מאת:


מענק סיוע לעסקים בתקופת הקורונה – האם סניפי רשת יבחנו בנפרד?

על אף התחושה כאילו המגיפה מאחורינו נישומים רבים, עסקים ועוסקים, ממשיכים לדון מול רשות המיסים בקשר לזכאותם למענק השתתפות בהוצאות הקבועות כפי שנקבע בחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף קורונה החדש) (הוראת שעה), התשי"ף-2020 (להלן: "החוק"). נבקש לעדכנכם, כי לאחרונה ניתנה החלטה על ידי ועדת הערר בעניין חברת נ.ע גולדה נתניה בע"מ (להלן: "העוררת") (ערר 1003-21).
 
העוררת היא חברה המפעילה מאז חודש ינואר 2019 גלידריה בקניון "סינמה סיטי" תחת זיכיון של רשת "גולדה". ביולי 2019 הקימה החברה סניף נוסף במרכז המסחרי "יכין סנטר". נוכח המגבלות שהוטלו על המשק בעקבות נגיף הקורונה, הפעילות באחד הסניפים נסגרה (סניף הסינמה סיטי) ואולם הסניף השני שנותר פתוח הצמיח לחברה הכנסות בהיקף גבוה. בהקשר זה עלתה השאלה כיצד יש לחשב את שיעור ירידת המחזורים של החברה בתקופות הזכאות הרלוונטיות, לצורך חישוב זכאותה של העוררת למענק בעד ההשתתפות בהוצאות הקבועות. העוררת טענה כי יש לבצע הפרדה מלאה בין פעילות הסניפים ולחשב את ירידת המחזורים של הסניף בסינמה סיטי (הסניף שנסגר) ללא תלות במחזורי הסניף הנוסף. העוררת הדגישה כי ירידת המחזורים של הסניף בסינמה סיטי היא בשיעור של 100% והזכירה את הנזק הרב הנגרם לה כתוצאה מסגירת הסניף (הוצאות החזקה וארנונה נמשכות, בלאי של מכונות, ציוד, ריהוט ושיפוצים). רשות המסים (להלן: "המשיבה") טענה מצדה כי פתיחת הסניף החדש היוותה למעשה שינוי מבני בעסק והבהירה כי התאימה את דרך החישוב לעסק לזו לדרך הקבועה בחוק לגבי עסק חדש, כפי שהתווה המחוקק. עוד טענה המשיבה כי לא ניתן להיעתר לבקשת העוררת לחשב את מחזור ההכנסות לכל סניף בנפרד, שכן חישוב כזה יחייב אותה לקיים בדיקה פרטנית של נתוני הנהלת החשבונות של העוררת, כאשר בחינה פרטנית כזו חוטאת לתכלית החוק – להעמיד נוסחת חישוב פשוטה ויעילה לחישוב המענקים.
 
הועדה שדנה בעניין, החליטה לדחות את הערר וקבעה כדלקמן:
  • במסגרת סעיף 8(3) לחוק, נדרש קשר סיבתי, היינו שהירידה במחזורי העסקאות נגרמה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, כאשר לצורך חישוב גובה המענק, נבחן מצבו של העסק לפי שיעור הירידה במחזור העסקאות שלו.
  • חישוב ירידת המחזורים על בסיס נתוני 2019 יוצרת במקרים מסוימים בעיות ועיוותים, בעיקר כאשר עומד על הפרק עסק שחלו בפעילות העסקית שלו שינויים משמעותיים בשנת 2019.
  • מאחר והעוררת פתחה את הסניף הנוסף בחודש יולי 2019, אזי בחודשים יולי-אוגוסט וכן ספטמבר-אוקטובר 2020 תקופת הבסיס כללה את ההכנסות של העוררת מאותו סניף. חישוב שיעור ירידת המחזורים על פי המתכונת הקבועה בחוק נותן ממילא תמונה ריאלית של מחזור העסקים של העוררת לפני משבר הקורונה.
  • לגבי תקופות הזכאות מאי-יוני 2020, שבה חישוב ירידת המחזורים לפי הוראות החוק מוביל בבירור לעיוות (שכן בתקופה זו היה קיים רק סניף אחד) נקבע בין היתר שיש לאמץ את גישתה של המשיבה כמפורט להלן.
  • התכלית הבסיסית שלשמה ניתן המענק הוא הבטחת ההמשכיות העסקית. עסק שהצליח לשמור על ההכנסות בתקופת הקורונה ומחזור העסקאות שלו לא נפגע או נפגע בשיעור שאינו עולה על הרף שנקבע בחוק (ירידה של 25% או 40% לפי תקופת הבסיס), אינו זכאי למענק.
  • ההצעה של העוררת להפריד בין סניפים שונים של העסק אינה מתיישבת עם לשון החוק, לפיו המענק ניתן לעוסק ולא ליחידות הייצור שלו.
  • ההצעה להפריד בין יחידות הייצור השונות של העסק כרוכה בבחינה פרטנית של חשבונות ההכנסה וההוצאה של העסק - בחינה פרטנית שלא יהיה זה נכון להטיל על המשיבה לעשות.  
  • עניינו של עסק שמורכב משני סניפים אינו שונה מעניינן של עסקים אחרים שנסגרו ואשר להם מקורות הכנסה אחרים שמפצים את אובדן ההכנסות. עסק כזה אינו סובל מירידה במחזור ההכנסות או מחזור ההכנסות נפגע בשיעור קטן בלבד, הוא עסק שהחוק אינו רואה בו ככזה שההמשכיות העסקית שלו מצויה בסיכון ושזקוק למענק על מנת לשרוד.
  • במקרה שלפנינו, העוררת הבהירה כי רשת גולדה חוותה עליה במכירות בתקופת הקורונה ולמעשה הסניף שנותר פתוח הצמיח לעוררת הכנסות מרובות למרות העובדה שאחד הסניפים נותר סגור במשך כל התקופה.
  • יש לקבל את הפרשנות אותה מציעה המשיבה לפיה עסק שנערך בו שינוי משמעותי, כגון עסק שפתח סניף נוסף, יראו אותו כעסק חדש שהחל לפעול לאחר תקופת הבסיס, כאשר לפי סעיף 8(2)(א) לחוק נקבע כי עסק שפעילותו החלה לאחר תקופת הבסיס, מחזור העסקאות בתקופת הבסיס יחושב על פי המחזור הדו-חודשי הממוצע בחודשים שמאז פתיחת העסק (ובעניינה של העוררת, הירידה במחזורים תחושב על בסיס מחזור העסקים המעודכן של העסק).
מענק קורונה - האם סניפי רשת יבחנו בנפרד?

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.66 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

סיווג הקצאות אופציות כהכנסה מעבודה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

נבקש לעדכנם כי בחודש פברואר 2021 ניתן פסק דין בעניינו של צבי ליבושור (להלן: "המערער") נגד פקיד שומה רחובות (להלן: "המשיב") שעסק במחלוקות בין הצדדים הנוגעת לסיווג הפיצוי שקיבל המערער על פי הסכם פשרה שנחתם בין הצדדים עם סיום העסקתו של המערער.

תיקון תקנות מס רכוש וקרן פיצויים 2021

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

בימים אלו עוסק משרד האוצר בגיבוש תקנות חדשות הבאות לתקן את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) - ברצוננו לעדכנכם כי בטיוטת התקנות המוצעת על ידי משרד האוצר נקבע כדלהלן:

הגשת דו"ח שנתי בשנת הקורונה 2020

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

שנת המס 2020, שהייתה במידה רבה שנת קורונה, הסתיימה ומשכך המועד להגשת דו"ח שנתי למס הכנסה לגבי שנה זו הולך ומתקרב. נזכיר כי חובת הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה מעוגנת במסגרת סעיף 131 לפקודת מס הכנסה אשר קובע מי חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה בישראל.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים