מאת: ;

שיתוף בהכנסות חברת רואי חשבון, שרישיונו של אחד מחבריה בוטל או הותלה

בהתאם להוראות חוק רואי חשבון, תשט"ו – 1955 (להלן: "החוק"), אדם אינו רשאי לעסוק בראיית חשבון ו/או לבצע כל פעולה של ראיית חשבון, אלא אם יש בידיו רישיון רואה חשבון, שניתן לו על ידי מועצת רואי החשבון.

אף לאחר הענקת הרישיון, כאמור, יש באפשרות מועצת רואי החשבון ו/או ועדת המשמעת הממונה על פי חוק, לבטל, לשלול או להתלות את הרישיון, ואף להגביל את רואה החשבון לתחומי עיסוק מסוימים, וזאת בין היתר בשל ביצוע עבירת משמעת, הגשת קובלנה או הגשת כתב אישום כנגדו.

בנסיבות אלה, אדם שאינו מחזיק ברישיון, בין בשל אי קבלתו מלכתחילה ובין בשל שלילה או התלייה שלו, אינו רשאי לעסוק בראיית חשבון.

בכל הנוגע לחברת רואי החשבון, קובע החוק כי רואה חשבון לא יעסוק במקצועו כחבר בחברת רואי חשבון, אלא אם כל חברי החברה ומנהליה הם רואי חשבון. בנסיבות אלה, רואה חשבון שחבר לרואה חשבון אחר לצורך הקמת חברת רואי חשבון או שותפות, אינו רשאי להמשיך ולעסוק במקצועו כחבר באותה חברה, כל זמן ששותפו אינו מחזיק ברישיון בר תוקף (ראו סעיף 6א. לחוק).

החוק אף קובע כי חברת רואי חשבון לא תשתף בהכנסותיה מי שאינו רואה חשבון, והוא מטיל על החברה חובה לרכוש את חלקו של חבר בחברה שרישיונו בוטל. על אף האמור, חברת רואי חשבון רשאית לשתף בהכנסותיה את בן הזוג, הצאצאים וההורים של חבר, בהווה או בעבר, שנפטר בעודו רואה חשבון או של רואה חשבון שהחברה רכשה את עסקו (ראו ס' 6ב. לחוק).

בנוסף, קובע החוק כי חבר בחברת רואה חשבון שרישיונו הותלה, לא יהא זכאי לקבל – בתקופת ההתליה – כל תשלום מהחברה, למעט תשלומים בעד שירות שניתן לפני ההתליה; ואף לא יהא זכאי לקבל כל חלק מרווחי החברה במהלך תקופת ההתליה. בהקשר זה יצוין כי חבר בחברת רואי חשבון שרישיונו הותלה, לא יפעיל כל זכות או סמכות שיש לו כחבר בחברה, כמנהל או פקיד, במהלך תקופת ההתליה, והחברה לא תפעל על פי הוראה כאמור (ראו ס' 6ג. לחוק).

הוראות החוק, כאמור, באות לידי ביטוי גם בכללי ההתנהגות המקצועית – עפ"י סעיף 60 מתקנון ההתאגדות של לשכת רואי חשבון בישראל; וכן בתקנון ההתאגדות של לשכת רואי חשבון בישראל.  במסגרת כללי ההתנהגות ותקנון ההתאגדות, נקבע, בין היתר, כי לא יעסיק חבר בראיית חשבון אדם שרישיונו בוטל על פי החלטת מועצת רואי חשבון, ולא יעסיק כאמור אדם בתקופה שתוקף רישיונו הופסק, כאשר דינו של אדם שחברותו הופסקה כדין אדם שרישיונו בוטל (ראו ס' 10 לכללי ההתנהגות וס' 13-12 לתקנון). עוד ראו ס' 14 לכללים הנ"ל, במסגרתו נקבע כי חבר לא ישתף בהכנסותיו מראיית חשבון כל איש אלא רואה חשבון.

 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.