מאת:


מענק סיוע לעסקים בתקופת הקורונה – האם סניפי רשת יבחנו בנפרד?

על אף התחושה כאילו המגיפה מאחורינו נישומים רבים, עסקים ועוסקים, ממשיכים לדון מול רשות המיסים בקשר לזכאותם למענק השתתפות בהוצאות הקבועות כפי שנקבע בחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף קורונה החדש) (הוראת שעה), התשי"ף-2020 (להלן: "החוק"). נבקש לעדכנכם, כי לאחרונה ניתנה החלטה על ידי ועדת הערר בעניין חברת נ.ע גולדה נתניה בע"מ (להלן: "העוררת") (ערר 1003-21).
 
העוררת היא חברה המפעילה מאז חודש ינואר 2019 גלידריה בקניון "סינמה סיטי" תחת זיכיון של רשת "גולדה". ביולי 2019 הקימה החברה סניף נוסף במרכז המסחרי "יכין סנטר". נוכח המגבלות שהוטלו על המשק בעקבות נגיף הקורונה, הפעילות באחד הסניפים נסגרה (סניף הסינמה סיטי) ואולם הסניף השני שנותר פתוח הצמיח לחברה הכנסות בהיקף גבוה. בהקשר זה עלתה השאלה כיצד יש לחשב את שיעור ירידת המחזורים של החברה בתקופות הזכאות הרלוונטיות, לצורך חישוב זכאותה של העוררת למענק בעד ההשתתפות בהוצאות הקבועות. העוררת טענה כי יש לבצע הפרדה מלאה בין פעילות הסניפים ולחשב את ירידת המחזורים של הסניף בסינמה סיטי (הסניף שנסגר) ללא תלות במחזורי הסניף הנוסף. העוררת הדגישה כי ירידת המחזורים של הסניף בסינמה סיטי היא בשיעור של 100% והזכירה את הנזק הרב הנגרם לה כתוצאה מסגירת הסניף (הוצאות החזקה וארנונה נמשכות, בלאי של מכונות, ציוד, ריהוט ושיפוצים). רשות המסים (להלן: "המשיבה") טענה מצדה כי פתיחת הסניף החדש היוותה למעשה שינוי מבני בעסק והבהירה כי התאימה את דרך החישוב לעסק לזו לדרך הקבועה בחוק לגבי עסק חדש, כפי שהתווה המחוקק. עוד טענה המשיבה כי לא ניתן להיעתר לבקשת העוררת לחשב את מחזור ההכנסות לכל סניף בנפרד, שכן חישוב כזה יחייב אותה לקיים בדיקה פרטנית של נתוני הנהלת החשבונות של העוררת, כאשר בחינה פרטנית כזו חוטאת לתכלית החוק – להעמיד נוסחת חישוב פשוטה ויעילה לחישוב המענקים.
 
הועדה שדנה בעניין, החליטה לדחות את הערר וקבעה כדלקמן:
  • במסגרת סעיף 8(3) לחוק, נדרש קשר סיבתי, היינו שהירידה במחזורי העסקאות נגרמה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, כאשר לצורך חישוב גובה המענק, נבחן מצבו של העסק לפי שיעור הירידה במחזור העסקאות שלו.
  • חישוב ירידת המחזורים על בסיס נתוני 2019 יוצרת במקרים מסוימים בעיות ועיוותים, בעיקר כאשר עומד על הפרק עסק שחלו בפעילות העסקית שלו שינויים משמעותיים בשנת 2019.
  • מאחר והעוררת פתחה את הסניף הנוסף בחודש יולי 2019, אזי בחודשים יולי-אוגוסט וכן ספטמבר-אוקטובר 2020 תקופת הבסיס כללה את ההכנסות של העוררת מאותו סניף. חישוב שיעור ירידת המחזורים על פי המתכונת הקבועה בחוק נותן ממילא תמונה ריאלית של מחזור העסקים של העוררת לפני משבר הקורונה.
  • לגבי תקופות הזכאות מאי-יוני 2020, שבה חישוב ירידת המחזורים לפי הוראות החוק מוביל בבירור לעיוות (שכן בתקופה זו היה קיים רק סניף אחד) נקבע בין היתר שיש לאמץ את גישתה של המשיבה כמפורט להלן.
  • התכלית הבסיסית שלשמה ניתן המענק הוא הבטחת ההמשכיות העסקית. עסק שהצליח לשמור על ההכנסות בתקופת הקורונה ומחזור העסקאות שלו לא נפגע או נפגע בשיעור שאינו עולה על הרף שנקבע בחוק (ירידה של 25% או 40% לפי תקופת הבסיס), אינו זכאי למענק.
  • ההצעה של העוררת להפריד בין סניפים שונים של העסק אינה מתיישבת עם לשון החוק, לפיו המענק ניתן לעוסק ולא ליחידות הייצור שלו.
  • ההצעה להפריד בין יחידות הייצור השונות של העסק כרוכה בבחינה פרטנית של חשבונות ההכנסה וההוצאה של העסק - בחינה פרטנית שלא יהיה זה נכון להטיל על המשיבה לעשות.  
  • עניינו של עסק שמורכב משני סניפים אינו שונה מעניינן של עסקים אחרים שנסגרו ואשר להם מקורות הכנסה אחרים שמפצים את אובדן ההכנסות. עסק כזה אינו סובל מירידה במחזור ההכנסות או מחזור ההכנסות נפגע בשיעור קטן בלבד, הוא עסק שהחוק אינו רואה בו ככזה שההמשכיות העסקית שלו מצויה בסיכון ושזקוק למענק על מנת לשרוד.
  • במקרה שלפנינו, העוררת הבהירה כי רשת גולדה חוותה עליה במכירות בתקופת הקורונה ולמעשה הסניף שנותר פתוח הצמיח לעוררת הכנסות מרובות למרות העובדה שאחד הסניפים נותר סגור במשך כל התקופה.
  • יש לקבל את הפרשנות אותה מציעה המשיבה לפיה עסק שנערך בו שינוי משמעותי, כגון עסק שפתח סניף נוסף, יראו אותו כעסק חדש שהחל לפעול לאחר תקופת הבסיס, כאשר לפי סעיף 8(2)(א) לחוק נקבע כי עסק שפעילותו החלה לאחר תקופת הבסיס, מחזור העסקאות בתקופת הבסיס יחושב על פי המחזור הדו-חודשי הממוצע בחודשים שמאז פתיחת העסק (ובעניינה של העוררת, הירידה במחזורים תחושב על בסיס מחזור העסקים המעודכן של העסק).
מענק קורונה - האם סניפי רשת יבחנו בנפרד?

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.66 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי עסקאות בעלי עניין בחברות הזנק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט קבע בניגוד לעמדת רשות המסים כי עסקת רשיון שימוש בקניין רוחני בין צדדים קשורים אינה עסקה פיקטיבית ואינה מהווה מכירה בפועל של קניין רוחני.

גביית חוב מס של חברה מבעל שליטה לאחר הפסקת פעילות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בירושלים נדונה השאלה מיהו בעל השליטה בחברה החייב בחוב המס של החברה, כאשר מדובר בחברה הרשומה בבעלות תאגיד זר שאין לו נכסים בישראל ואשר ייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו בישראל...

פטור ממס רכישה לנכה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) מעניקה פטור חלקי ממס רכישה ברכישת דירת מגורים לנכה, לעיוור ולמשפחות שכולות כאשר הדירה נרכשת...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.