מאת:

תמ"א 38, הינה תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. התכנית חלה על מבנים בעלי 2 קומות או יותר ואשר הוצא היתר לבנייתם לפני 1 בינואר 1980. הוראות התמ"א קובעות את המסגרת התכנונית שתאפשר מתן היתרי בניה מכוחה. התמ"א מציעה תמריצים לבעלי הנכסים (כגון העלאת שווי ערך הדירה, הוספת מעלית, הרחבת הדירה וחיזוק המבנה מפני רעידות אדמה ועוד) ו/או היזמים שיעודדו את החיזוק ויאפשרו אותו מבחינה כלכלית. זאת תוך שמירה על איזון בין הצורך לחיזוק ומימונו לבין שיקולים עירוניים רחבים אחרים.

במסגרת התמריצים לביצוע החיזוק, ניתנות הטבות מיסוי לדיירים ולקבלן/היזם כגון פטור ממס שבח וכן  - במקרים מסוימים – פטור מתשלום היטל השבחה. במסגרת הדין הקיים הפטור מהיטל השבחה הינו ביחס לזכויות בנייה מכח תמ"א 38 בלבד, ואינו חל על תוספת זכויות מכח תכנית מפורטת, משכך מקום בו נדרש לאשר תכניות מפורטות לחיזוק מבנים לצורך הגדלת זכויות הבנייה – כדי להגיע לכדאיות כלכלית – כגון באזורי פריפריה בהן שוויין של זכויות לבנייה מכח תמ"א 38 נמוך יחסית - נוצר חיוב בהיטל השבחה בגין הזכויות הנוספות.  במסגרת הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – הרחבת הפטור מהיטל השבחה), התשע"ב-2012, מבקש המחוקק לקבוע כי השבחה בגין תוספת זכויות בניה שמקורן בתכנית מפורטת לחיזוק מבנים לפי סעיף 23 לתמ"א 38 תהיה פטורה מהיטל השבחה. התיקון הנ"ל לחוק יאפשר הגדלת זכויות הבנייה על ידי היזמים/קבלנים ללא הגדלת נטל המס המוטל עליהם (כמי שנושאים בדרך כלל בנטל המסים בעסקאות מסוג זה) ומשכך יגדיל את הכדאיות הכלכלית של ביצוע פרויקטים מסוג זה ויאפשר חיזוקם של בניינים רבים נוספים שעד כה נמנע חיזוקם בשל כך. יובהר כי לצורך שליטה ובקרה בפטורים מהיטל השבחה שינתנו על פי הצעת החוק האמורה, מסמיכה הצעת החוק את שר הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע אזורים או יישובים שבהם לא יחול הפטור הקבוע בהצעת החוק.
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

ייצוג דיירים בהתחדשות עירונית

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)

במאמר זה נסקור את החשיבות בבחירת עו"ד בעל ידע וניסיון בתהליך התחדשות עירונית, נבחן את אבני הדרך ואת מקומו של עו"ד בכל אחת מנקודות זמן אלו.

הוצאות פיתוח מגרש אינן מהוות חלק ממחיר המקרקעין לצורך חישוב מס רכישה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט העליון דן בשני ערעורים שבמרכזם השאלה האם בעת רכישת מקרקעין שלא עברו פיתוח, תוך התחייבות לשאת בהוצאת הפיתוח של המגרש, יש לראות בסכום שאותו מתחייב לשלם הרוכש עבור פיתוח המגרש כחלק ממחיר המקרקעין המחויב במס רכישה או שמא יש לראות את ההתחייבות לשאת בהוצאות הפיתוח כהתחייבות נפרדת מההתחייבות לרכישת המקרקעין שאין לשלם עליה מס רכישה.

חברה קבלנית או איגוד מקרקעין ?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

ביהמ"ש קבע, כי חברה שחתמה על הסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38, אך בפועל לא פעלה באופן שוטף ורציף לביצוע הפרויקט, כך שבפועל כל מה שהיה בידי החברה הוא בגדר זכות במקרקעין, תסווג כאיגוד מקרקעין. כפועל יוצא מכך נקבע כי מכירת מניותיה של חברה כזאת - תהיה בגדר פעולה באיגוד מקרקעין ותחויב במס רכישה כדין.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.