מאת:

האם ובאיזה אופן ניתן לקבל פיצוי בגין נזקים אלה מהמדינה?

במהלך השבוע האחרון התקיים מבצע נרחב של כוחות צה"ל נגד פעילי הג'יהאד האיסלאמי ברחבי רצועת עזה ואיו"ש. בעקבות המבצע נערכו מאות של תקיפות רקטות מצד הרצועה, רובן אל עבר ישובי הדרום וחלקן אל עבר ישובי המרכז. הגם שמרבית הרקטות ששוגרו יורטו באמצעות מערכת כיפת ברזל ו/או נפלו בשטחים ריקים, היו גם אירועים שבהם נגרם נזק למבנים ולרכוש. בנוסף לכך, שיגור הרקטות גרם לשיתוק חלקי של הפעילות העסקית, בעיקר ביישובי הדרום.
 
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), תשל"ג- 1973 מסדירות את תשלום הפיצוי המגיע בגין נזקי רכוש לנפגעי פעולות איבה. בהתאם לחוק משולם פיצוי בגין רכוש שנפגע פיזית כתוצאה מהתקיפה בכל רחבי הארץ וכן משולם פיצוי בגין אובדן הכנסות (נזק עקיף) לעסקים שנאלצו לסגור את שעריהם אולם זאת בשטח מוגבל.
 

פיצוי בגין נזק ישיר

הפיצוי בגין נזק ישיר כולל פיצויים בגין נזק למבנה, בין אם מבנה מגורים ובין אם מבנה עסקי, נזק לתכולת הבית או העסק ונזק לכלי רכב.

סכום הפיצוי המגיע בגין נזקים למבנה, לתכולת העסק ולרכב משולם בהתאם להערכת שווי הנזק בפועל, כך שאם מדובר באובדן גמור של הרכוש, תבוצע הערכת שווי של הרכוש במצבו טרם הפגיעה וסכום הפיצוי ישקף את שווי הרכוש. מאידך כאשר מדובר בפגיעה חלקית הניתנת לתיקון, תתבצע הערכה של היקף ההוצאות הנדרש לצורך תיקון ו/או שיפוץ של הרכוש והחזרת מצבו לקדמותו, לרבות ירידת ערך, ככל שנשארת כזאת לאחר התיקון.

מאידך, בכל הנוגע לשיעור הפיצוי בגין תכולת בית מגורים כגון ריהוט, ביגוד, מכשירי חשמל וחפצי בית אחרים, קובע החוק תקרת פיצוי בהתאם לסוג הרכוש.
בנזקים ישירים לציוד בעסק, הפיצויים יהיו בהתאם לשווי השוק של הציוד לפני הפגיעה. בעל העסק יצטרך להוכיח כי התכולה אשר נפגעה שייכת לו. בפגיעה של מלאי בעסק הפיצויים יהיו בהתאם לשווי עלות המלאי אשר נפגע.
ראוי לציין כי החוק אינו מעניק פיצוי לפגיעה בשטרות כסף מזומן, המחאות, תכשיטים, עתיקות וחפצי אמנות.
סכום הפיצוי נקבע בידי שמאי מס רכוש המגיעים לשטח, המתעדים את הפגיעה ולאחר מכן מבצעים הערכה של שווי הנזק.
עד להגעת נציגי מס רכוש, אין לגעת ברכוש שנפגע, להזיז אותו ממקומו, לתקנו או לבצע בו כל פעולה אחרת. בנוסף רצוי לערוך תיעוד מצולם של כלל הנזקים בסמוך ככל הניתן לאחר הפגיעה, על מנת למנוע טענות בדבר שיבושים.
 

פיצוי בגין נזק עקיף/ אובדן הכנסות

פיצוי בגין נזק עקיף משולם על פי החוק בישובים המוגדרים כ – "ישוב ספר" או כאשר העסק ממוקם בטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה.
שיעור הפיצוי בגין נזק עקיף כולל את אובדן ההכנסה ו/או אובדן התשואה שנגרמה כתוצאה מהיעדר האפשרות לפתוח את העסק (באופן מלא או חלקי) במהלך פעולות האיבה, גם אם לעסק לא נגרמה פגיעה ישירה.
באשר לעסקים אשר נפגעו באופן ישיר ואשר לא ניתן להמשיך בהפעלתם עקב הפגיעה, חישוב הנזק העקיף יכלול גם את משך הזמן שבו לא ניתן היה להפעיל את העסק עקב הצורך בשיקומו.
הוכחת הנזק העקיף דורשת הצגת מסמכים חשבונאיים בנוגע להכנסות העסק בתקופה שלפני הפגיעה, על מנת לאמוד את שיעור הנזק שנגרם כתוצאה מהשבתת העסק.
ראוי לציין כי ביום 19 בנובמבר 2019 אישרה ועדת הכספים של הכנסת תיקון קבוע לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (תיקון) התש"פ-2019 בהתייחס לעסקים המצויים ביישובי ספר. עד לתיקון, אולמות שמחה, גני אירועים, מוסדות תרבות ופנאי ובתי אוכל יכלו להגיש תביעה לפיצוי בגין נזק עקיף שנגרם להם עקב הפסקת פעילות מלאה של למעלה משבוע ימים.
בעקבות סבבי הלחימה הקצרים נערך תיקון להגדרת "שווי של נזק עקיף" ועסקים בתחום  אולמות אירועים, מוסדות תרבות ובתי אוכל ופנאי, רשאים להגיש תביעה מיד עם קרות האירועים, לרבות בשל חומרי גלם שהתקלקלו.
 

המועד להגשת תביעה

ככלל, במקומות שבהם אירעה פגיעה מגיעים נציגי מס רכוש באופן יזום ומתעדים את היקף הנזק. יחד עם זאת, ישנם גם מקומות שאליהם נציגי מס רכוש אינם מספיקים להגיע וגם אם מדובר במקום שאליו הגיעו הנציגים, ראוי להגיש הודעה על נזק, על מנת להימנע ממחלוקות עם רשויות המס לאחר מעשה.
הודעה על נזק יש להגיש בתוך שבועיים ממועד קרות הנזק בטופס ייעודי שנקבע למטרה זו ואשר ניתן להגישה גם באופן מקוון.
בהמשך למסירת הודעה, יש להגיש תביעה לתשלום פיצויים וזאת בתוך 3 חודשים ממועד קרות הנזק ובה יש לכלול פירוט מלא לגבי הרכוש שנפגע, האופן שבו הוא נפגע, שוויו של הרכוש ושיעור הפיצוי המבוקש בגינו.
 

ערר וערעור

על החלטת מנהל מס רכוש בתביעה לנזק ישיר או עקיף ניתן להגיש ערר בפני ועדת ערר ועל החלטתה של ועדת ערר ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.
 

לסיכום

המדינה מעניקה מענה לנזקים הנגרמים כתוצאה מפעולות איבה כדוגמת המבצע הצבאי האחרון ברצועת עזה, עלות השחר.
כאשר מדובר בנזק בהיקף שאינו נרחב, לרוב הערכתם של שמאי מס רכוש תהיה מספקת ותיתן מענה הולם לנזק שנגרם. מאידך, כאשר מדובר בנזקים בהיקפים משמעותיים ו/או כאשר מדובר בנזק עקיף לבתי עסק באזור עוטף עזה, נזקים אלה מצריכים הקפדה על תיעוד, הצגת הוכחות, ניסיון במילוי הטפסים הייעודיים ועמידה במועדים על מנת לזכות בפיצוי המירבי בהתאם לקבוע בחוק. במקרים מהסוג הזה, בהחלט ראוי לשקול ליווי באמצעות אנשי מקצוע ובמידת הצורך אף לשקול הגשת ערר ו/או ערעור לבית המשפט, ככל שהחלטת רשויות המס אינה משקפת את שיעור הנזק שנגרם בפועל.
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

תאונת דרכים כפעולת איבה

מאת: אלי דורון, עו"ד

מה דינה של תאונת דרכים שנגרמה כתוצאה או במהלך פעולת איבה. מי יכסה את הנזק לנפגע? כל הפרטים המאמר

הכרה בפגיעה נפשית בפעולות איבה

מאת: אלי דורון, עו"ד

כל אזרח או תושב ישראל אשר נפגע פיזית או נפשית מפעולה של מדינה או ארגון עוין לישראל וודאי שנפגעי מלחמת חרבות ברזל נחשבים ככאלה, זכאי לפיצויים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה תש"ל 1970. כאמור גם פגועי נפש נפגעי חרדה ופוסט טראומה וכדומה נכנסים לקטגוריה זו.

שיעור תגמולים לפי חוק נפגעי פעולות איבה

מאת: אלי דורון, עו"ד

מי שהוכר כנפגע פעולות איבה זכאי לתגמולים ע"פ החוק. נפגע בפעולת איבה שהגיש תביעה לתגמול נכות, יוזמן להופיע לפני ועדה רפואית, שבסמכותה לקבוע את דרגת נכותו לתקופה זמנית או קבועה, לפי חומרת הפגיעה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.