מאת:


תמ"א 38 הינה תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה.
התכנית חלה על מבנים בעלי 2 קומות או יותר ואשר הוצא היתר לבנייתם לפני 1 בינואר 1980.

 

הוראות התמ"א קובעות את המסגרת הסטטוטורית שתאפשר מתן התרי בניה מכוחה, התמ"א מציעה תמריצים לבעלי הנכסים ו/או היזמים שיעודדו את החיזוק ויאפשרו אותו מבחינה כלכלית - זאת תוך שמירה על איזון בין הצורך לחיזוק ומימונו ובין שיקולים עירוניים רחבים אחרים. במסגרת התמריצים לביצוע החיזוק, ניתנות הטבות מיסוי לדיירים ולקבלן/היזם (לגבי עסקאות שנחתמו לפני 1 באוגוסט 2007), כגון פטור ממס שבח, ובתנאי שהתקיימו התנאים הבאים: זכויות הבנייה הוקנו לפי הוראות תמ"א 38, החיזוק של הבניין בוצע בהתאם להוראות החיזוק שבתמ"א, והתמורה שניתנה לבעלי הדירות היא "שירותי בנייה לפי "תכנית החיזוק". פטור מס מכירה כאמור בסעיף 49 לחוק מיסוי מקרקעין, חוק התכנון והבניה תיקון מס' 96 התשע"א-2011, מעניק פטור מלא מהיטל השבחה.

 

תוספות בנייה למבני מגורים קיימים

במקביל מציעה התמ"א תוספות בניה למבני מגורים קיימים: תוספת יחידות דיור למבנה על ידי סגירת קומת עמודים, תוספת קומה או תוספת אגף והרחבת יחידות הדיור הקיימות במבנה עד ל-25 מ"ר, התקנת מעלית, עיצוב המבנה ושיפוצו, תשלום לכיסוי הוצאות הכרוכות בשירותי הבנייה כגון: שכר טרחה עורכי דין, יועצים נוספים, הוצאות הובלה, תשלום שכר דירה לתקופת השיפוץ וכו'); למבנים שאינם מיועדים למגורים מציעה התמ"א תוספת בשטח בניה של קומה טיפוסית. זכויות הבנייה/התוספת המיועדת להרחבת הדיור, הינן למעשה הטבה המאפשרת הגדלת רווחת הדיור והגדלת ערך הדירה. ככלל הוספת הקומה תעשה בהתאם לשיקול דעת הרשות המקומית בכפוף לשיקולים הנדסיים ותכנוניים.

 

נטיית בתי המשפט בישראל בעניין

בתי המשפט נוטים לשתף פעולה עם המגמה והכוונה לקידום תמ"א 38, כך למשל בית המשפט העליון, ביום 2.5.12 קיבל את עמדת מדינת ישראל ברע"פ 2510/12 אשר רון נ' מדינת ישראל וקבע שצו הפסקת הבנייה ניתן כדין, בית המשפט הבהיר שיש להשלים את עבודות החיזוק, קודם שמוסיפים עומס על המבנה על ידי הוספת קומה חדשה, שכן עלולה לחול התפתחות שאינה תלויה בהם, שתמנע מהם לעשות כן. אין היגיון במתן הטבה (תוספת בנייה) לפני קיום התחייבות (חיזוק המבנה). זכויות הבנייה המוקנות במסגרת ההיתרים הניתנים לפי תמ"א 38, מהוות נדבך משני אך לא עיקרי. מכאן שתנאי זה בא להבטיח את קיום תכליתה של תמ"א 38.

ביישום תמ"א 38 יש לבחון את היבטי המיסוי החלים, שלבי הביצוע מבחינה תכנונית והיבטים משפטיים שונים העשוים במקרים מסויימים להיות מורכבים. כל זאת במטרה לבצע עסקה שתאושר הן מבחינת וועדות התכנון וכמו כן לא תטיל נטל מס מכביד מידי על הדיירים. הטיפול בעסקה שכזו מחייב על כן, היוועצות והסתייעות במומחים.

 

>> זקוקים לייעוץ של עו"ד תמ"א 38? לחצו כאן.

מהי משמעותה של תמ

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

העברת נכס מקרקעין לנאמנות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח), בת-אל עובדיה, עו"ד; לידור עמר, משפטן

החל בשלב בו נוצרת הנאמנות, ולאור השוני וחוסר הבהירות בין הוראות הדין לעמדת רשות המיסים בעניין, מתעוררות שאלות רבות אשר יש לתת עליהן את הדעת - לדוגמא, האם יצירת הנאמנות מהווה אירוע מס? בהנחה שכן, האם אירוע שכזה יהיה חייב במס או שמא פטור?

רכישת דירה בזמן קורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); לידור עמר, משפטן

נגיף הקורונה (COVID-19) הגיח אל עולמנו בתחילת שנת 2020 והביא עמו סט של כללים חדשים בעולם כולו ובעולם הנדל"ן בפרט - מדריך זה, מטרתו להתוות את עשרת הדיברות למעוניין ברכישת דירה בתקופת משבר הקורונה.

רכישת / מכירת דירה בימי הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו יודע להיכנס במהירות לפרטי העסקה, לבצע את כלל הבדיקות הנדרשות לטובת הבטחת השלמת עסקה ברורה חלקה ונקייה ובנוסף לייעץ לך, הרוכש או המוכר, בכל הקשור לשיקולי המס.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים