מאת:


ליווי משפטי ליבואני וסוחרי זהב, מטבעות ואונקיות - פלטינה, פלדיום וכסף

בתקופות בלתי יציבות כלכלית ו/או בתקופות בהן יש בנמצא אי וודאות בנוגע לעומד להתרחש במשק, ישנם רבים המעדיפים להשקיע את הונם במתכות יקרות דוגמת זהב, כסף, פלדיום ופלטינה; מתכות יקרות אלה יכולות להתקבל כמטבעות המונפקות על ידי מדינות ו/או מטבעות עתיקות ויכולות להתקבל כאונקיות/מטילים, כאשר כל משקיע בוחר את הנתיב המתאים לו ואת ההשקעה שלו בהתאם לזמינות, אופי הפעילות, נגישות והפוטנציאל הצפוי.

הלכה למעשה, הניסיון מלמד כי אכן בתקופות של משבר ובתקופות של זעזועים, מטבעות ואונקיות עולות בשוויין וזאת עקב הביקוש ההולך וגדל לרוכשן; אפיק פעילות נוסף בתחום המתכות היקרות ניתן למצוא, במיוחד בשעות משבר דוגמת מגפת הקורונה, בדמות פתיחת עסקים המתמחים בייבוא, שיווק ומכירה בקמעונאות של מוצרים מסוג זה. אולם, לנוכח מארג החקיקה הסבוך שמקורו בדינים מהתקופה המנדטורית, קיימים אלמנטים רבים העלולים לפגוע בפעילות האמורה וזאת לנוכח הפרות חוקיות בהליכי הייבוא הכרוכים בהיתרים, אישורים, עמידה בכללי מכון התקנים, תשלומי מס ובניהם תשלומי מכס, מס קנייה, היצף ועוד תשלומים והליכים מתחייבים. בנוסף, קיימות אמנות סחר רבות שהתמצאות ובקיאות בהוראותיהן הינה אינהרנטית לניהול פעילות עסקית תקינה במסחר בזהב ומתכות יקרות; בד בבד אמנות אלו לעיתים תכופות מקלות על הליכי הייבוא והייצוא ויכול שיאפשרו אף פטור מקבלת אישור מכון התקנים. על כן, במסגרת הפעילות העסקית האמורה לצורותיה השונות, ישנה חשיבות כבירה להכרת הוראות הדין הרלוונטיות, שכן עבור כל סוג של טובין, חלים דיני יבוא שונים בתכלית. כך לדוגמא, התשלומים והאישורים המתחייבים בייבוא של מתכות יקרות בתצורתן הגולמית אינם זהים כלל ועיקר לאלו המתחייבים בייבואן של מתכות יקרות בתצורת תכשיטים, וכן אף חלות הוראות וחיובי מס אחרים על תכשיטים ממתכות יקרות המשובצים באבנים יקרות.

ראוי להדגיש מבלי לפגוע באמור, כי נוסף להוראות החקיקה הנזכרות, על פעילות עסקית הקשורה בזהב ומתכות יקרות להתבצע בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) תשע"ו-2016, חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 והחוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018. שכן, הפעילות האמורה עלולה לשמש אף גורמים הפועלים מחוץ לשורות החוק ומשכך על כל העוסק בתחום להיזהר שבעתיים ולהבטיח התנהלות מגובה משפטית, כזו המתיישבת עם כלל הוראות החוק. לשון אחר, דווקא משום שעסקינן במתכות יקרות, יש בנמצא חשיבות לפעול באופן המנטרל שימוש במטבעות ובאונקיות לטובת הלבנת הון ו/או לטובת ביצוע עבירות מס ו/או עבירות אחרות. לכך כמובן יש להוסיף את הוראות חוק מע"מ הקובעות אף הן הסדר מיוחד למתכות יקרות ומכאן באה החובה לקיים את ההוראות הנוגעות בהוצאת חשבוניות בגין ייבוא, שיווק ומכירה קמעונאית של זהב, כסף, פלטינה ופלדיום. משכך, בכל הקשור להתקשרויות ולמיזמים מסוג זה יש לפעול בהתאם לחוק ולקדם מהלכים מתחייבים הנוגעים לחובת "הכר את הלקוח", לנקוט בפעולות המעידות ומלמדות על מקור הכספים באמצעותם נרכשות המתכות, לוודא כי מערכת הנהלת החשבונות של העסק אכן משקפת את המתחייב, לוודא כי הממכר עומד בהוראות חוק התקנים ו/או חקיקה נדרשת אחרת, כי המקור לו חוקי ומוסדר וכי כל המס הנדרש לתשלום בגין אלה אכן משולם באופן תקין, אם בעת הייבוא של המוצר לישראל ואם בעת מכירתו ללקוחות, עסקיים ופרטים, כאחד.


החובה להתנהל בתחום באופן חוקי ושקוף, בהתאם לרגולציה, הינה מתחייבת, שכן כל חריגה עלולה להוות עבירה על פי חוק איסור הלבנת הון ו/או על פי הוראות אחרות הקבועות בדין הישראלי. היה והנך מבקש לייבא לישראל זהב ו/או מתכת יקרה אחרת ו/או להקים עסק המתמקד בתחום, משרדנו, המורכב מעו"ד יוצאי רשויות מס, יוכל לעזור לך!
ליווי משפטי ליבואני וסוחרי מטבעות ואונקיות

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

תקנת שוק - ערכאת הערעור התערבה הממצאים העובדתיים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

ברצוננו לעדכנכם אודות פסק דין של בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים , אשר עסק בתנאי תקנת שוק במטלטלין, עסקת מכר של מכונית יוקרה דרך מגרש מכוניות.

גירושים בעקבות מגפת הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

המתח הנגזר מהמגפה, מהמחלה, מהחובה לשמור ולהקפיד, הלחץ הכלכלי, הרצון לשמר את מקור הפרנסה וכו', כל אלה רק הוסיפו לחצים והביאו זוגות רבים למצבים חדשים, שונים מאלה אשר היו מכירים בעבר.

הקורונה בבחינת נסיבות לא צפויות לעניין סיכול חוזה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); צביה שיף, עו"ד

התפרצות הקורונה הינה בבחינת נסיבות שלא ניתן היה לצפותן לעניין סיכול חוזה: אמירה חשובה של בית המשפט המחוזי בסוגיה אקטואלית שעולה במלוא העוצמה סביב הסגר השלישי - הפרות הסכמים בשל משבר הקורונה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים