מאת:


תמ"א 38, הינה תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. התכנית חלה על מבנים בעלי 2 קומות או יותר ואשר הוצא היתר לבנייתם לפני 1 בינואר 1980. הוראות התמ"א קובעות את המסגרת התכנונית שתאפשר מתן היתרי בניה מכוחה. התמ"א מציעה תמריצים לבעלי הנכסים (כגון העלאת שווי ערך הדירה, הוספת מעלית, הרחבת הדירה וחיזוק המבנה מפני רעידות אדמה ועוד) ו/או היזמים שיעודדו את החיזוק ויאפשרו אותו מבחינה כלכלית. זאת תוך שמירה על איזון בין הצורך לחיזוק ומימונו לבין שיקולים עירוניים רחבים אחרים.

במסגרת התמריצים לביצוע החיזוק, ניתנות הטבות מיסוי לדיירים ולקבלן/היזם כגון פטור ממס שבח וכן  - במקרים מסוימים – פטור מתשלום היטל השבחה. במסגרת הדין הקיים הפטור מהיטל השבחה הינו ביחס לזכויות בנייה מכח תמ"א 38 בלבד, ואינו חל על תוספת זכויות מכח תכנית מפורטת, משכך מקום בו נדרש לאשר תכניות מפורטות לחיזוק מבנים לצורך הגדלת זכויות הבנייה – כדי להגיע לכדאיות כלכלית – כגון באזורי פריפריה בהן שוויין של זכויות לבנייה מכח תמ"א 38 נמוך יחסית - נוצר חיוב בהיטל השבחה בגין הזכויות הנוספות.  במסגרת הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – הרחבת הפטור מהיטל השבחה), התשע"ב-2012, מבקש המחוקק לקבוע כי השבחה בגין תוספת זכויות בניה שמקורן בתכנית מפורטת לחיזוק מבנים לפי סעיף 23 לתמ"א 38 תהיה פטורה מהיטל השבחה. התיקון הנ"ל לחוק יאפשר הגדלת זכויות הבנייה על ידי היזמים/קבלנים ללא הגדלת נטל המס המוטל עליהם (כמי שנושאים בדרך כלל בנטל המסים בעסקאות מסוג זה) ומשכך יגדיל את הכדאיות הכלכלית של ביצוע פרויקטים מסוג זה ויאפשר חיזוקם של בניינים רבים נוספים שעד כה נמנע חיזוקם בשל כך. יובהר כי לצורך שליטה ובקרה בפטורים מהיטל השבחה שינתנו על פי הצעת החוק האמורה, מסמיכה הצעת החוק את שר הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע אזורים או יישובים שבהם לא יחול הפטור הקבוע בהצעת החוק.
 
חוק התכנון והבניה

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

העברת נכס מקרקעין לנאמנות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח), בת-אל עובדיה, עו"ד; לידור עמר, משפטן

החל בשלב בו נוצרת הנאמנות, ולאור השוני וחוסר הבהירות בין הוראות הדין לעמדת רשות המיסים בעניין, מתעוררות שאלות רבות אשר יש לתת עליהן את הדעת - לדוגמא, האם יצירת הנאמנות מהווה אירוע מס? בהנחה שכן, האם אירוע שכזה יהיה חייב במס או שמא פטור?

רכישת דירה בזמן קורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); לידור עמר, משפטן

נגיף הקורונה (COVID-19) הגיח אל עולמנו בתחילת שנת 2020 והביא עמו סט של כללים חדשים בעולם כולו ובעולם הנדל"ן בפרט - מדריך זה, מטרתו להתוות את עשרת הדיברות למעוניין ברכישת דירה בתקופת משבר הקורונה.

רכישת / מכירת דירה בימי הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו יודע להיכנס במהירות לפרטי העסקה, לבצע את כלל הבדיקות הנדרשות לטובת הבטחת השלמת עסקה ברורה חלקה ונקייה ובנוסף לייעץ לך, הרוכש או המוכר, בכל הקשור לשיקולי המס.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים