מאת: ;

זומנת לחקירת מס? - כך עליך לעשות

חקירת מס הכנסה יכולה להיות אירוע טראומתי עבור הנחקר, בפרט לנוכח העובדה כי רוב הנחקרים בעבירות אלו הנם אנשי עסקים נורמטיביים שהמילים "מעצר", "חקירה" או "כתב אישום" אינן מצויות באוצר המילים היום-יומי שלהם.
חוסר הידיעה לגבי מהות ההליך, אופן התנהלות גורמי החקירה במס הכנסה, וזכויותיהם כנחקרים גורם לא פעם לנחקרים לבצע טעויות קריטיות כבר בשלבים הראשונים של החקירה.
מלבד עבירות מס (בין אם מס הכנסה, מע"מ או מכס), אנשי עסקים רבים נחקרים גם בחשד לביצועה של עבירה על פי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000 (להלן: "החוק"), לה פנים רבות. ככלל, המחוקק הטיל איסור על פעילות ברכוש הקשור או שנובע ממעשים עברייניים, על מנת להטמיעו בקרב רכוש חוקי, לעיתים, תוך טשטושו או הסוואתו כ"רכוש לגיטימי".
המציאות מלמדת, כי תוכנה והיקפה של התופעה עשויים להשתנות בחלוף הזמן בהתאם לאופי התקופה או המקום.
על אף ההכרה הבין-לאומית בצורך בקיומו של משטר הלבנת הון אפקטיבי לשם צמצום הפשיעה בחברה המודרנית, החוק נחקק בישראל רק בשנת 2000 טרם חקיקתו לא הייתה בישראל חקיקה פלילית כוללת וייעודית העוסקת בביצוע פעולות ברכוש הקשור לעבירות פליליות. כמו כן, מדינת ישראל לא קיימה משטר שנוגע לאיסוף ולניטור של הנתונים הקיימים במערכת הפיננסית, שתכליתו איתור עבירות פליליות ותוצריהן.
חשוב להדגיש, עבירת מס הנה עבירה פלילית אשר בקיומה עונשי המאסר יכולים להגיע אף לשנים רבות מאחורי סורג ובריח, במיוחד בשנים האחרונות בה אנו רואים מגמה שבה בתי המשפט בישראל מחמירים בעונשים המוטלים על עברייני המס ולא בוחלים לדון אותם לתקופות מאסר ארוכות וכן להטיל קנסות כבדים.
הטיפול בסוגיית מס הכנסה מחולק לשני מישורים:
  • המישור האזרחי (משרדי השומה השונים): במישור זה פקיד השומה בוחן את דיווחי הנישומים, כאשר במקרים בהם מתגלה פער בין הדיווח ובין עמדת פקיד השומה, יכול הנישום לתקן דיווחיו ולשלם מס נוסף, או לערוך דיון עם פקיד השומה אשר בסיומו ייחתם הסכם שומה או שתצא שומה בצו.
  • המישור הפלילי: מלבד היבטים אזרחיים, במשרדי פקיד השומה פועלת מחלקת חקירות האמונה על התחום הפלילי. חוקרים במחלקה זו אוחזים בסמכויות לקיים חקירה סמויה וגלויה, חיפוש ומעצר.
תיקים אלו, לרוב מועברים לידי מחלקת החקירות על ידי פקיד השומה, וזאת לאחר שעלה חשד כי הדוחות שהוגשו נמצאו כוזבים בין אם בגלל השמטת הכנסות ו\או ניפוח הוצאות או חשדות אחרים. במקרים יותר נדירים, המידע בדבר מבצע עבירת המס מגיע לידי גורמי החקירה על ידי קבלת מידע מאזרחים (מתחרים עסקיים, בני זוג בהליכי גירושים וכו')
 

חדר חקירות

חקירה פלילית מתחילה לרוב בחקירה סמויה, בשלב זה החשוד אינו מודע לעצם קיום חקירה כנגדו, ובמהלך תקופה זו גורמי החקירה אוספים מידע וראיות על העבירה המיוחסת וחלקו של החשוד בה, מידי צדדים שלישיים כגון: בנקים, מאגרי מידע ממשלתיים, ספקים וכו'. אם פונים לחשוד ומבקשים ממנו להגיש לידם מסמכים רלוונטיים כאלה ואחרים, וזאת לשם בדיקה האם המידע שמסר הנו מידע כוזב.

לרוב, שלב זה אורך מספר חודשים בסיומו נערכת הערכת מצב על ידי גורמי החקירה וזאת על מנת לברר האם ניתן לפתוח את החקירה והכריז עליה כגלויה. העוגן לחשיפת החקירה היא ראיות לכאורה שאספו גורמי החקירה כנגד החשוד.

במידה ונמצאות ראיות לכאורה כנגד החשוד והחקירה הפכה לגלויה, הפתיחה בחקירה נערכת בהפתעה בין אם בדפיקה על דלת ביתו של החשוד בדרך כלל בשעות הבוקר המוקדמות, ובפעמים אחרות חושפים את החקירה דרך זימון החשוד למשרדי מס הכנסה.
על כל פנים, חשוב בשלב זה להתנהל נכון אל מול גורמי החקירה במס הכנסה, ולהלן מספר עצות לכך:
  • פרטי הצו נכונים? בעת מסירת הצו מידי גורמי החקירה לחשוד, יש לבחון האם הצו חתום על ידי שופט והאם הוא בתוקף, כמו כן יש לבחון האם הצו על שמו של החשוד והאם הכתובת הרשומה בו נכונה.
  • ליווי בידי עדים במהלך החיפוש – במהלך החיפוש בנערך על ידי גורמי החקירה, החוק מאפשר נוכחות שני עדים. בשלב זה, ניתן לזמן אנשי מקצוע מטעם החשוד שיהיו נוכחים כעדים בעת ביצוע החיפוש.
  • רישום המסמכים – יש לוודא שבעת קיום החיפוש וביצוע התפיסה על ידי גורמי החקירה, שהחוקרים עורכים רשימה מדויקת של כל המסמכים והחפצים שנתפסו במהלך החיפוש. שכן חובתם לקיים רשימה מפורטת ולא כללית, ויש לדאוג לקבל העתק ממנה בטרם יעזבו החוקרים את המקום.
  • במהלך החיפוש ולאחר מכן - זכור כי מרגע בו נוצר קשר עם הנחקר כל דבריך מתועדים או מוקלטים, לכן הקפד למסור מידע תמציתי, ככל הניתן, והמנע מלשתף נוספים בפרטי החקירה ובמידע המצוי בידך עד למועד בו תיוועץ בעורך דין.
  • יעוץ לפני חקירה – ברגע שהחקירה עוברת למשרדי מס הכנסה, כבר בהתחלה על גורמי החקירה לציים האם מדובר בחקירה תחת אזהרה ומה החשדות המיוחסות כנגד החשוד. במילים אחרות, האם ישנו חשד לביצוע עבירה פלילית, במדיה וכך הדבר יש לעמוד על הזכות להתייעץ עם עורך דין בטרם תחילת החקירה. שכן חשוב להדגיש, הגרסה הראשונית הנה ברוב הפעמים מכתיבה את המשך מסלול התיק, ולכן חשוב להתייעץ בעורך דין לפני מסירתה.
  • לא לחתום לפני שמוודאים – יש להקפיד במהלך החקירה שכל הדברים הנאמרים יירשמו על ידי החוקר, בתום גביית האמרה, ולפני החתימה עליה, על החשוד לקרוא היטב את האמרה שנמסרה על ידו ולוודא שאכן כלל הדברים נרשמו. במידה והאמרה אינה משקפת את הדברים שנאמרו על ידי החשוד במדויק, על החשוד לבקש מהחוקר לתקן אותה.
 
משרדנו ידע להתנהל מול החשוד/ נאשם ובני משפחתו בצורה האישית ביותר, לתת לו ולמשפחתו להרגיש קרובים ומטופלים, כך שהלקוח יזכה לגב חם ומקצועי, כזה שיסייע ללקוח, למשפחתו ולעסקו לעבור את המשבר בצורה מוצלחת.
 
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הסדרת ארנק דיגיטלי שחור - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון - צעד מתבקש למילוי הקופה המתרוקנת. לאחרונה פורסם כי רשות המס החליטה להפעיל מחדש את נוהל "גילוי מרצון" שמאפשר לנישומים תושבי ישראל לפנות מיוזמתם לרשות המסים ולדווח על הכנסותיהם שטרם הוצהרו תוך קבלת חסינות מפני העמדה לדין.

חשבוניות פיקטיביות וסנקציה של כפל מס

מאת: אלי דורון, עו"ד

לאחרונה ניתן בבית המשפט המחוזי לוד-מרכז פס"ד נוסף בהמשך ישיר למלחמה של רשויות המס בחשבוניות פיקטיביות. בפסק הדין דחה בית המשפט את ערעורו של בעל המניות בחברה וקבע, כי בפסיקה הוצבה דרישה מהותית כי חשבונית מס תשקף עסקה אמיתית שהתרחשה ואת הצדדים האמיתיים לעסקה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.