מאת: ;

פתיחת חשבון בנק בחו"ל לחברה ישראלית וניהולו בספרי הנהלת החשבונות

חברות רבות אשר מנהלות פעילות עסקית מחוץ לישראל או כאלה שמחפשות נתיב השקעתי נוסף, נזקקות לחשבון בנק בבנקים בחו"ל. רצוי לנהל רישום מדויק של חשבון הבנק במערכת הנהלת חשבונות, על מנת להיות שקופים מול מערכת המס הישראלית.​
חברה הינה ישות משפטית נפרדת ועל כן כל החלטה לרבות פתיחת חשבון בנק מחייבת קבלת החלטה בהתאם לתקנון החברה על ידי בעלי המניות, תוך מינוי מורשי חתימה מתאימים. בעת הפניה לבנק, תתבקש החברה, כל בנק על פי נהליו, להמציא מסמכים שונים, ולמלא מסמכים מאת הבנק במסגרת תהליך הכרת הלקוח שמבצע הבנק לרבות בנוגע למקורות הכספים המועברים.על החברה לתת ביטוי במערכת הנהלת החשבונות, לקיומו של חשבון בנק בחו"ל ולפעולות המבוצעות בו, כמו כל חשבון בנק המנוהל בישראל. יש לתת ביטוי לשם ומספר החשבון, באיזה בנק וסניף הוא מתנהל.
במערכת הנהלת החשבונות יש לנהל רישום מדויק של כל הסכומים המתקבלים בחשבון בנק, כגון הפקדות מזומן, קבלת שיקים לרבות שיקים דחויים, העברות לחשבון, תמורה ממימוש ניירות ערך, קבלת ריבית על חסכון, שחרור פיקדונות וחסכונות ומצד שני רישום סכומים בגין יציאת כספים כגון משיכת מזומן, תשלום בשיקים, העברות בנקאיות, חיוב בשל תשלומי ריבית רכישת ניירות ערך, הפקדות לפק"מ או לחסכונות, תשלומים בהוראות קבע, הוצאות ניהול חשבון ועוד.
 
היתרה של חשבון הבנק בחו"ל בספרי הנה"ח צריכה להיות מתאימה ליתרה כפי שמופיעה בספרי הבנק ועל החברה חלה חובה לנהל מעקב ולבצע התאמת יתרות- "התאמת בנקים" בכל חודש באמצעות נייר עבודה שיסביר חוסר התאמה ולבצע תיקונים ככל שנדרש. כגון חוסר התאמה בשל היעדר רישום בספרי הנה"ח של ריבית שנגבתה, דמי ניהול, או בשל הפרשי עיתוי כגון שיק ששולם אך טרם נפרע בבנק.
מבחינת דיני המס, בגין העברת כספים מחשבון בישראל לחשבון בחו"ל לא חל מיסוי ואין חובת דיווח לרשות המיסים על עצם פתיחת חשבון בחו"ל. רווחים אשר נצברו על ההשקעות בחשבון בנק בחו"ל, כגון ריבית, רווחים מניירות ערך ודיבידנדים יהיו חייבים במס בישראל, שכן המיסוי הינו פרסונלי לחברה שהתאגדה בישראל או ששליטה וניהול בה הם מישראל, ללא תלות במקום ההשקעה. יש לזכור שבמקביל יחול מיסוי גם במדינה הזרה בה מתנהל חשבון הבנק, לרבות בדרך של ניכוי מס במקור בכפוף להוראות באמנה למניעת כפל מס שבין ישראל לבין המדינה הזרה, ככל שקיימת. לחברה תהיה אפשרות לקבל זיכוי  מהמס ששולם בחו"ל בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.
 
יש לציין, כי בנקים בישראל מקשים על קבלה/החזרה של כספים אשר הופקדו בחשבון בנק בחו"ל עד שיוברר מקור הכספים שהופקדו בחו"ל ועל  כך שדווחו ושולם המס בגין הרווחים שנצברו הן במדינה בה נמצא הבנק והן לרשות המיסים בישראל. זאת בשל המחויבות המוגברת של הבנקים בישראל להימנע מעבירות לפי חוק למניעת הלבנת הון ומסיוע להלבנת הון.
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

3 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.