהלות שקופה וחוקית, כזו שתאפשר ללקוח להתנהל בישראל מבלי לחשוש מהפתעות לא רצויות. 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הקמת עסק תאום בחו"ל בעקבות המלחמה

מאת: אלי דורון, עו"ד

החלטתם אסטרטגית להקים עסק בחול? עסק אשר ידע לייצר את ההכנסות אותם אתם מבקשים לייצר בימים בהם מדינת ישראל מושבתת כתוצאה ממלחמה ו/או בכלל להקים עסק בחול אשר ידע לעשות את מה שהם יודעים לעשות בישראל, כך תעשו זאת נכון.

העברת כספים מחו"ל בזמן מלחמה

מאת: אלי דורון, עו"ד

בעת העברת כספים מחול לישראל מומלץ לבדוק תחילה כי הכספים המצויים בחשבון הבנק הזר הם "לבנים" וכי יש בידיכם את כל האישורים המעידים על כך והיה ויש בנמצא בעיה ו/או היה ואין בידך אסמכתאות ו/או היה והכספים "שחורים" אזי נכון לטפל בעניין מבעוד מועד, עוד בטרם תעביר את הכספים לישראל, לטובת הבטחת קליטת הכספים בישראל בחוקיות ובשקיפות וללא מעצורים מצד הרשויות ו/או הבנקים.

רילוקיישן לקפריסין בגיל פרישה

מאת: אלי דורון, עו"ד

קפריסין הינה אחד היעדים האטרקטיביים לביצוע רילוקיישן בגיל פרישה. יחד עם זאת, כדאי לדעת כי ביצוע רילוקיישן בגיל פרישה הינו מורכב יותר, בעיקר בשל העובדה כי לרוב האנשים בגילאים אלו משולמת פנסיה, ריביות או דיבידנדים שמקורם בישראל וכן רבים מחזיקים בנכסים שונים, בהם נכסי מקרקעין.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.