מאת:

ייצוג בעל מניות המבקש להוציא מהחברה בעל מניות אחר פסיבי ו/או בעייתי

המציאות מלמדת כי ישראלים רבים השוקלים להקים מיזם עסקי כזה או אחר נוטים, אם לטובת הפחתת סיכונים ואם מטעמים עניינים אחרים, לעשות זאת באמצעות ייסודה של חברה בע"מ. אותם מייסדים, לא אחת, מעדיפים לחסוך את עלויותיו של עו"ד המתמחה בדיני חברות ותחת זאת מקימים הם יחדיו חברה, לפעמים באמצעות רואה החשבון ו/או גורם אחר, וזאת מבלי להשקיע מחשבה באשר למשמעויות המשפטיות של המהלך ו/או מבלי לייחס חשיבות למגבלות ו/או למחויבויות המתגבשת מהרגע בו מייסדים חברה ביחד עם גורם או גורמים נוספים.
 
הלכה למעשה, אותם מייסדי החברה לא בהכרח מבינים, בעת הקמתה, כי בעצם ייסודה הסכימו לסוג של "חתונה קתולית", במובן זה שמעתה ועד עולם, מתוקף היותם דירקטורים ו/או מייסדים באותה חברה, מחויבים הם לנתב לעברה את כלל ההזדמנויות העסקיות בהן יתקלו ו/או יבקשו לפתח ו/או לקדם. למעשה, האחריות שלהם עתה כדירקטורים היא להביא כל הזדמנות עסקית לחברה המשותפת כאשר הימנעות מלעשות כן תחשוף אותם משפטית ברמה האישית. החריג לאמור הוא מצב נכון ונורמטיבי בו המייסדים, בעת ייסוד החברה, מחליטים במסגרת מסמכי ההתאגדות להגביל את פועלה ומטרותיה של החברה לתחומים מוגדים בלבד, תוך הותרת חופש פעולה לכל אחד מהחברים האחרים בה לייסד ולקדם עסקים אחרים שאינם מתחרים בפעילות המוגדרת של אותה חברה. אלא שהמציאות מלמדת כי מרבית המייסדים, שהינם בדרך כלל בתחילת דרכם העסקית, והפרוטה בשלב זה חסרה בכיסם, נמנעים מלייחס לסוגיות המשפטיות האמורות חשיבות ובפועל מייסדים הם חברה, ביחד עם אחרים, אשר תחום העיסוק שלה אינו מוגבל, מה שאומר משפטית כי עליהם לנתב לחברה המיוסדת כל הזדמנות עסקית וכי אסור להם לייסד חברה אחרת אליה ינותב רעיון עסקי אחר או דומה. כך או כך, במרבית המקרים, המייסדים של החברה, בעודם צעירים, תמימים וחסרי ניסיון, שבויים ומאוהבים ברעיון, מייסדים חברה במינימום עלות, ללא תקנון ספציפי, ללא הסכם מייסדים מהותי, אלה מסתפקים במסמכי התאגדות כלליים ולא מפורטים וזאת מתוך הבנה ואמונה כי יפעלו במשותף כתף אל כתף, לנצח נצחי עד, על סמך חלוקת תפקידים מוגדרת או לאו מראש, לטובת קידום הרעיון, אם בתחום הבניה, אם בתחום המסחר ואם בכל תחום אחר עליו הצדדים חושבים כי נכון יהיה לפעול. בפועל, הימנעות המייסדים מלחתום על הסכם מייסדים ו/או תקנון ספציפי הבא להגדיר את שעתיד לבוא, תתגלה בהמשך כטעות מרה המייצרת מורכבות משפטית מיותרת. למעשה, בעצם אי עריכת הסכם מייסדים מראש, נמנעים הצדדים מלהתייחס למגוון רחב של סוגיות העלולות להתעורר תוך כדי תהליך ובכלל זה התייחסות למטרות החברה המוקמת, יכולתו של מייסד להקים עסקים ו/או חברות נוספות, התייחסות למקרה בו מתעורר סכסוך ו/או מקרה בו יש בנמצא מחלוקת ו/או מקרה בו יש בנמצא נכונות של מי מהצדדים למכור את מניותיו ו/או מקרה בו מי מהצדדים מבקש לעבוד פחות משותפו ועוד ועוד עניינים שראוי ונכון להגדיר במסגרת הסכם מייסדים מפורט מראש, כזה המציף סוגיות מהותיות עליהן נכון לדון בתחילת הדרך ולא במועד בו מתעוררת הבעיה. מסמכי ההתאגדות, יודגש, שקולים לספר החוקים של החברה ומכאן באה חשיבותם.
 
כך יוצא, והניסיון מעיד על כך כאלף עדים, כי המייסדים מפעילים את החברה ודוחפים אותה קדימה בכל המרץ על סמך ההבנות המקוריות וזאת עד למועד בו משהו משתבש או משתנה, משהו שמסמכי ההתאגדות "הסתמיים" עליהם המייסדים חתמו לא מתייחס אליו, מה שמאלץ את הצד הנפגע לפנות לערוצים משפטיים מתוך מטרה להביא לידי נטרול הבעיה והסדרת המתחייב. כך למשל יוצא כי תוך כדי התנהלות החברה, מחליט אחד מבלי המניות כי עייף הוא ממלאכת החברה וכי עתה מבקש "להוריד הילוך" ולהתפנות לטובת עיסוקים אחרים. בתחילה יכול בעל המניות האחר לא לשים לב לירידה במעורבות של אותו בעל מניות "עייף", אך עם חלוף הזמן קורה לא אחת כי אותו בעל מניות נמרץ מפנים כי עיקר הנטל עבר אליו, כי שותפו המקורי כבר לא משקיע בעסק את המרץ והעשייה המתחייבים, וכל זאת בעוד שבעל המניות האחר ממשיך למשוך מהחברה את אותה משכורת ואת אותם דיבידנדים. מצב שכזה מתחיל לחלחל בקרב בעל המניות העובד וגורם לו לתסכול ולתחושה כי נעשה לו עוול וכי העיוות שנוצר מפלה אותו לרעה ממש. המצב כמובן יכול להחמיר ולהגיע לדוגמא לנקודה בה בעל המניות הנותר, זה הממשיך לדחוף את העסק כתמול שלשום, נאלץ, עקב התנהלותו הרופסת של שותפו, לקחת קבלני משנה על מנת שאלה יעשו את מה ששותפו אמור היה לעשות, מה שבסופו של יום פוגע ברווחיות העסק ומוסיף עומס בלתי סביר ותסכול על הצד הפעיל. במקרים אחרים, ניתן למצוא חברות בהן בעל מניות אחד אכן פעיל ומקדם את העסק, העסק הלכה למעשה מושתת רובו ככולו על יכולתו וביצועיו, הלקוחות והספקים מכירים אותו ורק אותו, הוא זה שמפעיל את העובדים ומקדם מהלכים והכל בעוד שבעל המניות האחר, במקרה הטוב, עושה את המינימום לטובת קידום הפעילות העסקית. כך יוצא שאותו בעל מניות פעיל, מחד משקיע את נשמתו בעסק ועושה לילות כימים לטובת שמירה על הקיים ולטובת פיתוחו של העסק, בעוד שהאחר נח לו על זרי הדפנה וכל שנותר לו זה להמתין למועד חלוקת המשכורות ו/או הדיבידנדים, כשאלה מחולקים בהתאם לשיעור חלקו בחברה ובהתאם למוסכם במקור, מה שבמידה רבה מעמיק את תחושת הניצול, התסכול ואי ההגינות מצד זה שפועל לטובת קידום העסק ושמירה על המשך פועלו. תהליכים שכאלה לוקחים, לא אחת, שנים ולבעל המניות הפעיל קשה להפנים כי שותפו לעסק, הרץ עמו שנים רבות, כבר לא אותו שותף נמרץ ו/או אותו גורם פעיל וחיוני עמו הוקם העסק. וחמור מכך, היה ובעל המניות הפעיל מבקש לעשות שינוי, להפסיק לעבוד עבור האחר ו/או לקבל יותר בגין עשייתו המוגברת ו/או להתנתק מהחברה המשותפת ו/או לרכוש את מניות האחר ו/או לבצע פעולה אחרת שתסיר את העיוות, נתקל הוא, לא אחת בחומה בצורה המושתתת על אותם מסמכי התאגדות נושנים, אשר אינם מתייחסים למצבים מסוג זה, מה שמחזיר אותו, את בעל המניות הפעיל, להוראת הסל, לברירת המחדל - ספר החוקים ולפסיקה שם במידה רבה מוגנת זכותו של בעל המניות הפחות פעיל, במובן זה שאין בנמצא מנגנון מוסדר המאפשר שינוי ו/או מנגנון המתייחס לאפשרות של מכירת מניות החברה ו/או רכישת מניות השותף הבלתי פעיל ו/או לכל מנגנון אחר אשר יש בו כדי להביא לידי עדכון המצב ולידי עריכת שינויים אשר יפצו את בעלי המניות הפעיל בגין עמלו ו/או בגין ההתנתקות ו/או הרפיסות של בעל המניות האחר, זה שהחליט להפוך את החברה ואת אחזקותיו בה לנכס מניב.

מצב הדברים חמור שבעתיים שעה בה מדובר בחברה בה בעלי המניות אוחזים באותו שיעור של מניות. במקרה שכזה האחד תלוי באחר, לפעמים אף נדרשות שתי חתימות בבנק לטובת ביצוע כל פעולה ובוודאי נדרשת הסכמה של שני בעלי המניות בנוגע לפיטורי עובדים ו/או שינוי בתנאים של מי מהבעלים ו/או בכל עניין אחר הנוגע בהרחבת פעילות החברה ו/או פירוקה ו/או צמצום פועלה.
 
כיצד אנחנו יכולים לסייע במקרים שכאלו?
למשרדנו המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי משרד המשפטים הידע, היכולת והניסיון עבור בניית אסטרטגיה משפטית אשר מטרתה היא להתמודד עם סוגיות שכאלה. משרדנו ייצג ומייצג בעלי מניות במגוון רחב של מחלוקות מסוג זה ובמסגרת זו רכש הוא ניסיון רב בכל הקשור לאסטרטגיה המשפטית הנדרשת לטובת פתרון הבעיה לשביעות רצון הלקוח. יאמר מיד כי השאיפה במקרים שכאלה היא לפעול בתחכום, וככל שניתן ללא פניה לערכאות, בטח שלא בשלבים הראשונים ובהישען על אסטרטגיה משפטית סדורה לקדם בהדרגה מהלכים אשר יכשירו את הדרך לפעולה אשר בסיומה מטרות הלקוח ייושמו.
 
כל ההתנהלות במקרים מסוג זה חייבת להתבצע על ידי עו"ד המתמחים בדיני חברות, יד ביד ובתיאום מלא עם הלקוח. בחלק גדול של המקרים ניתן יהיה לסיים את המלאכה ללא פניה לערכאות וזו אכן השאיפה, אולם בהסכמת הלקוח מראש ובמקרים המתאימים בלבד, פנייה למערכת המשפטית באמצעות הליך כזה או אחר תישקל ברצינות - פנייה לבית המשפט תוך הצפת העיוות, היא זו שתשים, במקרים המתאימים, סוף לסבל של הלקוח ותביא את הפרשה לידי סיום. כמובן שכל מקרה חייב להיבחן לגופו והאסטרטגיה שתגובש עם הלקוח תהא מותאמת למקרה הספציפי, לאופי העסק, לסיכונים הגלומים בפניה לערכאות ועוד. באותה מידה נכון יהיה לציין כי גם מידת האגרסיביות, ככל שיוחלט להשתמש  בזו, תקבע בסופו של יום על ידי לקוח המשרד. יש בנמצא מצבים בהם הלקוח מתעקש להגיע ליעד בדרכי נועם בלבד וכך יעשה. מאידך יש בנמצא מצבים, במיוחד בשעה בה לבעל המניות "המושבת" לא מגיע לקבל את שוויין המלא של מניותיו, נכון יהיה לנקוט בהליכים משפטיים כאלה או אחרים אשר יגרמו לו לוותר על מניותיו בתמורה נמוכה יחסית ו/או שלא בתמורה ו/או כנגד ויתור על שורה של תביעות ו/או מהלכים משפטיים אותם משרדנו יידע להציף ולהבהיר כי אלה יהפכו לממשיים היה והצדדים לא יסיימו את המחלוקת מחוץ לכותלי בית המשפט. כאמור משרדנו מורכב הן מעו"ד ומרו"ח מומחים הן בדיני חברות והן בתחומים קשורים אחרים כמו דיני מס, דיני חדלות פירעון, דיני עבודה ועוד, כך ששעה בה בעל מניות מגיע למשרדנו, נדע, ביחד עמו, לסמן את המטרה ולפעול על סמך אסטרטגיה משפטית יצירתית אשר בסופו של יום תביא לידי פתרון המתיישב עם האינטרס של הלקוח והחברה. האתגר שלנו כמומחים בדיני חברות ובניהול סכסוכים שכאלה נעוץ בלהביא ללקוח את הפתרון המיוחל מבלי שתידרש פניה לערכאות. במרבית המקרים יודעים ומצליחים אנו לעשות כן, ברם, משלא נותרת ברירה, נדע להציע ללקוח חלופות משפטיות מקוריות.  

בכל מקרה, משרדנו יידע לעזור לך לקדם את עניינך ולהביאך למצב המשפטי אליו שואף אתה להגיע. אנו מזמינים אותך לפגישה לא מחייבת במשרדנו, נבחן יחדיו את המצב, נציג בפנייך דרכי פעולה והיה ונקבל ממך אור ירוק נצא לדרך. משרדנו יידע להפוך כל אבן ולעשות כל שנדרש עד להשלמת המשימה, אך אתה זה שתקבע את גובה הלהבה. התקשר אליי עתה, אל תמתין, הזמן לא פועל לטובתך - נקיים פגישה דיסקרטית ובהישען עליה תבין מה האופציות ותחליט כיצד לפעול. חייג כעת לעו"ד אלי דורון 0544251054

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

סכסוך בין מזכה לזכיין - סוף מעשה במחשבה תחילה

מאת: אלי דורון, עו"ד

היעדרו של הסדר חקיקתי מלא לגבי מודל הזכיינות מותיר בידי המזכה את היכולת להכתיב ולקבוע תנאים בהסכם הזכיינות אשר ספק רב אם היו מתאפשרים בהינתן הסדר מעין זה, ולמגינת הלב- יודעים מזכים רבים לנצל לאקונה חקיקתית זו לטובתם.

"הפרדת כוחות" בחברה פרטית לעומת פירוק שותפות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

מהי הדרך להיפרדות בין בעלי מניות שהסתכסכו ושהיחסים ביניהם הגיעו לכדי אובדן אמון?.. זוהי השאלה אשר נדונה בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בתל אביב

האם שותף חדש המצטרף לעסק קיים חייב בחובות הקודמים של העסק?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

שותף חדש מצטרף לעסק קיים כאשר לעסק חובות עבר כלפי נושים שונים, האם הוא חב בחובות העבר של אותו עסק קיים אשר הצטברו בתקופה שלפני הצטרפותו? זוהי השאלה אשר נדונה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר ניתן לאחרונה במסגרת ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.