מאת:

מאיימים עלייך שיחשפו את עבירות המס שביצעת? אנחנו נדע לעזור לך!

המציאות מלמדת כי ישראלים רבים מבצעים, לא אחת, עבירות מס כאלו ואחרות - לפעמים מבצעים הם את העבירות מדעת ולפעמים מבצעים הם את העבירות שלא מדעת, לעתים העבירות הן טכניות וקשורות באי דיווח ולעתים הן עבירות מבוססות כוונה פלילית, עבירות המושתתות על פרמטרים יותר מורכבים ובעייתיים.

עבירות המס מתבצעות לרוב במסגרת הפעילות השוטפת של עסק מסויים ולפעמים מתבצעות הן אגב פעולה חד-פעמית ו/או עסקה כזו או אחרת אשר בוצעה על ידי האזרח. עבירות מס הינן מטבען עבירות שונות מעבירות פליליות אחרות, שכן אין הן משאירות אחריהן חלילה וחס גופה בשטח או "אקדח מעשן" ובשל כך, ובשל סיבות נוספות, בחלק גדול של המקרים היכולת לחשוף אותן קשה מהרגיל. יחד עם זאת, הניסיון מלמד כי נכון וראוי להימנע מעבירות בכלל, אם עסקינן בעבירות מס ואם עסקינן בכל עבירה אחרת. למרות האמור, ניסיוננו כעורכי דין המתמחים מזה עשרות בשנים בדיני מסים, מלמד כי עבירות מס מתבצעות גם מתבצעות, מדי יום - לפעמים הן מתבצעות משום שהאזרח נתון במצוקה כלכלית ולפעמים מבוצעות הן מטעמים אחרים. בחלק מהמקרים מבצע העבירה פועל עצמאית ולכאורה הוא היחיד שיודע על ביצועה של העבירה ובחלק אחר של המקרים משתף האזרח בביצוע העבירה גורמים נוספים כמו השותף, בן או בת זוג , מכרים, חברים קרובים ועוד. בהקשר זה, חשוב להבהיר כי רשויות המס בימים אלו, יותר מתמיד, מתוחכמות מאוד ומבקרי המס, מפקחי השומה, החוקרים וכלל עובדי רשויות המס הינם אנשי מקצוע חכמים ומיומנים המשתיתים את פועלם על טכנולוגיות, ידע וניסיון נצבר. כך שהנחת העבודה של כל מי שביצע עבירת מס חייבת להיות כי הינו נמצא בחשיפה של ממש וכי נכון יהיה מבחינתו, במנותק מכל שאתייחס להלן ובמנותק מכל איום, לפעול לטובת נטרול המחדל בדרך של הסרתו ונקיטה בפעולות אשר יש בהן כדי להבטיח התנהלות חוקית ושקופה, גם אם בדיעבד.
 
מבלי לפגוע באמור, המציאות גם מלמדת כי בחלק לא מבוטל של המקרים מוצא עצמו האזרח, מבצע העבירה, עוד בטרם נחשף על ידי רשויות המס ועוד בטרם פעל לטובת נטרול העבירה ו/או עוד בטרם פעל לשם הסרת המחדל, בפני איום של גורם כזה או אחר לפנות לרשויות המס ולחשוף את העבירות שבוצעו על ידו. הניסיון שלנו כמשרד המורכב מעו"ד יוצאי רשויות מס ומשרד המשפטים, העוסק בייצוג רבים הנתונים בסכסוכים בין שותפים, בני זוג וכו' מלמד כי לא אחת מוצא עצמו אדם בפני איום של ממש מצד אדם אליו הוא היה בעבר קרוב ו/או אדם עמו נהג לעשות עסקים ו/או בן או בת זוג, כשזה מאיים עליו בחשיפת עבירות מס אשר ידועות לו. בחלק גדול של המקרים הגורם המאיים מציף את האיום כקלף מיקוח במשא וממתן אותו הוא מנהל עם האחר. להלן שורה של דוגמאות בהן מנסים לאיים בחשיפת עבירות מס -
1. סכסוך מסחרי בין אנשי עסקים ו/או נותני שירותים כאלה או אחרים בעניין כספי אשר עניינו במחלוקת לגיטימית אשר מציפה איום מפורש / מרומז מצד אחד מהגורמים לפיו היה ודרישותיו לא ייענו, אזי יחשוף הוא את העלמת המס שבוצעה על ידי האחר.
2. סכסוך בין בני זוג הנתונים בהליך של גירושין ו/או היפרדות, שם דנים הצדדים על פירוק השיתוף, מציף לא אחת איום מצד אחד מבני הזוג לפיו, היה ולא יקבל את חלקו בנכסים המשותפים כפי שהוא דורש ו/או תנאי אחר, יחשוף הוא בפני רשויות המס על הפעילות הלא מדווחת של בן הזוג האחר.
3. סכסוך בין שותפים עסקיים כאשר שותף אחד שוקל לעזוב את השותפות, לפתוח עסק משלו ו/או להתנתק משותפו – לא אחת מוצא הוא את עצמו בפני איום כי היה וימשיך ביישום החלטתו ויפעל לטובת פירוק השותפות יפעל האחר לטובת חשיפת עבירות המס אשר בוצעו בעסק.
4. מצב בו אדם זכאי לתבוע אחר עקב הפרת חוזה אולם המפר מאיים עליו כי היה ויתבע, יפנה הוא לרשויות המס ויעביר להם מידע בדבר עבירות מס שבוצעו על ידי הגורם המבקש לתבוע.
 
בחלק גדול של המקרים, המאיים לא מבין ו/או לא מודע ו/או "עושה את עצמו" כמי שלא מבין כי החשיפה של המידע בדבר עבירת המס תפגע גם בו, אולם לטובת קידום מטרתו ושיפור עמדות, שולף הוא לגישתו קלף מנצח בדמות איום לחשיפת עבירות המס של האחר וזאת מתוך אמונה כי האיום בדבר החשיפה תגרום לצד האחר לתת לו את מבוקשו ולעתים אף הרבה מעבר למה שבאמת מגיע לו. לפעמים גם במישור של סכסוך בתוך המשפחה, אפילו בין בני זוג, מצליח בן זוג אחד לגרום לאחר שלא להיפרד ממנו וזאת בשל האיום בדבר עבירות המס ו/או הכספים השחורים ו/או פעילות לא חוקית אחרת הידועה לצד המבקש לשמור על הקשר. מטבע הדברים עסקינן בסיטואציה מורכבת, במסגרתה מוצא עצמו האדם בפני איום המגיע דווקא מגורם בו נתן בעבר אמון רב ועתה עליו לקבל החלטה כיצד לפעול וזאת ביודעו כי גם אם ייעתר לאיומים ולסחיטה, הרי שהמאיים, כמו רוב המאיימים, יוכל להמשיך ולאיים עליו ולסחוט ממנו כספים ו/או נכסים גם בעתיד - מה שמלמד כי הדרך להיענות לאיומים ולקבל הדרישות היא אינה הדרך הנכונה לטיפול וכי בנסיבות של איום לגלות לרשויות מס על עבירות, חייב המאוים להיות מטופל על ידי עו"ד מקצוענים המתמחים בטיפול בסכסוכים ובנטרול חשיפות מס.
 
כאן בדיוק משרדנו יידע לסייע לך...
משרדנו מורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס המתמחים בתחום של נטרול חשיפות פליליות אשר מקורן בעבירות מס - למשרדנו ניסיון של אין ספור מקרים אשר טופלו על ידינו בהצלחה בנושא. כמובן שכל מקרה חייב לקבל את המענה המתאים לו ואת האסטרטגיה הרלוונטית, אולם באופן כללי ניתן להבהיר, כבר כאן, כי אין להיענות לאיום וכי הטיפול חייב לבוא בדרך של נטרול החשיפה הפלילית, משמע נטרול האיום, וכך להביא את הצד האחר למצב בו האיום כבר אינו רלוונטי ומשכך נסללת בפני המאוים האופציה לעמוד על זכותו ולא להיות נתון לסחטנות. את האמור אנו יודעים לעשות עבורך, במינימום זמן ועלות וזאת בדרך של נטרול החשיפה הפלילית, משמע תוך התנהלות שקופה אל מול רשויות המס. המשמעות היא כי אנו למעשה פועלים אל מול הרשויות באופן מקצועי ודיסקרטי ביותר לטובת הסרת המחדלים שבוצעו על ידך. למעשה עסקינן בגילוי מרצון של העבירות שבוצעו והינם נשוא האיום וצמצום הנזקים הנובעים ממחדלייך עד למינימום האפשרי. עד לסוף שנת 2019 היה ניתן לעשות זאת בנקל וזאת באמצעות נוהל גילוי מרצון מגובש ומוגדר אשר קבע כי מי שמגלה מיוזמתו למדינה על עבירות המס שלו ומשלם את המס, לא ינקטו נגדו הליכים פליליים בעניין. נוהל זה, אשר כאמור הסתיים לאחרונה בשנת 2019, שלל מרשות המס את שיקול הדעת וקבע כי לא ינקטו הליכים פליליים היה והאזרח עומד בתנאים.

יחד עם זאת, גם היום, במהלך שנת 2020 ואילך ניתן לנקוט בהליך של גילוי מרצון ומשרדנו מתמחה בכך: אכן, עסקינן בהליך יותר מורכב, שכן לרשות המס לכאורה הזכות לנקוט בהליך פלילי גם כנגד מי שפנה אליה מיוזמתו לטובת הסרת מחדליו, אולם הלכה למעשה, ניסיון של למעלה מעשרים שנה ומאות מקרים מוצלחים, מלמד כי שעה בה משרדנו מקבל לטיפולו מקרה של גילוי מרצון, גם בהעדר נוהל, הרי שעצם הפעולה המבוצעת מיוזמתו של האזרח אל מול רשויות המס ותשלום המס, מכניסה אותו לקטגוריה שונה לחלוטין של מקרים ואף מאפשרת לנו להביא את הפרשה לידי סיום מוצלח ביותר עבור הלקוח. אנו פועלים מול כל פקידי השומה ומשרדי מע"מ בכל שטח מדינת ישראל מזה שנים, במהלכן צברנו ניסיון רב בכל הקשור בנטרול ו/או צמצום חשיפות פליליות עד למינימום האפשרי, כך שאנו נדע לפעול בשמך בזהירות לטובת נטרול הפצצה והאיום. נטרול זה יאפשר לך לעשות את המוטל עלייך, את מה שחששת לעשות – לתבוע את השותף, לפרק את השותפות, להתגרש מבן הזוג, לעמוד על זכותך החוזית ועוד ועוד. יודגש כי רשויות המס, גם היום, מגלות הבנה רבה שעה בה האזרח מגיע מיוזמתו ופועל להסרת מחדלי העבר. אנו יודעים לעשות זאת עבורך במינימום חשיפה ולמנף את הנעשה באופן אופטימאלי. אשר על כן, היה והנך נמצא במצב של איום בדבר פניה לרשויות המס בנוגע לעבירות מס שלכאורה ביצעת, אל תחכה, פנה אלינו מיד. אנו נקבל שליטה על המשבר, נגדיר עמך בדיוק כיצד נכון לפעול וכיצד להתנהל מול הצד האחר. אנו נגבש אסטרטגיה שתקנה לנו את הזמן הדרוש לטובת הסדרת המצב מול רשויות המס ונטרול האיום, כך שבמהירות תוכל לחזור לגורם המאיים ולהעמיד אותו במקום המגיע לו...

 
אנו מזמינים אותך לפגישה דיסקרטית ולא מחייבת - נקשיב, נבין, נתרשם, נכיר אחד את השני והיה ותחליט לתת לנו את המנדט לפעול, נטפל בנטרול אופטימלי של חשיפה מפני רשויות המס והכל תוך שילוב בקיאותינו בטיפול בסכסוך עצמו ו/או במשבר העומד על הפרק. ניתן ליצור קשר ישירות עם עו"ד אלי דורון 054-4251054  

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.75 ע"י 4 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הסדרת ארנק דיגיטלי שחור - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון - צעד מתבקש למילוי הקופה המתרוקנת. לאחרונה פורסם כי רשות המס החליטה להפעיל מחדש את נוהל "גילוי מרצון" שמאפשר לנישומים תושבי ישראל לפנות מיוזמתם לרשות המסים ולדווח על הכנסותיהם שטרם הוצהרו תוך קבלת חסינות מפני העמדה לדין.

חשבוניות פיקטיביות וסנקציה של כפל מס

מאת: אלי דורון, עו"ד

לאחרונה ניתן בבית המשפט המחוזי לוד-מרכז פס"ד נוסף בהמשך ישיר למלחמה של רשויות המס בחשבוניות פיקטיביות. בפסק הדין דחה בית המשפט את ערעורו של בעל המניות בחברה וקבע, כי בפסיקה הוצבה דרישה מהותית כי חשבונית מס תשקף עסקה אמיתית שהתרחשה ואת הצדדים האמיתיים לעסקה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.