מאת:

גילוי מרצון, נטרול עבירות מס והכשרת הון "שחור" - גם בשנת 2021!

כידוע נכון להיום לרשות המס אין ספור כלים באמצעותם היא מגיעה לאזרחים אשר לגישתה ביצעו עבירות מס. הכלים הנמצאים בידי מחלקות המודיעין של רשויות המס רבים ומתוחכמים וחלקם מבוססים על הסכמים בינלאומיים, אמנות מס ועל מידע שמגיע לרשויות בישראל מרשויות מס במדינות אחרות. מידע זה מגיע הן מבנקים זרים, הן ממוסדות פיננסים בחו"ל, הן מגופים האמונים בחו"ל על שמירה על נכסים והן ממקורות רבים נוספים. רשויות המס בישראל מקבלות את המידע, מכינות תוכנית חקירה ופועלות אל מול "עבריני המס" לכאורה המאותרים על ידם ומיד אחר כך פועלות נמרצות כנגדם פלילית ו/או אזרחית, מה שבהחלט מייצר אירוע מיותר ולא נעים לאזרח, לעסקו ולבני ביתו.
 
אנחנו במשרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח אשר ייצגו בעברם את מחלקת החקירות של רשויות המס ועו"ד שייצגו מחלקות אחרות אזרחיות ופליליות של רשויות המס, מבינים ומכירים היטב את ההשלכות הנובעות מחשיפת עבירות מס ומשכך פועלים אנו על פני שנים עבור מאות אזרחים, מתוך מטרה להביא לידי נטרול אותה חשיפה פלילית. בנסיבות בהן האזרח לא פנה אלינו בזמן בכדי שנפעל לנטרול ולהסרת המחדלים שבוצעו על ידו והרשויות בפועל הקדימו אותו והגיעו אליו בטרם אנו טיפלנו בעניינו, יודעים אנו גם אז לייצגו אל מול המערכת המשפטית, אם בשלב השומה, אם בשלב המעצר והחקירה ואם בשלב ניהול המשפט הפלילי. למשרדנו ניסיון של מאות מקרים בהם הצלחנו "לחלץ" את הלקוח מהמצב שנוצר ומהבעיה הקשה שהתעוררה בצורה אופטימלית ובכלל זה לזכותנו זיכויים של נאשמים בעבירות מס ואף פסקי דין תקדימיים אשר במסגרתם בוטלה השומה שהוצאה ללקוח ו/או הביאה לידי כך שהלקוח קיבל החזר מס. יחד עם זאת, מודגש ומובהר כי נכון וחשוב לא לקחת את הסיכון - נכון לפעול לנטרול המחדלים על ידי עו"ד מומחה בדיני מס וזאת עוד בטרם הרשות תגיע אליו. יוזמת האזרח לנטרל את המחדלים ביוזמתו הופכת את הקערה על פיה ומעמידה אותו באור שונה לחלוטין בהשוואה למצב בו הוא נתפס!
 
הלכה למעשה, עד לסוף שנת 2019 היה בנמצא נוהל "גילוי מרצון" אשר פורסם על ידי רשות המס, במסגרתו נסללה הדרך לישראלים המבקשים לדווח על עבירת מס בטרם מגלה אותם המערכת, וכל עוד עמדו בתנאים המתבקשים הפרשה נסגרה בדרך של תשלום מס, ללא חקירה וללא הליכים פליליים. היתרון הגדול שהיה בנוהל זה שהסתיים לא מכבר, נעוץ בכך שלמעשה נשללה מהרשות האפשרות למצות הליכים פליליים והגשת כתבי אישום כנגד אותם ישראלים שגילו לרשות על העבירות בהתאם לנוהל. הנוהל הסתיים כאמור בסוף שנת 2019 ומשכך נכון לעתה אין בנמצא נוהל מחייב באשר לגילוי מרצון בכלל ולהליך גילוי מרצון אנונימי בפרט. המשמעות היא כי חזרנו למצב המשפטי ששרר בתקופה בה לא היה נוהל, מה שאומר התנהלות משפטית שונה ומורכבת המבוססת על כך ששעה בה אזרח מגלה מיוזמתו לרשות על עבירותיו, במיוחד אם עושה זאת נכונה, ההתייחסות אליו שונה לחלוטין בהשוואה לכזה שביצע עבירה ונחשף. מטבע הדברים, המצב הנוכחי מחייב אותנו, מומחי המס, יותר מבעבר להתנהל בנושאים אלה במקצועיות, בזהירות ובאופן שונה בעליל מהאופן שהיה נהוג בתקופת הנוהל וזאת על מנת להביא ללקוח את המענה האופטימאלי. בעוד שבעבר היה נוהל שהגביל את שיקול הדעת של רשות המס וקבע כי כל עוד האזרח מבצע הנדרש בנוהל לא ינקטו נגדו הליכים פליליים, הרי שהיום כל הנושא "פתוח לפרשנות" ונתון לשיקול דעת הגורמים המטפלים במקרה ולכן ההתנהלות של עורך הדין אשר יודע למנף את חובת החיסיון העומדת לזכות הלקוח והמייצג אזרח המבקש לנטרל חשיפה פלילית, חשובה שבעתיים. בימים אלו אין מקום לטעויות או סטיות וההתנהלות חייבת להתבצע במקצועיות שאין רבים המכירים והמודעים לה. משרדנו, המייצג אזרחים המבקשים לגלות מרצון את דבר מחדלם, מחויב להתנהל באופן שונה, להסתמך על זכות החיסיון ולהתנהל באופן פרטני ונקודתי את מול הגורמים הרלוונטיים ברשות.
 

כיצד אנחנו יכולים לסייע לך בנושא בימים אלו?
משרדנו, אשר לו כאמור ניסיון רב שנים בטיפול בתיקי גילוי מרצון, אם כאלה שהתעוררו בטרם היו נהלים ואם בתקופת הנוהל, יודע לפעול בשמך בצורה הזהירה והמקצועית ביותר מול הגורמים המוסמכים ברשות המס וזאת בהסתמך על ניסיון ושיטות עבודה ייחודיות ומקצועיות, אשר מחד שומרות על הלקוח ועל המרכיבים החשובים לו, ומאידך מבטיחות התנהלות חוקית המתיישבת עם המגבלות המוטלות על הרשות, המכירות את גבולות הגיזרה של מחלקת החקירות ושל רשויות המס בכלל, ובהישען על כל אלה יודעים אנו כיצד להתנהל עבורך. כמובן שכל מקרה יבחן לגופו, לטובת שמירה עלייך האזרח מתוך מטרה להגיע למצב בו חשיפת העבירות ו/או המחדלים לצד תשלום מינימום מס כמתחייב על פי דין, יסיימו עבורך את הפרשה במהירות, גם בשנת 2021 וגם לאחר שנוהל גילוי מרצון הסתיים בפועל, והכל באופן המתיישב עם האינטרסים של שני הצדדים. נכון להיום, עת אנו מקדמים הליך של גילוי מרצון, נוהגים אנחנו להתנהל ישירות מול פקידי השומה ו/או גורמים אחרים בתוך רשויות המס, לבחון היתכנות, לנתח את החבות ורק אם הממצאים וההתקדמות מתיישבים עם האינטרס שלך הלקוח, נדע לקדם המחויב. מטבע הדברים היעדר נוהל, מחייב אותנו להתנהל בזהירות ובפרטניות, במטרה לגרום לרשות המס להבין כי מאחורינו עומד אדם המבקש להסדיר את מחדליו וכי אינטרס שני הצדדים הוא לאפשר לו לעשות כן. נבהיר כי בכל רגע נתון משרדנו מסייע לישראלים רבים אשר טעו וביצעו עבירות, אם בתום לב ואם מטעמים אחרים. אנו יודעים לתת ללקוחות מענה מקצועי ונטול פשרות בדיסקרטיות מוחלטת, אנו יודעים להתנהל בזהירות כך שהלקוח יראה במו עיניו את שנעשה ויוודא כי אכן המובטח מתקיים ומבוצע בדבקות וזאת כאמור למרות שנוהל הגילוי מרצון הסתיים ועתה בשנת 2021 מתחייבת ומתאפשרת התנהלות מקצועית, ברמות שונות מאלו הידועות מהעבר. לנו כמשרד עורכי דין המתמחה במסים, הידע והניסיון להתנהל במקביל מול כל הגורמים הקשורים, לרבות מחלקת החקירות ופקידי השומה וכן היכולת לקדם עבורך פתרון אופטימאלי המבטיח את המסוכם עמך מראש.
 
נוסיף כי במסגרת זו אנו מטפלים באין ספור מקרים של הכשרת הון שחור, "הלבנת הון שחור", ניטרול עבירות מס שבוצעו ועוד ובכלל זאת אנו מטפלים גם ב:
  1. ישראלים המחזיקים חשבונות בנק בחו"ל, אם כשותפים ואם כבעלים יחידים, לרבות חשבונות בנק שהגיעו לחזקת הלקוח עקב ירושה.
  2. ישראלים המחזיקים נכסים בחו"ל, לרבות נדל"ן ו/או מניות ו/או נכסים אחרים אותם רכשו ו/או קיבלו בירושה.
  3. ישראלים אשר ביצעו עבירות מס בישראל ובכלל זה אי דיווח על כל ההכנסות שלהם בדו"חות השנתיים ו/או נמנעו מלדווח על מע"מ בגין עסקאות החייבות במע"מ ו/או ביצעו מחדלים ו/או עבירות אחרות הנוגעות לפעילות שלהם בישראל או מחוץ לה.
  4. ישראלים אשר להם זכויות בנאמנויות בחו"ל ובכלל זה נאמנויות אשר הוקמו על ידי אחרים עבורם ו/או נאמנויות שהם בעצמם הקימו עבור עצמם ו/או עבור אחרים.
  5. ישראלים המחזיקים בכספות בחו"ל כספים, זהב, מתכות יקרות, יהלומים וכדומה.
  6. ישראלים אשר הגישו דיווחים כוזבים לרשויות מע"מ ובכלל זה ישראלים שלא דיווחו על כל עסקאותיהם למע"מ ו/או דרשו ממע"מ תשומות למרות שלא עומדת מאחורי תשומות אלה הוצאה אמיתית.
  7. ישראלים אשר רכשו חשבוניות פיקטיביות ועשו בהן שימוש.
  8. ישראלים המנהלים עסקים בחו"ל תחת שמם ו/או תחת שמם של אחרים.
  9. ישראלים המחזיקים נכסים, לרבות חשבונות בנק בחו"ל ו/או בישראל תחת שמם ו/או שמם של אחרים, ישראלים או זרים.
בכל המקרים המתוארים לעיל, ועוד אין ספור מקרים אחרים, משרדנו יידע להביא לך את תוצאה אופטימלית. גילוי מרצון של העבירות וגיבושה של הסכמה עם רשות המס בטרם זו חושפת אותך, תעמיד אותך במקום שונה לחלוטין בהשוואה למצב בו הרשות תגיע אליך. משכך ובמיוחד לאור חשיפת החיסיון הבנקאי, חילופי המידע ועוד, לגישתנו אל לך לחכות. כל המתנה ולו של יום הינה מיותרת בעליל, תן לנו לדאוג לך ולהביא לידי כך שתוכל לישון בשקט בלילה.

מזמינים אותך לפגישה לא מחייבת בה נדון בדיסקרטיות בנושא, נסביר לך בדיוק מה הם שלבי העבודה לטובת קידום עניינך, למרות שאנו בימים של חלוף הנוהל, וביחד נקבל החלטות. התקשר כעת לעו"ד אלי דורון: 054-4251054

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.88 ע"י 9 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הסדרת ארנק דיגיטלי שחור - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון - צעד מתבקש למילוי הקופה המתרוקנת. לאחרונה פורסם כי רשות המס החליטה להפעיל מחדש את נוהל "גילוי מרצון" שמאפשר לנישומים תושבי ישראל לפנות מיוזמתם לרשות המסים ולדווח על הכנסותיהם שטרם הוצהרו תוך קבלת חסינות מפני העמדה לדין.

מכתב לשר האוצר בעניין נוהל גילוי מרצון​

מאת: אלי דורון, עו"ד

משרדנו פנה לשר האוצר הנכנס במכתב ובו הצעה מנומקת להחלתו המחודשת של נוהל 'גילוי מרצון', תוך עריכת תיקונים לנוהל זה כך שיפנה הוא לחלקים רחבים יותר באוכלוסייה אשר לא דיווחו על הכנסותיהם ממשלח יד ומהכנסות פסיביות (ריבית או דיבידנד).

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.