מאת:


הקמת פעילות עסקית בתחומים הנוגעים למגפת הקורונה

משבר הקורונה נחת על העולם כרעם ביום בהיר, ללא התראה ואפשרות להיערך לצפוי לבוא כראוי, עם זאת יחד עמו הביא הנגיף מגוון רחב של הזדמנויות עסקיות כבירות ובכלל זה לביקוש עז בציוד רפואי ומגוון של מוצרים אחרים המתחייבים לטובת הלחימה במגיפה ו/או צמצומה. הואיל ולמגיפה ולנגיף מאפיינים משלו, כך לדוגמא פגיעה בתפקוד הריאות, התעורר לו הצורך, אם בקרב הצוותים הרפואיים המטפלים ואם בקרב כלל האוכלוסייה, לקבלת ציוד רפואי דוגמת מסיכות פנים ממינים ומסוגים שונים, ציוד מיגון לגוף ולעיניים, ערכות בדיקה, מכונות הנשמה ועוד אין ספור מוצרים חיוניים אחרים, אם להגנה ואם לטובת הצלת חיי אדם.


חלק מהמוצרים הנדרשים הינם מוצרים אשר היו קיימים בשוק עוד בטרם פרצה המגפה, אולם במקביל להתפרצות פותחו ועדיין מפותחים מוצרים ייחודים ובכלל זה מערכות לבדיקת קורונה במגוון אופנים, טכנולוגיות לאיתור וזיהוי חולים, טכנולוגיות למדידת חום/דופק ועוד מרחוק, מערכות ואפליקציות המאפשרות איתור האנשים אשר היו בקרבת כאלה שנתגלה בגופם הנגיף ועוד. כך יוצא, שלצד ביקושים למוצרים בסיסיים ומוכרים, התעורר הצורך גם במוצרים חדשניים. מטבע הדברים, מערכות הבריאות בעולם אינן ערוכות במידה זהה, כאשר כל מערכת בריאות ומידת המוכנות שלה, אך יחד עם זאת נראה כי הרוב המכריע של המדינות לא היו ערוכות היטב לצרכים הרפואיים שהמגיפה הציפה, בוודאי לא למקרה של התפרצות כלל עולמית, מה שלמעשה הכניס את אותן מדינות ואת מערכות הבריאות הכלולות בהן, לכדי מירוץ אחר התוצר המתבקש כאשר בחלק גדול של המקרים, במיוחד בשלבים הראשונים ו/או עם פיתוחו של מוצר או מענה חדש, המחיר המתבקש הופך להיות פחות רלוונטי ומה שבאמת רלוונטי זו האספקה המהירה. כך יצא שאנשי עסקים רבים, להם הקשרים "הנכונים" עם הספקים הנדרשים, ניצלו את המצב וקידמו עסקאות בזק כשלצידן רווחים נכבדים.


יתרה מזאת, עקב הצורך מדינות מסוימות הפעילו גם גופים בטחוניים ואחרים, לרבות גופים ממשלתיים, אשר בשגרה טרודים בעניינים הנוגעים במניעת טרור ובביטחון המדינה, לטובת מינוף הקשרים שלהם לשם רכישה של סחורות מספקים ברחבי הגלובוס, ספקים אשר מעולם לא היו מחוזרים כפי שהם מחוזרים כיום, ולטובת ביצוע עסקאות מהירות לרווחת מערכת הבריאות של מדינתם. ויודגש כי מירוץ זה לא חלף, כאשר המגיפה עוד רחוקה מסיום, הצרכים הנ"ל ימשיכו להיות רלוונטיים עוד תקופה לא מבוטלת להערכתנו ויחד עמה יצוצו להם מוצרים חדשים, לרבות בדיקות מהירות לנגיף ואולי בהמשך גם תרופות וחיסונים אשר המלחמה עליהם תהא גדולה שבעתיים. המשמעות העולה מהאמור תומכת בטענה לפיה כל משבר עולמי מייצר הזדמנויות עסקיות בלתי חוזרות ואלה מאיתנו היודעים לנצל את המומנטום ולייצר עסקאות מהירות ואיכותיות, ימצאו שוק הצמא לתוצרתם עם כיסים עמוקים ויכולת מיקוח פחותה. כל אלה גורמים לישראלים רבים "לחשב מסלול מחדש", להתמקד במשבר הקורונה ולמצוא את הדרכים הנכונות לטובת מינופו לשם רווחתם הכלכלית.

כיצד אנחנו יכולים לך לסייע בנושא?

היה וגם אתה שוקל לסחור, אם בישראל ואם ברמה הבינלאומית, במוצרים הנוגעים במגפת הקורונה, אנחנו הכתובת עבורך.
משרדנו הינו משרד עו"ד ייחודי, בעל שלוחות בארץ ובעולם ובעל מגוון רחב ביותר של לקוחות, קשרים, ספקים וגורמים אחרים אשר באמצעותם נוכל לעזור לך לקדם את המיזם העומד על הפרק.


משרדנו מורכב מעו"ד ורו"ח ישראלים, אמריקאים ואירופאיים וביחד מסוגלים אנו לעזור לך, איש העסקים, לקדם עסקאות בעולם הקורונה בכל מישור אפשרי ובכלל זה -

 1. איתור ספקים ישראלים ו/או בין לאומיים אשר יכולים לספק לך את התוצרת המבוקשת.

 2. עריכת הסכמים ישראלים ובין לאומיים עם הספקים לטובת קידום עסקאות בטוחות ו/או לטובת קבלת בלעדיות על מוצרים בטריטוריה מוגדרת.

 3. עריכת הסכמים בין קונים ומוכרים המגנים עליך מפני מצב בו מי מהצדדים לעסקה יעקוף אותך ויתקשר ישירות עם הצד האחר על מנת לחסוך את עלותך

 4. תכנון מס בין לאומי לטובת הבטחת התנהלות חוקית ושקופה אל מול רשויות המס בישראל

 5. התנהלות מול הרשויות לטובת עמידה ברגולציה הנדרשת וזאת על מנת להבטיח כי המוצר המיובא עומד בתקינה המתחייבת

 6. התנהלות מול משווקים בישראל ובעולם אשר יוכלו לרכוש ו/או לשווק עבורך את המוצר אותו מבקש אתה למכור

 7. התנהלות מול הרגולטור המקומי לטובת הבטחת פרסום ושיווק המוצר באופן שאינו מתפרש כהטעיה ו/או ככזה הנוגד את הוראות החוק

 8. התנהלות מול מערכת בנקאית היודעת לתת גיבוי לעסקאות בין לאומיות מסוג זה

 9. ניהולescort account  ו/או חשבונות נאמנות ו/או חשבנות ליווי אשר מטרתם היא להבטיח את שני הצדדים לעסקה ולהעברת התמורה כנגד קבלת הסחורה בהתאם למפרט ובהתאם למוסכם

 10. בקיאות בכל עולם השילוח הימי ו/או האווירי לטובת אספקה של סחורות במהירות, ביעילות, תוך שאיפה לשמור על תקינות הממכר עד הגיעו ליעדו הסופי

 11. בקיאות בכל החידושים בתחום, לרבות יכולת, במקרים המתאימים, לחבר אותך הלקוח הישראלי או הבין לאומי, לספקים ייחודיים, הנמצאים בקדמת הטכנולוגיה ואשר להם מוצרים ייחודיים וחדשניים

כמובן שכל עסקה בתחומים הנוגעים במגפת הקורונה חייבת להתבצע תוך שמירה על זהירות משנה, שכן בחיי אדם עסקינן.
מצד אחד ניתן לראות את הביקוש האדיר ואת הנכונות לשלם בגין התוצר מחירים המותירים בידי איש העסקים רווחים נכבדים.
יחד עם זאת יש בנמצא חובה לפעול רק בהתאם לרגולציה והוראות החוק, תוך שמירה דבקנית על המותר והאסור.
יש לקחת בחשבון כי בכל מדינה יש את מנגנוני הסינון שלה ואת תו התקן הנדרש לטובת החדרת המוצר לאותה מדינה.
כמו כן, יש לקחת בחשבון כי חלק מהמוצרים עדין לא עברו את מלא הבדיקות ו/או את הזמן הנדרש לשם בחינת אמינותם, מה שמחייב התנהלות שקופה במיוחד אל מול המעורבים, שמירה על זכויות החולה, שמירה על הוראות החוק בכל מדינה ונקיטה בשורה של פעולות אשר ישמרו על המעורבים מפני תביעות ייצוגיות ו/או תביעות אחרות. לצד הפוטנציאל יש בנמצא חשיפה ואותה יש לנטרל בדרך של הצמדות להוראות החוק, עמידה ברגולציה ושמירה על שקיפות והתנהלות ברורה אל מול כלל הלקוחות והמעורבים בדבר.
למשרדנו, כאמור, המורכב מעו"ד ישראלים ובין לאומיים ומערך רחב של קשרים עסקיים ובקיאות, היכולת להוביל עבורך מהלכים שכאלה בצלחה.
אנו נדע לקדם עבורך מהלכים הנוגעים במוצרים שאתה זה שמביא לשולחן ובאותה מידה נדע לקדם עבורך מהלכים הנוגעים במוצרים אותם אנו נוכל להביא לידיעתך.
המשמעות היא כי אנו נוכל, בנסיבות המתאימות, לסייע לך, איש העסקים הישראלי ו/או הבין לאומי, להקים פעילות עסקית בתחומים הנוגעים במגפת הקורונה ביעילות ובזהירות נטולת פשרות.


על מנת שנוכל לקדם עבורך הנדרש ללא דיחוי, ניתן ליצור קשר ישירות עם עו"ד אלי דורון, נייד: 0544251054  

 

 

הקמת פעילות עסקית הנוגעת לקורונה

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

גירושים בעקבות מגפת הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

המתח הנגזר מהמגפה, מהמחלה, מהחובה לשמור ולהקפיד, הלחץ הכלכלי, הרצון לשמר את מקור הפרנסה וכו', כל אלה רק הוסיפו לחצים והביאו זוגות רבים למצבים חדשים, שונים מאלה אשר היו מכירים בעבר.

הקורונה בבחינת נסיבות לא צפויות לעניין סיכול חוזה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); צביה שיף, עו"ד

התפרצות הקורונה הינה בבחינת נסיבות שלא ניתן היה לצפותן לעניין סיכול חוזה: אמירה חשובה של בית המשפט המחוזי בסוגיה אקטואלית שעולה במלוא העוצמה סביב הסגר השלישי - הפרות הסכמים בשל משבר הקורונה.

להתכונן משפטית וכלכלית ליום של אחרי הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); צביה שיף, עו"ד

"חגיגת החיסונים" בארץ מפיחה בכולנו תקווה שהנה יש אור בקצה המנהרה אליה נכנסנו עם פרוץ מגפת הקורונה - אך יש לזכור כי ישנן השלכות רבות להכרזה על סיום תקופת המשבר הרשמי בישראל, השלכות שעלולות להיות פליליות או טומנות בחובן עלות גבוהה וחשוב לפעול מבעוד מועד ולהיערך בהתאם.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם