מאת:


ייצוג משפטי בחקירת המוסד לביטוח לאומי בסיוע עו"ד ורו"ח מומחה בביטוח לאומי, יוצא רשויות המדינה
המוסד לביטוח לאומי הינו מוסד ממשלתי הפועל על פי חוק ומטרתו היא, בין השאר, להעניק לתושבי מדינת ישראל תשלומים, קצבאות, גמלאות ו/או תשלומים אחרים וזאת בהתקיים התנאים המצדיקים את מתן התשלום, על פי התנאים הקבועים בחוק. מוסד זה למעשה ניזון מתשלומי ביטוח לאומי המשולמים על ידי עצמאיים ושכירים כתוצאה מעבודתם ומההכנסות אותם הם מפיקים ממשלח יד ו/או מעילות אחרות. תשלומים אלו, ככל ומדובר בשכירים מנוכים במקור ע"י המעביר ומועברים למוסד על ידי המעביד, ובמקרים בהם מדובר בעצמאיים הרי שאלו מחוייבים על פי דין להעביר תשלומים חודשיים בהתאם להכנסותיהם השוטפות.


המוסד לביטוח הלאומי הינו מוסד ממלכתי מורכב ומתוחכם הפועל על סמך חקיקה משתנה, אשר אין בנמצא עורכי דין רבים השולטים בה. הפסיקה והחקיקה בתחום משתנים בתדירות גבוהה ומשכך ישנו צורך, מצד המומחים בתחום, להיות מעורבים בכל שינוי ולעקוב אחר כל תיקון או תוספת לחוק וזאת על מנת להיות מסוגלים לתת מענה לנדרשים. המוסדר לביטוח לאומי כאמור מורכב מאנשי מקצוע מנוסים ומתוחכמים העוברים הכשרות מגוונות המיוחסות לתחום עיסוקם ובפועל כל מחלקה במשרדי הביטוח הלאומי מורכבת ממקצוענים אשר עברו הכשרה הנוגעת להטבות ו/או לפעולות הנוגעות לתחום עיסוקם. כך יוצא שבמסגרת מוסד זה ישנם העוסקים במגוון תחומים ובכללם תשלומים בגין תאונות עבודה, תשלומים וקצבאות בגין מחלות עבודה, תשלומים בגין לידה, תשלומים בגין דמי אבטלה ,תשלומים בגין נכויות ו/או עזרה לנכים ועוד אין ספור מקרים אחרים הנוגעים בתושבי מדינת ישראל. במסגרת האמורה מוקצבים מיליארדים רבים של שקלים המשולמים על ידי תושבי המדינה מעבודתם השוטפת ותקציבים אלה מאפשרים למדינת ישראל להתנהל כמדינת סעד הדואגת לציבור תושביה לתשלום בגין אירועים ביטוחיים מגוונים, אירועים חריגים ו/או אירועים לא צפויים כמו אבטלה ו/או לידה ו/או קצבת זקנה ו/או קיבצת נכות ו/או הבטחת הכנסה וכן אין ספור עילות באמצעותן משלם המוסד מיליארדים של שקלים לטובת רווחת תושבי מדינת ישראל.
 
יחד עם זאת, לצד התשלומים האמורים, יש בנמצא אזרחים אשר לגישת המוסד לביטוח לאומי, בצדק או שלאו, דורשים קצבאות ו/או תשלומים וזאת למרות שלא מגיע להם כל סיוע ו/או תשלום. כך יוצא שבמקרים מסוימים דורשים תושבים תשלומים וזאת למרות שהמוסד לביטוח הלאומי סבור כי המבקש את הקיצבה לא עומד בתנאי ובפועל הציג מצגים כוזבים בפני המוסד לטובת קבלת קצבאות. בהקשר זה חשוב להדגיש כי כשם שלרשויות מס הכנסה ומע"מ יש בנמצא גם "משטרה חוקרת משלה" שהינו גוף חוקר המחפש את אותם תושבים המנסים "לרמות" את המדינה, כך גם למוסד לביטוח לאומי גוף המורכב מחוקרים רבים, מיומנים ומתוחכמים בעלי בקיאות ייחודית בכל הקשור בחקירה ובניסיון לאתר אותם תושבים אשר לגישתם דרשו הטבות מהביטוח הלאומי בעוד אין בנמצא זכות שכזו. לטובת האמור למוסד לביטוח הלאומי ולחוקריו שורה של סמכויות הקבועות בדין ובהישען על אלה רשאים הם לבצע שורה של חקירות, בדיקות ופעולות רבות מתוך מטרה לבחון את צדקת המבקש לגמלה ועל מנת לשלול את ההטבה ממי שלא זכאי לה ואף למצות הליכים פליליים כנגד מי שביקש את הקצבה שלא כדין. לחוקרי הביטוח הלאומי סמכויות הדומות לסמכויות של חוקרי מס הכנסה ו/או חוקרי משטרה ומשכך רשאים הם לפעול בכל העוצמה לטובת חשיפת האמת ולטובת מיצוי הדין, כאשר הסנקציות העומדות לזכותם הן אזרחיות ופליליות כאחד. נוסיף כי למערך הביטוח הלאומי יכולות אשר בחלקן נלקחו מתוך מערכות צבאיות, כך שבפועל המוסד לביטוח הלאומי, בדומה למחלקות חקירה בגופים אחרים של המדינה, עושים שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ביותר לטובת איתור עבירות המבוצעות על ידי תושבים. בהקשר זה חשוב להבהיר כי בחלק גדול של המקרים התנהלות לא תקינה של התושב מייצרת הן עבירת מס והן מחדל אזרחי, ומשכך בחוק הביטוח הלאומי יש התייחסות הן לסנקציות אזרחיות והן לסנקציות פליליות, הכל כקבוע בחוק.

כיצד משרדנו יכול לסייע לך במקרה הצורך?
משרדנו מורכב מעו"ד ורו"ח אשר בעברם ייצגו גופים חוקרים של רשויות המדינה, כך שיש לנו את הידע והניסיון לתן מענה מקצועי ביותר לתושב אשר פנו אליו מהביטוח הלאומי לטובת חקירה ו/או תשאול ו/או לכל עניין אחר. אנו מתמחים בליווי תושבים הנחשדים בהתנהלות לא תקינה אל מול רשויות הביטוח הלאומי וזאת במגוון רחב של תחומים וברשותנו הידע לעשות כל שנדרש לטובת נטרול החשיפה ו/או לטובת צמצום הנזק עד למינימום האפשרי. משרדנו טיפל ומטפל במאות מקרים הקשורים בחקירות של הרשויות ובכללם רשויות הביטוח הלאומי בהצלחה רבה ולכן הצעתנו המפורשת לכל אזרח אשר קיבל פניה מטעם חוקר או גורם מברר מטעם המוסד לביטוח לאומי – לפנות במידי אלינו, עוד בטרם ייחקר, לטובת קבלת מענה מידי של משרדנו. משרדנו ידע לנתח במהירות את המצב, להבין במיידי את מידת החשיפה ובהתאם לאמור לבנות עבור הלקוח את האסטרטגיה המתחייבת באופן חוקי ושקוף, כך שבסופו של יום הסוגייה בגינה פנו ללקוח תסתיים במינימום נזק ובמינימום חשיפה אזרחית ו/או פלילית.

משרדנו מכיר את שיטות החקירה והעבודה של הגופים החוקרים, מודע לפסיקה העדכנית, ומשכך יידע כיצד לפעול בחוקיות אל מול הגורמים בביטוח הלאומי לטובת צמצום הנזק. המוזמן לחקירה או למתן עדות במשרדי הביטוח הלאומי, טוב יעשה באם יפנה תחילה למשרדנו לטובת קבלת הסבר וניתוח של מצבו. אנו נדע מה נכון לעשות, כיצד נכון לפעול ובנסיבות הנדרשות נדע לפנות אל החוקר מטעם הביטוח הלאומי ו/או לגורמים קשורים אחרים, עם או בלי הלקוח, לטובת מתן מענה אשר יצמצם עד למינימום את הנזק הפוטנציאלי העלול להיגרם. מיותר להבהיר כי לחוקרי הביטוח הלאומי ניסיון רב בחקירות, זהו תפקידם וזו חובתם. אלה יודעים לפעול בתחכום ובחוכמה רבה ובנוסף מגובים הם בטכנולוגיה ובכלל זה באמצעי הקלטה ועוד, כך שכל מילה שנאמרת, כל פעולה שמבוצעת, כל תשובה שניתנת עלולה לשמש את המדינה כנגד אותו אזרח ואולי אף להביא לידי הרשעתו בפליליים ו/או להביא לידי נזקים בלתי הפיכים לו ו/או לעסקו ו/או לגורמים אחרים. מטעם זה, ישנה חובה להתנהל באמצעות עו"ד מומחה בחקירות ביטוח לאומי אשר יידע לעשות את הנדרש לטובת הלקוח בחוקיות ובשקיפות, לשביעות רצון כל המעורבים. מבחינתנו ברגע בו הלקוח פנה למשרדנו עם בעיה בתחום הביטוח הלאומי, הבעיה שלו הפכה להיות גם הבעיה שלנו ואנו נעשה כל שניתן, במגבלות החוק, לטובת צמצום הנזק ולטובת מתן מענה אידיאלי. משכך, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו מיד עם קבלת פנייה מטעם מי מעובדי ו/או חוקרי הביטוח הלאומי. אל תיקח סיכונים מיותרים, קח כל פניה שכזו בזהירות המתחייבת. אנו מטפלים במספר רב של מקרים בנושא, פועלים בכל הארץ, מול כל המחוזות ועושים כל שנדרש לטובת לקוחות משרדנו. אנו יודעים לפעול מול המוסד לביטוח לאומי באופן אשר בסופו של יום יביא לידי סיום הפרשה אשר נפתחה נגדך במינימום עלות ובמינימום נזק.

אנו נדע כיצד לפעול, להגיב ולקדם את הנדרש מחד בחוקיות ומאידך תוך צמצום עד איפוס הנזק. פנה אלינו עתה, ניתן לפנות ישירות לעו"ד אלי דורון בטלפון: 054-4251054

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.66 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הפרשי הון בלתי מוסברים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); גולן פרבר, מתמחה

תושב ישראל אשר בתחילת שנת המס מלאו לו 18 שנים וכל נישום נוסף המופיע בסעיף 131 לפקודת מס הכנסה נוסח חדש (להלן: הפקודה), אשר נצמחה לו בשנת המס הכנסה חייבת בארץ או בחו"ל, מחויב להגיש דוח על ההכנסות ולשלם את המס המגיע ממנו...

עורך דין מע"מ

מאת: צוות האתר

אנו כעורכי דין מנוסים מאוד בתחומי המיסים ומע"מ השונים משוכנעים כי לנו הידע והניסיון הספציפי בטיפול בתיקי מס מורכבים כאלו ואחרים ומשכך לנו היכולת להתנהל בשמך אל מול רשויות המס בתחכום, במקצועיות ובהצלחה רבה.

הטבות מס למפעל מועדף

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

החוק לעידוד השקעות הון מעניק הטבות מס מפליגות העשויות להביא לחסכון מס בהיקף נרחב עבור מפעלים יצרניים העונים על תנאיו. עם זאת, העמידה בתנאי הזכאות מחייבת הכרה של כ-"מפעל מועדף", וזו כרוכה בעמידה בתנאים מורכבים המחייבים תכנון קפדני של הפעילות. במאמר זה נסקור את הטבות המס המוענקות למפעל מועדף וכן את התנאים שבהם נדרש לעמוד המפעל על מנת לזכות בהטבות אלה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.