מאת:

תמ"א 38 הינה תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה.
התכנית חלה על מבנים בעלי 2 קומות או יותר ואשר הוצא היתר לבנייתם לפני 1 בינואר 1980.

 

הוראות התמ"א קובעות את המסגרת הסטטוטורית שתאפשר מתן התרי בניה מכוחה, התמ"א מציעה תמריצים לבעלי הנכסים ו/או היזמים שיעודדו את החיזוק ויאפשרו אותו מבחינה כלכלית - זאת תוך שמירה על איזון בין הצורך לחיזוק ומימונו ובין שיקולים עירוניים רחבים אחרים. במסגרת התמריצים לביצוע החיזוק, ניתנות הטבות מיסוי לדיירים ולקבלן/היזם (לגבי עסקאות שנחתמו לפני 1 באוגוסט 2007), כגון פטור ממס שבח, ובתנאי שהתקיימו התנאים הבאים: זכויות הבנייה הוקנו לפי הוראות תמ"א 38, החיזוק של הבניין בוצע בהתאם להוראות החיזוק שבתמ"א, והתמורה שניתנה לבעלי הדירות היא "שירותי בנייה לפי "תכנית החיזוק". פטור מס מכירה כאמור בסעיף 49 לחוק מיסוי מקרקעין, חוק התכנון והבניה תיקון מס' 96 התשע"א-2011, מעניק פטור מלא מהיטל השבחה.

 

תוספות בנייה למבני מגורים קיימים

במקביל מציעה התמ"א תוספות בניה למבני מגורים קיימים: תוספת יחידות דיור למבנה על ידי סגירת קומת עמודים, תוספת קומה או תוספת אגף והרחבת יחידות הדיור הקיימות במבנה עד ל-25 מ"ר, התקנת מעלית, עיצוב המבנה ושיפוצו, תשלום לכיסוי הוצאות הכרוכות בשירותי הבנייה כגון: שכר טרחה עורכי דין, יועצים נוספים, הוצאות הובלה, תשלום שכר דירה לתקופת השיפוץ וכו'); למבנים שאינם מיועדים למגורים מציעה התמ"א תוספת בשטח בניה של קומה טיפוסית. זכויות הבנייה/התוספת המיועדת להרחבת הדיור, הינן למעשה הטבה המאפשרת הגדלת רווחת הדיור והגדלת ערך הדירה. ככלל הוספת הקומה תעשה בהתאם לשיקול דעת הרשות המקומית בכפוף לשיקולים הנדסיים ותכנוניים.

 

נטיית בתי המשפט בישראל בעניין

בתי המשפט נוטים לשתף פעולה עם המגמה והכוונה לקידום תמ"א 38, כך למשל בית המשפט העליון, ביום 2.5.12 קיבל את עמדת מדינת ישראל ברע"פ 2510/12 אשר רון נ' מדינת ישראל וקבע שצו הפסקת הבנייה ניתן כדין, בית המשפט הבהיר שיש להשלים את עבודות החיזוק, קודם שמוסיפים עומס על המבנה על ידי הוספת קומה חדשה, שכן עלולה לחול התפתחות שאינה תלויה בהם, שתמנע מהם לעשות כן. אין היגיון במתן הטבה (תוספת בנייה) לפני קיום התחייבות (חיזוק המבנה). זכויות הבנייה המוקנות במסגרת ההיתרים הניתנים לפי תמ"א 38, מהוות נדבך משני אך לא עיקרי. מכאן שתנאי זה בא להבטיח את קיום תכליתה של תמ"א 38.

ביישום תמ"א 38 יש לבחון את היבטי המיסוי החלים, שלבי הביצוע מבחינה תכנונית והיבטים משפטיים שונים העשוים במקרים מסויימים להיות מורכבים. כל זאת במטרה לבצע עסקה שתאושר הן מבחינת וועדות התכנון וכמו כן לא תטיל נטל מס מכביד מידי על הדיירים. הטיפול בעסקה שכזו מחייב על כן, היוועצות והסתייעות במומחים.

 

>> זקוקים לייעוץ של עו"ד תמ"א 38? לחצו כאן.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

ייצוג דיירים בהתחדשות עירונית

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)

במאמר זה נסקור את החשיבות בבחירת עו"ד בעל ידע וניסיון בתהליך התחדשות עירונית, נבחן את אבני הדרך ואת מקומו של עו"ד בכל אחת מנקודות זמן אלו.

הוצאות פיתוח מגרש אינן מהוות חלק ממחיר המקרקעין לצורך חישוב מס רכישה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט העליון דן בשני ערעורים שבמרכזם השאלה האם בעת רכישת מקרקעין שלא עברו פיתוח, תוך התחייבות לשאת בהוצאת הפיתוח של המגרש, יש לראות בסכום שאותו מתחייב לשלם הרוכש עבור פיתוח המגרש כחלק ממחיר המקרקעין המחויב במס רכישה או שמא יש לראות את ההתחייבות לשאת בהוצאות הפיתוח כהתחייבות נפרדת מההתחייבות לרכישת המקרקעין שאין לשלם עליה מס רכישה.

חברה קבלנית או איגוד מקרקעין ?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

ביהמ"ש קבע, כי חברה שחתמה על הסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38, אך בפועל לא פעלה באופן שוטף ורציף לביצוע הפרויקט, כך שבפועל כל מה שהיה בידי החברה הוא בגדר זכות במקרקעין, תסווג כאיגוד מקרקעין. כפועל יוצא מכך נקבע כי מכירת מניותיה של חברה כזאת - תהיה בגדר פעולה באיגוד מקרקעין ותחויב במס רכישה כדין.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.