מאת: ; ;

מזונות בהליך חדלות פירעון

חוק חדלות פירעון אשר נכנס לתוקף בשנת 2019, החליף למעשה את פקודת פשיטת הרגל שהייתה נהוגה במחוזותינו. חדלות פירעון מוגדרת בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018 כ"מצב שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעונם הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו". קרי, מדובר במצב שבו סך החובות הכלכליים של ישות משפטית (אדם פרטי או תאגיד) עולה על סך הנכסים המצויים בידה. ברור לכל, כי כאשר אין בידי החייב מספיק נכסים על מנת לשלם את חובותיו, הרי שבהכרח ייפגעו מכך הנושים. מטרת ההליך היא לאזן ככל הניתן בין הרצון לשיקום כלכלי של החייב לבין הרצון להשיב את החובות לנושים. 
 

תשלום דמי מזונות בהליך חדלות פירעון    

באמצעות חקיקת חובת תשלום דמי המזונות, המדינה מבטיחה כי איכות החיים של בת הזוג (מזונות אישה) וילדיה (מזונות ילדים) לא תיפגענה כתוצאה מהגירושין. למעשה, מזונות הם חובה כה מהותית בדיני המשפחה, עד כי נדיר למצוא מקרים בהם אדם קיבל פטור מתשלום דמי מזונות. בדרך כלל דמי המזונות ייקבעו במסגרת הסכם שערכו בני הזוג וקיבל תוקף של פסק דין או על ידי בית המשפט.

כאמור, הרשויות מתייחסות בחומרה רבה לאי תשלום מזונות – מדובר בעבירה הגוררת אחריה ענישה מחמירה. בהתאם לכך – גם הימצאות במצב של חדלות פירעון לא תעניק באופן אוטומטי פטור מתשלום דמי המזונות. במקרה בו חייב המשלם מזונות קיבל צו פתיחת הליכים ומצוי בהליך חדלות פירעון, הממונה על ההליך יורה לחייב להעביר סכום קבוע מחשבון הבנק שלו או מקופת הנשייה עד לסיום ההליך לטובת תשלום דמי המזונות, כאשר סכום המזונות יישאר זהה לסכום בו חויב החייב טרם כניסתו להליך חדלות הפירעון.

 

התמודדות עם חוב מזונות עבר בהליך חדלות פירעון

בכל הנוגע לחוב מזונות עבר, אשר נערם בעקבות אי תשלום מזונות מטעם החייב, יכולה הגרושה להגיש כנגד החייב תביעת חוב, בה עליה לציין באיזה חוב מדובר ולאילו תקופות הוא מתייחס. עם הגשת התביעה, תקבל הגרושה מעמד של נושה "בדין קדימה". המשמעות של מעמד זה בין הנושים היא שתהיה ראשונה בתור לקבל את הכספים שמגיעים לה (יקדמו לה בתור רק נושים המחזיקים בשעבוד כלשהו). כתוצאה מכך, תוכל הגרושה לקבל כספים עבור חובות העבר בגין אי תשלומי המזונות המגיעים לה.
 

קציבת מזונות בהליך חדלות פירעון - המשמעויות הנלוות לכך

בקשה לקציבת דמי המזונות יכול שתעשה על ידי הגרושה, החייב בעצמו או הממונה על הליך חדלות הפירעון והיא מתייחסת לגובה המזונות השוטפים אותם משלם החייב. בבואו של בית המשפט להכריע בגובה המזונות שייקצבו, תישקל יכולתו הכלכלית של החייב, מצבו התעסוקתי, האישי והרפואי ועמידתו עד כה במזונות שנקבעו במסגרת הסכם הגירושין או בפסק הדין שניתן במסגרת הליך הגירושין.

חשוב לדעת, כי ככל ובית המשפט של חדלות הפירעון יקצוב מזונות מופחתים מאלו ששילם עד כה החייב, תוקף ההפחתה תהא אך ורק לתקופה וכל עוד מצוי החייב בהליך חדלות הפירעון ומכל מקום, גם לאחר שיסתיים ההליך והחייב יקבל הפטר מחובותיו, הוא ימשיך להיות מחויב בהפרשי המזונות שלא שולמו על ידו משך כל תקופת ההליך.

 

מעמדו של חוב מזונות בהליך חדלות פירעון

כידוע, פעולה של תשלום חוב לנושה תוך העדפתו על פני אחר הינה פעולה אסורה הניתנת לביטול על ידי בית המשפט. סעיף 219 לחוק, מאפשר לבית המשפט של חדלות פירעון לבטל פעולות משפטיות שנעשו באופן שמקנה עדיפות לנושה אחד על פני אחר. בסעיף קטן (ב), מצוין כי העברת חוב מזונות לזכאי, היא פעולה שלא תבוטל על ידי בתי המשפט גם אם הלכה למעשה מדובר בהעדפת נושים.

 

לסיכום, כפי שניתן ללמוד הליך חדלות פירעון הינו הליך מורכב, הן מבחינת ההיכרות הנדרשת על כלל הפרטים והן מבחינת חשיבותו הגדולה לכל הצדדים המעורבים. אין ספק, כי כאשר אנו עוסקים בתשלום מזונות לזכאי הרי שהמורכבות עולה פי כמה, ועל כן קבע המחוקק מספר מנגנונים המאפשרים הן לחייב והן לנושה/ זכאי למזונות לממש את זכותם, הן ביחס לסדר נשייתם – מעמד של דין קדימה, פריסת החוב (ביחס לחוב מזונות עבר) והזכאות לקבל בסופו של יום את מלוא הסכום שנפסק לזכאים לאור העובדה כי צו ההפטר לא יחול על חוב המזונות לזכאים לו. 
 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.