מאת:

הקמת פעילות עסקית בתחומים הנוגעים למגפת הקורונה

משבר הקורונה נחת על העולם כרעם ביום בהיר, ללא התראה ואפשרות להיערך לצפוי לבוא כראוי, עם זאת יחד עמו הביא הנגיף מגוון רחב של הזדמנויות עסקיות כבירות ובכלל זה לביקוש עז בציוד רפואי ומגוון של מוצרים אחרים המתחייבים לטובת הלחימה במגיפה ו/או צמצומה. הואיל ולמגיפה ולנגיף מאפיינים משלו, כך לדוגמא פגיעה בתפקוד הריאות, התעורר לו הצורך, אם בקרב הצוותים הרפואיים המטפלים ואם בקרב כלל האוכלוסייה, לקבלת ציוד רפואי דוגמת מסיכות פנים ממינים ומסוגים שונים, ציוד מיגון לגוף ולעיניים, ערכות בדיקה, מכונות הנשמה ועוד אין ספור מוצרים חיוניים אחרים, אם להגנה ואם לטובת הצלת חיי אדם.


חלק מהמוצרים הנדרשים הינם מוצרים אשר היו קיימים בשוק עוד בטרם פרצה המגפה, אולם במקביל להתפרצות פותחו ועדיין מפותחים מוצרים ייחודים ובכלל זה מערכות לבדיקת קורונה במגוון אופנים, טכנולוגיות לאיתור וזיהוי חולים, טכנולוגיות למדידת חום/דופק ועוד מרחוק, מערכות ואפליקציות המאפשרות איתור האנשים אשר היו בקרבת כאלה שנתגלה בגופם הנגיף ועוד. כך יוצא, שלצד ביקושים למוצרים בסיסיים ומוכרים, התעורר הצורך גם במוצרים חדשניים. מטבע הדברים, מערכות הבריאות בעולם אינן ערוכות במידה זהה, כאשר כל מערכת בריאות ומידת המוכנות שלה, אך יחד עם זאת נראה כי הרוב המכריע של המדינות לא היו ערוכות היטב לצרכים הרפואיים שהמגיפה הציפה, בוודאי לא למקרה של התפרצות כלל עולמית, מה שלמעשה הכניס את אותן מדינות ואת מערכות הבריאות הכלולות בהן, לכדי מירוץ אחר התוצר המתבקש כאשר בחלק גדול של המקרים, במיוחד בשלבים הראשונים ו/או עם פיתוחו של מוצר או מענה חדש, המחיר המתבקש הופך להיות פחות רלוונטי ומה שבאמת רלוונטי זו האספקה המהירה. כך יצא שאנשי עסקים רבים, להם הקשרים "הנכונים" עם הספקים הנדרשים, ניצלו את המצב וקידמו עסקאות בזק כשלצידן רווחים נכבדים.


יתרה מזאת, עקב הצורך מדינות מסוימות הפעילו גם גופים בטחוניים ואחרים, לרבות גופים ממשלתיים, אשר בשגרה טרודים בעניינים הנוגעים במניעת טרור ובביטחון המדינה, לטובת מינוף הקשרים שלהם לשם רכישה של סחורות מספקים ברחבי הגלובוס, ספקים אשר מעולם לא היו מחוזרים כפי שהם מחוזרים כיום, ולטובת ביצוע עסקאות מהירות לרווחת מערכת הבריאות של מדינתם. ויודגש כי מירוץ זה לא חלף, כאשר המגיפה עוד רחוקה מסיום, הצרכים הנ"ל ימשיכו להיות רלוונטיים עוד תקופה לא מבוטלת להערכתנו ויחד עמה יצוצו להם מוצרים חדשים, לרבות בדיקות מהירות לנגיף ואולי בהמשך גם תרופות וחיסונים אשר המלחמה עליהם תהא גדולה שבעתיים. המשמעות העולה מהאמור תומכת בטענה לפיה כל משבר עולמי מייצר הזדמנויות עסקיות בלתי חוזרות ואלה מאיתנו היודעים לנצל את המומנטום ולייצר עסקאות מהירות ואיכותיות, ימצאו שוק הצמא לתוצרתם עם כיסים עמוקים ויכולת מיקוח פחותה. כל אלה גורמים לישראלים רבים "לחשב מסלול מחדש", להתמקד במשבר הקורונה ולמצוא את הדרכים הנכונות לטובת מינופו לשם רווחתם הכלכלית.

כיצד אנחנו יכולים לך לסייע בנושא?

היה וגם אתה שוקל לסחור, אם בישראל ואם ברמה הבינלאומית, במוצרים הנוגעים במגפת הקורונה, אנחנו הכתובת עבורך.
משרדנו הינו משרד עו"ד ייחודי, בעל שלוחות בארץ ובעולם ובעל מגוון רחב ביותר של לקוחות, קשרים, ספקים וגורמים אחרים אשר באמצעותם נוכל לעזור לך לקדם את המיזם העומד על הפרק.


משרדנו מורכב מעו"ד ורו"ח ישראלים, אמריקאים ואירופאיים וביחד מסוגלים אנו לעזור לך, איש העסקים, לקדם עסקאות בעולם הקורונה בכל מישור אפשרי ובכלל זה -

 1. איתור ספקים ישראלים ו/או בין לאומיים אשר יכולים לספק לך את התוצרת המבוקשת.

 2. עריכת הסכמים ישראלים ובין לאומיים עם הספקים לטובת קידום עסקאות בטוחות ו/או לטובת קבלת בלעדיות על מוצרים בטריטוריה מוגדרת.

 3. עריכת הסכמים בין קונים ומוכרים המגנים עליך מפני מצב בו מי מהצדדים לעסקה יעקוף אותך ויתקשר ישירות עם הצד האחר על מנת לחסוך את עלותך

 4. תכנון מס בין לאומי לטובת הבטחת התנהלות חוקית ושקופה אל מול רשויות המס בישראל

 5. התנהלות מול הרשויות לטובת עמידה ברגולציה הנדרשת וזאת על מנת להבטיח כי המוצר המיובא עומד בתקינה המתחייבת

 6. התנהלות מול משווקים בישראל ובעולם אשר יוכלו לרכוש ו/או לשווק עבורך את המוצר אותו מבקש אתה למכור

 7. התנהלות מול הרגולטור המקומי לטובת הבטחת פרסום ושיווק המוצר באופן שאינו מתפרש כהטעיה ו/או ככזה הנוגד את הוראות החוק

 8. התנהלות מול מערכת בנקאית היודעת לתת גיבוי לעסקאות בין לאומיות מסוג זה

 9. ניהולescort account  ו/או חשבונות נאמנות ו/או חשבנות ליווי אשר מטרתם היא להבטיח את שני הצדדים לעסקה ולהעברת התמורה כנגד קבלת הסחורה בהתאם למפרט ובהתאם למוסכם

 10. בקיאות בכל עולם השילוח הימי ו/או האווירי לטובת אספקה של סחורות במהירות, ביעילות, תוך שאיפה לשמור על תקינות הממכר עד הגיעו ליעדו הסופי

 11. בקיאות בכל החידושים בתחום, לרבות יכולת, במקרים המתאימים, לחבר אותך הלקוח הישראלי או הבין לאומי, לספקים ייחודיים, הנמצאים בקדמת הטכנולוגיה ואשר להם מוצרים ייחודיים וחדשניים

כמובן שכל עסקה בתחומים הנוגעים במגפת הקורונה חייבת להתבצע תוך שמירה על זהירות משנה, שכן בחיי אדם עסקינן.
מצד אחד ניתן לראות את הביקוש האדיר ואת הנכונות לשלם בגין התוצר מחירים המותירים בידי איש העסקים רווחים נכבדים.
יחד עם זאת יש בנמצא חובה לפעול רק בהתאם לרגולציה והוראות החוק, תוך שמירה דבקנית על המותר והאסור.
יש לקחת בחשבון כי בכל מדינה יש את מנגנוני הסינון שלה ואת תו התקן הנדרש לטובת החדרת המוצר לאותה מדינה.
כמו כן, יש לקחת בחשבון כי חלק מהמוצרים עדין לא עברו את מלא הבדיקות ו/או את הזמן הנדרש לשם בחינת אמינותם, מה שמחייב התנהלות שקופה במיוחד אל מול המעורבים, שמירה על זכויות החולה, שמירה על הוראות החוק בכל מדינה ונקיטה בשורה של פעולות אשר ישמרו על המעורבים מפני תביעות ייצוגיות ו/או תביעות אחרות. לצד הפוטנציאל יש בנמצא חשיפה ואותה יש לנטרל בדרך של הצמדות להוראות החוק, עמידה ברגולציה ושמירה על שקיפות והתנהלות ברורה אל מול כלל הלקוחות והמעורבים בדבר.
למשרדנו, כאמור, המורכב מעו"ד ישראלים ובין לאומיים ומערך רחב של קשרים עסקיים ובקיאות, היכולת להוביל עבורך מהלכים שכאלה בצלחה.
אנו נדע לקדם עבורך מהלכים הנוגעים במוצרים שאתה זה שמביא לשולחן ובאותה מידה נדע לקדם עבורך מהלכים הנוגעים במוצרים אותם אנו נוכל להביא לידיעתך.
המשמעות היא כי אנו נוכל, בנסיבות המתאימות, לסייע לך, איש העסקים הישראלי ו/או הבין לאומי, להקים פעילות עסקית בתחומים הנוגעים במגפת הקורונה ביעילות ובזהירות נטולת פשרות.


על מנת שנוכל לקדם עבורך הנדרש ללא דיחוי, ניתן ליצור קשר ישירות עם עו"ד אלי דורון, נייד: 0544251054  

 

 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

לשון הרע ברשת החברתית - מה ניתן לעשות?

מאת: אלי דורון, עו"ד

התנהלות מקצועית, המבוססת על החקיקה והפסיקה העדכנית, כמו גם על הליכים חקירתיים, תיעוד, איסוף ראיות ועוד, תביא את התוצאה האופטימאלית ותקנה עבורך את הייעוץ הטוב ביותר למקרה, לטובת הגשמת היעדים אשר הוגדרו.

הוצאת צו מניעה או צו עשה - סעד זמני

מאת: אלי דורון, עו"ד

באמצעות סעד זמני ניתן להגיע למצב שיחסוך כסף, זמן ואנרגיה ובנוסף, יקנה וודאות, כאן ועכשיו, תחת התנהלות ממושכת המותירה את כל המחלוקת באוויר, ומקשה על התנהלות בעלי הדין. כמובן שכל מקרה חייב להיבחן לגופו ולא תמיד ניתן לסיים את המחלוקת כבר בשלבים מוקדמים, אולם התנהלות נכונה יכולה למקסם את הסיכוי.

נפסק נגדך פסק דין כספי בסכום מהותי?​ - כך תפעל

מאת: אלי דורון, עו"ד

חלק נכבד מההליכים המשפטים מבוססים רצונו של תובע לקבל סעד כספי: ככל שישנה מחלוקת משפטית כספית מהותית נכון וראוי שלא להתנהל עצמאית, אלא להסתייע בעורך דין אזרחי על מנת שינתח את המצב ויגבש ביחד עם הנתבע אסטרטגיה משפטית.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.