מאת:


חוקי המס הנהוגים במדינת ישראל כיום, ממסים הכנסות של תושב ישראל שהופקו בכל מקום בעולם ומכל מקור הכנסה, כל עוד מפיק ההכנסה הינו תושב ישראל – שיטת מס פרסונלית. קיימים מקרים רבים בהם מפיק ההכנסה, הנישום, עוזב את הארץ למספר שנים ומשכך, נוצר קושי בהגדרת תושבתו וכפועל יוצא מכך קשה לקבוע את חבות המס של הנישום ככל הנוגע לתקופות אלו. קושי זה זוכה להתייחסות פרטנית בפקודת מס הכנסה בקבעה כלל בסיסי לקביעת תושבותו של נישום וכן מבחנים נוספים אותם יש לבחון בבואה של רשות המיסים לקבוע את תוקף תושבותו של אדם.
 

פקודת מס הכנסה ביחס לתושבותו של נישום

כלל הבסיס, הקבוע בחוזר מס הכנסה (1/2011) הינו טכני בלבד ובודק את מספר הימים בהם שהה נישום מחוץ למדינה. ע"פ הכלל, יחיד אשר שהה מחוץ לישראל פחות מ 183 ימים בשנה יחשב כתושב מדינת ישראל לצרכי מס ולעומתו יחיד אשר שהה מחוץ למדינה בשנת מס כלשהיא ובשנה שלאחריה למעלה מ 183 יום בכל שנת מס בנפרד, יחשב כתושב חוץ, זאת ככל ועומד בתנאי השני הקובע מבחני זיקה למקום התושבות. יחיד אשר מירב הזיקות מצביעות על היותו תושב חוץ, יחשב ככזה בעוד יחיד אשר מירב הזיקות מצביעות על היותו תושב ישראל יחשב לרוב, כתושב ישראל לצורכי מס. גם נוסחה זו איננה מפרידה בוודאות בין תושב לתושב חוץ ובתי המשפט כבר נקראו לדון בסוגיה דנן במספר מקרים בעבר. במסגרת עמ"ה 32608-01-10 מיכאל ספיר נ' פקיד שומה כפר סבא, נדרש לא מכבר בית המשפט המחוזי לשאלת תושבותו של אדם לצורכי מס, בישראל. במקרה זה דובר בנישום אשר לאחר פרישתו משירות קבע בצה"ל, עבד בסינגפור במשך כארבע שנים לאחריהם חזר ארצה ועבד כשכיר בחברה. לאחר מספר שנים הוצע לו לעבור אל סינגפור ולאייש משרת ייעוץ באותו המקום. אותו נישום החליט, יחד עם משפחתו, להעתיק מגוריהם למקום זה אלא שבסמוך למועד המעבר, החליטו אשתו ושתי בנותיו הבגירות להישאר בארץ. הנישום לא וויתר על חלומו וטס לסינגפור, שם נשאר. בני הזוג לא התגרשו לטובת הילדים.
 


 

שומת מס על הכנסות מחו"ל

פקיד שומה הוציא עבור הנישום שומת מס המחייבת אותו במס על הכנסותיו בסינגפור. הנישום אשר התנגד לקביעה זו ערער לבית המשפט. בית המשפט בדק את המבחן הראשון, הטכני, ומצא כי לפי מבחן זה נחשב הנישום כתושב חוץ, בבואו לבחון את מירב הזיקות ערך בית המשפט הפרדה בין שנות המס השונות ובחן את מירב הזיקות. במקרה דנן, לנישום היו בארץ אישה וילדים, בית מגורים, חשבונות בנק ועוד המבססים זיקות הקושרות אותו לארץ. במהלך המשפט פעל הנישום להוכיח כי למרות שעל פניו נראה כי מירב הזיקות קושרות אותו לארץ, המדובר במקרה יוצא דופן וחריג בו הנישום עצמו אכן שוהה בחו"ל ואינו נחשב תושב כלל שכן כל זיקותיו לארץ מקורן באשתו ובנותיו אשר החליטו שלא לעבור עימו, אך ככל שהדבר תלוי בו הוא גמר בדעתו לעבור לסינגפור ולנהל שם את מרכז חייו. בית המשפט בדק טענותיו של הנישום ומצא כי אכן המקרה אינו שכיח אך בנסיבות הספציפיות מדובר באדם אשר העתיק מגוריו למדינה אחרת ויש לערוך הפרדה ברורה בין מקום חייו למקום חיי משפחתו. על כן, פסק בית המשפט לטובתו והכיר בו כתושב חוץ הפטור ממס על הכנסותיו בארץ. מפסק דין זה אנו רואים כי גם במקרה בו מירב הזיקות אכן קושרות אדם לארץ, אך הדבר אינו מוצדק בנסיבות העניין, ישנן דרכים לפעול בנושא ע"מ להוכיח ניתוק תושבותו של נישום דרך בחינת מצבו האישי של הנישום בניתוק מבני משפחתו.

תושבות לצורכי מס וניתוקה

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

פרשת בר רפאלי - איך מנתקים תושבות לצרכי מס?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

ביום 10.4.2019 דחה בית המשפט המחוזי את ערעורה של בר רפאלי על שומה שהוציא פקיד השומה כפר סבא וקבע כי בין השנים 2009-2010 הייתה המערערת לתושבת ישראל וכפועל יוצא מכך, חבה בתשלום מסים בישראל בגין הכנסותיה בישראל ובחו"ל (בע"מ 6418-02-16 רפאלי נ' פקיד שומה כפר סבא).

תושבות ישראלית לסיווג הכנסות ממשחקי פוקר

מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); דורון פסו עו"ד

ביום 9.10.18 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין ע"א 476/17 בו נדחה ערעור שהוגש על ידי הנישום ונקבע כי המערער היה "תושב ישראל" בשנת המס 2007 וכי הכנסותיו ממשחקי פוקר יסווגו.

מיסוי תושבי חוץ

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד; הדר וייצנר, משפטנית

עד ליום 1.1.07 הגדירה פקודת מס הכנסה כ"תושב חוץ" כל "מי שאינו תושב ישראל". החל מיום 1.1.07 הורחבה ההגדרה של "תושב חוץ" מתוך מטרה לאפשר ודאות לנישומים, זאת באמצעות הכנסת מבחן טכני, כמותי, אשר נישום העומד בתנאיו מהווה תושב חוץ. תחולתה של ההגדרה החדשה לעניין "תושב חוץ" הנה מיום 1.1.07.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם