מאת: ; ;

הרכוש שלי ניזוק כתוצאה מפגיעה על רקע מלחמה - מי יפצה אותי?

מדינת ישראל מתמודדת באופן תמידי ומתמשך עם אתגרים ביטחוניים מורכבים הכוללים לעיתים גם סבבי לוחמה של ממש, אשר מציפים אצל התושבים בכל פעם מחדש את שאלת האחריות על תיקון הנזקים וההרס שנגרמים לתושבים כתוצאה מפעולות אלה.

ככלל, הפוליסות הסטנדרטיות של חברות הביטוח השונות אינן מכסות מבוטחים מפני נזקים שנגרמים להם כתוצאה מפגיעות עקב מלחמה ו/או פעולות איבה, והן בדרך כלל מחריגות נזקים אלה מהכיסוי הביטוחי הנמכר למבוטח. כמו-כן, בייחוד כשמודבר בפעילויות טרור או לוחמה שמקורן במדינות אויב, ברי כי לנפגעים אין כל דרך ממשית ופרקטית להביא לדין את גורמי החבלה ולתבוע מהם את נזקם.

במצב דברים זה, ועל מנת לא להותיר את התושבים הנפגעים בפני שוקת שבורה ומבלי יכולת להיפרע ולשקם את נזקיהם, נטלה מדינת ישראל על עצמה את האחריות לפצות את תושביה בגין נזקים שנגרמו להם על רקע מלחמתי.
למטרה זו, הכנסת חוקקה את חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961 המסמיך, בין היתר, את שר האוצר להתקין תקנות ולקבוע מנגנון פיצוי שיאפשר לתושבים שרכושם ניזוק או נהרס כליל בתקיפה על רקע מלחמתי, לשקם את הנזק ולהשיב את חייהם לשגרה.
במסגרת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) תשל"ג-1973 שהותקנו מכוח החוק, נקבעו הכללים והתנאים לקבלת פיצוי עבור נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו לנפגעים כתוצאה מאירוע מלחמתי.
תקנות מס הרכוש מאפשרות לתושבים ולחברות אשר רכושם ניזוק כתוצאה מתקיפה שניתן לשייכה לפעולת מלחמה, להגיש תביעה הן בגין הנזקים הישירים שנגרמו להם (כגון הרס בית מגורים, בתי עסק, רכבים, תכולה כיו"ב) והן בגין נזקים עקיפים (כגון הפסד ימי עבודה, אובדן הכנסות בגין סגירת ו/או השבתת בית עסק, כיליון של חומרי גלם וסחורות וכיו"ב). 
בהתאם לקבוע בתקנות אלה, על הנפגע לדווח למשטרה על קרות אירוע הפגיעה ולהצטייד באישור מגורם ביטחוני מוסמך שיאשר את הפגיעה הנטענת ואת סיבתה, שנבעה כתוצאה מפעולה מלחמתית. על סמך אישור זה, שיהווה כראיה לכאורה לצורך הוכחת הקשר הסיבתי של אירוע הפגיעה, יגיש הנפגע את תביעתו באופן מקוון באתר רשות המיסים או לסניף המשויך לאזור מגורכם/עסקכם.
חשוב לציין כי בהתאם לסעיף 36א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961 את התביעה יש להגיש תוך שבועיים ממועד האירוע ואת התביעה לפיצויים בתוך חודש מיום קרות הנזק.
לאחר הגשת התביעה ולצורך קביעת שיעור הפיצוי בגין הנזק הישיר, למקום האירוע (ביתכם, עסקכם) יגיע שמאי מקרקעין ורכוש, שיעריך את הנזקים שנגרמו למבנה ולתכולה שלכם והערכתו תשמש את הבסיס לשיעור הפיצוי שישולם לכם. ואולם, לעניין זה יצוין, כי הרשות מוסמכת לדרוש מכם ליתן תצהיר בקשר לנזקים אשר נגרמו לכם וכן לדרוש מכם להציג בפניה תיעוד ונתונים שונים על אודות התכולה שניזוקה. כשהמדובר בתכולת בית עסק שנפגעה, תידרשו להמציא למנהל מס הרכוש גם ראיות בדמות קבלות ותיעוד על רכישת הציוד והמלאי הניזוקים.
בנוסף, יובהר כי בעתות לוחמה ארוכי ימים, נוהגת ממשלת ישראל להתקין תקנות מיוחדות זמניות (הוראות שעה) במסגרתן, מוענקות לתושבי היישובים המצויים במוקד הלוחמה, הנקראים "יישובי ספר" וכן לבתי העסק הנפגעים, הטבות נוספות על אלה הניתנות במסגרת תקנות המס רכוש הרגילות.
למשל, בית עסק המצוי ביישוב המוגדר כ"יישוב ספר" רשאי לתבוע את אובדן הנזקים ונזקים עקיפים נוספים שנגרמו לחברה כתוצאה מהלוחמה באזור. לעניין זה, ועל מנת לקבל פיצוי עבור הנזק העקיף שנגרם לחברה, במסגרת תביעתכם, תיאלצו להוכיח שפעילותכם הופסקה או נפגעה משמעותית בגין פעולות הלוחמה באזור בית עסקכם, לפרט את מהות הנזק והיקפו, לכמת את נזקכם בכסף ולצרף ראיות ותימוכין לעניין זה. בשלב זה ולפני הגשת התביעה, רצוי וכדאי להסתייע בליווי של גורם מקצועי מוסמך, הבקי בטיפול וניהול בתביעות מעין אלה.
משרדנו, המורכב מעורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים, בעל ניסיון ארוך שנים בייצוג לקוחות בפני רשויות המס השונות וכן בהגשת תביעות לפיצוי בהתאם לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961.
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.