מאת: ;

בעלי עסקים ביישובי ספר זכאים לפיצויים באופן מיידי

מדינת ישראל מנסה להתאושש ממתקפת פתע שחוותה במלחמת "חרבות ברזל" ויחד איתה גם בעלי העסקים אשר נמצאים בחוסר וודאות מוחלט. בעקבות פניות למשרדנו מצד בעלי עסקים בעוטף עזה, הננו מביאים מדריך למיצוי זכויות בגין נזקים עקיפים על פי חוק מס רכוש לעסקים הממוקמים בקווי עימות או ביישוב ספר.
עסקים הממוקמים ב"יישוב ספר" כהגדרת מונח זה בסעיף 35 לחוק מס רכוש, שרווחיותם נפגעה עקב פעולות האיבה וזאת גם אם לא נפגעו פיזית ובתנאי שהם נכללים ברשימת היישובים המוגדרים כיישובי ספר על פי חוק מס רכוש כדוגמת העיר שדרות, זכאים לפיצוי בגין אובדן רווחים.
 
איך מגישים את התביעה?
 את התביעה יש להגיש באופן מקוון באתר רשות המיסים ולמלא את כל הפרטים הנדרשים באופן כנה ומלא.

מה צריך לצרף לתביעה
יש לצרף לתביעה את אופן חישוב הנזק הנטען, הכולל התייחסות להוצאה הנחסכת בגיליון אקסל, דו"ח רווח והפסד לשנת הנזק ולשנה שקדמה. אישורים התומכים בנזק הנטען, תיאור נסיבות גרימת הנזק, קיומו של קשר סיבתי, מהות הנזק והיקפו וכלל המסמכים התומכים.

מתי צריך להגיש את התביעה?
בהתאם לתקנות העיקריות, תביעה לפיצויים ניתן להגיש תוך שלושה חודשים מיום קרות הנזק. מניסיון מסבבי לחימה קודמים מנהל מס רכוש השתמש בסמכותו והאריך את המועד להגשת התביעות מעבר למועד האמור בתקנות. במקרים ספציפיים ניתן להגיש גם בקשות אורכה פרטניות ולפרט את הנימוקים. בסבבי לחימה קודמים, רשות המיסים נעתרת בחיוב למרבית בקשות האורכה, במיוחד לאלו אשר הוגשו טרם חלוף המועד אשר נקבע על ידי המנהל.

החלטת המנהל
על המנהל ליתן החלטה בתביעת הפיצויים תוך 6 חודשים מיום הגשת התביעה, אולם במרבית המקרים משולמות מקדמות טרם מתן החלטה סופית בתביעה. תשלום הפיצויים בשל הנזק העקיף (לאחר ההפחתות כגון: ניכוי מס במקור, עיקולים), מועבר לחשבון הבנק המצוין בטופס התביעה המקוון. לסכום התביעה מתווספים ריבית והפרשי הצמדה, החל מתום 30 ימים מיום הנזק ועד יום התשלום.

ועדת ערר וערעור על החלטת רשות המסים
ערר על החלטת המנהל, ניתן להגיש בתוך 30 יום מקבלת ההחלטה בתביעה לוועדת ערר לעניין נזק מלחמה ונזק עקיף. בהליכי הערר יכולים לייצג עורכי דין או הניזוק עצמו.
ערעור על החלטת ועדת הערר, הינו ערעור בזכות בשאלה משפטית. את הערעור יש להגיש בתוך 30 יום מקבלת החלטת הוועדה לבית המשפט המחוזי.
 
 
עסקים בתחום אולמות השמחה ומוסדות תרבות אשר עסקן מצוי ב"יישוב ספר" זכאים לפיצוי באופן מיידי
ביום 19 בנובמבר 2019 אישרה ועדת הכספים של הכנסת תיקון לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים) נזק מלחמה ונזק עקיף (התשל"ג- 1973) (להלן: "התקנות העיקריות"). עד לתיקון האמור, אולמות שמחה, גני אירועים, מוסדות תרבות ופנאי ובתי אוכל יכלו לדרוש פיצויים בגין נזק עקיף שנגרם להם עקב הפסקת פעילות מלאה של למעלה משבוע ימים. אולם, לנוכח המציאות הביטחונית של אירועי הסלמה קצרים ובתדירות גבוהה כאמור, עלה צורך לתקן את התקנות לגבי עסקים אלו. זאת, בשל היותם חשופים לביטולים של אירועים ולהפחתה משמעותית בפעילותם בעת הסלמה ביטחונית וכן בשל הקושי להתאושש כלכלית נוכח ויתור על שירותיהם.
במסגרת התיקון עודכנה הגדרת "שוויו של נזק עקיף" בתקנות העיקריות וזאת בהתייחס לאולמות שמחה, גני אירועים, מוסדות תרבות ובתי אוכל. כך שכעת הם רשאים לתבוע פיצויים בגין הנזקים העקיפים שנגרמו להם באופן מיידי במקום התנאי של הפסקת פעילות של למעלה משבוע טרם התיקון, ובכך ניתן מענה נרחב יותר לנזקים הכלכליים שנגרמו לעסקים אלו, בשל ההסלמה במצב הביטחוני. התיקון הוא של התקנות העיקריות הקיימות וכל הסעיפים הקבועים בתקנות העיקריות יחולו על התיקון האמור.
 
להלן העסקים שהתיקון המקל חל עליהם:
  1. אולמי שמחות וגני אירועים
  2. בתי אוכל - מסעדות, בתי קפה, מזנונים, ברים, פאבים, שירותי קייטרינג וכל עסק המכין אוכל. בעל עסק, שהינו בית אוכל, כמשמעותו בתיקון אשר נאלץ לזרוק מזון שהכין מבעוד מועד, ולא עלה בידו למוכרו עקב הפסקת הפעילות, יפוצה בגין אותו מזון שנזרק, ללא תלות בזמן הפסקת הפעילות.
  3. מוסדות תרבות ופנאי  - תיאטרון, קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, מחול וריקודים, משחק וספורט ועוד.
עסקים בענפים אלו, הממוקמים בישוב ספר יהיו זכאים לפיצויים בגין ביטול אירועים והשבתת פעילות עקב הנחיות פיקוד העורף ועקב קלקול חומרי גלם, ובגין כל נזק שנגרם להם עקב הפסקת פעילות ל- 24 שעות. עסקים אלו זכאים לפיצויים כאמור לא רק בגין הנזקים המיידיים שנגרמו להם בימי הלחימה אלא גם לתקופת התאוששות עד לשיקום הנזק במלואו שכן החזרה לשגרה הינה תהליך הדרגתי אשר אורך זמן.
יש לציין כי בעד נזקים ישירים (נזק שנגרם לרכוש כתוצאה מפגיעה ישירה של טיל) אין הגבלות באשר למקום הנכס או סוג הנכס שעבורו ניתן הפיצוי, ועבור מבנים או רכבים שניזוקו עקב ירי טילים יינתן פיצוי ללא תלות במקום הגיאוגרפי של הנזק. לעניין זה ראו הרחבה במאמרנו לעניין זכויות בעלי נכסים בפגיעה ישירה במבנים ורכוש.
מחלוקת שכיחה עם רשות המיסים בעניין תביעות הפיצויים בנזקים עקיפים הינה בשאלת "הקשר הסיבתי". רשות המיסים מרבה להעלות טענות, כי ירידת המחזורים כולה או חלקה אינה נובעת מהמצב הביטחוני אלא מגורמים אשר אינם קשורים למצב הביטחוני כגון: שינוי פעילות, תחרות, סגירת סניף, פערים בשערי מטבע ועוד.
לעניין זה נפנה לפסיקת בימ"ש המחוזי בעניין עדירן (ע"מ 16032-04-14 עדירן פיורה השקעות (1996) בע"מ נ' מנהל מס רכוש וקרן פיצויים( אשר קבע בניגוד לדעת רשות המיסים כי:
 "אין לדרוש כי כל אזרח שניזוק נזק עקיף ביישוב ספר  בעתות מלחמה יציג בפני המנהל או בפני הוועדה ניתוח מקרו ומיקרו כלכלי מקיף וממצה על מנת להראות כי נזקו  נגרם דווקא כתוצאה מהמלחמה". (סעיף 46 לפסה"ד) . 
יש להביא בחשבון כי קיים גם קושי מסוים מובנה להוכיח בצורה פוזיטיבית מעשים שלא התרחשו, ובמקרה דנן עסקאות שלא יצאו אל הפועל עקב המצב הביטחוני ואין להכביד יתר על המידה על הניזוק.
 
שורות אלו נכתבו בסמוך לתחילת הלחימה ועדיין לא ברור אלו תקנות יותקנו וכיצד מדינת ישראל תפצה את כלל בעלי העסקים, במיוחד בעלי העסקים בדרום אשר אינם מצויים ביישוב ספר. לכן, חשוב לעקוב אחר הפרסומים ולהתעדכן בהתאם.
בתקווה לימים שקטים וחזקה לשגרה במהרה!

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.