מאת: ; ;

גביית חובות יעילה ואפיקטיבית - כיצד עושים זאת נכון

בישראל קיימת מזה שנים רבות "מכת מדינה" בדמות אי תשלום חובות והשתמטות מקיום התחייבויות. בעולם הגבייה של ישראל 2023 מוכר הקושי בגביית חובות כאחת ה"רעות החולות" של המשק הישראלי, הן במישור העסקי והן במישור הפרטי.
חובות עלולים להיווצר מסיבות רבות ומגוונות. לכל אחד יש את הסיבה האישית שלו וביניהן: הפרת חוזה בשל נסיבות צפויות או בלתי צפויות, שיקים שחזרו בהיעדר כיסוי מספק, חוב שנוצר כתוצאה מפסק דין, שטר חוב בהוצאה לפועל ופסיקת פיצויים לאדם שאינם משולמים (או שלא יכולים להיות משולמים בשל אי יכולת פירעון אצל החייב).
בעולם העסקי, כמעט כל עסק או גוף מסחרי, נתקל מפעם לפעם בתופעה של "סרבני תשלום". אותם לקוחות שחייבים תמורה בגין השירות או המוצר שסופקו להם מתנערים מהעברת התשלום בטענות שונות ומגוונות.
במישור הפרטי עשוי הזוכה להיתקל בחוב שלא שולם כאשר המקרים הנפוצים הם בנסיבות של שיק שחזר בהיעדר כיסוי, פסק דין שלא ניתן לאכיפה בפועל או הפרת חוזה או הסכם.
 
בטרם נסקור את הדרכים העומדות בפני עסק או נושה, חשוב להבהיר כי הסיכוי לגבות חובות מחייבים הולך וקטן עם חלוף הזמן ממועד היווצרות החוב ועד לתחילת הליכי גבייתו, וזאת, בין היתר, בשל העובדה כי חייבים רבים מתמודדים עם נושים נוספים, עובדה המקטינה אף יותר את יכולת הפירעון שלהם.
תהליך גביית חוב על פי דין נעשית בהדרגה, 'מהקל אל הכבד', תוך הפעלת סנקציות בחומרה מתגברת על החייב על מנת לכפות את פירעון החוב.
ככלל, ייפתחו הליכי הגבייה אל מול החייב במשלוח "מכתב התראה" לחייב על ידי עורך דין גביית חובות, במסגרתו יצוין כי החוב הועבר לטיפול משפטי. מכתב ההתראה יכלול את פרטי החוב והנושה, סכום החוב ודרישה מהחייב לסלק את החוב בתוספת דרישת תשלום של עלות עריכת מכתב האזהרה. לרוב יצוין במכתב מסוג זה כי אי תשלום החוב יוביל לפתיחת הליכים משפטיים.
במקרים בהם מכתב ההתראה לא נענה, בשלב השני מוגשת תביעה לבית המשפט (בית המשפט, שלום או מחוזי, שידון ייקבע בהתאם לסכום החוב שנתבע), או אם מדובר בשיק קיימת האפשרות לפנות ישירות להוצאה לפועל לפירעונו.
בשלב זה באפשרות החייב להתגונן ולנהל הליך משפטי במהלכו מתברר המקרה בפני בית המשפט, או לטעון בפני רשם ההוצאה לפועל שפרע את החוב הנתבע.
ככל שהחייב בוחר שלא להתגונן או שלא הוגשה מטעמו התנגדות לרשם ההוצאה לפועל, ניתן לבקש פסק דין בהיעדר הגנה, כאשר במקרים רבים ניתן פסק דין על בסיס הבקשה אף מבלי שייערך דיון בבית המשפט.
 

פתיחת תיק בלשכת ההוצאה לפועל

השלב השלישי הוא פתיחת תיק בלשכת ההוצאה לפועל וזאת לצורך נקיטה בהליכים לגביית החוב תוך הפעלת הליכי גבייה שונים ובהם הטלת הגבלות, עיקולים והליכים נוספים על החייב.

פתיחת תיק בהוצאה לפועל אפשרית במספר רב של מקרים. כאמור, בין אם מדובר בפסק דין (לרבות פסק דין בגין אי תשלום חוב מזונות), שיק שחזר ואפילו הסכם בכתב שהופר.

השיק או פסק הדין יוגשו במסגרת בקשה לביצוע שטר/פסק דין ואילו הסכם שהופר יוגש במסגרת תובענה על סכום קצוב. כאשר ישנן שתי עילות לחוב; אחת בגין שטר והשנייה עילה כספית מסוג תביעה על סכום קצוב, ניתן להגיש אותן יחד כבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב.
יוער, כי ניתן להגיש תביעה על סכום קצוב ישירות ללשכת ההוצאה לפועל במקום לבית המשפט בתנאי שסכום התביעה אינו עולה על 75,000 ש"ח. ככל וסכום התביעה נמוך מ – 25,000 ₪, הזוכה רשאי לפעול לגבייתו באמצעות "המסלול המקוצר" בהוצאה לפועל.
לאחר פתיחת התיק בלשכת ההוצאה לפועל, תישלח אזהרה לחייב, לפיה ניתנת לחייב ארכה בת 30 יום להסדרת החוב (לעיתים תקבע ארכה קצרה יותר בת 20 יום בהתאם למקרה). במידה שבתום תקופת האזהרה, לא פרע החייב את חובו, ניתן לנקוט באופן מיידי בשורה של הליכים לשם עיקול נכסיו של החייב לצורך גביית החוב. בין הפעולות השגרתיות המביאות במקרים רבים לגביית החוב, ניתן למנות את הפעולות שלהלן: עיקול חשבונות הבנק של החייב, עיקול רכבים הרשומים על שם החייב, עיקול מטלטליו של החייב, עיקול כספים המגיעים לחייב ממקורות שונים, עיקול מקרקעין הרשומים על שם החייב ועיקול נכסים אחרים השייכים לחייב לרבות נכסים המצויים בשימושו של החייב אולם אינם רשומים על שמו. עיקולים אלו מונעים מהחייב להוציא את הנכסים המעוקלים מידיו ומאפשרים בהמשך לממש את העיקול על דרך של מכירת הנכס, כאשר התמורה תשמש לשם פירעון החוב.
המחוקק התיר לזוכה לנקוט בעוד סדרת פעולות חשובה לשם גביית החוב. כנגד חייב המתחמק במשך זמן ניכר מפירעון החוב, ניתן לבקש להטיל מגבלות אשר יצרו משמעותית את צעדיו וביניהן: הגבלה על חידוש רישיון הנהיגה, הגבלת החייב מלצאת את הארץ והגבלת החייב מהתנהלות אשראי תקינה שמכבידה על יכולת ההתנהלות של החייב מול בנקים.
במידה ומדובר בחייב אשר לאחר מועד יצירת החוב פנה להליכי חדלות פירעון, דרך המלך הינה הגשת תביעת חוב הנתמכת בשטר/ פסק דין/ בקשה לביצוע על סכום קצוב לצורך הוכחות החוב הנטען כחלק ממצבת הנשייה בתיק.
 
לסיכום, אין ספק כי גביית חובות עשויה להיות תהליך לא נעים עבור כל הצדדים המעורבים בעניין. עם זאת, מדובר בהליך חיוני שנועד לשמור על זכויותיו של בעל העסק או הנושה ולהביא לפירעון החוב מחד, ומאידך, מאפשר לחייב הידברות מסוימת עם הזוכה ולעיתים אף פריסת תשלום החוב בהתאם ליכולתו הכלכלית. 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.