מאת:

בראי העלייה החדה במחירי דירות המגורים בישראל בשנים האחרונות, אשר נבעה כתוצאה ישירה מהביקוש הרב לרכישת דירות למגורים אל מול ההיצע הנמוך בדירות מגורים בשוק, נכנס לתוקף ביום 24/2/2011 חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן: "הוראת השעה"), אשר נועד להתמודד עם הריכוזיות בשוק הנדל"ן הישראלי ולתמרץ מכירת דירות מגורים אשר הלכה למעשה תוביל לגידול בהיצע הדירות בשוק.

כחלק מניסיונותיו של המחוקק "להציף" באופן מיידי את השוק הישראלי בדירות המיועדות למגורים, נוספו בהוראת השעה שני פטורים עיקריים ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים מזכה ואף בגין מכירת דירת מגורים שאינה מזכה, ומאידך נקבעו מדרגות מס רכישה גבוהות מהרגיל לרוכש דירת מגורים המיועדת להשקעה. להלן נסקור במאמרנו את החידושים אשר נקבעו בהוראת השעה.

פטורים ממס שבח:

סעיף 6(א) להוראת השעה – פטור לדירת מגורים מזכה:
בנוסף לפטורים הקבועים בפרק חמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק"), רשאי מוכר דירת מגורים מזכה (בתאם להגדרת בסעיף 49(א) לחוק) להנות מפטור נוסף ממכירת דירת מגורים מזכה וזאת ללא צורך בהמתנת תקופה של 4 שנים בין המכירות, בתנאי שיעמוד במספר תנאים:
1. הדירה הנמכרת הנה דירת מגורים מזכה.
2. דירת המגורים המזכה נמכרת מיום 1/1/2011 ועד ליום 31/12/2012.
3. במכירת דירת המגורים המזכה, נמכרו כל זכויותיו של המוכר בדירה (כולל זכויותיהם של בני משפחתו אשר נכנסים בגדר "התא המשפחתי").
4. שווי מכירת הדירה הנו עד לסך של 2.2 מיליון ₪ ( על יתרת הסכום בלבד ייחול מס שבח).
5. המוכר לא קיבל לידיו את דירת המגורים ללא תמורה בתקופת הפטור, היינו מיום 1/11/2010 ועד ליום 31/12/2012.
6. דירת המגורים לא נמכרת לקרובו של המוכר ("קרוב" – כהגדרתו בחוק).

למען הסר ספק, יודגש כי הפטור הנ"ל יינתן למוכר ("מוכר" – כולל התא המשפחתי) עד פעמיים בגין מכירת דירת מגורים מזכה בתקופות שבין 1/1/2011 ועד ליום 31/12/2012.

סעיף 6א להוראת השעה – פטור לדירת מגורים שאינה מזכה:
בהתאם לסעיף 6א' להוראת השעה ובניסיון להגדיל את היצע הדירות בשוק הישראלי, התיר המחוקק בהוראת השעה למוכר דירת מגורים שאינה מזכה, לקבל פטור ממס שבח בגין מכירתה. יובהר, כי לשם קבלת הפטור, על המוכר לעמוד במספר תנאי סף:
1. הדירה הנה דירת מגורים ("דירת מגורים" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק).
2. דירת המגורים נמכרת מיום 1/8/2011 ועד ליום 30/6/2013.
3. במכירת דירת המגורים, נמכרו כל זכויותיו של המוכר בדירה (כולל זכויותיהם של בני משפחתו אשר נכנסים בגדר "התא המשפחתי").
4. שווי מכירת הדירה הנו עד לסך של 2.2 מיליון ₪ ( על יתרת הסכום בלבד ייחול מס שבח).
5. המוכר לא קיבל לידיו את דירת המגורים ללא תמורה מיום 5/6/2011 ועד ליום 30/6/2013.
6. דירת המגורים לא נמכרת לקרובו של המוכר.

יובהר כי על מנת להימנע מתכנוני מס ולשם קיום תכלית הוראות השעה, קבע המחוקק כי בכל הסכם מכר הנוגע למכירת דירת המגורים שאינה מזכה, יש לקבוע מפורשות כי על הדירה לשמש למגורים במשך שנתיים רצופות. במידה והרוכש לא ייעשה שימוש בדירה למגורים, הוא יחויב בתשלום מס רכישה בשיעור של 15% משווי הרכישה.

יודגש, כי מוכר דירת מגורים שאינה מזכה (כולל התא המשפחתי) יכול לעשות שימוש בפטור הנ"ל עד 3 פעמיים בתקופות שבין 1/8/2011 ועד ליום 30/06/2013.

מס רכישה:

בנוסף לפטורים ממס שבח אשר פורטו לעיל, הוראת השעה מוסיפה וקובעת גם שינויים במס הרכישה של דירות מגורים. יצוין כי השינויים אשר יצוינו במאמרנו להלן, תקפים בהתאם להוראת השעה ולתקנות עד ליום 31/12/2012.

>> מידע נוסף אודות חוק מיסוי מקרקעין, תוכלו למצוא כאן.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

ייצוג דיירים בהתחדשות עירונית

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)

במאמר זה נסקור את החשיבות בבחירת עו"ד בעל ידע וניסיון בתהליך התחדשות עירונית, נבחן את אבני הדרך ואת מקומו של עו"ד בכל אחת מנקודות זמן אלו.

הוצאות פיתוח מגרש אינן מהוות חלק ממחיר המקרקעין לצורך חישוב מס רכישה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט העליון דן בשני ערעורים שבמרכזם השאלה האם בעת רכישת מקרקעין שלא עברו פיתוח, תוך התחייבות לשאת בהוצאת הפיתוח של המגרש, יש לראות בסכום שאותו מתחייב לשלם הרוכש עבור פיתוח המגרש כחלק ממחיר המקרקעין המחויב במס רכישה או שמא יש לראות את ההתחייבות לשאת בהוצאות הפיתוח כהתחייבות נפרדת מההתחייבות לרכישת המקרקעין שאין לשלם עליה מס רכישה.

חברה קבלנית או איגוד מקרקעין ?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

ביהמ"ש קבע, כי חברה שחתמה על הסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38, אך בפועל לא פעלה באופן שוטף ורציף לביצוע הפרויקט, כך שבפועל כל מה שהיה בידי החברה הוא בגדר זכות במקרקעין, תסווג כאיגוד מקרקעין. כפועל יוצא מכך נקבע כי מכירת מניותיה של חברה כזאת - תהיה בגדר פעולה באיגוד מקרקעין ותחויב במס רכישה כדין.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.